Huong Dan Thuc Hanh Tin Hoc Can Ban

Download Huong Dan Thuc Hanh Tin Hoc Can Ban

Post on 16-Apr-2015

87 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bui thc hnh th 1 Trang 1 BUI THC HNH TH 1 L thuyt cn xem li trc khi thc hnh Ton b l thuyt ca chng 3 (H iu hnh), chng 4 (Qun l d liu bng Windows Explorer) v chng 5 (S dng ting Vit trong Windows). Thc hnh Bi thc hnh s 1 1. Thi hnh ng dng v thao tc trn ca s (window) M cc ca s My Computer, Recycle Bin. ng cc ca s ny li. Hng dn: D_Click ln cc Shortcut tng ng trn mn hnh nn m, Click vo nt Close bn phi thanh tiu ng li. M cc ca s Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Paint. Hng dn: Chn nt Start/Programs/... Thc hin cc thao tc: phng to, phc hi, thu nh, thay i kch thc, di chuyn v ng ca s. 2. Thao tc trn mn hnh nn (Desktop) Thay i nh nn ca mn hnh, s dng chc nng bo v mn hnh (Screen Saver). Hng dn: - a chut n vng trng ca mn hnh nn (Desktop). - R_Click/Properties/chn lp Background (Desktop); lp Screen Saver. - Thao tc da vo gio trnh l thuyt chng 3 - phn 3.4 3. S dng ng h h thng (Clock) trn thanh Taskbar Xem v thay i Date/Time ca h thng. Hng dn: D_Click ln ng h h thng. n/hin ng h (Clock) trn thanh Taskbar. Hng dn: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Chn lp Taskbar. 4. Xem/thay i cc qui c hin th v Date, Time, Number, Currency ca h thng Hng dn: Chn nt Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options, sau chn cc chc nng tng ng. 5. Dng Windows Explorer qun l th mc (Folder) v tp tin (File) To cy th mc nh hnh bn: Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn i tn th mc: LINH TINH HO SO BAI SOAN LY THUYET BAI TAP THUC HANH Bui thc hnh th 1 To thm 2 th mc BT EXCEL v BT WORD trong th mc THUC HANH Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 2 Bui thc hnh th 1 Gi ng dng Microsoft Word v thc hin: + Nhp on vn bn bt k, sau lu li (File/Save) vi tn tp tin (Filename) l BT1.DOC trong th mc VAN BAN. + Nhp on vn bn bt k, sau lu li vi tn khc (File/ Save As) l BT2.DOC trong th mc BT WORD. Ch : ng ng dng Microsoft Word sau khi to xong cc tp tin. Sao chp tp tin BT1.DOC sang th mc BT WORD. i tn cc tp tin: BT1.DOC BAITAP1.DOC BT2.DOC BAITAP2.DOC Di chuyn cc tp tin trong th mc BT WORD sang th mc BT THEM. M 2 tp tin BAITAP1.DOC, BAITAP2.DOC xem ni dung, sau ng 2 tp tin ny li (D_Click vo tn 2 tp tin m). Xa tp tin BT1.DOC trong th mc VAN BAN. 6. S dng chc nng tm kim tp tin v th mc (Start/ Search/ For Files or Folders) Tm cc tp tin c phn m rng l .DOC. Xc nh th mc cha cc mc va tm c. Xa ton b cy th mc va to. Bi thc hnh s 2 + Dng Windows Explorer qun l th mc (Folder) v tp tin (File) To cy th mc nh hnh bn di (nu th mc tn ti trong a th phi xa trc khi to) Cho hin/ n cu trc th mc: Click vo du +/ - trc biu tng th mc. Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 3 Bui thc hnh th 1 + S dng chng trnh h tr ting Vit: Vietkey, Unikey. Thay i bng m, Font ch, kiu g (Telex, Vni), ch g (Vit, Anh, Php, ...). + Gi ng dng Microsoft Word v thc hin: + To tp tin BT1.DOC trong th mc MS WORD vi ni dung nh sau: NGY XA HONG TH Em tan trng v ng ma nho nh Chim non du m Di ci hoa vng Bc em thnh thang o t nguyt bch m nghing cp sch Vai nh tc di + To tp tin BT2.DOC trong th mc MS EXCEL vi ni dung nh sau: NGY XA HONG TH (tt) Anh i theo hoi Gt giy thm lng ng chiu a nng Ma nh bng khung Em tan trng v Cui ng my Em tm theo Ng