Hvzi Forrs - 2015. 03. 11.

Download Hvzi Forrs - 2015. 03. 11.

Post on 08-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

DESCRIPTION

Maraton Lapcsoport

TRANSCRIPT

 • FORRS2015. mrcius 11. IV. vfolyam 5. szm HVZI

  HVZ VROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA ra: 127 Ft

  A TARTALOMBL

  Vasrnapi zrva tarts, kivtelekkel

  Vasrnaponknt ezutn csak azok az zletek tart-hatnak nyitva, amelyek-ben a tulajdonos vagy a csaldtagja dolgozik. 5. oldal

  Knnyid Lszlval djrl, turizmusrl, vrosrl s a hatszz adag galuskrl | 8. oldal

  Legfiatalabbknt a szakma szerelmese

  jabb kt vig a Pannon Lapok Trsasga Maraton Lapcsoportja adja ki s k-szti jsgunkat. A szerz-dst a kzelmltban rtk al a vroshzn.

  A Fejr, Vas, Veszprm s Zala megye napilapjt is kiad PLT kzbeszerzsi eljrs sorn nyerte el a megbzst, s mint Papp Gbor polgrmester mond-ta, ennek elzmnye a tbb-ves, sikeres kzs munka, hiszen a Forrs 2012-ben indult, mr akkor is a Pan-non Lapok Trsasga Maraton Lapcsoportjnak gondozsban. (Tovbbi-ak a 3. oldalon.)

  Szerzds: trtnelmet rt a Hvzi Forrs

  Nnapi ajndk

  Nnap alkalmbl idn is a sportcsarnokba vr-tk a hvzi lnyokat, asz-szonyokat. Az rkezket a vros vezetsge virg-gal ksznttte, s Egyh-zi Gza sznsz, nekes msort kveten min-denkit vendgl is lttak.

  Papp Gbor polgr-mester kszntjben le-szgezte: rvendetes, hogy Hvz azon kevs teleplsek kz tarto-zik, ahol a polgrok nem-csak az llami nnepe-ket, de pldul a nnapot is kzsen nnepelhetik. (Folytats a 2. oldalon.)

  Tbb ve tart az egyttmkds. Kzmr Judit, Szab Mikls s Papp Gbor a sajttjkoztatn

  Egyhzi Gza szrakoz-tatott

  Negyedik szletsnapjt nnepelte a Hvzi Termeli Piac a napokban. Az nnepsgen a szmos vev s rdekld mellett rszt vett Papp Gbor polgrmester, Kepli Jzsef Jnos alpolgrmester s tbb vrosi intzmny vezetje is. Az rusokat pr-klttel s tortval vendgeltk meg a szervezk. (Rszletek a 4. oldalon.)

  Szletsnapot nnepelt a piac

 • 2 2015. mrcius 11.HVZI

  HVZI FORRS IMPRESSZUM:Szerkeszti: a szerkesztbizottsg Fszerkeszt: Heffler Gyrgy Lapigazgat: Kovcs Veronika Felels szerkeszt: Varga Lvia Ki adja: Maraton Lapcsoport-Multivzi Kiadi Kft. Felels kiad: Szab Mikls, Kzmr Judit s Heffler Gyrgy gyvezet igazgatk Szerkesztsg: 8380 Hvz, Szchenyi utca 29. Tel.: 83/540-464 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetsi informci: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-20/402-4966, e-mail: heviziforras@maraton.plt.hu. Nyomdai munkk: Extra Mdia Nyomda Kft. 8000 Szkesfehrvr, Fecskepart Felels vezet: Szab Dniel Megrendels szma: HVF 05/2015 Megjelenik 3200 pldnyban. Terjeszti a Savaria Post

  FORRSHVZI VROS LAPJA

  A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

  FHVZI VROS LAPJA

  HVZI

  aktulisLAPSZL

  Gyjts rvakutyusoknak

  prilis 4-n dleltt adomnygyjtst tarta-nak a Keszthelyi llatv-delmi Jrrszolglatnak a termeli piacon. Ami-nek nagyon rlnnek: klyk s felntt kutya-tp, kutyakonzerv s -szalmi, kutyapelenka, megunt, hasznlt jtkok,

  przok, nyakrvek, h-mok minden mretben, tlak, vdrk, pldek, t-rlkzk, fekhelyek, macskatp s konzerv, s szvesen vennk a pnz-beli felajnlst is. Minden segteni vgy llatbar-tot vrnak.

  Orvosi gyeletAz egszsggyi alap-

  elltsok felntt hzior-vosok, hzi gyermekor-vos, fogorvosok, vdnk, valamint a kzponti orvo-si gyelet s a srgssgi fogorvosi gyelet elr-hetsgei a http://onkormanyzat.heviz.hu/hev iz /egeszseg ug y i alapellatas linken meg-tallhatk, valamint a Hvzi Vrosi Televzi kpjsgjban megte-kinthetk. 2014. jlius 1-jtl a vrosban kz-ponti orvosi gyelet m-kdik, amelynek cme: Egszsggyi Kzpont 8380 Hvz, Jzsef Attila utca 2. Telefonszma: +36/92/321-000. Mkd-si rendje: htf-pntek: 16.0008.00 ra. Pihen-napokon, nnepnap-okon: 08.0008.00 ra.

  (Folytats az 1. oldalrl.) Polgrmesterknt jl tu-

  dom, hogy vrosunk milyen sokat ksznhet a nknek fogalmazott beszdben Papp Gbor. Hvz stabil kltsgvetssel rendelkez telepls, jrszt gygy-tavunknak s turisztikai vonzernknek ksznhet-en, ez azonban mg kevs lenne ahhoz, hogy Budapest utn a msodik legltoga-tottabb vros lehessnk vek ta. Gygyszatbl s vendgltsbl lnk, mindkt terleten nagy szksg van a hlgyek ked-vessgre, gyengdsgre, odafigyelsre. Ahhoz,

  hogy vendgeink szeressk a vrost s elgedetten t-vozzanak tlnk, nagy szksg van ni gondola-tokra, tletekre, a ni kz gondoskodsra. Hvz csak gy tud vonz, hangu-latos lenni, ha laki azz teszik. A szpen gondozott virgoskertek, tiszta por-tk mind hozzjrulnak a bartsgos s tiszta vros-kphez s jl tudom, hogy ezeket nagyban ksznhet-jk vrosunk hlgyeinek.

  Ugyanilyen fontos azon-ban, hogy Hvz olyan tele-pls legyen, ahol j gyer-meket nevelni, biztonsgos kimenni az utcra, knyel-

  mes a kzlekeds, megfele-l az orvosi ellts, sorolta a vrosvezet. Hozztette: a kormnyablak megnyit-sa ta helyben lehet intzni a hivatalos gyeket. A kz-ponti orvosi gyelet j, knnyen megkzelthet helyre kltztt, dolgoznak a helyi jrat tmegkzle-keds elindtsn, s vlto-zatos, minden korosztly ignyeit kielgt progra-mokkal szolglnak idn is.

  Isten ltesse nket, hl-gyeim zrta szavait Papp Gbor, majd a polgrmesteri beszdet kveten Egyhzi Gza msort tekinthettk meg az nnepeltek.

  Vrjk a helyi rtkeket

  A Hvzi Hungaricum Bizottsg megkezdte a Helyi rtktr ltreho-zst.

  Vrnak minden olyan javaslatot, ami csak H-vz vrosban tallha-t, egyedi rtket kpvi-sel, legyen az plet, helyi szoks, gasztron-miai klnlegessg, kzmves alkots, ter-mszeti rtk, tall-mny. Brmit, ami k-lnlegesnek tekinthet a vrosban. Az rtk-trba val felvtelrl a bizottsg dnt, s lehet-sge van azokat az Or-szgos rtktrba is ja-v a s o l n i , t o v b b hungarikumm nyilv-ntsukat kezdem-nyezni.

  Krik, hogy akinek brmilyen tlete van, juttassa el azt az albbi cmek valamelyikre: h u n g a r i c u m @hevizgaleria.hu vag y postn: Grf I. Festetics Mveldsi Kzpont, 8380 Hvz, Pf. 15.

  A bizottsg havonta egy alkalommal lse-zik, ekkor brlja el a berkezett javaslatokat, s a dntsekrl minden esetben rtesti a javas-lattevket.

  Intzmny-vezett keres a TASZII

  Hvz Vros nkor-mnyzata plyzatot hirdet a Terz Anya Szocil is Integ rlt I ntzmny i ntz -mnyvezeti munka-krnek betltsre.

  A plyzat megte-kinthet a https://k o z i g a l l a s . g o v .huweboldalon. A be-ny jtsi hatrid: 2015. prilis 20.

