hic 05: prumyslova revoluce

Download HIC 05: prumyslova revoluce

Post on 21-Dec-2014

489 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Historie chemie - XIX. stoleti - obdobi prumyslopve revoluce

TRANSCRIPT

 • OBDOB PRuMYSLOV

  REVOLUCEXIX. stolet

  od Lavoisiera k Berzeliovi

 • Zatmco v XVI.-XVIII. stolet se formovaly jednotliv vdy

  XIX. stolet je siln spjato s rozvojem prmyslu

  v Anglii nstup prmyslov revoluce dv ne u ns

  prudk rozvoj vroby a produktivity prce

  stle ir vyuit energi (pra, ..)

  vznik novch technologi

  koncentrace vroby

  oslaben zvislosti na pd

  obyvatelstvo osidluje msta

  Obdob prmyslov revoluce

 • Prvn irok rozvoj m textiln vroba

  pouit mechanickch spdacch a tkacch stroj

  barven, blen

  Doprava mosty, prplavy, eleznice

  Nov objevy diferenciace vd

  Suez - 1869

  Obdob prmyslov revoluce

 • Ferdinand Verbiest9.10.1623

  28.1.1688

  knz mision v n postavil parn samohyb pro csae (1672)

  Nov technick a vdeck poznatky

 • Daniel Bernoulli8.2.1700, Groningen

  11.3.1782, Basilej

  holandsko-vcarsk matematik

  hydrodynamika a mechanika plyn

  Nov technick a vdeck poznatky

 • Edme Mariotte(1620-1684)

  francouzsk fyzik a knz

  Nov technick a vdeck poznatky

 • Nov technick a vdeck poznatky

  Denis Papin

  (1647-1712)

  francouzsk fyzik a vynlezce

 • Denis Papin

  Vynlezce vyvjee par a tlakovho hrnce

 • Thomas Newcomen24.2.1663

  5.8.1729

  anglick kov a vynlezce

  zhotovil asi prvn parn stroj

  Thomas Newcomen

 • James Watt19.1.1736

  19.8.1819

  skotsk mechanik, vynlezce a fyzik

  samouk, znm pedevm skrze sv vynlezy a vylepen parnch stroj

  Nov technick a vdeck poznatky

 • James Watt

 • Siegfried Marcus18.9.1831 1.7.18981870 prvn rakousk benzinov samohyb

  Vynlez benzinovho automobilu

  1870

  1885

 • Karl Friedrich Michael Benz25.11.1844 4.4.1929nmeck automobilov konstruktr 1885 postavil prvn benzinov automobil

  Vynlez benzinovho automobilu

 • Vynlez benzinovho automobilu

  Benzovy historick automobily

 • Gottlieb Daimler17.3.1834 6.3.1900je vynlezcem dnenho typu spalovacho motoru a konstruktrem prvnch motocykl a automobil. 1885 sestrojil spolen s Wilhelmem Maybachem prvn motocykl,

  1886 prvn tykol automobil pohnn spalovacm motorem 1892 zvtil tehdy zkladn rozmry voz a zkonstruoval tak prvn nkladn automobil

  Vynlez benzinovho automobilu

 • Gottlieb Daimler

  vozidlo z roku 1886

  Vynlez benzinovho automobilu

 • Nicolaus August Otto

  10.6.1832 26.1.1891

  nmeck vynlezce

  autor tytaktnho spalovacho motoru (1860)

  Benzinov spalovac motor

 • Benzinov tytaktn motor

 • Benzinov tytaktn motor

 • vynlezce: skotsk inenr Dugald Clerk

  pravy Joseph Day (1889) anglian

  Benzinov dvoutaktn motor

 • Jacques Alexandre Csar Charles

  12.11.1746 7.4.1823

  francouzsk vynlezce,

  prodovdec, matematik

  isochorick dj:

  tlak plynu je pmo mrn jeho termodynamick teplot (1802)

