hİdrolİk ve pnmatİk - dikey ve yatay konumda doğrusalhareketi sağlamak amacıylaiki...

Download HİDROLİK VE PNMATİK -  dikey ve yatay konumda doğrusalhareketi sağlamak amacıylaiki pnmatikpiston ve sistemi birbirine bağlamak ... HİDROLİK VE PNMATİK Author: SONY

Post on 13-Feb-2018

227 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SSTEM PROJELENDRME

 • PNMATK SSTEM TASARIMI

  Mekaniin (Pnmatik sistem Tasarm ) temellerini reneceksiniz.

  Herhangi bir sistem tasarm aamada gerekletirilir. Buaamalar

  Senaryo almas

  Tasarm aamas

  Malzeme seimi ve maliyet analizidir.

 • SENARYO ALIMASI

  Pnmatik sistem tasarmnda senaryo almasn reneceksiniz.

  KONVEYRLER ARASI PNMATK YER DETRC

  Sistemin amac konveyr boyunca ilerleyen bir i parasnvakumlu vantuz tutucular ile kaldrarak dier bir konveyreaktarmaktr. Gerekletirilen sistem 40 kg arla kadar iparalarn kaldrmak iin tasarlanmtr. Bu sistemde sadecepnmatik malzemelerin tasarm ele alnmtr.

  Sistem, dikey ve yatay konumda dorusal hareketi salamakamacyla iki pnmatik piston ve sistemi birbirine balamakiin eitli yataklama elemanlar, profillerin birbirine montajile gerekletirilmektedir. Sistem iin gerekli basnl havailetmenin dahili kompresrnden alnaca dnlmtr.alma basnc 8 bar dr.

 • PNMATK DEVRE EMASININ OLUTURULMASI

  Pnmatik sistem tasarnda devre emasnn oluturulmasn reneceksiniz.

  Sistemin pnmatik emas senaryoya gre artlar dikkate alnarak izilir.

  Sistemin pnmatik devre emas

 • ELEKTRK DEVRE EMASININ OLUTURULMASI

  Pnmatik sistem tasarnda devre emasnn oluturulmasn reneceksiniz.

  Sistemin Elektrik ( Kontrol ) emas senaryoya gre artlar dikkate alnarak izilir.

  Sistemin elektrik devre emas

 • Pnmatik devre elemanlarnn hesaplanmasn reneceksiniz.

  DEVRE ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI ( HESAPLAMA ) Elemanlar ( Silindir ve vantuz ) HesabSilindir hesabSistemin yatayda i parasnn dnda ayrca dier pistonu vepistonlara bal konstrksiyonu da tayacadnldnden emniyet artlar da gz nne alndndatanmas gereken arlk 50 kg alnmaldr.

  F=m.g=50. 9,81=490,5 Newton F = P * A Forml vastasyla;

  P= 8 Bar = 800 000 Pascal 490,5 = 800 000 * [3,14 * D2 /4]

  490,5

  800000=

  3,14.2

  40,000613=0,785D2

  D2 = 0,000613

  0,785= 0,000781 D = 0,0279 m = 27,9 mm

  Piston ap standart piston deerlerine gre bir st deer olan32 mm olarak seilmelidir.

 • Pnmatik devre elemanlarnn hesaplanmasn reneceksiniz.

  DEVRE ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI ( HESAPLAMA )Silindir hesabYukar kaldrlacak arlk i parasnn dnda vantuztutucusunun Pnmatik balantlar da dnlerek emniyetartlarna gre 60 kg alnmaldr.

  60 kg kuvveti yukar kaldrabilecek piston ap:

  F=m.g=60. 9,81=588,6 Newton F = P * A Forml vastasyla;

  P= 8 Bar = 800 000 Pascal 588,6 = 800 000 * [3,14 * D2 /4]

  588,6

  800000=

  3,14.2

  40,000736=0,785D2

  D2 = 0,000736

  0,785= 0,000937 D = 0,0306 m = 30,6 mm

 • Pnmatik devre elemanlarnn hesaplanmasn reneceksiniz.

  DEVRE ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI ( HESAPLAMA )Silindir hesabBurada silindir ap en yakn bir st deer olan 32 mmkullanlmaldr. Ancak piston itme ynnde deil de ekmeynnde kullanlacak olursa pistonun kolundan dolayyaklak % 50 miktarnda ap klmektedir. Eer buradasilindiri ekme ynnde balamamz gerekirse silindiringerek ap tespit edilen apn iki kat alnmas ( 64 mm )gerekecektir. Ancak burada 64 mm lik standart silindir imalatolmadndan bunun yerine en yakn deer olan 63 mmseilmelidir. nk piston kaldrma iini yukar ynde ekmeolarak yapacaktr ve piston mili kadar alan basngrmeyecektir bu da kaldrma kuvvetini olumsuz yndeetkileyecektir.Piston ap 63 mm iin ekme kuvveti

  F = 800000 * [(3,14*0,0632/4)-(3,14*0,0252/4)]F = 2100 Newton uygundur.

 • DEVRE ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI ( HESAPLAMA )

  Pnmatik devre elemanlarnn hesaplanmasn reneceksiniz.

  Sistem iin dnlen vakum reticisi 8 bar basnta 0.6 barvakum meydana getirmektedir. Buna gre 6 vantuz tutucusumonte edilmesi dnlen bu sistem iin gerekli vantuzapnn belirlenmesi F = P * A formlnegre

  F=m.g=40. 9,81=392,4 Newton F = P * A Forml vastasyla;

  P= 0,6 Bar = 60 000 Pascal 392,4 = 60 000 * [3,14 * D2 /4]

  392,4

  60000=

  3,14.2

  40,00654=0,785D2

  D2 = 0,00654

  0,785= 0,00833 D = 0,091 m = 91,3 mm

  VANTUZ ( TUTUCULAR )

 • DEVRE ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASI ( HESAPLAMA )

  Pnmatik devre elemanlarnn hesaplanmasn reneceksiniz.