  A vrost laki teszik vonzv

  Mrcius 15-n, vasrnap dleltt 10 ra-kor kezddik az 1848-as forradalom s sza-badsgharc vfordulja alkalmbl tartott megemlkezs a Vroshza tren.

  nnepi kszntt mond Papp Gbor pol-grmester, kzremkdik Bke Csaba lantm-vsz, Kurucz dm versmond, valamint a Ta-polcai Honvd Kulturlis Hagyomnyrz Egye-slet.

  Megemlkezs a forradalom s szabadsgharc vforduljn

  Sokan fogadtk el a meghvst s nnepeltk a nnapot vasrnap dlutn a sportcsarnokban

 • 32015. mrcius 11.HVZIaktulis

  Elismers a rendri munka tmogatsrt

  Az v kiemelked szak-mai tmogatja cmet adomnyozta az Igazsg-gyi Hivatal Hvz vros nkormnyzatnak feb-rur 23-n, a bncselek-mnyek ldozatainak napja alkalmbl rende-zett szakmai konferenci-n Budapesten.

  A kitntetst dr. Szeiberling Tams, az Igazsggyi Hivatal f-igazgatja, dr. Trcsnyi Lszl igazsggyi mi-niszter s dr. Hatala J-zsef miniszteri biztos adta t Papp Gbor pol-grmesternek. Mint a v-rosvezet elmondta, az elismerst elssorban a bnmegelzs tern tett tevkenysgvel rdemel-te ki Hvz. A mltatsban kiemeltk, hogy a vros tmogatta az idskorak szmra a rendrsg l-tal szervezett bnmegel-zsi versenyek megszer-vezst, lebonyoltst, dicsrtk a vros plda-rtk, mkdkpes bnmegelzsi program-jnak kidolgozst s megvalstst, tovbb a helyi rendrs munk-jnak aktv tmogatst. A kormnyablak megva-lstsban ugyancsak kiemeltk az nkormny-zat szerept, tmogat-st.

  (Folytats az 1. oldalrl.) Taln trtnelmet is

  rtunk ezzel fogalmazott Papp Gbor , hiszen H-vz vros lapja tartalm-ban s megjelensben ms teleplsek szmra mintaknt, pldaknt szolgl. Korbban egy-egy vre szl szerzdst ktttnk a PLT-vel, m az egyttmkds pozitv tapasztalatai alapjn, a testlet egyhang dnt-svel, ezttal kt eszten-dre rjuk al a meglla-podst, s mi mg ennl is hosszabb tvon gondolko-dunk, akr bekapcsolva a trsget is.

  A Forrs ksztsnek minden fzist a szerkesz-tstl a nyomdai munkn t a terjesztsig a kiad mun-katrsai vgzik vagy koor-dinljk. Szab Mikls, a PLT gyvezet igazgatja, az gyvezets elnke ki-emelte: j rzs, hogy a hv-ziek elfogadtk s megked-veltk a lapot, s rm, hogy azok is gy gondoljk, akik dntenek a sorsrl.

  A PLT trtnetben a hvzi egyike volt az els n k o r m n y z a t o k n a k , amely bizalmat szavazott lapcsoportunknak eml-keztetett Szab Mikls. A helyi trtnsekhez mi hoz-

  zadjuk szakmai tudsun-kat, a professzionalizmust, s mivel nagy volumenben dolgozunk, ajnlataink kedvezek a helyhatsgok szmra. Ha a Forrs ter-jesztsi terletnek szles-tsrl van sz, rajtunk nem mlik, rlnk, ha a vros jabb kihvsok el llt bennnket e tekintetben is.

  Kzmr Judit, a PLT stra-tgiai gyvezet igazgatja hangslyozta, modellrtk a szemlyes kapcsolat a PLT s Hvz kztt.

  Az nkormnyzat mun-katrsai megknnytik a lapksztst, hiszen j tma-ajnlatokat kapunk tlk,

  olyan felvetseket, amelyek rdeklik a helyieket.

  A Maraton Lapcsoport Zala, Veszprm, Vas s Fe-jr megyben 13 ingyenes lapot ad ki, ezek sszesen mintegy 320 ezer pldny-ban jelennek meg, s ezzel 730 ezer olvast rnek el. Heffler Gyrgy, a Maraton Lapcsoport gyvezet igaz-gatja hozztette, a Hvzi Forrs dizjnjt kvetve nemrg megjelent a legfia-talabb kiadvny, a Litri Hrmond els szma. Ez-zel, tbb vros utn, mr egy kzsg helyi lapjt is a PLT adja ki.

  VARGA LVIA

  Hvz lapja mintaknt szolglAz eddigi sikerekre alapozzk a jvt. He er Gyrgy, Kzmr Judit, Szab Mikls s Papp Gbor az alrs utn, a Forrs egy szmval

  A Bib-gimnzium 11. vfolyamos, emelt szint tr-tnelmet tanul dikjai ltogattak el a polgrmesteri hivatalba pedaggusaik, Tombor Ildik s Tar Fe-renc ksretben.

  A fiatalok trtnelem- s trsadalomismeret tmakr-ben az nkormnyzatisggal, a kpvisel-testletek m-kdsvel foglalkoznak, ltogatsuk clja az volt, hogy els kzbl kapjanak informcikat, illetve krdseket tehessenek fel a helyhatsgokkal kapcsolatban.

  A vroshza munkatrsai, dr. Keser Klaudia s dr. Lengyel Katalin Nra a polgrmesteri hivatal fel-ptsrl, a polgrmester, a jegyz s az aljegyz munkjrl s feladatairl tartott tjkoztatst, mg dr. Gelencsr Anita kpvisel a testleti munkrl s az nkormnyzati vlasztsok menetrl szlt, s a di-kok termszetesen a felmerl krdsekre is vlaszt kaphattak. A tallkoz rdekessge az volt, hogy az eladk korbban maguk is a Bib-gimnziumban v-geztk tanulmnyaikat.

  Az nkormnyzat munkjrl tjkozdtak a bibs dikok

  Az eladk korbban maguk is a Bib-gimnziumban tanultak

 • 4 2015. mrcius 11.HVZI aktulis

  A vilghr termlt mellett az elmlt idszakban j ltvnyossga lett Hvznek: 2011. mrcius elejn hat termel kezdett ru-stani a nagyparkol mgtti terleten.

  Az azta eltelt ngy vben mr kzel 800 rus fordult meg a piacon, akik zldsg-tl, gymlcstl kezdve a f-szereken, hsokon s tejter-mkeken t a kzmves ru-ig szmos termket lltanak el. A piacon virgktk, szappanksztk is megta-llhatak, a legidsebb rus 92 ves.

  Sok ve igny volt mr arra, hogy igazi termeli piac legyen Hvzen, ami elssor-ban Benk Lajos munkj-nak ksznheten valsult meg. Ma mr a ht tbb nap-jn is sokan ltogatnak ki a piacra, nemcsak a helyiek, hanem a belfldi s a klfldi turistk is fogalmazott Papp Gbor polgrmester, hangslyozva: rendkvl fon-tos az is, hogy az itt rustk-nak meglhetsi lehetsget tudnak biztostani.

  Mint Benk Lajos piacfel-gyel elmondta, a piac a kezdetektl hrmas clt szolglt. Egyrszt, hogy a krnykbeli termelk s kzmvesek el tudjk adni a termkeiket, msrszt, hogy azok, akik ehet lelmisze-

  reket szeretnnek vsrolni s megengedhetik maguk-nak, hogy alternatv beszer-zsi forrs utn nzzenek, Hvzen lehetsget tallja-nak erre, s fontos szempont volt a kzssg alaktsa is. Az vek folyamn sikerlt sszekovcsolnom kzel 800 ft, akik egy nagy barti tr-sasgg nttk ki magukat nyilatkozta lapunknak Benk Lajos, aki szerint a piac egyfajta kzssgi tr-r ntte ki magt, ahol nem-csak a helybeliek tallkoz-nak egymssal s beszlik meg gyes-bajos dolgaikat, hanem a turistk is szvesen nzeldnek. Sajnos a rgi ipari jellege megmaradt a terletnek, ezen csak akkor tudunk majd vltoztatni, ha az nkormnyzatnak sike-rl a tulajdonviszonyokat rendezni, jelenleg ugyanis tbb tulajdonosa van a placcnak.

  A klfldiek szeretik a ma-gas hozzadott rtk kz-mves termkeket, valamint a fstlt rut s a sajtot is. A belfldiek elssorban lelmi-szereket vesznek.

