hévízi forrás

Download Hévízi Forrás

Post on 18-Aug-2015

9 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2015. 08. 12.

TRANSCRIPT

FORRS2015. augusztus 12. IV. vfolyam 15. szmHVZIHVZ VROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJAA TARTALOMBLHvzi kpeslapLtvnyosvirgruhtl-ttt nyrra a vros, a gy-nyrnvnyekkztj stlnismegpihenni,s elttkszvesenfotz-kod nakaturistk.Miis gyjtttnk egy csokorra valt12. oldalVarga Andrssal szilrd rtkrendrl, segtsrl s Terz anya szellemisgrl | 8. oldalA sorsokat hazatrve sem lehet kitrlni Idn is risi sikert aratott a Nosztalgia htvge, amely ngy napon t nyjtott sznvonalas kikapcsoldsi lehetsget a kiltogatknak. Volt operett, zene s tnc minden mennyi-sgben, az immr hagyomnyos keringesten a kznsg is tncra perdlt. (Beszmolnk a 6. oldalon olvashat.)Tbor-nagyzem a hsgben Br lassan vget r a vakci, de a gyerekeket mg min-dig szmtalan lehetsg vrja. Egymst rtk s rik a t-borok Hvzen csak vlasztani kell. A Terz Anya Szoci-lisIntegrltIntzmnyCsaldsegtsGyermekjlti Szolglatapldulktturnusbanszerveztemeghagyo-mnyosprogramjt,amelyrefkntkulcsosgyerekek rkeztek. A fiatalok sportos napokat is lhettek: nagy np-szersgnekrvendettazsz-sakzilabdatboris. (sszelltsunk az 5., a 10. s a 11. oldalon olvashat.)GrfI.FesteticsGyrgy 220vvelezelttpttette megazelsfrdhzata Hvzi-t felett. Az vfordu-lraltvnyosprogramso-rozattal emlkeztek.AjelesnaponaHvz TDMEgyeslet,aHvz-gygyfrdsSzentAnd-rsReumakrhz,vala-mint a Hotel Spa Hvz k-zsrendezvnnyelvrtaa vendgeket. Asajttjkoztatn KvardaAttilafigazgat arrl beszlt, a 220 v is je-lentsidtv,demrjval korbbrl,1769-blszr-mazik rsos emlk a hv-zicsodrl,hiszenekkor jelent meg az els tudom-nyos rtekezs a gygyvz-rl s a gygytrl.Elhangzott:atrasa frdbetavalyegymilli belpt adtak el, ezen fell pedig400ezerjrbeteget stezerfekvbetegetke-zelt a krhz. (Folytats a 4. oldalon.)Operett, kering s vastapsVdik, vjk s nneplik a vros kincst Kacsk a vzben. A szletsnapi gumillatok nmelyike ajndkot rejtett22015. augusztus 12.HVZIHVZI FORRS IMPRESSZUM:Szerkeszti: a szerkesztbizottsg Fszerkeszt: Heffler Gyrgy Lapigazgat: Kovcs Veronika Felels szerkeszt: Varga Lvia Ki adja: Maraton Lapcsoport-Multivzi Kiadi Kft. Felels kiad:Szab Mikls, Kzmr Judit s Heffler Gyrgy gyvezet igazgatk Szerkesztsg: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-92/502-222e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu.Hirdetsi informci: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-20/402-4966, e-mail: heviziforras@maraton.plt.hu. Nyomdai munkk: Extra Mdia Nyomda Kft. 8000 Szkesfehrvr, FecskepartFelels vezet: Szab Dniel Megrendels szma: HVF 15/2015Megjelenik 3500 pldnyban. Terjeszti a Savaria PostFORRSHVZI VROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJAHVZIkzletLAPSZLJutaloma kivlknakZalamegyeikivlan tanul s eminens maga-viseletgyermekekt-boroztakegyhtiga zalaszabariHolnapocs-katborban.Anegyven fiatal kztt voltak hvzi dikokis.ASzabadics Zoltnscsaldjaltal alaptott tborban trts nlkl lttk vendgl a kivlasztottakat,akik-nek igazi jutalom volt az otttltttid,hiszen lmnyds program vr-taket.Voltakfrdzni skirndulni,szervez-tekszmukratraver-senyt, lland lehetsg-kntpedigtbbekk-ztt pingpongoztak, bi-lirdoztak,csocsztak skzmveskedhettek. Mlt cstrtkn pedig a FitPointMozgskzpont csapatarkezetthozz-juk ltogatba. Az izgal-massorversenyeken azonban nem a gyzelem voltalnyeg,hanemaz, hogyarsztvevkmeg-tanuljk, hogyan kell egy csapatrt,kzsclrt