idejno rjeenje tunela i mostova

Download Idejno rjeenje tunela i mostova

Post on 28-Dec-2016

260 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NARUITELJ:

  10000 ZAGREB, Mihanovieva 12

  IZVRITELJ:

  A. Moe Albaharija 10aHR- 51000 Rijeka

  T. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKAELJEZNIKE PRUGE NA DIONICI

  KRLJEVO RIJEKA - APJANE

  KNJIGA A.3.

  IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  Rijeka, oujak 2014.(Izmjena - listopad 2014.)

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 1

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  0.1. PROJEKTNI PODACI

  NARUITELJ:10000 ZAGREB, Mihanovieva 12

  IZVRITELJI: ZAJEDNICA IZVRITELJA

  NAZIV GRAEVINE: ELJEZNIKA PRUGA M202 ZAGREB-RIJEKAELJEZNIKA PRUGA M203 RIJEKA-APJANE-DG

  RAZINA PROJEKTA: IDEJNO RJEENJE

  VRSTA PROJEKTA: GRAEVINSKI PROJEKT

  ZAJEDNIKA OZNAKAPROJEKTA: STUDIJA-1-RIJEKA

  DATUM: 03/14

  KOORDINATOR ELJEZNIKO PROJEKTNO DRUTVO d.d.ZAJEDNICE IZVRITELJA: 10000 ZAGREB, Trg kralja Tomislava 11/II

  KOORDINATOR IZRADESTUDIJE: LEON SMOLI, mag.ing.aedif.

  NAZIV DIJELA STUDIJE: A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  IZRAIVA:

  TEHN. BROJ PROJEKTA: 13-073

  VODITELJ IZRADE: DAMIR IMUNI, dipl.ing.gra.

  AUTORI: DAMIR IMUNI, dipl.ing.gra.DARKO PAVOKOVI, dipl.ing.gra.mr. sc. RAJKO KUELIKI, dipl.ing.gra.DALIBOR RUI, dipl.ing.gra.DIJANA JURII, dipl.ing.gra.MARKO GLUAC, dipl.ing.gra.

  DIREKTOR:

  RENE LUSTIG, dipl.ing.gra.

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 2

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  INSTITUT IGH d.d.Janka Rakue 110000 ZAGREB

  NAZIV DIJELA KNJIGE: 1.2.1.1. TUNEL BAUDINE1.2.2.6. TUNEL RUKAVAC

  IZRAIVA:INSTITUT IGH d.d.10000 ZAGREB, Janka Rakue 1

  TEHN. BROJ PROJEKTA: 1501

  AUTOR: TANJA MIKULI, dipl. ing. gra.

  DIREKTOR:

  mr.sc. MIRJANA MAALA BUHIN, dipl.ing.gra.

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 3

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  0.2. POPIS ZAJEDNICE IZVRITELJA

  ELJEZNIKO PROJEKTNO DRUTVO d.d. Zagreb

  GRANOVA Zagreb d.o.o.

  INSTITUT IGH d.d. Zagreb

  RIJEKAPROJEKT Rijeka d.o.o.

  GEOTEHNIKI STUDIO Zagreb d.o.o.

  VPS INENJERING Zagreb d.o.o.

  TEB INENJERING Zagreb d.o.o.

  OIKON d.o.o. Zagreb

  SONUS d.o.o. Zagreb

  Istraivanje i projektiranje u prometu d.o.o. Zagreb

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 4

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  0.3. GENERALNI SADRAJ STUDIJE

  0 OPI PRILOZI

  T PROMETNO-TEHNOLOKO IDEJNO RJEENJE

  A GRAEVINSKA IDEJNA RJEENJA

  G GEOTEHNIKI ELABORATI

  I PROMETNO-UPRAVLJAKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI TEELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV

  SO PRETHODNA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI

  SF PRETHODNA EKONOMSKA I FINANCIJSKA PROCJENA PROJEKTA

  SI PRETHODNA STUDIJA IZVODLJIVOSTI

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 5

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  0.4. POPIS KNJIGA STUDIJE

  Grupa/Knjiga Naziv knjige Izraiva

  0. OPI PRILOZI

  T. PROMETNO-TEHNOLOKO IDEJNO RJEENJE PD d.d.

  A. GRAEVINSKA IDEJNA RJEENJA

  A.1.

  IDEJNO RJEENJE IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE,TE REKONSTRUKCIJE KOLODVORA I STAJALITAPODDIONICA I: KOLODVOR RIJEKAPODDIONICA II: KRLJEVO-RIJEKA

  PD d.d.

  A.2.

  IDEJNO RJEENJE IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE,TE REKONSTRUKCIJE KOLODVORA I STAJALITAPODDIONICA III: RIJEKA-JURDANIPODDIONICA IV: JURDANI-APJANE

  GRANOVA d.o.o.