  Azt tudni kell, hogy a piaci ruk nem felttlenl olcsbbak, mint a bevsr-lkzpontokban kaphat termkek folytatja Benk Lajos. Ennek oka, hogy a magyar gazdlkodk keve-sebb llami tmogatsban rszeslnek, mint mondjuk a francik. m a nlunk kaphat lekvrok valdi gymlcsbl, a sajtok pedig igazi tejbl kszlnek, el-lenttben a multiknl kap-hat termkek zmvel, amelyekben mondjuk a szil-

  va sok esetben csak nyo-mokban fordul el.

  A piacrl a hazai sajt mel-lett tbb klfldi mdium is beszmolt mr, a litvn tele-

  vzi mellett Ausztribl, Franciaorszgbl s Nmet-orszgbl is rkeztek ripor-terek.

  TTH ANDRS

  A Zala Megyei Kereskedelmi s Iparkamara (ZMKIK) zemltogatst szervezett a hvzi ltalnos iskola 78. osztlyos tanulinak a Szent Andrs Reumakrhzba. A cl a p-lyavlaszts megknnytse s a klnbz krhzi munkakrk megismertetse volt.

  vek ta visszatr ven-dgei vagyunk a reumakr-hznak tjkoztatott Csi-szr Ildik, a ZMKIK plya-orientcis tancsadja. Az rdekld dikok ma az egszsggyi szakmkkal ismerkedtek meg kzelebb-rl. Belelthattak abba, hogy milyen eszkzkkel dolgoz-nak a szakemberek, s mit csinlnak pldul a gygy-tornszok. A dikok nagy rsznek ugyanis nagyon

  kds elkpzelse van a munkaerpiacrl s a mun-kk mibenltrl.

  A Zala Megyei Kereskedel-mi s Iparkamara vente mintegy 55 zemltogatst szervez a megyben, s igye-keznek eljutni osztlyfnki rkra, szli rtekezletekre mind a 95 ltalnos iskolba, ami Zalban fels tagozattal rendelkezik.

  Az iskolkba is kitelep-lnk szakmabemutat prog-

  ramokkal s klnfle ren-dezvnyekkel, prbljuk ugyanis minl szlesebb kr-ben npszersteni a szak-kpzst, st visznk diko-kat Budapestre, a Szakma

  Sztrra is, teht tbbfle m-don igyeksznk terelgetni, valamint informlni ket a szakkpzsi rendszerrl s a hinyszakmkrl kzlte a tancsad.

  n mr tavaly, hetedi-kesknt is rszt vettem ezen a bemutatn s annyi-ra tetszett, hogy most is el-jttem mondta Komjti Plma Dorottya. Br fodrsznak kszlk, a masszzs nagyon rdekel, gyhogy lehet, hogy egy-szer egy ilyen kpzst is elvgzek majd.

  Plma osztlytrsnak, Hetyei Csenge Annnak a gygytorns rsz tetszett a legjobban.

  El tudom kpzelni, hogy felntt koromban gygytor-nszknt vagy masszrknt dolgozzak. A mai nap na-gyon hasznos volt, sok segt-sget kaptam a plyavlasz-tshoz is mondta a 8. oszt-lyos tanul. (ta)

  Ngyves szletsnapjt nnepelte a termeli piac

  A szakkpzst s a hinyszakmkat npszerstik

  zemltogats a reumakrhzban. A dikokat dr. Csrnyei Mria polsi igazgat (szemben) kalauzolta

  A negyedik szletsnap. Az rusokat prklttel s tort-val vendgeltk meg a szer-vezk

 • 52015. mrcius 11.HVZIkzlet

  Nem vltoztak a felttelekJelentsen megvltozott a szocilis igazgatsrl s a

  szocilis elltsokrl szl trvny mrcius 1-jtl. A mdosts lnyege, hogy talakult az llam s az nkor-mnyzatok kztti feladatmegoszts a szocilis ellt-sok terletn.

  A korbban jegyzi teht helyi hatskrbe tarto-zott foglalkoztatst helyettest tmogats, valamint az egszsgkrosodsi s gyermekfelgyeleti tmogats (korbban rendszeres szocilis segly) a jrsi hivatal-hoz kerlt. Ezeken fell tovbbra is a jrsi hivatal hatskrbe tartozik az alanyi polsi dj, az idskor-ak jradka, alanyi s normatv jogcmen megllaptott kzgygyellts, egszsggyi szolgltatsra val jogo-sultsg.

  A trvnyi vltozs szksgess tette, hogy az nkor-mnyzat fellvizsglja a pnzbeli s termszetbeni szo-cilis elltsokrl szl rendelett. Az j szablyozs mrcius 1-jn lpett hatlyba.

  A szocilis trvny vltozsa rtelmben az nkor-mnyzatok ltal biztostott ellts neve 2015. mrcius 1-jtl egysgesen teleplsi tmogats. Az, hogy ennek keretben milyen clokra, mely felttelek teljeslse ese-tn, milyen sszeg tmogats nyjt, az adott nkor-mnyzat mrlegelsi jogkre. A szocilis trvny kizr-lag azt mondja ki, hogy a kpvisel-testlet a ltfenntar-tst veszlyeztet rendkvli lethelyzetbe kerlt, vala-

  mint az idszakosan vagy tartsan ltfenntartsi gond-dal kzd szemlyek rszre rendkvli teleplsi tmo-gatst kteles nyjtani.

  Hvz esetben az egy fre jut ader-kpessg alap-jn a helyi szocilis feladatok elltsra a kzponti klt-sgvets nem biztost forrst, ezt helyben kell elterem-teni, ettl fggetlenl a korbbi rendeletben meghatro-zott elltsi formk figyelembevtelvel llaptotta meg a testlet a teleplsi tmogatsok tpusait, teljes eg-szben tvve a korbban is ltezett seglyezsi form-kat, nem vltoztatva a jogosultsgi feltteleken s a t-mogatsi sszegeken sem.

  Hvz nkormnyzata az albbi elltsokat biztostja a tovbbiakban is: rendkvli teleplsi tmogats (ko-rbban nkormnyzati segly), lakhatsi tmogats (laksfenntartsi tmogats korbban szoc. tv. alapjn), polsi tmogats (korbban mltnyossgi polsi dj), gygyszertmogats (korbban mltnyossgi kz-gygyellts), szletsi tmogats, mltnyossgi tele-plsi tmogats (korbban mltnyossgi nkormny-zati segly), kztemets.

  A teleplsi tmogatsrl szl rendelet megtallhat a vros honlapjn (www.heviz.hu), s ugyanitt elrhetk a krelmekhez szksges nyomtatvnyok is, amelyek szemlyesen a hivatal gyintzjtl is tvehetk.

  Vge a vasrnapi shoppingolsnak. Mrcius 15-tl a ht utols napjn ugyanis ktele-zen zrva kell tartani a kiskereskedelmi zleteknek. m lehetnek kivtelek.

  Mint Fbinn Hoffmann Mrta, a hvzi polgrmeste-ri hivatal hatsgi osztlyve-zetje elmondta, az elmlt idszakban nagyon sok ke-resked rdekldik nluk a trvnnyel kapcsolatban. Leginkbb azt tudakoljk, milyen felttelekkel lehetnek mgis nyitva vasrnap, illet-ve a ktelez zrva tarts all adhat-e felmentst a he-lyi nkormnyzat.

  A trvny egyrtelmen felsorolja, hogy mely zle-tekre nem terjed ki a hatlya folytatta az osztlyvezet. A teljessg ignye nlkl: gygyszertrakra, vasti s autbusz-plyaudvarok z-leteire, egszsggyi intz-mnyek terletn lv keres-kedelmi tevkenysgre, pia-con, vsron, szllshelye-ken folytatott kereskedelmi tevkenysgre, benzinku-takra, a vendgltsra, to-vbb kulturlis tevkeny-sget s frdszolgltatst kiszolgl kereskedelmi te-vkenysgre.

  A f szably az, hogy az zlet kiskereskedelmi napo-kon vagyis htftl szom-batig 6 s 22 ra kztt le-het nyitva, vasrnap s munkaszneti napokon pe-

  dig zrva tart. Ez all kiv-telt jelentenek az adventi vasrnapok, december 24. s december 31. (ha az a ht utols napjra esik), amikor is 6 s 12 ra kztt kinyit-hatnak a boltok. Tovbbi enyhts, hogy a kereske-dk egy vben egy vasrna-pon szabadon nyitva lehet-nek, 6 s 22 ra kztt. Ezt, valamint az adventi sznd-

  kot legalbb 15 nappal ko-rbban be kell jelenteni a hatsgnak.

  A kizrlag pkrut s tejtermket rtkest zlet htftl szombatig 5 s 22

  ra, vasrnap s munka-szneti napokon 5 s 12 ra kztt nyitva tarthat. Az j-sgosok s a virgosok 6 s 12 kztt kereskedhetnek, vasr- s munkaszneti na-pon is.

