ibm workplace collaborative learning

Download IBM Workplace Collaborative Learning

Post on 27-May-2015

412 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Lringsplattform (LMS)Workplace Collaborative Learning (WCL) Erling Hesselberg erling@workplace.no

2. AgendaLringsformer og trender LMS 2.0 Kunnskapsforvaltning E-lring/I-lring WCL 2.7 3. Opplring/kursKlasseromE-lringIntegrert lring (i-lring)Collaborative Learning 4. Hvorfor I-lring/LMS? Effektiv kompetansehevning Enkel og fleksibelt for deltagere Motiverende Velferdstiltak Oversikt over internkompetanse Oppflging av medarbeidere Planmessig Statistikk/sporing Sikre riktig kompetanse 5. Moderne lringslsninger Kombinasjon av nettbasert og tradisjonell lring Ikke e-lring, men integrert lring (i-lring) Sttter en lringsprosess som gr utover kursrommet og inn p kontoret Sttter kunnskapsdeling og erfaringsoverfring Kan tilpasses alle organisasjoners behov enkle og komplekse Moderne teknologi SCORM og AICC gir kompatibilitet med portaler og fri flyt av innhold 6. LMS 2.0 funksjonalitet Synkron og asynkron samhandling Brukerprofiler med kunnskap og erfaring Sosiale verkty (blogg, wiki, forum) Tilrettlegging av innhold Erfaringsarkiv Internt og eksternt sk Personalisering Brukerklassifisering av innhold Verkty for karriereplanlegging 7. Integrert lring (i-lring) 8. Kunnskapsforvaltning Utvikle/forsterke en kunnskapskulturke verdien av bedriftens kompetanse ke verdien av forretningskritiske systemer og IT-infrastruktur IT-verkty for kartlegge kompetanse, gi innputt til kompetanseplaner, effektivisere gjennomfring av kompetansetiltak og evaluere underveis 9. IBM Workplace Collaborative Learning (WCL) 10. IBM Workplace Collaborative Learning Samarbeid er en stor del av IBM WCLIntegrert i lsningen finner vi- Lotus Quickr- Dokumentdeling- Diskusjonsforum- Blog- Wiki- Lotus Sametime- Chat- Online mter- Dele lyd, video, skrivebord 11. IBM Workplace Collaborative Learning Gjennomfre kurs:Stle nsker n fortsette mrkekjringskurset han er pmeldt- Ved klikke Launch starter kurset i et nytt vindu- Kurset er konfigurert til bruke diskusjon og chat- Nede i venstre hjrne finner vi linker til discussion og chatDiscussion = Lotus Quickr Chat = Lotus Sametime(alle systemer er integrert med samme LDAP og Single Sign On (SSO)) 12. IBM Workplace Collaborative Learning Lotus Quickr (Discussion):Felles omrde for alle kursdeltagere. Glimrende for komunikasjon mellom instruktr og studenter- Kursinformasjon- Ml- Kursmateriale- Dokumentdeling- Blog- Kunngjringer- Wiki 13. IBM Workplace Collaborative Learning Lotus Sametime (chat):Chat med andre mtedeltagere- Korte (ofte uformell sjargong) tekstmeldinger for rask avklaring- E-post benyttes i mer formell sammenheng og der en ikke har behov for vite at mottaker er tilgjengelig og kan svare ASAP- En har behov for rask avklaring (og kan logges som grunnlag) 14. Karriereplanlegger (scenarioer)Brukerscenario 1: Stle Karslen, CV-90 sjfr i Forsvaret Brukersceanrio 2: Coursemanager, kurs administratorI dette scearioet vil vi se hvordan Stle Karlsen benytter IBM WCL som et verkty for gjennomfre de krav som stilles til Forsvarets CV-90 sjfrer.I tillegg vil vi se p hvordan en kurs administrator kan sette opp ulike jobber, med tilhrende ferdigheter. Ferdigheter knyttes opp i mot kurs. Verktyet sttter norsk og engelsk (flger sprkinstillinger i browser) 15. Karriereplanlegger (scenarioer): Stle KarlsenStle er n logget inn Forsiden viser: - Enkelt grensesnitt - Annoneseringer fra instruktrer elleradministratorer - Snarveier til alle relevante funksjoner-Pmeldt opplring -Kurskatalogen -Fremgang -Invitasjoner -m.m - Eventuellt benytter man menyen verst ivenstre hjrne 16. Karriereplanlegger (scenarioer): Stle Karlsen-Start og vis informasjon om kurs, pensumog sertifikater du er pmeldt. - Tabellen viser kurs du er pmeldt, viserkursnavnet som er koblet tilkursopplysninger, kursnummeret,kurstypen, fremdriftsstatus, angivelse omdet finnes en diskusjon, og en eventuelloppstartskobling. 17. Karriereplanlegger (scenarioer): Stle Karlsen- Bla gjennom eller sk etter kurs, pensumog sertifikater.- Kurstype - Pmelding Hva som er tilgjengelig styres av kursmanager. 18. Karriereplanlegger (scenarioer): Stle Karlsen- Viser opplringsplanhvis det eropprettet en for deg- Vi kan se at ferdigheten mrkekjringer knyttet til jobben CV-90 sjfr - Stle vil forbli nybegynner inntil kurset ergjennomfrt. - Ved fullfrt kurs, vil Stle vre erfaren idenne ferdigheten. 