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVARIJEKA-PROJEKT d.o.o./Institut IGH d.d.

  A.4. IDEJNA RJEENJA KRIANJA ELJEZNIKE PRUGE S DRUGIMPROMETNICAMARIJEKA-PROJEKT d.o.o.

  G. GEOTEHNIKI ELABORATI

  G.1.GEOTEHNIKI ELABORATPODDIONICA I: KRLJEVO-RIJEKAPODDIONICA II: KOLODVOR RIJEKA

  GEOTEHNIKISTUDIO d.o.o.

  G.2.GEOTEHNIKI ELABORATPODDIONICA III: RIJEKA-JURDANIPODDIONICA IV: JURDANI-APJANE

  Institut IGH d.d.

  I. PROMETNO-UPRAVLJAKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI TEELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV

  PD d.d./TEB-Inenjeringd.d./VPS-Inenjeringd.o.o.

  SO. PRETHODNA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLI OIKON d.d.

  SF. PRETHODNA EKONOMSKA I FINANCIJSKA PROCJENAPROJEKTAIstraivanje iprojektiranje uprometu d.o.o.

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 6

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  SI. PRETHODNA STUDIJA IZVODLJIVOSTIIstraivanje iprojektiranje uprometu d.o.o.

  PREDMETNA KNJIGA DOKUMENTACIJE

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 7

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  0.5. SADRAJ KNJIGE

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  0. OPI DIO

  0.0. NASLOVNA STRANICA................................................................................................................00.1. PROJEKTNI PODACI....................................................................................................................10.2. POPIS ZAJEDNICE IZVRITELJA ...............................................................................................30.3. GENERALNI SADRAJ STUDIJE ................................................................................................40.4. POPIS KNJIGA STUDIJE..............................................................................................................50.5. SADRAJ KNJIGE ........................................................................................................................70.6. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA................................................................................................. 9

  1. TEHNIKO OBRAZLOENJE

  1.1. OSNOVNE NAZNAKE PROJEKTA ..............................................................................................1

  1.1.1. UVOD................................................................................................................................2

  1.1.2. OSNOVNI PODACI O POSTOJEOJ ELJEZNIKOJ INFRASTRUKTURI..................4

  1.1.3. PREGLEDNE SITUACIJE ................................................................................................6

  1.2. TEHNIKA RJEENJA REKONSTRUKCIJE TUNELA I MOSTOVA ...................................... 11

  1.2.1. PODDIONICA II: KRLJEVO RIJEKA ........................................................................141.2.1.1. Tunel Baudine od stac. 640+335,08 do stac. 640+497,08, krljevo .....................16

  1.2.1.2. Podvonjak Sv. Kuzam u stac. 643+048 na dravnoj cesti D40 Sv. Kuzam ......25

  1.2.1.3. Vijadukt Istoni izlaz u stac. 650+850 (650+880)

  u Kumiievoj ulici na Piramidi, Rijeka .....................................................................29

  1.2.1.4. Podvonjak Bulevrad u stac. 651+189 (651+238)

  u Ulici Bulevar osloboenja, Rijeka ..........................................................................33

  1.2.1.5. Pothodnici Trsatske stube i Raki u stac. 651+596 (651+644, 651+651),

  Trsatske stube, Ulica Franje Rakog, Rijeka............................................................37

  1.2.1.6. Most Rjeina u stac. 651+640 (651+670, 651+703),

  Ulica Franje Rakog, Rjeina, Rijeka .......................................................................40

  1.2.1.7. Podvonjak kolji u stac. 651+689 (651+738), kolji, Rijeka ............................44

  1.2.1.8. Vijadukt kolji u stac. 651+841 (651+890) u Vodovodnoj ulici, kolji, Rijeka....47

  1.2.1.9. Tunel Kalvarija od stac. 651+876 do stac. 652+367, Rijeka..................................52

 • Naziv studije: STUDIJA OKVIRNIH MOGUNOSTI IZGRADNJE DRUGOG KOLOSIJEKA ELJEZNIKE PRUGE NADIONICI KRLJEVO RIJEKA APJANE

  Dio: 0.List: 8

  Naziv dijelastudije:

  A.3. IDEJNA RJEENJA TUNELA I MOSTOVA

  A. Moe Albaharija 10a HR- 51000 RijekaT. +385 51 344 250F. +385 51 344 195E. rijekaprojekt@rijekaprojekt.com

  www. rijekaprojekt.hr

  1.2.2. PODDIONICA III: RIJEKA JURDANI ..........................................................................631.2.2.1. Podvonjak Industrijski u stac. 0+870 (54+521)

  u Ulici Milutina Baraa, Mlaka, Rijeka ......................................................................65