  Az az zlet, amelynek ru-sttere a 200 ngyzetmtert nem haladja meg, az ltal-nos zrva tartsi idszakban is nyitva lehet, ha az ltal-nos zrva tartsi idszakban kizrlag az zletben keres-kedelmi tevkenysget foly-tat egyni vllalkoz, egy-ni cg tagja, vagy gazdasgi trsasg legalbb 1/5 tulaj-doni rsszel br termszetes szemly tagja maga, vagy az elbbiekben felsoroltak seg-t csaldtagja folytatja a ke-reskedelmi tevkenysget.

  Az nkormnyzatnak nincs arra joga szgezte le Fbinn Hoffmann Mrta , hogy a trvnyben meglla-ptott vasrnapi munkavg-zs tilalmt kedvezbben szablyozza.

  A ktelez zrva tartst a fogyasztvdelmi hatsg el-lenrzi, s ha valaki vt a sza-blyok ellen, annak slyos szankcikra az zlet ideig-lenes bezrsra kell sz-mtania.

  A tulajdonosoknak azt ja-vasolja a szakember, hogy alaposan tanulmnyozzk a trvnyt, amely elolvashat a Magyar Kzlny 2014. vi 186. szmban.

  Hvzen tovbbra is segtenek a rszorulknak

  Ktelezen zrva, kivtelekkel

  Lehet puhtsSajthrek szerint az on-line pnztrgpeken ke-resztl rkez forgalmi adatok ismeretben ut-lag enyhthetnek a va-srnapi zrva tartssal kapcsolatos szablyozs egyes pontjain. Ezt a szakmai lobbik is kikny-szerthetik. Az azonban biztosnak tnik, hogy a trvny lnyegt tekint-ve nem lesz mdosts.

  Vasrnaponknt csak akkor lehet vsrolni, ha a tulajdonos vagy a csaldtagja dolgozik az zletben

 • 6 2015. mrcius 11.HVZI kzlet

  Hla Istennek, tlltk. Ezt mondta Mrfi Gyula veszprmi rsek a stt vek-rl a kommunista diktatrk ldozatainak emlknapjn a hvzi Kzleti Kvhzban.

  Az egyhzi vezet 1943-ban szletett Prdefldn, egy aprcska zalai faluban, gy a borzalmas 50-es vek-ben mr sok mindennek ta-nja volt. gy fogalmazott: megtapasztalhatta, mit je-lent, amikor nagyzemi m-retekben folyik a hazudozs.

  Az iskolban megtanul-tuk pldul azt, hogy az egy-hz a tudomnyok kerkk-tje. Ugyanakkor az orszg akkoriban egyetlen televzi-csatornjn egy szerzetes pap tantotta fizikra az em-bereket. veges Jzsefet ugyanabban a pkai temp-lomban kereszteltk, mint engem, s ott mondta els szentmisjt, akrcsak n.

  S hogy a professzor ho-gyan csszott t a rendszer szigor szrjn? Nos, nem tudtk rla, hogy szerzetes. Az 50-es esztendkben a rendeket megszntettk Ma-gyarorszgon, mindssze hrom maradhatott, de a dik-tatra megszabta, hny tag-gal. veges Jzsef is lt-szmfeletti lett, gy polgri foglalkozst kellett keresnie magnak. Volt, aki kubikus-

  knt vagy llattenysztknt tudott elhelyezkedni.

  A kommunista rendszer a diktatrra, az elnyomsra, a megflemltsre alapozta hatalmt, fogalmazott az r-sek, felidzve: a Szovjetuni-ban hatalmas mretekben folyt pldul a kozktalants s a kulktalants. Egyes terleteken a frfiakat megl-tk, az asszonyokat s a gye-rekeket deportltk, s he-lykre msokat kltztettek.

  Pontos adatok nincse-nek, de a kommunizmus l-

  dozatainak szma megha-ladja a 100 millit. Knban 65 milli, Szovjetuniban tbb mint 20 milli, Vietnm-ban 1 milli, szak-Kore-ban s Kambodzsban 22 milli, Kelet-Eurpban pe-dig krlbell egymilli em-bert gyilkoltak meg. Ettl fggetlenl, bizonyos nyuga-ti krkben, mg ma is jl cseng pldul Lenin, Sztlin, Mao Ce-tung, Ho Si Minh vagy Kim Ir Szen neve, ami rthetetlen. Hitlert s trsait, rtheten, senki sem emlti

  pozitv hsknt, nemrgiben viszont Franciaorszgban olyan kzssget alaptot-tak, amelynek feladata, hogy polja a Sztlin-kultuszt.

  A 100 milli azonban csak azoknak a szma,

  akiket megltek. Ennek tbbszrse lehet azok, aki-ket megnyomortottak, tnk-retettek, akik nem kaptak rendes munkt vagy nem ta-nulhattak, politikai okok mi-att.

  Idehaza koncepcis perek-kel igyekezett a diktatra el-takartani azokat, akik az tjban voltak. Mindszenty Jzsefet is ilyen eljrsnak tettk ki. Ezek lnyege az volt, fogalmazott Mrfi Gyu-la, hogy minden fordtva tr-tnt, mint egy normlis, de-mokratikus trsadalomban. Elbb szletett meg az tlet,

  ezt kveten rtk meg a val-lomsokat, s vgl kerestek pontosabban: kreltak bizonytkokat. S ilyen pe-rek vgn nagyon sokan ke-rltek, koholt vdak alapjn, brtnbe.

  Hsz ven keresztl dr. Bergmann Annamria f-orvos volt az Osteoporosis Betegklub elnke. A doktor-n azonban nemrgiben le-ksznt tisztsgrl, ennek kapcsn szerveztek szm-ra bcsrendezvnyt a klub tagjai. A Szent Andrs Reu-makrhz nevben dr. Mnd Zsuzsanna orvos-igazgat mondott kszne-tet, a tagok pedig sajt ksz-ts stemnyekkel leptk meg a lekszn elnkt, s a rendezvny vgn barti be-szlgetssel idztk fel az el-mlt vek trtnseit. Dr. Bergmann Annamria a klub vezetst trsadalmi munkban, brezs nlkl vgezte.

  Ez az els olyan sszej-vetel, amit a tagok szervez-

  tek meg, s szmomra is flig meglepets volt rulta el a forvos. A klub 1994-ben

  alakult. Az els vekben el-ssorban betegsgekkel fog-lalkoztunk, aztn ksbb nyitottunk irodalmi, zens, tncos tmk fel, st kt al-

  kalommal festmnykilltst is szerveztnk.

  A klub clja az ismeretter-jeszts s a harmonikus let-md kzvettse a betegek szmra. vente kt-hrom sszejvetel mindig a kln-fle betegsgekrl szlt: bel-gygyszok, ngygyszok, radiolgusok, dietetikus n-vrek, gygytornszok tar-tottak eladsokat.

  A 20 v alatt 177 rendez-vnynk volt, 102 vendgel-adval, 30 eladst tartottam magam is sorolta dr. Berg-mann Annamria. Mivel betltttem a hatvanadik letvemet, gy dntttem, leksznk. A krhzban vannak tehetsges fiatalok, a klub vezetst Andr Barba-ra rntgenasszisztens vette t. (ta)

  Cljuk a harmonikus letmd kzvettseIstennel s az rkkval dolgokkal foglalkozunk

  Februr utols vasrnapjn nnepi bjti istentisz-telettel s rvacsoraosztssal a reformtus templo-mokban is elkezddtt a negyvennapos bjt idszaka.

  Ugyangy, ahogy a katolikus testvreknl, n-lunk, a reformtus egyhzban is nagyon fontos id-szak, amikor llekben flkszlnk Jzus hallra s feltmadsra mondta Pntekn Vizkelety Mr-ta reformtus lelksz. Ilyenkor a htkznapi trt-nsek helyett kicsit az Istennel s az rkkval dol-gokkal foglalkozunk, a jelen teendi helyett tvo-labbra tekintnk. nmagunk helyett koncentrltan Istenre figyelnk. Megrtjk s feldolgozzuk, hogy mit tett rtnk Jzus Krisztus, hogy mire eljn a nagypntek, valban tudjunk hlt adni az rnak, hogy meghalt rtnk a kereszten s fltmadt r-tnk a harmadik napon, hsvt reggeln.

