Hur pverkas svenska bolag av det nya EU-direktivet om pverkas svenska bolag av det nya EU-direktivet om icke-finansiell och mngfaldsinformation? Vilka fretag berrs? Lagfrslaget berr stora fretag och fretag av allmnt intresse. Med stora fretag avses fretag som uppfyller

Download Hur pverkas svenska bolag av det nya EU-direktivet om  pverkas svenska bolag av det nya EU-direktivet om icke-finansiell och mngfaldsinformation? Vilka fretag berrs? Lagfrslaget berr stora fretag och fretag av allmnt intresse. Med stora fretag avses fretag som uppfyller

Post on 07-May-2018

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hur pverkas svenska bolag av detnya EU-direktivet om icke-finansiell och mngfaldsinformation?

  Vilka fretag berrs?Lagfrslaget berr stora fretag och fretag av allmnt intresse. Med stora fretag avses fretag som uppfyller minst tv av fljande kriterier: Fler n 250 anstllda i Sverige Omsttning p minst 350 miljoner

  kronor Balansomslutning p minst

  175 miljoner kronor

  Frslaget pverkar ett antal olika lagar som till exempel rsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Lagfrslaget innehller frmst tv komponenter krav p redovisning av ickefinansiell information och redogrelse av bolagets mngfaldspolicy.

  Vad innebr lagfrslaget?Kravet innebr att bolag ska redogra fr fretagets utveckling, stllning och resultat ven genom att redovisa relevant icke-finansiell information. Bolaget ska ven redogra fr konsekvensernaav dess verksamhet avseende vsentliga aspekter inom omrdena milj, sociala frhllanden, personalfrgor, respekt fr mnskliga rttigheter och motverkande av korruption. De bolag som omfattas av lagen ska antingen rapportera eller frklara varfr rapportering inte r relevant.

  Nu tar EU ytterligare ett steg fr att skerstlla att europeiska fretag r konkurrenskraftiga och transparanta inom hllbarhetsomrdet. Direktivet om icke-finansiell och mngfaldsinformation kommer att implementeras i svensk lagstiftning och fresls trda i kraft den 1 juli 2016. Det innebr att lagen ska tillmpas frsta gngen fr detrkenskapsr som inleds nrmast efter den 31 december 2016.

 • Om EYEY r ett vrldsledande fretag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affrsrdgivning. Vra tjnster och insikter hjlper till att skapa frtroende och hllbar tillvxt p finansmarknader och i ekonomier vrlden ver. Fr att hlla vra lften till vra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team ver grnserna. Vi vill att allt vi gr ska bidra till att affrsvrlden och arbetslivet fungerar bttre fr vra medarbetare, vra kunder och de samhllen vi verkar i.

  Climate Change & Sustainability ServicesHllbarhetsfrgor fortstter att ka i betydelse fr organisationer runt om i vrlden. Organisationer mter dessutom kade myndighetskrav samt behovet av att uppfylla intressenters frvntningar kring hllbarhetsprestanda och transparens. Fr mnga organisationer krvs en grundlggande och komplex frndring fr att implementera hllbarhetsaspekter i krnverksamheten, fr att uppn kortsiktiga ml samt fr att skapa lngsiktigt vrde.

  Vrt globala hllbarhetsteam kombinerar erfarenheter inom revision och rdgivning med djupgende branschkunskap och kompetens inom hllbarhet. Du fr en skrddarsydd tjnst som stds av globala metoder fr att behandla frgor som rr dina specifika behov. Var du n r i vrlden, kan EY stdja dig att n dina hllbarhetsml.

  EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsfretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsfretag utgr en egen juridisk person.

  2015 Ernst & Young AB.All Rights Reserved.

  ey.com/se

  EU-direktivet bakgrundUnder hsten 2014 antogs ett direktiv inom EU som innebr kade krav p fretags rapportering av icke-finansiell information och mngfaldspolicy. Direktivet ska bidra till att ytterligare driva p fretags miljarbete och sociala ansvar genom att utka den icke-finansiella rapporteringen. Syftet r att synliggra sociala och miljrelaterade aspekter av fretagets verksamhet.

  EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

  En hllbarhetsrapportering ska redogra fr:1. Fretagets affrsmodell2. Policyer som fretaget tillmpar gllande aspekterna3. Resultatet av policyer4. Vsentliga risker relaterat till aspekterna5. Fretagets hantering av riskerna6. Andra icke-finansiella frhllanden som r relevanta fr verksamheten

  Det liggande lagfrslaget ger flexibilitet i val av rapporteringsramverk och tillter t.ex. anvndning av Global Reporting Initiative (GRI) som r ett av vrldens mest anvnda ramverk fr hllbarhetsrapportering.

  Det stlls ven krav att noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport skall redovisa sin policy fr mngfald i styrelse och ledning.

  Vilka konsekvenser fr lagfrslaget?Mnga fretag kommer tack vare existerande hllbarhetsarbete att, helt eller delvis, uppfylla de nya kraven. Berrda bolag bolag br analysera vilka tgrder som kan krvas fr att vara skra p att mta lagkraven.

  Alla bolag som berrs br analysera de krav som lagen stller och identifiera vilka tgrder som krvs fr att mta lagkraven. tgrder som kan krvas r till exempel: utveckling av policyer fr de olika aspekterna utveckling av mtmetoder fr att presentera resultat identifiering av risker relaterade till aspekterna och tgrder fr att hantera dessa omstrukturering av rsredovisningen eller upprttande av en separat

  hllbarhetsrapport

  Hur kan lagkraven skapa vrde fr din verksamhet?Hllbarhetsrapportering har p frivillig basis ftt en allt strre utbredning under senare r d det kan vara ett effektivt verktyg i dialogen med bolagets intressenter. Erfarenhet visar att den externa rapporteringen leder till att mnga bolag ser ett behov av att strategiskt utvrdera sitt arbete med hllbarhetsfrgor och huruvida dessa r integrerade i fretagets affrsmodell, mlbild, strategier, initiativ samt verksamhetsuppfljning. En sdan utvrdering kan i mnga fall identifiera frbttringsmjligheter relaterat till t ex kade intkter, minskade kostnader, reducerade verksamhetsrisker, strkt varumrke och frbttrad kommunikation.

  Hur kan EY hjlpa till?EY kan hjlpa bolag att anpassa sig till den nya lagstiftningen och att frbttra sitt hllbarhetsarbete till exempel genom att: Genomfra gap-analys av befintlig rapportering i frhllande till de nya lagkraven och

  identifiera ndvndiga tgrder Identifiera nyckelintressenter och genomfra intressentdialog fr att identifiera och

  prioritera vsentliga hllbarhetsfrgor Utveckla hllbarhetsstrategi och policyer Ta fram nyckeltal Gra riskutvrderingar och utveckla tgrder kopplade till riskhantering Identifiera, utveckla och genomfra frbttringsinitiativ kopplade till hllbarhet Implementera ramverk fr hllbarhetsrapportering

  Kontakta grna oss fr mer information

  Hkan UlrichsPartner070-318 94 50hakan.ulrichs@se.ey.com

  Jens Bruno070-529 87 63jens.bruno@se.ey.com

  Ingrid Cornander070-246 67 92ingrid.cornander@se.ey.com

Recommended

View more >