HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

Download HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL

Post on 12-Oct-2015

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL</p><p> 1/5</p><p>1</p><p>HOTEL SA PET ZVEZDICA</p><p>Rukovodstvo jednog naeg zatvora imajui</p><p>u vidu najavu novog Zakona o radu, odluilo je da</p><p>zbog rentabilnosti i racionalizacije, donese novu</p><p>sistematizaciju radnih mesta i da promeni svojudelatnost uvanja u odmor i rekreaciju, svojih</p><p>gostiju - osuenika. U tu svrhu umesto zatvora</p><p>postali su privatni hotelsa pet zvezdica. Oni su se</p><p>za ovaj veliki zaokret u poslovanju pripremali</p><p>godinama. Poeli su, kako se moglo oekivati od</p><p>kolovanjai slanja na kurs postojeih slubenika. Tako je pet naelnika straarske slube zavrlo kratko vreme zavrilo privatni fakultet na smeru za hotelijerstvo i turizam. Oni su svi</p><p>dobili diplome nadzornikarecepcionarara.Uz to dobili su i nove ljubiaste uniforme.Tako su i dalje ostali da sede u deurani koja je u meuvremenu pretvorena u recepciju. Novi</p><p>osueni gosti nisu mogli ni primetiti, da su ih nadzornici poeli doekivati sa ljubaznim</p><p>pitanjima: - Kako se zovete ?Odakle ste doli ? Koliko e te godina ostati kod nas? Dok je</p><p>pitanje : - Koju sobu elite?</p><p>Postalo je u meuvremenu pitanje svih pitanja. Jer zatvor, odnosno hotel je graen tako daje jedan red spavaona okrenut ka jutarnjem, blagom suncu a drugi red ga ima po podne, koje je</p><p>leti veoma jako. Poto su svih gosti osauenici hteli tzv.jutarnje sunane sobe, upravnik</p><p>zatvora, odnosno direktor hotela da bi spreio korupciju, angaovao je vaspitae nosaekojisu prisustvovati primopredaji kljueva novom osuenom- gostu. Vaspita- nosa, jetakoe</p><p>novo zanimanje po novoj sistematizaciji. Oni su obueni u zelene uniforme. I ono podrazumeva</p><p>da slubeno lice, odnosno vaspita nosa ponese stvari osuenom do njegove spavone. U</p><p>spavoni on novog osuenog gosta predaje svom kolegi vaspitau- redaru spavaone, kojinosi sivu prugastu uniformu.Moe dobiti i napojnicu od gosta. U opisu radnog mesta</p><p>vaspitaa redara spavaone je nametanje kreveta, pranje arapa i ostalog vea osuenom </p><p>gostu, ako on to eli. Ako ne eli, ve se pere u veernici. U novom hotelu sa pet zvezdica,</p><p>dre se parole daje sve podreeno njegovom visoanstvu osuenom - gostu, koji morada bude apsolutno zadovoljan u svim segmentima hotelskog ivota i njegovih sadraja.Slubenim licima to je prioritet. Zdravstvenazatita je na prvom mestu. Ona se podrazumeva.</p><p>Svaki gost se podvrgava strogom lekarskom pregledu.Osim toga tu je i ishrana, koju gosti zovu klopa.</p><p>Ona mora da bude obilna i zastupljena kroz sva tri</p><p>obroka. Za doruak su obino slatka i slana - vrua</p><p>peciva : burek sa sirom, mesom, ampinjonima,</p><p>prazan burek, pui, pateta . Obavezni napitci :</p><p>jogurt leti ili aj zimi. Glavno jelo za ruak mora</p></li><li><p>5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL</p><p> 2/5</p><p>2</p><p>da sadri najmanje trista grama juneeg ili svinjskog mesa . Na kraju ruka ovi mladi i punisnage gosti se slue nekim desertom koleem ili voem. Sam gostosuenik tokom borvka u</p><p>zatvoru- hotelu , ne sme da oseti bilo kakvu naredbu ili ponienje, jednom reju, ne sme da</p><p>doivi ni najmanji stres. Mada je gostima omogueno da mogu da rade u pugonu, oni to ne</p><p>moraju. Mogu po ceo dan da sede na setpenicama ako ele, i da blejeu nebo. Tu su majstori</p><p>instruktori , obueni u modro plave uniforme, koji rade za njih, ako zatreba. Gosti sami rad,uglavnom, doivaljavaju kao kaznu.