  A bjti idszakban vasrnaponknt bjti istentisz-teletet tartanak a reformtus templomban, ilyenkor a bjti igket veszik el, a bjti nekeket neklik, hsvtkor pedig, a kezdshez hasonlan, rvacsor-val fejezik be a bjti idszakot. (ta)

  Dr. Bergmann Annamria

  Voltak, akiket megltek, ellehetetlentettek

  Az est vgn beszlgetni is lehetett a fpsztorral. Kpnkn Mr Gyula Karsdi Gyrgyt fogadja, a httrben Kiss Lszl hvzi esperes

  A beszlgetsen a Charlie Hebdo-gy is szba kerlt. Az, hogy a francia szatirikus lap amelynek szerkesztsge el-leni mernylet 12 hallos ldozatot kvetelt tllpett-e a szlsszabadsg hatrain, amikor srt gnyrajzokat kzlt pldul Mohamedrl, a pprl s vallsi szimblumokrl. A liberalizmus szmomra szent sz, hiszen szabads-got jelent, m ezt nem szabad sszekeverni az ultralibe-ralizmussal szgezte le az rsek. A vlemnynyilvn-ts szabadsga is szent, de ebbe nem fr bele a valls-gyalzs, az, hogy pldul Mohamedet meztelenl br-zoljk. Mint mindenben, itt is a mrtk a fontos.

 • 72015. mrcius 11.HVZIkultra

  Trk htvgt rendeztek Hvzen, az rdek-ldket hrom napon t sznes s rdekes programok vrtk.

  A knyvtrban pldul trk knyvekkel ismer-kedhettek a ltogatk, s Kirly Erika Radnti-d-jas elad tartott felolvas-estet, az els napi program zrsaknt pedig trk sl-gerek csendltek fel.

  Szombaton s vasrnap kzmves foglalkozsokra vrtk a legkisebbeket, szleiket s nagyszleiket, ezeket Hermann Katalin, a Festetics Gyrgy Mvel-dsi Kzpont megbzott igazgatja tartotta.

  A htvgn Burjn Ist-vn, a Pcsi Nprajzi M-zeum osztlyvezet fmu-zeolgusa a baranyai me-gyeszkhely trk kori em-lkeirl, ptett rksg-rl tartott eladst, kiemel-ve, hogy Pcsett mai is lt-hat Jakovli s Gzi Kszi pasa dzsmija, s tbb, ma is csodlatos trk kt.

  Trk tmt dolgozott fel Mnfai Gyrgy fotm-vsz killtsa is, amelyet

  Hegeds Tams, Hvz tiszteletbeli trkorszgi nagykvete nyitott meg.

  Hrom alkalommal vol-tam eddig Trkorszg-

  ban, amely magval raga-dott fogalmazott Mnfai Gyrgy. Fantasztikus, bartsgos embereket is-mertem meg, s maga a t-rk tj is nagyon jellegze-tes, rdekes. Fotogrfus-knt engem az emberek vonzanak, fleg portrkat s letkpeket ksztek.

  Szentesi Zldi Lszl Isztambuli vendgsg cm szakcsknyvt mutatta be a kznsgnek, majd gaszt-ronmiai bemutatval, ks-tolval kedveskedett a pub-likumnak.

  A trk konyha nehezen megfoghat, mert nagyon sok arca van mondta el az jsgr. Amit mi trk konyhaknt ismernk, az voltakppen az oszmn konyha, ami nem azonos a kzp-zsiai npi konyh-val, hiszen a psztorember ott is egyszeren tkezik. Tejtermkeket fogyaszt, birkahst eszik, klnbz szott, prolt hsokat visz magval, ha munkba in-dul. Ennek a szerny, puri-tn, nomd letmdnak semmi kze sincs a szerj tkezshez, a szultni konyhhoz, amely ugyan-annyira rdekes szmunk-ra, mint amennyire rejt-lyes a mai napig, ugyanis a trk feljegyzsek meglehe-tsen hzagosak.

  A trk htvgn rszt vevk lthattak mg has-tncmsort, gyakorolhat-tk a trk nyelvet, s meg-csodlhattak trk sznye-geket is.

  TTH ANDRS

  Zenvel emelkedni az rhozA Viva la Musica rendezvnysorozat legutbbi ko-

  molyzenei estjn a Classical Moods kamarazenekar lpett fel a reformtus templomban.

  Pntekn Vizkelety Mrta reformtus lelksz gy fogalmazott: a mai hangversennyel is felemelke-dnk az rhoz. Azrt is jvnk ide, azon tl, hogy hallgatjuk a gynyr zent, hogy egy kicsit elm-lyljnk, s Istenre tekintsnk.

  A Classical Moods ezttal kamara-sszellts-ban jtszott: Pekr Zsuzsanna, Babos Judit s Var-ga Endre varzsolta el a kznsget, s utbbi, a for-mci vezetjeknt, vendgmvszeket is hvott. A kt frissdiploms tehetsg, Jakobovics Nikolett s Aigner Barbara is elvarzsolta a publikumot, akr-csak Tth Lszl zongoramvsz.

  A repertor fleg barokk zenbl llt, a msor mso-dik rszben pedig jtszottak npszer klasszikus da-rabokat, Mozartot, illetve nhny romantikus mvet is.

  A fellpk fleg barokk darabokat jtszottak

  Egy htvgre trk lett HvzA trk kultra sznei. A programot hastncbemutat sznestette

  Mnfai Gyrgy fotmvsz kpein megelevenedett az ottani vilg

  Burjn Istvn Pcs trk kori emlkeirl, ptett rksgrl tartott eladst

  Trsasjtkozni hvtk az vodsokat a minap a knyvtrba. Stonyi Sndor jtkmester a sajt maga ltal tervezett jtkokat mutatta be a legkiseb-beknek s lehetsget is adott azok kiprblsra.

  Elssorban tblajtkokat ajnlottam az ovisok-nak, olyanokat, amelyeket brmennyien jtszhatnak egy asztalnl fogalmazott Stonyi Sndor. Van pl-dul egy olyan jtkom, amelynek neve Fre lpni tilos

  s tbb mint hszan jtszhatjk. A lnyege, hogy kz-sen gondolkozunk, s kzben a jtkosok termszetes kzegben, szrevtlenl sajttanak el nagyon sok mindent, pldul a konfliktuskezelst. Csak javasolni tudom a tblajtkot mint eszkzt, hogy a nevels sike-resebb legyen. A gyerekeket radsul tbb minden le-kti a jtkban, pldul a sznes korongok, a szmols, de elssorban az egymssal val jtk vonzza ket tette hozz a jtkmester. (ta)

  Fre lpni tilos!

  Stonyi Sndor jtkmester ovisoknak tartott bemutatt

 • 8 2015. mrcius 11.HVZI

  Knnyid Lszlval djrl, turizmusrl, vrosrl s a hatszz adag galuskrl

  A legfiatalabb szllodaigazgat a szakma szerelmese

  portr

  Azokat a szllodkat ke-resik a kirk ebben a nemes versenyben, amelyek ki-emelkednek az orszgos t-lagbl fogalmaz a direktor. A vaskos plyzatban azt kellett bemutatnunk, mi mi-ben nyjtunk tbbet ver-senytrsainknl. Sokat sz-mtanak a vendgvlem-nyek, fontos az rbevtel, s az is, hogy ne legyen az adott hotelnek tartozsa. Ki-emelten rtkeltk a trsa-dalmi felelssgvllalst, esetnkben azt, mit tesznk Hvzrt, a helyi kzss-grt.

  Nos, a Hotel Eurpa Fit ki-vl kapcsolatot pol pld-ul az vodval, nem utols-sorban azrt, mert fiatal munkavllalinak gyerme-kei oda jrnak, a szlloda irnytsban pedig a csa-ldcentrikussg az egyik legfontosabb rtk. Ha arra van szksg, eszkz- s pnzfelajnlssal tmogat-nak esemnyeket, vagy ha a helyzet gy hozza elmen-nek az intzmnyt kifesteni. A szimbizis ott is megmu-tatkozik, hogy bels nnep-sgeikre gyakran az vod-sokat hvjk fellpni, de ha-sonlan remek a kapcsolat

  pldul a Bib gimnzium-mal vagy a keszthelyi VSZK-val.

  A brlk rtkeltk a szlloda ltal szervezett szemtgyjtsi-krnyezet-vdelmi akcikat, valamint azt is, hogy a hotel tavaly ok-tberben, a mellrk elleni kzdelem hnapjban, sz-rakcit szervezett dolgoz-inak, amelyen a ni alkal-mazottak mintegy 90 szza-lka rszt vett. A kltsgeket pedig a cg llta, hiszen fi-gyelnek a kollgk testi-lel-ki egszsgre is.

  Az v szllodja dj a v-ros szempontjbl is fontos, elismers ez Hvznek is, hi-szen itt maradt az elismers, egy vvel korbban ugyanis egyik helyi versenytrsunk kapta meg. Ez felttlenl n-veli Hvz presztzst, elis-mertsgt, rangjt.