  Zkony pro ideln plyny

 • 1770 parn doprava dl Cugnot

  1801 okruh v Camborne Trevithick

  1803 prvn veejn eleznice v Anglii

  1814 prvn lokomotiva Stephenson

  1827 konspen eleznice Linec esk Budjovice

  1831 prvn veejn pravideln eleznice v Americe

  1835 eleznice v Nmecku (Norimberk Frth)

  1835 eleznice v Belgii

  1836 eleznice v Kanad

  1836 eleznice v Rusku (Sankt Peterburg)

  Vvoj eleznic

 • 1838 prvn eleznice v Rakousko-Uhersku

  1839 prvn eleznice v Itlii (Neapol)

  1839 Holandsko (Amsterodam Haarlem)

  1839 Vde Beclav

  1838 prvn eleznice v Rakousko-Uhersku

  1839 prvn eleznice v Itlii (Neapol)

  1839 Holandsko (Amsterodam Haarlem)

  1839 Vde Beclav

  Vvoj eleznic

 • 1841 Beclav Perov Olomouc

  1842 Perov Lipnk

  1844 prvn vcarsk eleznice

  1845 Praha Olomouc

  1847 Lipnk Bohumn

  1847 prvn eleznice v Dnsku Koda Roskilde

  1848 prvn eleznice ve panlsku

  Vvoj eleznic

 • 1849 esk Tebov Brno

  1849 prvn eleznice ve vdsku

  1853 prvn eleznice v Indii

  1854 prvn eleznice v Norsku

  1865 Kralupy Turnov

  1879 Ernst von Siemens prvn elektrick lokomotiva

  1881 prvn elektrick drha v Berln

  Vvoj eleznic

 • Podzemn a elektrick drhy

  1890 metro v Londn

  1896 metro v Budapeti

  1898 metro v Bostonu

  1900 metro v Pai

  1903 elektrick eleznice Tbor Bechyn

  1904 metro v New Yorku

  Vvoj eleznic

 • Prvn kolejov vozidla byla devn

 • Konspen drha

 • Konspen drha

 • Nicolas-Joseph Cugnot26.2.1725 2.10.1804francouzsk vynlezce parnch samohyb

  Prvn parn samohyb

 • Prvn parn samohyb

 • Richard Trevithick13.4.1771

  22.4.1833

  britsk vynlezce autor prvn funkn parn lokomotivy

  Prvn parn lokomotiva

 • Trevithickova lokomotiva

  Prvn parn lokomotiva

 • George Stephenson

  9.6.1781

  12.8.1848

  britsk inenr

  zdokonalil parn lokomotivu pro bn provoz

  Prvn lokomotiva pro bn provoz

 • Stephensonova Rocket z 1829

  Prvn lokomotiva pro bn provoz

 • Prvn lokomotiva pro bn provoz

 • Replika lokomotivy Planet Livepool Manchester drha 1830

  Prvn lokomotiva pro bn provoz

 • Nmeck horsk eleznice

 • Parn lokomotivy v Guatemale

  Lokomotivy z poloviny XIX. stolet

 • Csask visut drha ve Wuppertalu (1901)

 • Ernst Werner von Siemens

  13.12.1816 6.12.1892

  nmeck vynlezce a prmyslnk

  vyvinul isolaci elektrickch vodi

  vynalezl ozoniztor

  1842 patent na galvanick pozlacovn a postbovn

  1866 vyslovil dynamoelektrick princip

  konstruoval dynama

  1879 postavil elektrickou lokomotivu

  Prvn elektrick lokomotiva

 • Rudolf Christian Karl Diesel

  18.3.1858

  30.9.1913

  nmeck vynlezce

  studoval vyuit paliv

  znm je jeho vzntov motor

  prvn Dieselv motor:

  Prvn lokomotiva s vzntovm motorem

 • 984 zdymadla v n

  1373 zdymadla Vreeswijk

  1396 zdymadla Bruggy

  1458 zdymadla Milano

  1607 zdymadla Lila Edet vdsko

  1810 1832 Gta kanl vdsko

  1869 Suezsk prplav

  1895 Kielsk prplav (Ostsee-Nordsee)

  1914 Panama

  Uml vodn cesty

 • Stavba Trolhttan kanlu v roce 1798

  (Louis Belanger 1800)

