hoa moi truong chuong 1 mỏ dàu tại 123doc.vn

Download Hoa moi truong chuong 1 mỏ dàu  tại 123doc.vn

Post on 08-Jul-2015

302 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GII THIU MI HOCHOA MI TRNGGING VIN: NG XUN HUY

 • NI DUNG CHNG TRNHChng 1: M u1.1. Mt s khi nim1.2. Cu trc v cc thnh phn mi trung ca Tri t 1.3. Qu trnh pht trin ca s sng trn Tri t Chng 2: Khi quyn va hoa hoc cua khi quyn2.1. Cu trc khi quyn va thanh phn khng khi 2.2.Cac phan ng xay ra trong khi quyn2.3.Qua trinh bin i mt s cht trong khng khi2.4. nhim khng khi va hu qua cua nhim khng khiChng 3: Thuy quyn va hoa hoc cua thuy quyn3.1. Cu to v tnh cht ca nc3.2.c im ca nuc t nhin 3.3.Vai tr ca vi sinh vt trong cc chuyn ha cac cht trong mi trng nc3.4. nhim nc

 • NI DUNG CHNG TRNHChng 4: ia quyn va hoa hoc cua ia quyn4.1.Cu to ca ia quyn4.2.Thnh phn ca t4.3.Phn ng axit-bazo v phn ng trao i ion trong t4.4.Cht dinh dng vi lng v a lng trong t4.5. nhim mi trng tChng 5: Mt s vng tun hoan trong t nhin5.1. Vng tun hon cacbon.5.2. Vng tun hon nit.5.3. Vng tun hon oxy.5.4. Vng tun hon photpho.5.5. Vng tun hon lu hunh.5.6. Vng tun hon kim loi nng

 • CHNG 1M U

 • 1.1. MT S KHI NIM1.1.1. Ha hc mi trngHa hc mi trng c nghin cu t nhng nm 1960 khi c nhng vn nhim mi trng xy ra trn th gii Ha hc mi trng l mt mn khoa hc tng hp, nghin cu v cc qu trnh bin i ca cc cht trong mi trng, ngha l n tp trung nghin cu v ngun gc, bn cht cc phn ng, cc tc ng, qu trnh vn chuyn cng nh tng tc ca cc cht trong mi trng: t, nc, khng kh. Ha hc mi trng cung cp cho cc sinh vin nhng kin thc c bn trong qu trnh nghin cu, gip hiu r bn cht cc hin tng ha hc xy ra trong mi trng ni chung t c th a ra cc bin php tch cc ngn nga nhim, bo v mi trng.Ha hc mi trng m t cc qu trnh ha hc c bn c s lin h cht ch vi cc lnh vc khc nh ha sinh, a ha, ha phn tch, ha v c, hu c, c cht hc...

 • 1.1. MT S KHI NIMNhim vuNhim v ca ha hc mi trng l nghin cu, m t v m hnh ha nhng phn ng ha hc trong mi trng cng nh nghin cu ng hc, nhit ng hc v cc c ch phn ng. Ha nc (aquatic chemistry): nghin cu cc hin tng ha hc trong mi trng nc (nc sng, sui, ao, h, bin, nc ngm, nc trong khng kh, t, ). Ha khng kh (atmospheric chemistry): nghin cu cc hin tng ha hc trong mi trng khng kh (thnh phn cu trc kh quyn, phn ng quang ha, qu trnh bin i cht trong kh quyn). a quyn v ha t (geosphere and geochemistry): nghin cu tnh cht ca t cng nh qu trnh chuyn ha cc cht trong t.

 • 1.1. MT S KHI NIM 1.1.2. NHIM MI TRNG Bt k mt tc ng no lm thay i cc thnh phn mi trng, lm mt cn bng sinh thi, gy nh hng xu ti mi trng c nh hng ti ngi, vt, ng vt, vt liu,

  Theo nh ngha ca T Chc Y T Th Gii (WHO): s nhim hay s nhim bn l vic chuyn cc cht thi hoc nng lng vo mi trng n mc c kh nng gy tc hi n sc khe con ngi, n s pht trin sinh vt hoc lm suy gim cht lng mi trng.

 • 1.1. MT S KHI NIM 1.1.3. CHT NHIM L nhng cht tn ti sn trong t nhin hoc nhn to lm thay i thnh phn mi trng t nhin nng cao, c tc hi ti sc khe con ngi cng nh sinh vt ni chung. Gm cc cht nhim do t nhin v nhn to.