  A Hotel Eurpa Fit az v nagyjbl tz hnapjban gygyszllodaknt mk-dik, nemzetkzi vendgse-reggel, nyron pedig els-sorban a csaldokra fku-szl, gazdag animcis k-nlattal, amely irnt belfld-rl jelents az rdeklds az idn 15. szletsnapjt n-nepl hotelben.

  Knnyid Lszl szmra a szllodaipar, a vendgl-ts szerelem, mr fiatal kora ta. Ezt bizonytja az is, hogy a VSZK-ba jrt.

  Szakcsnak kszltem; tudtam s kedvem is volt fz-ni, m amikor az els szak-mai gyakorlatomon 600 adag galuskt kellett volna ksztenem egy hatalmas kzintzmnyben, akkor gy dntttem, ez a plya mgsem nekem val. rez-tem, inkbb a vendgekkel val kapcsolattarts az n igazi terepem, s ezen a tren jl is boldogultam, angol s nmet nyelvtudsomnak k-sznheten.

  Utbbi vezette tjt a fis-kolra, hiszen amikor meg-nyerte az idegen nyelvi szek-cit nmet nyelvbl az orszgos szakmai tanulm-nyi versenyen, automatiku-san felvettk a vendglt-

  szlloda szakra, s ezt a dip-lomt ksbb megfejelte a Corvinus Egyetem klgyi szakirny diplomcia kpzsvel. gy ht abszolt testhezll szmra Hvz tiszteletbeli nagykveti fel-adata, amelyet a nmet nyelvterleteken Nmetor-szgban, Ausztriban s Svjcban lt el. Ebbli mi-nsgben nem a Hotel Eu-rpt, hanem a vrost kpvi-seli, s eladsain annak r-tkeire, elssorban a gy-gyszatra hvja fel a hallga-tsg figyelmt.

  A szakember az iskolai vek utn klfldn Nmet-orszgban, Angliban s az Egyeslt llamokban pr-blt szerencst, s vgigjrta a rangltrt, hisz volt pld-ul felszolgl, recepcis s rezervcis (rtkest) is. Amikor hazatrt, nemzetk-zi tapasztalatra, sokrt tudsra s nyelvismeretre alapozva a Hotel Eurpa Fit tulajdonosai bizalmat adtak

  neki, gy 10 vvel ezeltt, 27 vesen, egy 235 szobs szl-loda lre kerlt, amire ak-kor idehaza mindenki felkap-ta a fejt a szakmban. To-vbbi rekord, hogy Hvzen a legrgebb ta regnl szl-lodaigazgat, s az is sokat mond, hogy mg mindig a legfiatalabb a vezeti me-znyben.

  Knnyid Lszl, aki az elz nkormnyzati ciklus-ban trsadalmi megbzat-s alpolgrmesterknt is szolglta a vrost, jnak tartja azt a gyakorlatot, hogy a nagyobb szllodk vezeti havonta egyeztetnek Hvz irnytival, s a szak-mtl rkez, a vendgek vlemnyre alapozott ja-vaslatokra utbbiak nyitot-tak is. Az egyttmkds, a kzs gondolkods, aho-gyan fogalmaz, vrosi r-dek, hiszen ez segti a tele-pls boldogulst, elrel-pst, a szolgltatsok fej-lesztst.

  Tavaly a vidki hotelek kztt a ngycsillagos hvzi Hotel Eurpa Fit rdemelte ki az v szllodja cmet, amelyet idn, az v elejn adtak t. Knnyid Lszl igazgat bszke arra, hogy ezt kt fontos s mrvad szerve-zet, a Magyar Szllodk s ttermek Szvet-sge, illetve a Magyar Turizmus Zrt. tlte oda nagyon sok szempontot mrlegelve.

  Knnyid Lszl: Az egyttmkds, a kzs gondolkods vrosi rdek

  A laza filmsztrA Hotel Eurpa Fit eddigi leghresebb sztrvendge Larry Hagman, vagyis a Dallas Jockey-ja volt, aki tz ve, 2005-ben egy napot tlttt a szllodban az akkori amerikai nagykvet trsasgban. Kntsben s persze kalapban stlt, borravalknt pedig olyan szzdollrosokat osz-tott, amelyeken az amerikai elnk portrja helyett az v volt lthat. A bankkat tbben ma is ereklyeknt rzik. Knnyid Lszl akkoriban hazatrve Amerikbl, s ki-hasznlva kivl angoltudst egytt ebdelt vele.

  Az v szllodja, jjeli fnyben. Nemcsak a vendgekre, hanem az alkalmazottakra is gyelnek

 • 92015. mrcius 11.HVZIhirdetmny

  A Zalaispa krsre a Gamesz a korbbi gyakor-latnak megfelelen tavaszi lomtalantst szervez a v-rosban.

  Az ingatlanoknl felhal-mozott limlomot a hztar-tsi hulladkgyjt kukk mell, az t szlre kell ki-helyezni az albbi beosz-ts alapjn.

  Mrcius 13. Ady E. u., Helikon u., Sport u., Tavi-rzsa u., Semmelweis u., dr. Kornyi u., Vrsmarty u., Ltuszvirg u., Rmai u., ifj. Reisch V. u.

  Mrcius 17. Attila u., J-kai u., Kodly Z. u., Katona J. u.

  Mrcius 20. Zrnyi M. u., Egregyi u., Nyrfa u., Bar-tk B. u.

  Mrcius 24. Hunyadi u., Martinovics u., dr. Ba b-csay u., Vajda . ltp., Mikes K. u., Szab Lrinc u., For-tuna u.

  Mrcius 27. Mricz Zs., Fecske u., Feny u., Bem u., Budai Nagy A. u., Tlgyfa

  u., Effinger K. u., Nagy Imre u.

  Mrcius 31. Madch u., Veres P. u., Dzsa Gy. u., Kisfaludy u., Akc u., Ba-

  lassi B. u., Bki u., Ma-dch kz, Berzsenyi D. stny, Magyar P. u., Gersei-Peth u.

  A vros tisztasga rde-kben a Gamesz kri a la-kossgot, hogy csak a megadott napon reggel te-gyk ki az elszlltand limlomot a hulladkgyj-tk mell. (A kerti hulla-dk, a veszlyes hulladk akkumultor, festkes-doboz, olajosf lakon, gygyszer , valamint az ptsi trmelk nem sz-mt limlomnak.)

  A Zalaispa Nonprofit Zrt. a lakossgi hulladk-gyjts rszeknt prilis-ban megkezdi a lakossg-nl keletkez biolgiailag leboml zldhulladk gyjtst s elszlltst.

  A zldhulladk gyjt-se az albbi idpontok-ban trtnik (2 hetente cstrtkn): prilis 9.,

  23; mjus 7., 21.; jnius 4., 18.; jlius 2., 16., 30.; au-gusztus 13., 27.; szeptem-ber 10., 24.; oktber 8., 22.; november 12., 26.

  A zldhulladkgyjts keretben kizrlag zld-

  hul ladkgyjt ednyek-ben, zskokban a kvetke-z hulladkok helyezhetk el: f, levl, szraz virg, nem fs kr, gyomok, ga-zok, virg, gymlcs- s zldsgmaradkok (al ma-, krtehj, salta- s k-posztalevl, zldsghj s levl stb.), frszpor. A vastagabb fagakat maxi-mum egy mter hosszs-g darabokra vgva, kte-gelve kell a zskok mell helyezni.

  A szllts napjn reggel 7 rig kell kihelyezni a z l d h u l l a d k g y j t ednyt, zskot, mivel a k-sbb kihelyezett hullad-krt a cg munkatrsai-nak nem ll mdjukban visszamenni. Fontos, hogy a fent emltett ednyekbe, zskokba kizrlag zld-hulladk kerljn, nem szabad beletenni a kom-munlis, lomtalantsi hul-ladkot, illetve semmi olyasmit, ami nem kom-posztlhat.

  Tilos az getsA mrcius 5-n hatly-

  ba lpett Orszgos Tzv-delmi Szablyzatrl szl BM-rendelet rtelmben, ha jogszably msknt nem rendelkezik, a lbon ll nvnyzet, tarl, n-vnytermesztssel ssze-fggsben s a belterleti ingatlanok hasznlata so-rn keletkezett hulladk szabadtri getse tilos, tjkoztat a megyei ka-tasztrfavdelmi igazga-tsg keszthelyi kiren-deltsge. Ettl az idpont-tl az gets akkor is ti-los, ha a telepls rendel-kezik ezzel kapcsolatos helyi rendelettel. A jog-szably azonban lehets-get ad klterleten legfel-jebb 10 hektr egybefgg terlet irnytott gets-re, ha az getst legalbb 10 nappal korbban rs-ban krelmezik a Keszt-helyi Katasztrfavdelmi Kirendeltsgnl. Szably-talansg esetn a hatsg tzvdelmi brsgot szab-hat ki.