 • Trolhttan plavebn komory z roku 1844

 • 1662 Londn Krlovsk akademie

  1666 Pa

  1770 Praha

  Vdeck instituce

 • 1794 Pa Polytechnika

  (cole Polytechnique)

  1806 Praha (F. Gerstner)

  Technick koly

 • Boyle-Mariottv zkon

  isothermick dj

  za te teploty je souin tlaku a objemu plynu konstantn

  Zkony pro ideln plyny

 • Joseph Louis Gay-Lussacisobarick zkon: pi konstantnm tlaku je objem plyn pmo mrn jeho termodynamick teplot

  Zkony pro ideln plyny

 • Gay-Lussacv a Charlesv zkon

  animace:

  Zkony pro ideln plyny

 • Kvalitativn zkoumn ltek je doplnno kvantitativnm

  ven, men objem, dal fyzikln parametry

  spchy teoretick chemie:

  formulace atomov a molekulov teorie,

  formulace zkladnch chemickch zkon

  osamostatnn organick chemie

  vznik chemick symboliky

  racionln klasifikace ltek

  objevy novch pracovnch metod a postup

  Chemie se stv exaktn prodn vdou

 • Kvantitativn zkony

  1770 1779 zkon zachovn hmoty Lavoisier

  1806 zkon stlch pomr sluovacch Proust

  1808 zkon mnonch pomr sluovacch Dalton

  1808 zkon stlch pomr objemovch Gay-Lussac

  1811 Avogadrv zkon

  1819 Pravidlo Dulong-Petitovo

  1834 elektrochemick zkony Faraday

  1840 zkon stlosti tepelnho zabarven reakce Hess

 • Joseph Louis Proust(26.9.1754 5.7.1826)

  francouzsk chemik

  zkon stlch pomr sluovacch (1806)

  Sloen sloueniny je stl a nemn se, a ltka vznik jakmkoliv zpsobem

  Sluovac zkony

 • John Dalton

  6.9.1766 27.7.1844

  zkon mnonch pomr

  sluovacch

  atomov teorie

  atomov vha

  barvoslepost

  Sluovac zkony

 • John Dalton

  zkon mnonch pomr

  sluovacch:

  Tvo-li dva prvky spolu vce slouenin, jsou hmotnostn mnostv jednoho prvku, kter se sluuj s konstantnm hmotnostnm mnostvm prvku druhho v pomru celch zpravidla malch sel

  Sluovac zkony

 • Joseph Louis Gay-Lussac(6.12.1778 9.5.1850)

  francouzsk fyzik a chemik

  krom objemovho zkona formuloval

  i vztah mezi objemem a teplotou plyn

  objevil prvek br

  zabval se technologi kyseliny srov

  a kyseliny avelov

  studoval chemii halogen, kyselin

  fosforench a ady organickch ltek

  byl nkolikrt zrann pi laboratornch

  explozch

  Sluovac zkony

 • Joseph Louis Gay-Lussac

  objemov zkon:

  plyny se sluuj v pomrech objem vyjdench malmi a celmi sly a rovn objem plynnho produktu je v jednoduchm vztahu k objemu reagujcch plyn

  Sluovac zkony

 • Friedrich Heinrich Alexander von

  Humboldt14.9.1769 6.5.1859

  nmeck prodovdec

  zakladatel geografie

  zabval se fyzikou, chemi, geologi,

  mineralogi, vulkanologi, botanikou,

  zoologi, klimatologi, ocenografi,

  astronomi, demografi a etnologi

  jeho mlad bratr Wilhelm zaloil berlnskou univerzitu

  jeho otec byl komom prusk princezny

  Sluovac zkony

 • Alexander von Humboldt

  Objemov zkon (1808)

  plyny se sluuj v pomrech objem vyjdench malmi celmi sl