kzdeni. gyflfogadsszerdnkntAugusztus23-igigaz-gatsisznetettartanak apolgrmesterihivatal-ban. Ezen idszakban az gyekintzsrecsk-kentett ltszm ll rendel-kezsre.gyflfogads azazonnaliintzkedst ignyl anyaknyvi s el-lenrzsi terleteken vl-tozatlan rendben, minden msgybenhetiegyna-pon, szerdnknt 8 s 11, valamint 13 s 15 ra k-ztt van. gyintzs eltt clszera83/500-800-as kzpontiszmonrdek-ldni az gyintzk elr-hetsgrl. ACsehKztrsasgma-gyarorszginagykvetetu-risztikaiegyttmkdst szorgalmazHvzsacseh frdvrosokkztt.Jurij Chmiel mlt hten ktnapos ltogatsra rkezett a vros-ba.Adiplomataazrkezst kvet sajtnyilvnos egyez-tetsenelmondta,Hvz rendkvlnpszeracseh turistkkrben,szvesen jnnekafrdvrosba.Ezt mutatjk a szmok is: vente tlagosan2530ezerven-dgjszakttltenekatele-plsen,sezaszmvrl vren.Hozztette:fontos cl,hogyCsehorszg,Ma-gyarorszg,Szlovkias Lengyelorszg, azaz a viseg-rdingyekkzttrgis egyttmkdsalakuljonki az idegenforgalom terletn.Amagyarturizmushar-madiklegnagyobbkld-piacaCsehorszg,sturis-tikjellemzenismerika hvzigygyszatotis,fo-galmazott Papp Gbor pol-grmester, aki feleleventet-te:tavalyaCzechAirlines chartereketkzlekedtetett PrgasaHvzBalaton Airport kztt, m az orosz piacon tapasztalhat nehz-sgek miatt idn nem indul-takjraajratok.Hetikt kisgpescharternekazon-banajvbenmindenkp-penltjogosultsgalehet, hangslyozta a vrosvezet egyrsztacsehturistk, msrszt a klnbz orosz nagyvrosokblprgait-szllssalrkezvendgek miatt.KepliJzsefJnosalpol-grmester hozztette: rven-detes, hogy a Csehorszgbl rkezturistkaszllodk mellettamagnszllsok szolgltatsait is elszeretet-tel veszik ignybe.Elhangzott:mindktfl szorgalmazzaHvzsa csehfrdvrosok,gyKar-lovyVarysMarienbadk-zttikapcsolatptst,akr tartalommalmegtlttttest-vrvrosikapcsolatokfor-mjban is. Ez lehetv tenn kzs plyzatok megvals-tst, tovbb a gygyszat-bansaklnflegygy-szatikutatsokbanval egyttmkdst.Anagykvetittjrtakor megtekintetteagygytavat, valamint ltogatst tett a H-vzBalatonAirporton,ahol a reptr vezetje, Benk Atti-lasKepliJzsefJnosve-zettekrbe.JurijChmiel hangslyozta:avisegrdi ngyekbalatonfreditall-kozjnszeretnarsztve-vknek is bemutatni a repte-ret, ezrt fontos szmra az alapos tjkozds.VARGA LVIARgis egyttmkdst szorgalmaznakJurij Chmiel elbb a vroshzn trgyalt Hvz vezetivel, majd kiltogatott a reptrre isAzelmlthetekbensorra dltek meg a melegrekordok haznkban, napkzben szin-teelviselhetetlenahsg, plneatznapon.Sbra szakemberekarrafigyel-meztetnek,10s15rak-ztt ne tartzkodjunk a sza-badban, ez sok esetben kivi-telezhetetlen. Hvzen az n-kormnyzatjvoltblh-rom helysznen a nagypar-kolbejratnl,aDekt-ren s a stlutcban nagy npszersgnek rvend p-rakapuk frisstik fel a jrke-lket.Hanemisarravisz utunk, megri kerlni picitPrakapuk: enyhls a forrsgbanSzent Istvn tiszteleteHvzen augusztus 20-n,cstrtkn10.30-korszentmisvelkezd-dik az llamalapts n-nepeaSzentllek-temp-lomban.Aprogram 11.30-koraVroshza trenfolytatdik,ahol PappGborpolgrmes-ter mond kszntt, majd azjkenyrmegszente-lstsmegldstk-vetennnepimsor kezddik,egyebekmel-lettNrayErikaszn-mvsz rszvtelvel. 