  Gyjtik a zldhulladkot Indul a tavaszi lomtalants

  Informci: Grf I. Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont8380 Hvz, Rkczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

  A programokon mindenki sajt felelssgre vesz rszt!A vltoztats jogt fenntartjuk! Nyomdai hibkrt felelssget nem vllalunk!

  FSZEZONNYITFESZTIVL

  Benne:

  A Vzvilgnapja

  mrcius 20. (pntek)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt13:00 | Az Illys Gyula ltalnos Iskola gyermekplyzatnak killtsa s djtadja15:00 | CSODAT, VRKT, SAVANYVZElad: Dr. Kovcs Emke, trtnsz | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | svnyvz cimkk Ndasi Tams killtsnak megnyitjaA killts megnyitt kveten | Az svnyvizek vilgaElad: Ndasi Tams, az AQUAPROFIT ZRT. elnke | Helyszn: Vrosi Knyvtr

  A belps d j talan!

  mrcius 21. (szombat)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt10:00 | Hvz Ttra | Vezeti: Csiszr Viktor, termszetvdelmi r | Tv: 5 km, kb. 2 raInduls helye: Dek tr15:00 | A kltszet vilgnapja alkalmbl: Nagyvrosi Tang album bemutatElad: Berzevici Zoltn, dalszerz, nekes | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | Zabszalma egyttes gyermek koncertje19:00 | Cinema Express A legismertebb filmslgerek mskppen!Kzremkdnek: Majsai Gbor, Heincz Gbor Biga, Nika,Bebe s Fourtissimo zenekar | Helyszn: Dek tr20:40 | Lzershow a Tfrd nyri bejratnak hivatalos megnyitja

  mrcius 22. (vasrnap) A VZ VILGNAPJA16:00 | lds a vznek! Utazs a hangok birodalmbanKzremkdik: Haluna Terapy Muzik Team | Helyszn: Vrosi Knyvtr18:00 | Musica Antiqua A csodlatos vzVettssel egybekttt koncert | Helyszn: Dek tr

  2015. mrcius 20-22. (pntek-vasrnap)Hvz, Dek tr s Vros i Knyvtr

  minden nap 12:00-21:00 | Gaszt ronmiai vsr | Helysz n: Dek tr

  Informci: Grf I. Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont8380 Hvz, Rkczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

  A programokon mindenki sajt felelssgre vesz rszt!A vltoztats jogt fenntartjuk! Nyomdai hibkrt felelssget nem vllalunk!

  FSZEZONNYITFESZTIVL

  Benne:

  A Vzvilgnapja

  mrcius 20. (pntek)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt13:00 | Az Illys Gyula ltalnos Iskola gyermekplyzatnak killtsa s djtadja15:00 | CSODAT, VRKT, SAVANYVZElad: Dr. Kovcs Emke, trtnsz | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | svnyvz cimkk Ndasi Tams killtsnak megnyitjaA killts megnyitt kveten | Az svnyvizek vilgaElad: Ndasi Tams, az AQUAPROFIT ZRT. elnke | Helyszn: Vrosi Knyvtr

  A belps d j talan!

  mrcius 21. (szombat)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt10:00 | Hvz Ttra | Vezeti: Csiszr Viktor, termszetvdelmi r | Tv: 5 km, kb. 2 raInduls helye: Dek tr15:00 | A kltszet vilgnapja alkalmbl: Nagyvrosi Tang album bemutatElad: Berzevici Zoltn, dalszerz, nekes | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | Zabszalma egyttes gyermek koncertje19:00 | Cinema Express A legismertebb filmslgerek mskppen!Kzremkdnek: Majsai Gbor, Heincz Gbor Biga, Nika,Bebe s Fourtissimo zenekar | Helyszn: Dek tr20:40 | Lzershow a Tfrd nyri bejratnak hivatalos megnyitja

  mrcius 22. (vasrnap) A VZ VILGNAPJA16:00 | lds a vznek! Utazs a hangok birodalmbanKzremkdik: Haluna Terapy Muzik Team | Helyszn: Vrosi Knyvtr18:00 | Musica Antiqua A csodlatos vzVettssel egybekttt koncert | Helyszn: Dek tr

  2015. mrcius 20-22. (pntek-vasrnap)Hvz, Dek tr s Vros i Knyvtr

  minden nap 12:00-21:00 | Gaszt ronmiai vsr | Helysz n: Dek tr

  Informci: Grf I. Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont8380 Hvz, Rkczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

  A programokon mindenki sajt felelssgre vesz rszt!A vltoztats jogt fenntartjuk! Nyomdai hibkrt felelssget nem vllalunk!

  FSZEZONNYITFESZTIVL

  Benne:

  A Vzvilgnapja

  mrcius 20. (pntek)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt13:00 | Az Illys Gyula ltalnos Iskola gyermekplyzatnak killtsa s djtadja15:00 | CSODAT, VRKT, SAVANYVZElad: Dr. Kovcs Emke, trtnsz | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | svnyvz cimkk Ndasi Tams killtsnak megnyitjaA killts megnyitt kveten | Az svnyvizek vilgaElad: Ndasi Tams, az AQUAPROFIT ZRT. elnke | Helyszn: Vrosi Knyvtr

  A belps d j talan!

  mrcius 21. (szombat)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt10:00 | Hvz Ttra | Vezeti: Csiszr Viktor, termszetvdelmi r | Tv: 5 km, kb. 2 raInduls helye: Dek tr15:00 | A kltszet vilgnapja alkalmbl: Nagyvrosi Tang album bemutatElad: Berzevici Zoltn, dalszerz, nekes | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | Zabszalma egyttes gyermek koncertje19:00 | Cinema Express A legismertebb filmslgerek mskppen!Kzremkdnek: Majsai Gbor, Heincz Gbor Biga, Nika,Bebe s Fourtissimo zenekar | Helyszn: Dek tr20:40 | Lzershow a Tfrd nyri bejratnak hivatalos megnyitja

  mrcius 22. (vasrnap) A VZ VILGNAPJA16:00 | lds a vznek! Utazs a hangok birodalmbanKzremkdik: Haluna Terapy Muzik Team | Helyszn: Vrosi Knyvtr18:00 | Musica Antiqua A csodlatos vzVettssel egybekttt koncert | Helyszn: Dek tr

  2015. mrcius 20-22. (pntek-vasrnap)Hvz, Dek tr s Vros i Knyvtr

  minden nap 12:00-21:00 | Gaszt ronmiai vsr | Helysz n: Dek tr

  Informci: Grf I. Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont8380 Hvz, Rkczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

  A programokon mindenki sajt felelssgre vesz rszt!A vltoztats jogt fenntartjuk! Nyomdai hibkrt felelssget nem vllalunk!

  FSZEZONNYITFESZTIVL

  Benne:

  A Vzvilgnapja

  mrcius 20. (pntek)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt13:00 | Az Illys Gyula ltalnos Iskola gyermekplyzatnak killtsa s djtadja15:00 | CSODAT, VRKT, SAVANYVZElad: Dr. Kovcs Emke, trtnsz | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | svnyvz cimkk Ndasi Tams killtsnak megnyitjaA killts megnyitt kveten | Az svnyvizek vilgaElad: Ndasi Tams, az AQUAPROFIT ZRT. elnke | Helyszn: Vrosi Knyvtr

  A belps d j talan!

  mrcius 21. (szombat)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt10:00 | Hvz Ttra | Vezeti: Csiszr Viktor, termszetvdelmi r | Tv: 5 km, kb. 2 raInduls helye: Dek tr15:00 | A kltszet vilgnapja alkalmbl: Nagyvrosi Tang album bemutatElad: Berzevici Zoltn, dalszerz, nekes | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | Zabszalma egyttes gyermek koncertje19:00 | Cinema Express A legismertebb filmslgerek mskppen!Kzremkdnek: Majsai Gbor, Heincz Gbor Biga, Nika,Bebe s Fourtissimo zenekar | Helyszn: Dek tr20:40 | Lzershow a Tfrd nyri bejratnak hivatalos megnyitja

  mrcius 22. (vasrnap) A VZ VILGNAPJA16:00 | lds a vznek! Utazs a hangok birodalmbanKzremkdik: Haluna Terapy Muzik Team | Helyszn: Vrosi Knyvtr18:00 | Musica Antiqua A csodlatos vzVettssel egybekttt koncert | Helyszn: Dek tr

  2015. mrcius 20-22. (pntek-vasrnap)Hvz, Dek tr s Vros i Knyvtr

  minden nap 12:00-21:00 | Gaszt ronmiai vsr | Helysz n: Dek tr

  Informci: Grf I. Festetics Gyrgy Mveldsi Kzpont8380 Hvz, Rkczi u. 17-19. Tel.: 83 / 341 545Tel.: 30 / 469 7713 www.hevizgaleria.hu

  A programokon mindenki sajt felelssgre vesz rszt!A vltoztats jogt fenntartjuk! Nyomdai hibkrt felelssget nem vllalunk!