 • 1.1. MT S KHI NIM 1.1.4. QUA TRINH VN CHUYN CAC CHT NHIM

 • 1.1. MT S KHI NIM 1.1.5. HINH THAI HOA HOC L cc dng khc nhau ca cc cht ha hc c trong mi trng.V d: crom c cc dng hp cht khc nhau nh crom (3) hoc crom (6) t c c tnh khc nhau.

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.1. Kh quyn L lp kh bao ph xung quanh b mt Tri t, c khi lng 5,2x1018 kg, ti 99% kh quyn nm di 30 km so vi b mt Tri t. Kh quyn c vai tr: Cung cp O2 v CO2 cn thit duy tr s sng trn Tri t, ngn chn cc tia t ngoi gn ( = 300 nm), cho cc tia trong vng kh kin tia trng thy ( = 400 - 800 nm), tia hng ngoi gn ( = 2500 nm), v sng radio ( = 0,1 - 40 m) i vo Tri t. Gi cn bng nhit lng ca Tri t (thng qua qu trnh hp th tia t ngoi pht x t mt tri v phn x tia nhit t Tri t). L mi trng vn chuyn nc t i dng vo t lin, tham gia vo qu trnh tun hon nc.

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.1. Kh quyn Khng kh c cu to t nhiu kh khc nhau, trong thnh phn chnh l kh N2 chim khong 78% th tch, kh O2 chim khong 21% th tch, tip theo l Argon, kh cacbonic, ngoi ra cn mt s kh khc dng vt. Trong khng kh cng lun tn ti mt lng hi nc khng c nh.Nng cc kh trong kh quyn thay i lin tc theo thi gian, khng gian, v tr a l (iu kin pht thi, pht tn, qu trnh sa lng, bin i ha hc...).

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.2. Thy quyn Thy quyn bao gm cc dng ngun nc trn Tri t nh: bin, h, sng, sui, nc ng bng hai cc Tri t, nc ngm. Khi lng ca thy quyn c tnh vo khong 1,38x1021 kg. Trong nc mn chim ti 97%, 2% l nc bng , 1% nc ngt phc v sinh hot cho con ngi.

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.2. Thy quyn Nc ng vai tr quan trng trong nhiu qu trnh, din ra trong t nhin v trong cuc sng ca con ngi. Trong cng nghip, ngi ta s dng nc lm nguyn liu v ngun nng lng, lm dung mi, lm cht ti nhit v dng vn chuyn nguyn vt liu... Nc t nhin l nc m cht lng v s lng ca n c hnh thnh di nh hng ca cc qu trnh t nhin khng c s tc ng ca con ngi.

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.3. a quyn a quyn l lp v rn ngoi ca Tri t c b su t 0 100 km. Thnh phn a quyn gm t v cc khong cht xut hin trong lp phong ha ca Tri t hay ni cch khc a quyn l t hp phc tp ca cc cht khong, cht hu c, khng kh v nc trong t l thnh phn quan trng nht. Vic con ngi khai thc cc ti nguyn trong lng t (than, du, m kim loi, t, ) v thi b nhiu cht thi (rn, lng) lm nhim t.

