°§indekiler 02 04 06 08 10 14

Download °§indekiler 02 04 06 08 10 14

Post on 10-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Üst Yönetim Ekibi: Salih ÇELİK, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut TÜNCEL, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet SABANCI, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Proje Yararlanıcıları: Milli Eğitim Bakanlığı, MEKSA, TOBB, TUSIAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ,

TRANSCRIPT

 • indekiler02Meslek eitim reformu ( sunu)

  04 piyasasi ihtiyac analizi

  06Meslek standartlarnn gelistirilmesi

  08Eitim standartlar

  10Ulusal yeterlilik sisteminin kurulmas

  14Meslek eitim mfredatnn yenilenmesi

  18Hayat boyu renme kavramnn gelitirilmesi

  20Kalite gvence sistemi

  22Yneticilerin eitimi

  24Eiticilerin eitimi

  28Meslek eitimde sosyal ortaklk

  30Pilot projeler

  32Tantm faaliyetleri / Bilgilendirme seminerleri / Konferanslar

  36Okullarmza donanm destei

  38Meslek egitim bilgi merkezleri

  40Eletirme ve ortaklk almalar ile diger yurtd almalar

  44Yerel dzeyde kapasite glendirme almalar

  Projenin Finansman:Avrupa Birlii

  Proje Yararlanclar:Milli Eitim Bakanl, MEKSA, TOBB, TUSIAD, TESK,

  TSK, TRK-, DSK, HAK-,

  Danmanlk ve Teknik Hizmetler Konsorsiyumu:DHV Consultants-Konsorsiyum Lideri (NL)

  CEC Cambridge Education Consultants (UK)Aurus Technical Collage (DK)

  Helsinki Consulting Group (SF)Fontys International (NL)ABU Consult GmbH (DE)

  R&R Bilimsel Teknik Hizmetler Ltd. (TR)ada Yaam Destekleme Dernei (TR)

  st Ynetim Ekibi:Salih ELK, Milli Eitim Bakanl Mstear YardmcsMahmut TNCEL, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi

  BakanAhmet SABANCI, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi

  Bakan Yardmcs

  Proje Ekibi:

  Ynetim Ekibi:Reinhard ROLLA, Ekip LideriOsman YALIN, E Ynetici

  Gngr ALAM, Kalite Gvencesi E UzmanDoa GRSEL, Ekip Lideri Asistan

  rem DURDA, Proje AsistanCengiz EROLU, Lojistik Destek

  Mali ve dari ler Ekibi:Jens MORTENSEN, Uzman

  Birgl KALE, Mali ve dari ler AsistanGlnur YENDOAN, Muhasebe Sorumlusu

  Satn Alma Ekibi:Eike DOSE, Uzman

  zlem KAYA, E Uzman

  s Piyasas Ekibi:Jan de VOOGD, Uzman

  Mustafa AKSOY, E Uzman

  Eitim ve retim Ekibi:Lars WILHELMSSON, Uzman

  ennur ETN, E Uzman

  letiim ve Blgesel almalar:Dr. M. Rdvan ZEL, Uzman

 • MEGEP ekibi olarak btn okuyucularmz, btn paydalarmz saygyla selamlaya-rak bltenimize balamak istiyoruz. Bu blten aracl ile, projemizi hedeflediklerinin ok zerinde gerekleen ktlar ile tamamlyor olma-nn onuru ve mutluluunu paylamaya alacaz sizlerle. Ama hemen unu da belirtmeliyiz ki, bu mutluluk MEGEP markas altnda yaptmz a-lmalar bitiriyor olmann zntsn ve payda-larmzdan bu anlamda ayrlyor olmann kaygsn tayan buruk bir mutluluk.

  Nasl buruk olmasn ki bu sevincimiz. Sz konu-su olan be tam yl.... 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007. Yzlerce seminer/altay, onlarca ulusal ve uluslararas konferans, saysz toplantlar, verilen binlerce saat eitim... Hedefler, vizyonlar, misyon-lar, kararlar, taslak belgeler, sunumlar, raporlar, elkitaplar, politika belgeleri, strateji raporlar ve daha birok alma. Projemiz kendine zg yle bir i dinamizm ve hz yakalamt ki, bazen biz

  alanlarn dahi ayak uyduramad, yaplanlarn gerisinde kald zamanlar yok deildi. Ve btn bu peinden srkleyen ve alkanlk yapan a-lmalardan sonra sizlere artk projemizin sonuna geldiimizi duyurmak iin yazyoruz. te sevinir-

  ken zldmz ifade ederken bunlar kaste-diyoruz.