19. Karriereplanlegger (scenarioer): CoursemanagerCourse Manager - En bruker administrative rettigheter kanadministrere:: - Kurs- Annonseringer- Kurskatalogen- Rapporter- Ressurser- Brukere- Ferdigheter- Avanserte instillinger- Datainnlaster 20. Karriereplanlegger (scenarioer): CoursemanagerFerdigheter (Skills) - Bruk flippen Ferdighetsordliste (SkillsDictionary) til opprette og administrerejobber, ferdigheter, rangeringsskalaer ogferdighetsniver og knytt dem tilhverandre. Bruk flippen Kurs til knyttekurs til oppfringer i din ferdighetsordliste. - Ved klikke p Find Job sker man ieksisterende jobber - Velg en jobb fra skeresultatene ogklikk p OK for vise utvalget p siden duskte fra. 21. Karriereplanlegger (scenarioer): CoursemanagerFerdigheter (Skills) - Du kan legge til eller velge en jobb somdu skal arbeide med. Nr du har valgt enjobb, kan du velge et sett med ferdighetersom skal legges til for jobben. - Her kan vi se at jobben CV-90 Sjfrer satt opp med tre ferdigheter. - Hver ferdighet kan knyttes opp imot etkurs. (Se neste slide) 22. Karriereplanlegger (scenarioer): CoursemanagerKurs (Courses) - Bruk visningslisten til velge mellomferdigheter der du kan knytte kurs tilferdigheter for utvalgte ferdighetsniver,og vise alle kursene for ferdighetene i enjobb. - Her kan vi se at ferdighetenmrkekjring ligger i listen - Hver ferdighet kan knyttes opp imot etkurs. (Se neste slide) 23. Karriereplanlegger (scenarioer): CoursemanagerKurs (Courses) - Bruk visningslisten til velge mellomferdigheter der du kan knytte kurs tilferdigheter for utvalgte ferdighetsniver,og vise alle kursene for ferdighetene i enjobb. - Her kan vi se at kurset mrkekjringer lagt til under nivet erfaren 24. Karriereplanlegger (scenarioer): Coursemanager Career Development - Klikk p Finn ansatte hvis du skal skeetter ansatte, velge dem og vise dem pdenne siden. - Nr du velger ansatte p denne siden,kan du klikke p Endre jobber ogferdigheter for tildele jobber ogferdigheter til de ansatte, eller du kanklikke p Fjern fra liste hvis du vil fjerneansatte fra listen. - Bruk ikonene for opplringsplan hvis duvil vise eller opprette en opplringsplanfor en ansatt. 25. Karriereplanlegger (scenarioer): Coursemanager Career Development - Ved velge en ansatt og klikke pmodify jobs and skills vises flgendeoversikt. - Velg en jobb fra listen Jobbnavn ellerklikk p Legg til jobber for ske etter ogvelge en jobb som skal tildeles til denansatte som er valgt. - Klikk p Finn ferdigheter hvis du skalske etter og velge flere ferdigheter somskal tildeles til den ansatte. - Du kan avbryte den gjeldendejobbtildelingen ved klikke p Fjern jobb,eller du kan avbryte tildelingen av flereferdigheter ved klikke p fjerneikonetved siden av ferdigheten. 26. Karriereplanlegger (scenarioer): Coursemanager Rapportering - Du kan kjre en rapport elleradministrere planlagte rapporter somdekker sentrale omrder og mleverdier.Deviktigsterapportkategoriene erKatalog, Pmelding, Fremdrift, Ressurserog Ferdighetsadministrasjon. - Planlagte rapporter er en effektiv mte holde oversikt overopplringsaktivitetene. Det gir deg ogsmulighet til kjre rapporter nrsystembruken er p sitt laveste, slik atmaskinressursene utnyttes best mulig. - Vi velger kjre en Course Detailrapport p vrt Mrkekjringskurs - Tilgjengelige formater (Output):- PDF- HTML- XML- CSV- Text 27. Karriereplanlegger (scenarioer): Coursemanager Resultater (import, eksport) - Du kan bruke et regneark til oppdatereopplringsdataforresultater,pmeldinger, tilbud, mastere, ressurser ogregistrering. - Dette er en effektiv metode for oppdatere store mengder med data ogoverfre informasjon raskt fra andreapplikasjoner - Du kan n oppdatere data samlet direktegjennom Learning Management-systemet.Du velger bare et klargjort regneark (lagretsom en .csv-fil) direkte fra skrivebordet,indikerer hvilken type oppdatering det er,og klikker p "Upload Spreadsheet" 28. Infrastruktur 29. LMS 1.0 Collaborative LearningCollaborative Learning20022007 2009 Portal 6.0.1 Platform and Database Support Core LMS functionality Admin and Student Usability Unix Portal based UI enhancements Skills Management Linux Admin and Student UI refresh Learning Plans Aix Performance and scalability Integration with WCS Team improvements Solaris Spaces for team collaboration Integration with Portal Search HP Itamium Integration with Sametime web MS SQL conference Oracle Integration with Quickr iSeries Support for Window/DB2 Migration Tools Migration LMS 1.0.5 -> Collaborative Learning WCL 2.6.1 -> Collaborative Learning

Recommended

View more >