</p><p>Zato najvie vole da borave u teretani gde diu tegove. I tu su slubena lica da</p><p>im pomognu. U tu svrhu postoje straari - etai, koji su u obavezi da sa gostom etaju pokrugu hotela. Njima je dodeljena uta uniforma.Uz put su u obavezi da mu pazare na kantini:cocacolu, neki slatki, cigarete, plazmicu, mleko...Straar eta ima obavezu da ima kod</p><p>sebe upalja sa kojom bi , brzo, upalio cigaretu gostu, ako on to eli. Gosti- osueni izmeu</p><p>sebe ne koriste termin puim ve palim cigaretu. Pored vaspitaa - redara u spavaonama i</p><p>u prostorijama za slobodno vreme, tzv. kafiima postoje i straari , koji su zadueni zakuvanje kafa gostima. Oni su u kafenim radim kombinezonima. Ti slubenici su veoma</p><p>bitni za kuvanje jutarnje kafe jer gosti</p><p>ne smeju naglo da se bude. Mora da im seto radi paljivo . Kaficu im kuva straar</p><p>i u kafiu, gde postoji i friider sa</p><p>sladoledom gde na smenu rade: vaspita</p><p>i straar. Mladi vaspitai, obueni ucrvene kombinezone, su</p><p>angaovani da sa punom flaom vode</p><p>stoje pored teretane i dodaju vodu gostima</p><p>osuenicima kad im zatreba. To uglavnom</p><p>rade poetnici vaspitai, kako bi tobilje upoznali osueniku populaciju, i videli ko je glavni meu njima. Pored vode vaspitai vodonoe nose glavnom gostuosueniku i pekir za tuiranje. Jer iza teretane se nalazetuevi. Stariji vaspitaikoji su pred penziju sede u kancelarijama, obueni u crnekombinezone.Oni agresivnim i besnim gostimaosuenicama, dou kao vrea za udaranje.</p><p>Naime, ako neki gost eli da se isprazni on doe kod vaspitaa dakai izdere se na njegauz korienje svih psovki koje mu padnu na pamet. Stariji vaspita je duan da istrpi te verbalne</p><p>uvrede jer mu je to u opisu posla a i zato to ima beneficirani radni sta. Kada se gost- osuenik</p><p>isprazni on izae mirno iz kancelarije, kao da se nita nije desilo. Neko e s pravom postaviti</p><p>pitanje : - Zar zatvorski vaspitai koji imaju fakulltete, su duni da trpe sva ta ponienja od</p><p>osuenika gostiju ?Neko e rei: - ko im je kriv to su uili kole!Drugi e likovati nanjihovim solidnim platama, zbog ega su duni da sve to podnose. Trei e cinino rei: pa,</p><p>upravo zato to imaju fakultete oni su angaovani na delikatnim poslovima kao to je : noenje</p><p>torba gostimaosuenicima, spremanje spavona i kreveta, donoenje vode i pekira glavnim</p><p>gostima u teretani. Meutim ne rade vaspitai samo te poslove. Nekiod njih, oni privilegovani,</p><p>po novoj sistematizaciji su postali turistiki vodii. I njih ima dve vrste. Jedni su zadueni zajednodnevne posete gostiju hotela sa strane, mau kojima su : novinari, sudije, radnici</p></li><li><p>5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL</p><p> 3/5</p><p>3</p><p>centra za socijalni rad, tuioci, predstavnici nevladinog sektora, studenti.... Obueni su unarandaste radne uniformei svi oni prolaze specijalne kurseve na kojima se upoznaju satehnikom, kako obnevideti gosta, da to manje vidi hotel i njegove goste.. Posebna panja se</p><p>obraa na goste- novinare za koje su zadueni vaspitai koji poznaju viestranih jezika. Pored</p><p>unutranjih vaspitaa- turistikih vodia, postoje i vaspitai turistiki vodii koji suzadueni za izvoenje gostiju osuenika van hotela. Obueni u pink uniformu,oniizvode goste na razne destinacije : manastuire , bazene, reke, galerije, knjievne veeri,</p><p>muzike koncerte, pozorine predstave. U okviru projekta Priprema za slobodu odlaze kod prvog bankomata, na kome se uekako da podiu novac iznjega uz pomo kartice. Svi polaznici ovog</p><p>kursa