  Bu dinamizm ve retkenlik nasl gerekleti? MEGEP nasl projelerden bir proje olmaktan kur-tuldu da; verimli, mmbit, ktlar kullanlan, iaret ettii sorunlar ze(bile)n almalar yapan, ksa-ca sylecek olursak ie yarayan bir proje haline nasl geldi? Bu noktada 1 Eyll 2004 nemli bir tarihtir ve projemiz iin bir dnm noktas olduu sylenebilir.

  Bu tarih MEGEPin tm taraflarca sahiplenildii ve yaplan almalarn iinde olunacann ve des-tekleneceinin teyit edildii tarihti. Bu sahiplenme gerekliydi ve hayati neme sahipti. Zira, ok genel olarak ifade edecek olursak, meslek eitimi her adan modernletirmeyi ve iyiletirmeyi ve bunu yaparken de ekonominin ve i piyasasnn dina-miklerini gzetmeyi kendine ilke edinen MEGEP, sosyal paydalar yapt almalara da-hil etmeden, onlarn ihtiyalarna vurgu yapmadan ve dorudan desteklerini almadan, yapmak iste-diklerini arzu ettii seviyede ve kalitede gerekle-tirmesi mmkn deildi. te 1 Eyll 2004 tarihinde stanbulda dzenlenen bir basn toplants aracl- ile DSK, HAK, TESK, TSK, TOBB, TRK ve TSADn genel bakanlar, Milli Eitim Bakan ile beraber yaptklar toplantda MEGEP projesinin dorudan yararlancs olduklarn ve almalara her trl katky vermeye hazr olduklarn teyit et-tiler. Tabi bu nemliydi, ama imdi be yl sonra daha da nemlisini sylememize izin verin: ad geen bu sosyal ortaklarmz szlerinin takipisi oldular ve gerekten de batan sona btn proje almalarna destek verdiler.

  Bu noktada Milli Eitim Bakanlmzn ilgili birim-lerinin destei ve inanml olmadan da yaplan-larn tamamlanm saylamayacan sylemek gerekir. Sayn bakanmzn, mstear ve mste-ar yardmclarnn, genel mdrlerimiz ve daire bakanlarmzn ynetim toplantlarndan, alma gruplarna kadar verdikleri destek ve gsterdikleri katlm MEGEPin tasarland ekilde ilerlemesine yardmc olmutur.

  Elinizdeki bu kapan blteninde temel faaliyet

  Sz konusu olan be tam yl.... 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007. Yzlerce seminer/a-ltay, onlarca ulusal ve uluslararas konferans, saysz toplantlar, verilen binlerce saat eitim... Hedefler, vizyonlar, misyonlar, kararlar, taslak belgeler, sunumlar, raporlar, elki-taplar, politika belgeleri, strateji raporlar ve daha birok alma. Projemiz kendine zg yle bir i dinamizm ve hz yakalamt ki, bazen biz alanlarn dahi ayak uyduramad, yaplanlarn gerisinde kald zamanlar yok deildi. Ve btn bu peinden srkleyen ve alkanlk yapan almalardan sonra sizlere artk projemizin sonuna geldiimizi duyur-mak iin yazyoruz.

  Meslek Eitimde

  2

 • Yeni Yaklamlaralanlarna dair ayrntl bilgi bulacaksnz. ne -kan ve dorudan meslek eitimde kullanlma frsat bulan ktlarmza ksaca atf yapmak ge-rekirse: Kendisi bal bana bir proje konusu ola-bilecek; binlerce iletme ile grlerek ve akabin-de uzman ekipler tarafndan masa ba almas sonucu gerekletirilen i piyasas ihtiya analizi almas ve bunlara dayanarak gelitirilen, revize edilen onlarca meslek standard; 42 meslek alan-na ve 197 dala ait gelitirilen eitim standartlar; modler eitim yaklam dorultusunda hazrla-nan ereve retim programlar ve bu paralelde yazlan binlerce modl kitap, proje mr ieri-sinde kademeli olarak uygulamaya gemi ktla-rmz arasndadr.

  Yine byk bir mutlulukla bildirmek isteriz ki ulusal meslek yeterlilikler sisteminin kurulmasna ynelik yaplan almalar, ilgili kanunun meclisten ge-mesi ve Meslek Yeterlilik Kurumunun kurulmas ile sonulanmtr. Yine bu erevede hayat boyu renmeye dair almalar srdrlm ve bu ko-nuda bir strateji belgesi ortaya konmutur.

