hotel sa pet zvezdica i motel

Download HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

Post on 12-Oct-2015

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

  1/5

  1

  HOTEL SA PET ZVEZDICA

  Rukovodstvo jednog naeg zatvora imajui

  u vidu najavu novog Zakona o radu, odluilo je da

  zbog rentabilnosti i racionalizacije, donese novu

  sistematizaciju radnih mesta i da promeni svojudelatnost uvanja u odmor i rekreaciju, svojih

  gostiju - osuenika. U tu svrhu umesto zatvora

  postali su privatni hotelsa pet zvezdica. Oni su se

  za ovaj veliki zaokret u poslovanju pripremali

  godinama. Poeli su, kako se moglo oekivati od

  kolovanjai slanja na kurs postojeih slubenika. Tako je pet naelnika straarske slube zavrlo kratko vreme zavrilo privatni fakultet na smeru za hotelijerstvo i turizam. Oni su svi

  dobili diplome nadzornikarecepcionarara.Uz to dobili su i nove ljubiaste uniforme.Tako su i dalje ostali da sede u deurani koja je u meuvremenu pretvorena u recepciju. Novi

  osueni gosti nisu mogli ni primetiti, da su ih nadzornici poeli doekivati sa ljubaznim

  pitanjima: - Kako se zovete ?Odakle ste doli ? Koliko e te godina ostati kod nas? Dok je

  pitanje : - Koju sobu elite?

  Postalo je u meuvremenu pitanje svih pitanja. Jer zatvor, odnosno hotel je graen tako daje jedan red spavaona okrenut ka jutarnjem, blagom suncu a drugi red ga ima po podne, koje je

  leti veoma jako. Poto su svih gosti osauenici hteli tzv.jutarnje sunane sobe, upravnik

  zatvora, odnosno direktor hotela da bi spreio korupciju, angaovao je vaspitae nosaekojisu prisustvovati primopredaji kljueva novom osuenom- gostu. Vaspita- nosa, jetakoe

  novo zanimanje po novoj sistematizaciji. Oni su obueni u zelene uniforme. I ono podrazumeva

  da slubeno lice, odnosno vaspita nosa ponese stvari osuenom do njegove spavone. U

  spavoni on novog osuenog gosta predaje svom kolegi vaspitau- redaru spavaone, kojinosi sivu prugastu uniformu.Moe dobiti i napojnicu od gosta. U opisu radnog mesta

  vaspitaa redara spavaone je nametanje kreveta, pranje arapa i ostalog vea osuenom

  gostu, ako on to eli. Ako ne eli, ve se pere u veernici. U novom hotelu sa pet zvezdica,

  dre se parole daje sve podreeno njegovom visoanstvu osuenom - gostu, koji morada bude apsolutno zadovoljan u svim segmentima hotelskog ivota i njegovih sadraja.Slubenim licima to je prioritet. Zdravstvenazatita je na prvom mestu. Ona se podrazumeva.

  Svaki gost se podvrgava strogom lekarskom pregledu.Osim toga tu je i ishrana, koju gosti zovu klopa.

  Ona mora da bude obilna i zastupljena kroz sva tri

  obroka. Za doruak su obino slatka i slana - vrua

  peciva : burek sa sirom, mesom, ampinjonima,

  prazan burek, pui, pateta . Obavezni napitci :

  jogurt leti ili aj zimi. Glavno jelo za ruak mora

 • 5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

  2/5

  2

  da sadri najmanje trista grama juneeg ili svinjskog mesa . Na kraju ruka ovi mladi i punisnage gosti se slue nekim desertom koleem ili voem. Sam gostosuenik tokom borvka u

  zatvoru- hotelu , ne sme da oseti bilo kakvu naredbu ili ponienje, jednom reju, ne sme da

  doivi ni najmanji stres. Mada je gostima omogueno da mogu da rade u pugonu, oni to ne

  moraju. Mogu po ceo dan da sede na setpenicama ako ele, i da blejeu nebo. Tu su majstori

  instruktori , obueni u modro plave uniforme, koji rade za njih, ako zatreba. Gosti sami rad,uglavnom, doivaljavaju kao kaznu.