  VANTUZ ( TUTUCULAR )Hesaplanan deer iin uygun olarak bir st ap deerindeki 100mm vantuz ap uygun grlmektedir. Yukardaki formldeyeni ap olarak 100 mm konulduunda kaldrlabilecek arlk48 kg olacaktr. Uygundur.

  elemanlar dnda valf ve artlandrc seimi sz konusuolsa da i elemanlarnn alma hzlarna gre hava sarfiyatkarlarak debi bulunur. Debiye uygun valf ve artlandrcseimi yaplr.

  Bileik Vantuz By Piab

 • DEVRE ELEMANLARININ SEM

  Pnmatik devre elemanlarnn seimini reneceksiniz.

  elemanlar dnda valf ve artlandrc seimi sz konusuolsa da i elemanlarnn alma hzlarna gre hava sarfiyatkarlarak debi bulunur. Debiye uygun valf ve artlandrcseimi katalog yardmyla yaplr.

 • DEVRE ELEMANLARININ SEM VE MAL ANALZ

  Pnmatik devre elemanlarnn seimini ve mali analizini reneceksiniz.

  artlandrc: Kompresr tarafndan retilen basnlhavann temizlenmesi, suyunun tutulmas, basncnnayarlanmas ve sistemin iine bir miktar ya vermek iinkullanlmaktadr. Seilen artlandrc yerli imalat olup fiyat85 Eurodur.

  Yn kontrol valfi: Bu valf 5 yollu 3 konumlu bir valftir. Ortakonumda tm yollar birbirine kapaldr. Bylece pistonistenilen konumda durdurulabilir. Selenoidlerinkontaklanmas ile konum deitirir ve akn ynndeitirerek pistonlara hareket verir. Bu sistem iin seilenvalf yerli imalat olup (Asil) fiyat : 55 x 2 = 110 Eurodur.

 • DEVRE ELEMANLARININ SEM VE MAL ANALZ

  Pnmatik devre elemanlarnn seimini ve mali analizi reneceksiniz.

  Vakum pilot valfi: Vakum retecine pilot havay vermek iinkullanlmaktadr. 3 yollu iki konumlu valftr. Selonoid kontakhalinde deilken valf kapal durumdadr ve vakum retecinehava iletmez selonoide kontak gelmesi durumunda alarakvakum retecini altrr. Seilen valf yerli imalat olup (Asil)fiyat 25 Eurodur.

  Vakum reteci: Giri tarafndan gelen hava i ksmdangeerek hzla dar tahliye edilir. Havann yksek hzlatahliyesi srasnda dier uta vakum etkisi grlr. Tasarlanansistemde bu sayede i paras kolaylkla tutup kaldrlabilir.Bu sistem iin seilen vakum reticisi yabanc retim olufiyat 45 Eurodur.

 • DEVRE ELEMANLARININ SEM VE MAL ANALZ

  Pnmatik devre elemanlarnn seimi ve mali analizini reneceksiniz.

  Vantuz : Giri ucunda meydana gelen vakum ile birlikte iparasna tutunur ve bu vakum etkisinin kaybolmasnengelleyerek tutma, ekme, kaldrma gibi ilemlerdekullanlr. Kauuk, silikon hammaddesinden olmak zereeitli tipleri mevcuttur. Ayrca daha yksek tutu formusalamak iin krkl trleri de mevcuttur. Sistem iinseilen vantuz tutucular yabanc imalat olup fiyat : 32 x 6 =192 Eurodur.

 • DEVRE ELEMANLARININ SEM VE MAL ANALZ

  Pnmatik devre elemanlarnn seimini ve mali analizini reneceksiniz.

  Silindirler: Basnl havann ilerlemesi ile dorusal hareketgerekletirirler. Alminyum gvde, elik gvde, yastklamal,yastklamasz, manyetik, gibi eitli trleri mevcuttur. Sistemiin seilen 6 numaral piston 100 mm apnda 1000 mmstrok boyuna sahip yastklamal manyetik silindirdir. Fiyat :450 Eurodur.

  Sistem iin seilen Silindir 63 mm apnda 500 mm strokboyuna sahip yastklamal manyetik Silindir. Fiyat : 180Eurodur.

  Basn alteri: Vakum retecine giden hatta basnolduunu alglayarak sisteme kontak vermek amacylakullanlmaktadr. Sistem iin seilen basn alteri yabancimalat olup fiyat : 85 Eurodur.

 • Pnmatik devre elemanlarnn mali analizini reneceksiniz.

  DEVRE ELEMANLARININ SEM VE MAL ANALZ

  Toplam Pnmatik sistem maliyeti 1172 Euro dur

  SIRA MALZEME ADET BR.FYAT TUTAR

  1 artlandrc 1 85,00 85,00

  2 5/3 Yn Kontrol Valfi 2 55,00 110,00

  3 Vakum Pilot valfi 1 25,00 25,00

  4 Vakum reteci 1 45,00 45,00

  5 Vantuz 6 32,00 192,00

  6 63 x 1000 Pnmatik Silindir 1 450,00 450,00

  7 63 x 500 Pnmatik Silindir 1 180,00 180,00

  8 Basn alteri 1 85,00 85,00

  1.172,00 TOPLAM

Recommended

View more >