na kraju dobijaju diplome koje se sveano predaju gostima-</p><p>osuenicima. Tokom godine gostima se organizuju kulurne</p><p>manifestacije i muziki koncerti. S poetka godine tu je akademija,</p><p>u proleese organizuju sportski susreti, odnosno turniri u: gudbali,</p><p>koarci i odbojci. U maju se organizuje pesniki fastival . Pri krajuleta za gosteosuenike se organizuje likovna kolonijana kojoj oni</p><p>mogu i da crtaju, ako ele. Tokom svih oih manifestacija gostima seputa muzika koju oni ele. Gosti najvie sluaju psiholdeliju, ali u</p><p>poslednje vreme i narodnu, odnoso folk muziku. Gosti ako ele</p><p>mogu da tetoviraju svoje telo gde i kako ele. Kao specijalne usluge, po novoj sistematizaciji</p><p>su predviene odvoenja i dovoenja gostiju osuenika na suenja, u obilazak porodici sa</p><p>jednim vaspitaem turistikim vodiem i sa nekoliko straaravozaa ( oni nose jediniraznobojnu uniformu: ljubiaste kape, ute koulje i kafene pantalone) . ini se da slubanalica nisu teko prihvatila novu sistematizacij novih radnih mesta, kao i preorjentaciju sauvanja na rekreaciju i hotelijerstvo. Kao da su se oni godinama za tu ulogu pripremali.Nadzornici da postanu recepcionari, vaspitai redari i turistiki vodii. Samo po novoj</p><p>sistematizaciji rukovodioci - naelnici su postali suvlasnici hotela.Dobili su akcije.!!!Ostali su dobili nove uniforme... Inae da bi utedeli, uprava novog hotela je</p><p>organizovala ivenje uniformi u sopstvenoj reiji. Za to su uposlili profesionalnu najderku.</p><p>Nabavlja je naao povoljne tofofe raznih boja. Pored najderke angaovana je modna</p><p>kreatorka, koja je insitirala na nekim, za nju bitnim detaljima. Portiri i recepcionari su morali</p><p>da nose bele rukavice. Sva uniformisana lica, straari i vaspitai, koja su svakog jutra imali</p><p>zajediniku gimnastiku, su u prednjem depu morali da nose belu maramicu, da se vidi.Naroita panja je posveena izradi velikih utih epoleta za nadzornikerecepcionare,koje na sebi mora da imaju petprikaenih pozlaenih zvezdica. Ostali su dobili uniforme na</p><p>kojima su se izvezli njihova prezimena. To je uinjeno kako bi ih gostiosuenici u sluaju dasu nezadovoljni njihovim radom i trudom , mogli prijaviti Upravi. Ona bi uvek ekspresno</p><p>reagovala i sklanjala ih . Takva slubena lica, kojih je bilo retko, suslata najpre na lekarske</p><p>preglede, procene radne sposobnosti. Nakon povratka oni su proterivani iz hotela u omanji</p><p>motel, koji se nalazi iznad njega. Tu su proterani civili radili obine, pisarske poslove i ekali</p><p>mirovinu, ukoliko bi je doekali. U motelu pola straara efuje, a druga polovina je rasporeena</p><p>na mesta : straara etaa i straara brijaa. Umalo da zaboravim da kaem, da se na ulazu u</p></li><li><p>5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL</p><p> 4/5</p><p>4</p><p>hotel, kojim se prilazi preko mosta, nalazi portirnica. Ona radi 24 asa. U njoj se nalaze portiri</p><p>obueni u flouroscentne umiformekoje bljete u mraku. Njihova je dunost, po novoj</p><p>sistematizaciji radnih mesta, da sprovode gostaosuenika do recepcije. Radnim danom oni</p><p>provlae sve slubenike hotela kroz skener. Od provlaenja su izuzrteta takozvana trea lica,</p><p>onosno ubretari, dobavljai sa robom i vozai teke mehanizacije. Sve ovo je opisano u</p><p>Upustvuu kojem su do sitnih detalja navedenaponaanja slubenika hotela. Treba rei, istine</p><p>radi da se u hotelu slubenici nikada nisu podnosili izmeu sebe. Naroit napetost je vladala</p><p>izmeu straara i vaspitaa. Tek sa novom sistematizacijom, ta napetost je splasnula, ali je