 • 1.2. CU TRC V CC THNH PHN MI TRUNG CA TRI T 1.2.4. Sinh quyn Sinh quyn gm tt c nhng thnh phn ca ba mi trng k trn c tn ti s sng v c lin quan tc ng tng h gia cc thnh phn mi trng kh quyn, thy quyn, a quyn. Khc vi kh quyn, thy quyn, a quyn, sinh quyn khng c gii hn r rt v n nm trong c ba thnh phn mi trng k trn v khng hon ton lin tc v s sng ch tn ti trong iu kin nht nh.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Cng nh lch s pht trin ca Tri t, qu trnh pht trin ca s sng trn Tri t c gii thch da vo cc gi thit. Nhng gi thit ny c xy dng da trn vic nghin cu cc ha thch tm c. Cc ha thch c nht tm thy c c tui trn 3 t nm. Cc ha thch ny c dng tng t vi khun v to ngy nay, tc l cc sinh vt n bo. Cc t bo ny cha c nhn pht trin hon chnh v c t tn l prokaryotes (sinh vt nhn s). Qu trnh to thnh cc prokaryotes cho n nay vn cn l iu b n.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Qu trnh pht trin ca s sng c xem l mt qu trnh tin trin dn dn t cc phn t v c n gin n cc sinh vt a dng, t n gin n phc tp hin nay. Tt c cc dng sng u c to thnh t cc hp cht hu c. Cc hp cht ny c th c to thnh trong t nhin t cc phn t n gin nh H2O, NH3, CO2, CO, CH4, H2S, H2. Cc phn t n gin ny c th tn ti trong kh quyn, i dng ca Tri t lc s khai.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Ngi ta suy on rng, t nhiu loi phn t hu c c to thnh, cc h v sinh (non-living systems) c hnh thnh, tin ha thnh cc sinh vt t sinh tn v sinh sn, sau cng pht trin thnh cc dng sng phong ph ngy nay. Cc sinh vt u tin ph thuc vo cc ngun cung cp cc phn t hu c c tng hp t bn ngoi, v do chng c gi l sinh vt d dng. Cc sinh vt t dng c kh nng tng hp nn cc phn t hu c cn thit t cc phn t v c n gin. V cc phn t v c n gin c sn rt nhiu trong kh quyn v i dng so vi cc phn t hu c, nn cc sinh vt t dng pht trin mnh hn cc sinh vt d dng.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T C hai loi sinh vt prokaryotes c th thu nng lng t cc phn ng ln men nh sau: (nh sng)C6H12O6 2C3H4O3 + 4H glucoz axit pyruvic (kt hp vi cc nhm khc)

  Phn ng ln men khng phi l ngun cung cp nng lng tt. Kh nng dng phn ph kh kin ca bc x Mt tri lm ngun nng lng chuyn ha CO2 thnh cc phn t hu c, to iu kin thun li cho s pht trin ca loi vi khun quang hp.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Cc phn t nh H2S, hay cc phn t hu c n gin, c th ng vai tr l tc nhn cho hydro: nCO2 + 2nH2A (CH2O)n + nH2O + 2nA Tc nhn cho hydro Cacbohydrat

  T , to lam s dng nc ca i dng, nh mt tc nhn cho hydro, pht trin v to ra sn phm ph l oxy: (nh sng) nCO2 + nH2O (CH2O)n + nO2 Tc nhn cho hydro Cacbohydrat

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Oxy to thnh t qu trnh quang hp lm thay i b mt Tri t, ng thi tiu dit cc sinh vt khng thch ng vi loi kh hot ng ha hc mnh ny. Khi oxy tch t nhiu trong kh quyn, tng ozon dn hnh thnh tng bnh lu (cch mt t 15 40 km), hp th tia t ngoi c hi. Lc ny, cc sinh vt c th pht trin thnh qun th trong vng tip gip ca kh quyn / nc / t v nhu cu phi sinh sng di nc trnh tc hi ca tia t ngoi khng cn l iu bt buc na. Cc sinh vt bt u chuyn ln sng trn cn. S c mt ca oxy to iu kin cho nhng bin i thch hp ca t bo, nhm c th s dng phn ng h hp cung cp nng lng cho s pht trin.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Ngun nng lng thu t phn ng h hp ln hn nng lng thu t phn ng ln men n 18 ln. (CH2O)n + nO2 nCO2 + nH2O Cacbohydrat

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Cc t chc bn trong t bo lc ny chu nhng thay i mnh m v pht trin. Xut hin nhn t bo c mng bc, cha cc acid nucleic mang thng tin gen ca t bo, ngoi ra cn c mt lot cc bin i khc bit v c im cu trc. Cc t bo mi ny c gi l cc eukaryotes (sinh vt nhn thc), cha nhn xc nh. Cc eukaryotes n bo t dng tin ha thnh thc vt a bo, c kh nng quang hp sn xut cc cht hu c v oxy. S pht trin v s lng cc sinh vt c kh nng quang hp v h hp tt to thnh tp hp d dng. Cc eukaryotes d dng tin ha thnh c, cn trng v ng vt ngy nay.

 • 1.3. QU TRNH PHT TRIN CA S SNG TRN TRI T Qu trnh pht trin s sng, nh va nu s lc trn lm cho hm lng oxy trong kh quyn tng cao v tr thnh loi kh ch yu ca kh quyn, ng thi lm gim ng k hm lng cc kh c lc u trong kh quyn s khai (N2, CO2, H2, CO, CH4...).