Dng lau lch bun Ch : ng ng dng Microsoft Word sau khi to xong cc tp tin M 2 tp tin va to xem li ni dung, ng ng dng li sau khi xem xong. Sao chp tp tin BT2.DOC n th mc MS WORD. Xa tp tin BT2.DOC trong th mc MS EXCEL. To tp tin BTLY.DOC (dng Word) trong th mc COHOC vi ni dung: Tnh dao ng iu ha ca con lc c hc? Di chuyn ln lt 3 tp tin va to n th mc THUC HANH. Trong th mc THUC HANH, thc hin i tn: BT1.DOC Ngay xua Hoang thi1.Doc. BT2.DOC Ngay xua Hoang thi2.Doc. BTLY.DOC Bai Tap Vat Ly.Doc. Xa b cy th mc MON HOC. Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 4 Bui thc hnh th 2 BUI THC HNH TH 2 L thuyt cn xem li trc khi thc hnh - nh l trang in. - Cch g vn bn c du (ting Vit), khng du (ting Anh, ting Php, ...). - Chn k hiu c bit, thao tc ct, dn, chp. - Cc chc nng nhp vn bn t ng (AutoText v AutoCorrect), tm kim v thay th vn bn (Replace). - nh dng k t (Font, size, style, ...). - nh dng on (Paragraph). - Cc thao tc trn tp tin (m, lu, ng). Thc hnh Bi thc hnh s 1 1. nh l trang in (File/ Page Setup) theo cc kch thc sau: Top : 2.5cm, Bottom : 2.5cm, Left : 3.5cm, Right : 2.5cm. Kh giy: A4. 2. To vn bn (vi Font: Times New Roman, Size: 12) c dng nh sau: CHN DUNG NH KHOA HC "c m ca em: nh khoa hc tng lai...". Nhng c lc no bn t hi mnh: Th no l nh khoa hc? Song cn cu tr li c o ca bn tr Vit nam th sao, nht l cu tr li rt ring ca chnh bn? Cu hi ny c 2.500 hc sinh t 10 n 17 tui n , Chil, Php, M, , Mhic, Braxin v Nigiria tr li qua nhng bc tranh tham gia cuc thi v chn dung nh khoa hc. L lm sao khi hu ht u v nh khoa hc nh mt ngi... eo knh trng dy cp, tc tai b x v lc no cng khoc o chong trng, bn bu vi lnh knh nhng chai l cng ng nghim v lun lm vic n c,... < < Gio s Leopoldo de Meis, ngi c sng kin m ra cuc thi ny, nhn xt:" l chn dung ca ngi k thut vin trong phng th nghim, hay ca nhng ngi lm ngh gi kim hi th k 18,19 ch no phi l nh khoa hc!". Theo gio s, c l cc bn tr "tha hng" hnh nh y t cc phim hot hnh v truyn tranh. c W c Trong khi 90 bn tr tham gia cuc thi Chu u dnh cho cc nh khoa hc tr (t 15 n 21 tui) li tr li bng chnh sn phm nghin cu ca mnh nh cc tc gi ot ba gii nht ng hng ca cuc thi ln th 10 din ra ti thnh ph Porto bn B o Nha, to ra chng trnh tin hc bin i cc nh chp t my nh k thut s thnh nhng nh ba chiu hay chic gy c u d siu m gip ngi m pht hin chng ngi cch 5m trn ng i, hay tm ra nguyn nhn sn trng b vng trong bng ti t to ra cc cht thm vo sn chng hin tng ny. Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 5 Bui thc hnh th 2 3. Di chuyn cu "Song cn cu tr li c o ca bn tr Vit nam th sao, nht l cu tr li rt ring ca chnh bn?" n cui ti liu trn (dng thao tc ct v dn) 4. Dng thao tc chp v dn to ra dng sau vo cui ti liu: Hng dn: - Chn 4 k hiu , , , vo ti liu (Font: Symbol) - Chp (Edit/ Copy) 4 k hiu trn vo Clipboard. - Thc hin thao tc dn (Edit/ Paste) 5 ln. 5. Chn khi l on th nht, nhn phm Delete. Nhn xt. Thc hin thao tc Undo. Nhn xt. 6. Chn khi l ton b ti liu (nhn t hp phm Ctrl + A), nhn phm Delete. Nhn xt. Thc hin thao tc Undo. Nhn xt. 7. Tip tc thc hin thao tc Redo. Nhn xt. 8. Lu ti liu ln a S: vi tn Buoi2_1.doc. 9. ng ca s ti liu ang m. M xem li ti liu va lu. Bi thc hnh s 2 Nhp v nh dng cho on vn bn di y, sau lu vo a S: vi tn Buoi2_2.doc. HPHITHOIFONTNu bn mun chn nhng Font ch khc nhau cho cc k t, ch nh in m Bold, in nghing Italic, hay gch di Underline th ta c th chn lnh trn thanh Formatting. Tuy