32015. augusztus 12.HVZIEgylengyelteleplssel trgyalHvzazegyttm-kdsrl. Tbbek kztt ez is szbakerltalegutbbi, soron kvli testleti lsen, amelyenrszvnyrtkes-tsrl is dntttek. A kzelmltban Ustrzyki Dolne vros polgrmestere kereste meg Hvz vezetit, hogyalaktsanakkiszo-ros,akrtestvrvrosi kapcsolatot. A lengyel tele-plsstrsgearekre-cibansazaktvturiz-musbaners,termszeti forrsokhjnazonban nincsjelenagygytu riz-musban.gyaktvros kiegszthetnegymst,a partneriviszonypedig lehetv tenn kzs ply-zatok benyjtst pldul afenntarthatfejldste-rletn,sazegyttmk-dskiterjedhetneazegy-mstsegtmarketing-munkra is. Miutn Hvz egybknt is erteljesebbjelenltetterve-zett Lengyelorszgban, gy a kpviselkgydntttek, konkrt javaslatokat dolgoz-nakkiarra,mibentudna egyttmkdni a kt telep-ls. Lehetsgbvenvan,hi-szen Hvz s Ustrzyki Dolne plyzhatpldulegytta kzp-eurpaiINTERREG, valamint az Eurpa a Polg-rokrt programra, de akr a norvgsavisegrdialap-hoz is. Asoronkvlilsena testletdntttaznkor-mnyzattulajdonbanlv Danubius-rszvnyekel-adsrl, valamint arrl is, hogyrtkestikahivatali szolglati autt, s mg a v-rosjatvesz,addigazn-kormnyzatbrelegyjr-mvet.Brakorbbinlkeve-sebboroszvendgrkezik Hvzre,eztellenslyozza abelfldi,illetvefknta csehsszlovkturistk emelked szma.Arubelvlsg,illetveaz oroszukrnkonfliktus gazdasgihatsamiattaz utbbihnapokban1015 szzalkkalcskkentaz Oroszorszgbl Hvzre rkez vendgek szma, de az nkormnyzati adatok s az ezekre alapozott szm-tsok szerint idn is tllpi majdazegymillivendg-jszakt a vros. Biztat jel, hogy a belfldi kampnyoknakksznhet-enrzkelhetenemelke-dett a hazai turistk szma, illetve cseh s a szlovk ven-dgekisnagyobbszmban rkeznek, mint korbban. AztrendezdsaH-vzgygyfrdsSzent Andrs Reumakrhz ada-taiban is rzkelhet: a t-frdniskevesebborosz ltogattregisztrlnak, ezzel prhuzamosan azon-ban gyarapodott a magyar, illetveanmetajkturis-tkforgalma,stkisebb szmban, de francia s brit vendgekisegyretbben fordulnak megHvzen. kzletLengyelorszgi kapcsolatis bvtheti a lehetsgeketFkuszban a minsgAz elmlt vek gyakorla-tnak megfelelen idn ny-ron is folyamatosan fztt a GAMESZ konyhja, ezrt az vodknemegyszerrell-takle,folyamatosnapkzi lehetett az iskolban, az id-sek otthona is a megszokott elltst kapta. A karbantar-tsokatteljeszemmellett vgeztkel,azelltstbiz-tostva.Hamarosanpedig teljes sebessgre kapcsol-nak,hiszenszeptemberben jra becsengetnek. Akonyhakapacitsa 1000 f, s ez lehetv teszi az nkormnyzatizemeltet-s intzmnyek teljes ellt-st. Hozznk tartozik a bl-csde,azvoda,azltal-nosiskola,agimnzium,a Terzanyaidsekotthona s emellett a hivatalokbl, a postrlsagygyszert-rakbl, valamint a vros la-kikzlisegyretbben vlasztanak minket fogal-mazLaczkMria,a GAMESZvezetje.Egsz vbenvannakvisszatr csoportjaink,amelyektag-jaittermnkbenszeretn-nektkezni,valamintn-kormnyzati rendezvnyek-hezisbiztostunkidnknt helysznt.Aztkezkjrsztaz tterembenszolgljkki,a blcsde, az voda s az id-sekotthonaszmrapedig egy, csak erre a clra hasz-nlt tleszllt autval old-jk meg a kiszlltst. A konyha technikai fel-szereltsgeazutbbivek-ben sokat vltozott folytat-jaazintzmnyvezet.-A rgisztgettstinketle-cserltk 12 tlcs, progra-mozhatkombistkre,s grdlkenyebbmunkt eredmnyezazjegyete-meskonyhairobotgpnk is. Az elektromos olajstnk hrzkelvelvanelltva, megakadlyozva az olaj tl-hevtst,cskkentveaz telekkrosanyag-tartal-mt. A kombi stink gzp-rolfunkciivalkmlete-sebbtelksztsieljrson esik t a zldsg- s fzelk-fle, a hsok b olajban st-sepedigkivlthatazolaj-permet befvssal s a meg-felel stsi programmal.AGAMESZkonyhjaa meleg ebd biztostsa mel-lettnapitszritkezst szolgltatazidsekottho-nnak, ngyszerit a blcs-dnek, hromszorit pedig az vodknaksazltalnos iskolnak. Ez krlbell 430 adagtzraisuzsonnael-ksztstjelentinaponta csakagyerekeknek.Emel-lettnagyhangslytfektet-nek a specilis tkezsekre. A hozznk tartoz gye-rekek s idsek szmra az sszes ignyelt ditt ki