  Zato najvie vole da borave u teretani gde diu tegove. I tu su slubena lica da

  im pomognu. U tu svrhu postoje straari - etai, koji su u obavezi da sa gostom etaju pokrugu hotela. Njima je dodeljena uta uniforma.Uz put su u obavezi da mu pazare na kantini:cocacolu, neki slatki, cigarete, plazmicu, mleko...Straar eta ima obavezu da ima kod

  sebe upalja sa kojom bi , brzo, upalio cigaretu gostu, ako on to eli. Gosti- osueni izmeu

  sebe ne koriste termin puim ve palim cigaretu. Pored vaspitaa - redara u spavaonama i

  u prostorijama za slobodno vreme, tzv. kafiima postoje i straari , koji su zadueni zakuvanje kafa gostima. Oni su u kafenim radim kombinezonima. Ti slubenici su veoma

  bitni za kuvanje jutarnje kafe jer gosti

  ne smeju naglo da se bude. Mora da im seto radi paljivo . Kaficu im kuva straar

  i u kafiu, gde postoji i friider sa

  sladoledom gde na smenu rade: vaspita

  i straar. Mladi vaspitai, obueni ucrvene kombinezone, su

  angaovani da sa punom flaom vode

  stoje pored teretane i dodaju vodu gostima

  osuenicima kad im zatreba. To uglavnom

  rade poetnici vaspitai, kako bi tobilje upoznali osueniku populaciju, i videli ko je glavni meu njima. Pored vode vaspitai vodonoe nose glavnom gostuosueniku i pekir za tuiranje. Jer iza teretane se nalazetuevi. Stariji vaspitaikoji su pred penziju sede u kancelarijama, obueni u crnekombinezone.Oni agresivnim i besnim gostimaosuenicama, dou kao vrea za udaranje.

  Naime, ako neki gost eli da se isprazni on doe kod vaspitaa dakai izdere se na njegauz korienje svih psovki koje mu padnu na pamet. Stariji vaspita je duan da istrpi te verbalne

  uvrede jer mu je to u opisu posla a i zato to ima beneficirani radni sta. Kada se gost- osuenik

  isprazni on izae mirno iz kancelarije, kao da se nita nije desilo. Neko e s pravom postaviti

  pitanje : - Zar zatvorski vaspitai koji imaju fakulltete, su duni da trpe sva ta ponienja od

  osuenika gostiju ?Neko e rei: - ko im je kriv to su uili kole!Drugi e likovati nanjihovim solidnim platama, zbog ega su duni da sve to podnose. Trei e cinino rei: pa,

  upravo zato to imaju fakultete oni su angaovani na delikatnim poslovima kao to je : noenje

  torba gostimaosuenicima, spremanje spavona i kreveta, donoenje vode i pekira glavnim

  gostima u teretani. Meutim ne rade vaspitai samo te poslove. Nekiod njih, oni privilegovani,

  po novoj sistematizaciji su postali turistiki vodii. I njih ima dve vrste. Jedni su zadueni zajednodnevne posete gostiju hotela sa strane, mau kojima su : novinari, sudije, radnici