nhin Word cn cung cp rt nhiu kiu nh dng khc cho cc k t nh: ch s trn Superscript (a2+b2), ch s di Subscript (H2SO4), ch bng S Sh ha ad do ow w, ch vin , nhng nh dng ny mc nhin khng c nt lnh trn thanh cng c. Do s dng th phi s dng hp hi thoi Font. Sau khi chn khi vn bn cn nh dng, bn chn lnh Format/ Font. Hp thoi Font gm c cc thnh phn sau: Lp Font: chn Font ch Font: cho php nhp hay chn Font ch cho cc k t. Font style: lit k cc kiu ch: Regular, Italic, Bold, Bold Italic. Size: cho php nhp hay chn c ch. Underline: cho php chn kiu gch di. Font color: cho php chn mu cho cc k t. Strikethrough: gch mt ng gia cc k t. Double strikethrough: gch hai ng gia cc k t. Superscript: ch s trn (a2+b2). Subscript: ch s di (H2SO4). Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 6 Bui thc hnh th 2 S Sh ha ad do ow w: ch c nt bng. : ch c nt VIN xung quanh. Emboss: ch CCCHHHMMM NNNIII. Engrave: ch CCCHHHMMM CCCHHHMMM. Small Caps: ch HOA NH. All Caps: ch HOA LN. Hidden: n (khng cho hin k t). Preview: khung hin th minh ho. OK: p dng cc thng s va chn cho k t. Default: lu cc thng s va chn thnh gi tr mc nhin. Cancel: hu b cc thng s va chn. Lp Character Spacing: nh khong cch gia cc k t. Lp Text Effects: chn cc hiu ng ng cho cc k t. Bi thc hnh s 3 1. To mc AutoCorrect nh sau: Tn mc Ni dung crq Ch Ru-Qup 2. Nhp vo ni dung vn bn nh sau (s dng mc AutoCorrect va to): MT LN TH TT HAI LN TH BY BA LN TH T Ch Ru-Qup nhn thy rng ci qun mi ca ch ta th di qu v ni y vi v. Nhng ngi v ni rng hin ti b ta khng c th gi thu ngn n li. Ch ta nh hi m v nh b ta vui lng lm h. B ny l tt nhin tr li rng y khng phi l cng vic ca b. Bi vy anh chng ti nghip phi t thu ngn ly ci qun ri i ng. Lc by gi ngi v mi rnh, bn thu ngn qun ln ln na. V trc khi i ng, b m v cng lm nh th. Cho nn sng hm sau, khi Ch Ru-Qup mc vo, ch ta thy rng ci qun di bin thnh qun st. ------- oOo ------- 3. S dng chc nng tm kim v thay th (Edit/ Replace), tm ch ch v thay th bi ch bc". 4. Bn hy to 4 mc AutoText nh sau: * Ni dung l 3 dng ta v t tn vit tt l tieude. * Ni dung l on th nht v t tn vit tt l doan1. * Ni dung l on th hai v t tn vit tt l doan2. * Ni dung l on th ba v t tn vit tt l doan3. Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 7 Bui thc hnh th 2 5. Lu ti liu ln a S: vi tn Buoi2_3a.doc. 6. ng ca s ti liu ang m. 7. M mt tp tin mi. S dng cc AutoText va to to li ti liu nh trn. 8. Lu ti liu ln a S: vi tn Buoi2_3b.doc. 9. Xa cc mc AutoCorrect v AutoText va to. Bi lm thm s 1 1. Nhp vo ni dung vn bn bn di: Em thy khng tt c xa ri Trong hi th ca thi gian rt kh Tui th kia ra i cao ngo th Hoa sng tm vo trong mt lm m say Chm phng hng yu du y ri tay Ting ve trong veo x i h nc Con ve tin tri v tm bo trc C l mt ngi cng bt u yu Mun ni bao nhiu, mun khc bao nhiu Bi ht u xin ht v trng c Mt lp hc bng khung mu xanh r Sn trng m rng xung tri bng m Ni nh u anh nh v em Ni nh trong tim em nh v vi m Ni nh chng bao gi nh th Bn c nh trng, nh lp, nh tn ti? Ghi ch: nh dng Font nh sau: on 1v on 4 Font: Arial, Size: 12. on 2 v on 3 Font: Times New Roman Size: 12. 2. Lu ti liu vo a S: vi tn Bai_lam_them_buoi2_1.doc. ng ca s ti liu ang m. Gio trnh thc hnh Tin hc cn bn Trang 8 Bui thc hnh th 2 Bi lm thm s 2 1. M file mi v nhp vo vn bn di y: "C mt nng Bch Tuyt, cc bn i Vi li by ch ln rt quy" "Mi ch ch, nhn xem trong lp y" (i nhng trn ci sng lao xao) Nhngchuynnmnao,nhn