i</p><p>dalje ostala prisutna. Pogotovu su pojedini naelnici recepcionari voleli da im naprave neku</p><p>zvru, kako bi ih zavadili. I to su mahom uspevali. Tako</p><p>da su se vaspitai , eto glodali izmeu sebe. Posebno su</p><p>bili navalentni mladi vaspitai nosai i redar soba, koji</p><p>su kao i osuenici - gosti napadali stare vaspitae, ako</p><p>smo ih natvali vree za boksovanje. U te vree od starih</p><p>vaspita, svi su ih tukli, i mlade kolege, i straari a nisuim ostajali duni ni rukovodioci. Sve je to dovodilo da su</p><p>pojedini od njih prelazili, kao to smo ve naveli u motel.</p><p>Banja pokraj reke</p><p>Motel se nalazi iznad hotela i skrajnut je kraj puta. Zovu ga jo i Banja prokraj reke, jer</p><p>u njega dolaze gostiosueni na prekrajne kazne, koje su izraene u danima. Oni takoe od</p><p>recepcionara, dobijaju krevet u sobi, sa vie gostiju. Njima je striktno zabranjeno da bilo ta</p><p>rade. I ako su to uglavnom ljudi sa sela, koji su navikli na teke fizike poslove, oni po ceo</p><p>dan lee. I to im je kazna. Tek kada neko od njih zatrai potrebu da radi, onda mu se dozvoli da</p><p>farba ogradu ili zid. Retko ko sa javlja da kosi travu, pa se esto deava da je korov nadjaao</p><p>motel, koji se ne vidi.Izmeu osoblja hotela i motela vlada , takoe, netrpeljivost</p><p>. Nekismatraju da je motel postao azil za slubena lica koje je uprava hotela otpisala, odnosno </p><p>kartirala. Ovi u motelu smatraju da su autonomni i nezavisni od hotela, ali ih stvarnost u</p><p>tome demantuje. Naime, oni svu moguu logistiku dobijaju od hotela: hranu za goste, hemiju</p><p>potrebnu za odravanje. Tu je i pomo u elektriarima, vodovodijama koji su duni da odmah</p><p>po pozivu dotre u motel. Najgore je doktorima koji za svakog novog gosta koji dolazi i odlazi,</p><p>moraju doi da ga pregledaju. Inae, i u motelu postoje straari vozai koji esto odvoze</p><p>gosteprekrajce u bolnicu, na popravku zuba. Sem njih oni vode i drugu vrstu, specijalnih</p><p>gostijupritvorenika kojima nije izreena kazna. Oni se eto odvoze u Sud na davanje izjava,</p><p>svedoenja, odloenih suenja i slino. Glavna obaveza slubenika motela ( straara brijaa i</p><p>straara etaa ) je da svi gosti budu obrijani, da imaju etnju i redovan obrok i zdravstvenuterapiju, ako je odreena. Osim toga pojedini gostiosuenici dolaze u motel po dve osnove:</p><p>da rade u kuhinjni kao redarikuvari a druga osnova je disciplinska kazna- zatvaranja. Ona se</p><p>primenjuje prema gostima hotela koji su pokazali prosocijalne elemente u svom ponaanju:poeli da rade, da ne maltetiraju slabije od sebe, da se lepo ophode prema slubenim licima.</p><p>im uprava hotela primeti da neki gost eli dase normalno ponaa, ona ga kanjava ivraa ga u kriminalno ponaanje. Tako da neki gost hotela i ako poeli da seponaa,</p></li><li><p>5/21/2018 HOTEL SA PET ZVEZDICA I MOTEL</p><p> 5/5</p><p>5</p><p>normalno, uprava odmah reaguje i disciplinski kaznama ga vraa na kriminalni put. Inae u</p><p>motel, iz hotela dolaze vaspitai tzv. vantilatori. Oni su duni da otrpe agresivne ispade</p><p>gostiju motela, koji su esto besni zbog dokolice i jakehrane. Tako da im vaspita dodje kao</p><p>izduvni ventil. Posle toga oni su mirni kao bebe. Uprava je hotela rukovodi i sa motelom. S</p><p>tom razlikom to je privatizacija hotela odavno zavrena. Dok je faza privatizacije motela u</p><p>zavrnoj fazi. Raspisan je tender i eka se najbolja ponuda. Pojedina slubena lica bi elela da</p><p>otkupe motel po to bagatelnijoj ceni. U tu svrhu ga izlau namernom propadanju, kako bi ga</p><p>kupili to jeftinije.</p></li></ul>