  Alt izilmesi gereken bir baka konu ise, MEGEPin eiticilere, eitim yneticilerine, bakanlk yne-ticilerine, sosyal ortaklara, sektr temsilcilerine, ksaca meslek eitimin hemen hemen tm et-ken paydalarna verdikleri eitimlerdir. Yerinden ynetimden kalite gvence sistemine, eitimin ynetiminden meslek standart gelitirmeye, ei-tim modl yazmndan hayat boyu renme yak-lamna ve meslek eitimle ilgili daha pek ok konuda ulusal ve uluslararas uzmanlarca verilen eitimlerin, meslek eitim reform almalarnn alglanmas ve uygulanmas konusunda kayda deer bir farkndalk ve nitelik artna neden oldu-u inkar edilemez.

  Projemiz arlkl olarak eitimin niteliine ynelik almalar yrtse de, pilot okullarmza ve pilot projeler zerinden sosyal ortaklara salad do-

  nanm desteinden sz etmemek bir eksiklik olur-du. 145 pilot okulumuz ve 34 pilot proje zerinden gerek at kuruluu niteliindeki gerekse yerel ni-telikteki sosyal ortaklarmz projemiz btesinden satn alnan meslek eitim ekipmanlarna sahip olmulardr. Pilot projeler ile yaplanlar sadece sa-tn alma almas ile snrl kalmam, yelerine, isizlere, riskli gruplara verilen eitimler ve ou durumda salanan srdrlebilirlik almalar ile yaratlan arpan etkisi sayesinde ok byk bir kitleye ulalmtr.

  Meslek Yeterlilik Kurumunun kurulmasna sala-nan destek rneinde olduu gibi, lkemize ka-zandrlan bir baka meslek eitim konsepti de Meslek Eitim Bilgi Merkez(ler)i yaklamdr. Bu merkezler ile yaplmak istenenleri ayrntl ekilde bltenimizde bulabilirsiniz.

  Evet... yukarda zetlediimiz konular elinizdeki bu kapan blteninin btn ierii deil. Blten sayfalar boyunca MEGEP te yaplan tm al-malarn bir zetini bulabileceksiniz. Ayrca blteni-mizi, proje ktlarn zetlemenin yansra, bunlara nasl ulalabileceine dair bir yol haritas grevi de grecek ekilde de tasarladk. Umarz bu son yaynmz hedeflediimiz bu amaca da hizmet eder ve proje ktlarmza bundan sonra da ulalmay kolaylatrr.

  Son sz olarak, bata Milli Eitim Bakanlmz olmak zere dier sosyal ortaklarmz ve tm pay-dalarn, gerek MEGEP gibi Avrupa Birlii finans-manl, gerekse ulusal ve uluslararas baka kay-naklardan/fonlardan yararlanarak meslek eitim almalarna ara vermeyeceklerine olan midimizi ve inancmz tekrarlamak istiyoruz.

  Btn paydalarmza ok ok teekkrler. Ho-akaln.

  MEGEP Ekibi

  3

 • Bu incelemede; istihdamdaki gelimeler, bo kadrolara uygun personelin bulunmas, ekonomik durumun i yerleri tarafndan alglanmas, firmalarn kapasite kullanm oranlar, personelin beceri sorunlar, alanlarn eitimi ve meslek eitim ve retim mezunlarnn deerlendirilmesi, raklar ve stajyerlere ilikin konulara vurgular yaplmaktadr.

  Etkili bir meslek eitim ve retim sistemi, i piyasasnn dinamik gleriyle uyumuna ve hizmetinde bulunduu kltre olan say-gsna dayanmaktadr. piyasas dinamikleri sa-nayinin ve ticaretin ihtiyalarna mevcut talepleri karlamak iin hali hazrda bulunan ve gelecek-teki taleplere yant vermek iin eitilmi bireylerin varlna dayanmaktadr.

  Tm bu bilgiler nda, i piyasas alannda MEGEP, i piyasas ihtiya zmlemelerinin yapl-masn ve sosyal ortaklar ile i birlii iinde meslek standartlarnn gzden geirilmesini hedeflemitir. Meslek eitim iin tm dzeylerde toplumsal or-

  taklklarn kurulmasn ve Trkiyede yaam boyu renme kavramnn aratrlp yaygnlatrlmasn desteklemektedir. Bu alandaki yaplan almalar-mzn temel amac i piyasas ile eitim arasndaki iletiimi salamaktr.

  piyasas ihtiya analizlerini, masa ba alma-lar, analizler, meslek

Recommended

View more >