 • 5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

  3/5

  3

  centra za socijalni rad, tuioci, predstavnici nevladinog sektora, studenti.... Obueni su unarandaste radne uniformei svi oni prolaze specijalne kurseve na kojima se upoznaju satehnikom, kako obnevideti gosta, da to manje vidi hotel i njegove goste.. Posebna panja se

  obraa na goste- novinare za koje su zadueni vaspitai koji poznaju viestranih jezika. Pored

  unutranjih vaspitaa- turistikih vodia, postoje i vaspitai turistiki vodii koji suzadueni za izvoenje gostiju osuenika van hotela. Obueni u pink uniformu,oniizvode goste na razne destinacije : manastuire , bazene, reke, galerije, knjievne veeri,

  muzike koncerte, pozorine predstave. U okviru projekta Priprema za slobodu odlaze kod prvog bankomata, na kome se uekako da podiu novac iznjega uz pomo kartice. Svi polaznici ovog

  kursa na kraju dobijaju diplome koje se sveano predaju gostima-

  osuenicima. Tokom godine gostima se organizuju kulurne

  manifestacije i muziki koncerti. S poetka godine tu je akademija,

  u proleese organizuju sportski susreti, odnosno turniri u: gudbali,

  koarci i odbojci. U maju se organizuje pesniki fastival . Pri krajuleta za gosteosuenike se organizuje likovna kolonijana kojoj oni

  mogu i da crtaju, ako ele. Tokom svih oih manifestacija gostima seputa muzika koju oni ele. Gosti najvie sluaju psiholdeliju, ali u

  poslednje vreme i narodnu, odnoso folk muziku. Gosti ako ele

  mogu da tetoviraju svoje telo gde i kako ele. Kao specijalne usluge, po novoj sistematizaciji

  su predviene odvoenja i dovoenja gostiju osuenika na suenja, u obilazak porodici sa

  jednim vaspitaem turistikim vodiem i sa nekoliko straaravozaa ( oni nose jediniraznobojnu uniformu: ljubiaste kape, ute koulje i kafene pantalone) . ini se da slubanalica nisu teko prihvatila novu sistematizacij novih radnih mesta, kao i preorjentaciju sauvanja na rekreaciju i hotelijerstvo. Kao da su se oni godinama za tu ulogu pripremali.Nadzornici da postanu recepcionari, vaspitai redari i turistiki vodii. Samo po novoj

  sistematizaciji rukovodioci - naelnici su postali suvlasnici hotela.Dobili su akcije.!!!Ostali su dobili nove uniforme... Inae da bi utedeli, uprava novog hotela je

  organizovala ivenje uniformi u sopstvenoj reiji. Za to su uposlili profesionalnu najderku.

  Nabavlja je naao povoljne tofofe raznih boja. Pored najderke angaovana je modna

  kreatorka, koja je insitirala na nekim, za nju bitnim detaljima. Portiri i recepcionari su morali

  da nose bele rukavice. Sva uniformisana lica, straari i vaspitai, koja su svakog jutra imali

  zajediniku gimnastiku, su u prednjem depu morali da nose belu maramicu, da se vidi.Naroita panja je posveena izradi velikih utih epoleta za nadzornikerecepcionare,koje na sebi mora da imaju petprikaenih pozlaenih zvezdica. Ostali su dobili uniforme na

  kojima su se izvezli njihova prezimena. To je uinjeno kako bi ih gostiosuenici u sluaju dasu nezadovoljni njihovim radom i trudom , mogli prijaviti Upravi. Ona bi uvek ekspresno

  reagovala i sklanjala ih . Takva slubena lica, kojih je bilo retko, suslata najpre na lekarske

  preglede, procene radne sposobnosti. Nakon povratka oni su proterivani iz hotela u omanji

  motel, koji se nalazi iznad njega. Tu su proterani civili radili obine, pisarske poslove i ekali

  mirovinu, ukoliko bi je doekali. U motelu pola straara efuje, a druga polovina je rasporeena

  na mesta : straara etaa i straara brijaa. Umalo da zaboravim da kaem, da se na ulazu u

 • 5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

  4/5

  4

  hotel, kojim se prilazi preko mosta, nalazi portirnica. Ona radi 24 asa. U njoj se nalaze portiri

  obueni u flouroscentne umiformekoje bljete u mraku. Njihova je dunost, po novoj

  sistematizaciji radnih mesta,

Recommended

View more >