  FSZEZONNYITFESZTIVL

  Benne:

  A Vzvilgnapja

  mrcius 20. (pntek)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt13:00 | Az Illys Gyula ltalnos Iskola gyermekplyzatnak killtsa s djtadja15:00 | CSODAT, VRKT, SAVANYVZElad: Dr. Kovcs Emke, trtnsz | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | svnyvz cimkk Ndasi Tams killtsnak megnyitjaA killts megnyitt kveten | Az svnyvizek vilgaElad: Ndasi Tams, az AQUAPROFIT ZRT. elnke | Helyszn: Vrosi Knyvtr

  A belps d j talan!

  mrcius 21. (szombat)Magyarorszg klnleges vizeinek kstolja | Helyszn: Ivkt10:00 | Hvz Ttra | Vezeti: Csiszr Viktor, termszetvdelmi r | Tv: 5 km, kb. 2 raInduls helye: Dek tr15:00 | A kltszet vilgnapja alkalmbl: Nagyvrosi Tang album bemutatElad: Berzevici Zoltn, dalszerz, nekes | Helyszn: Vrosi Knyvtr17:00 | Zabszalma egyttes gyermek koncertje19:00 | Cinema Express A legismertebb filmslgerek mskppen!Kzremkdnek: Majsai Gbor, Heincz Gbor Biga, Nika,Bebe s Fourtissimo zenekar | Helyszn: Dek tr20:40 | Lzershow a Tfrd nyri bejratnak hivatalos megnyitja

  mrcius 22. (vasrnap) A VZ VILGNAPJA16:00 | lds a vznek! Utazs a hangok birodalmbanKzremkdik: Haluna Terapy Muzik Team | Helyszn: Vrosi Knyvtr18:00 | Musica Antiqua A csodlatos vzVettssel egybekttt koncert | Helyszn: Dek tr

  2015. mrcius 20-22. (pntek-vasrnap)Hvz, Dek tr s Vros i Knyvtr

  minden nap 12:00-21:00 | Gaszt ronmiai vsr | Helysz n: Dek tr

  4M tancsadk elrhetsge:Bakonyi Jnos Maczucza va 06 30 548 6893 06 30 712 9935

  MegoldsMunkltatknak sMegvltozott munkakpessgMunkavllalknak

  A Trsadalmi Egyeslsek Zala Megyei Szvetsge 4M SZOLGLTATSA NEVBEN vrjuk azon leend gyfeleinket, - akik egszsgkrosodssal lnek, de

  dolgozni szeretnnek s azon Munkltatkat akik ket alkalmaznk, kivltva ezzel a rehabilitcis hozzjrulst,

  amelynek mrtke ebben az vben is 965.000 Ft!8360 KESZTHELY, HELIKON UTCA 3.

  (TESZ Szkhz- emelet)

  gyflfogads: htf: 9.00-12.00 szerda: 13.00-15.00 cstrtk: 09.00-12.00

  www.megvaltozott.hu

 • 10 2015. mrcius 11.HVZI sport

  Elszenvedte a megyei els osztly labdarg-bajnoksgban negyedik veresgt a Hvz, amely ettl fggetlenl rzi har-madik helyt. Koller Zol-tn tantvnyai a mlt ht-vgn rangadt jtszottak, a kivlan szerepl Cscs-NSE otthonban lptek p-lyra.

  A sznetben mr 2-0-ra vezettek a nemesaptiak, amit, Karakai tallatt k-veten, a 70. percben egy ngllal egalizltak a fr-dvrosiak. m ez nem volt elg a pontszerzshez, ht

  Orszgos bajnoki cmet szerzett Bencsik Mrk, a H-vz SK versenyzje, aki a te-rem ob-n megnyerte a serdl olimpiai fi kategrit. A via-dalnak amely a Magyar jsz Szvetsg hivatalos versenye Budapest adott otthont.

  Az ob-n csak azok vehettek rszt, akik korbbi eredm-nyeikkel kivvtk erre a jogot. A belp a legalbb harmadik osztly szint meglvse volt, amit a kvalifikcis versenye-ken lehetett teljesteni. A n-pes meznyben, a klnbz

  kategrikban, sszesen 205 versenyz indult. Bencsik Mrk az ob-n az els osztly szint felett teljestett, ami a ke-mny tli felkszls eredm-nye. A terembajnoksg volt az idei versenyszezon els jelen-ts hazai esemnye.

  szaranyAmatr szverseny

  helyszne volt a keszthelyi Csk Ferenc tanuszoda. Ezen senior kategriban a hvzi Molnr Jzsef 50 m gyors s 25 m gyors ver-senyszmban is az els he-lyen vgzett.

  Hvzi terembajnok az jsz ob-n

  Idn els alkalom-mal adtk t a vros sportdjait, a jelltek-re a szakosztlyok tehettek javaslatot. A kitntetseket Papp Gbor polgrmester nyjtotta t.

  Elismerst kapott a Ultras Hvz szurkoli cso-port, amely tavaly jnius-ban alakult, s ma mr min-den hazai kzilabda- s futballmrkzsen hallat-ja a hangjt. A labdarg szakosztly javaslatra Sipos Zsoltot djazta az nkormnyzat. A sportol tbb mint 200 bajnoki mr-kzst jtszott a Hvz sz-neiben, s pldakpe lett az utnptls jtkosoknak. A kzilabdzk kzl Czi-gny Nra vehette t az elismerst. hat ve jt-szik az egyttesben, trsai titkos szavazssal vlasz-tottk csapatkapitnny 2014-ben, s az szi szezon-

  ban 56 gljval a csapat hzi glkirlya lett.

  Az asztalitenisz szak-osztly Nyir Jzsefet ja-vasolta kitntetsre. Neki dnt szerepe volt abban, hogy a csapat felkerlt az NB I-be s j nhny ven keresztl ott is maradt.

  A hvzi lovas let ki-emelked csapata a Holl csald, amelyben az

  desapa tmogatsa mel-lett a kt lenytestvr hoz-za a sikereket. A vros Holl Srt djazta a g-ln, aki 2014-ben fedett-plys serdl magyar bajnok lett.

  Az jsz szakosztlybl Szts Mtys teljestm-nyt ismertk el, aki a di-kolimpiai rgis verse-nyeken 4 ezstrmet, az

  orszgos bajnoksgon bronzrmet, a plya ob-n pedig aranyat szerzett.

  El ismerst kapot t Zsuffa Oszkr, a Hvzi Box Klub kivlsga is, aki a kitn versenyered-mnyei mellett segdedzi vgzettsget szerzett, gy nagy szerepet vllal a sportolk felksztsben.

  TTH ANDRS

  Tovbbra is a harmadik

  A Gellnhza ellen nem bosszulta meg magt a sok kihagyott helyzet

  letutat vagy egy-egy teljestmnyt djaztak

  Djazk s djazottak. Ell: Bnki Lszl (Ultras Hvz), Holl Sra, Czigny Nra. Htul: dr. Igldi Endre, Bencsik Pter, Nyr Jzsef, Szts Mtys, Sipos Zsolt s Papp Gbor

  Rszletekrl rdekldjn zletnkben. raink a 27% f-t tartalmazzk.

  7

  Telepnkn kaphatk: nyilszrok, tglk, betontermkek, cserepek.

  BUTORLAPOK MRETREVGVA FEHR 2400 Ft/m2BUTORLAPOK MRSTRE VGVA CALVADOS CSERESZNYE BKK 2790 Ft/m2

  ABS FLIZS 0,4 MM 135 Ft/fmABS FLIZS 2 MM-ES 235 Ft/fmSZABSBOL KELETKEZETT BUTORLAP DARABOK 300 Ft/dbFENY BELTRI AJTK 75*210-ES 24.000 Ft/dbFENY BELTRI AJTK 90*210-ES 26.000 Ft/dbFENY FRSZRU 6 M-IG 66.000 Ft/m3

  3*5 -S LC 115 Ft/fmCREATON HORTOBGY CSERP 145 Ft/db

  AJNDKDIOPTRIS NAPSZEMVEGLENCSEEgyfkusz lencse vsrlsa estnAz ajnlat 2015.03.05-03.31-ig tart. Az akci rszleteirl rdekldjn zletnkben.

  ADMIRAL OPTIKAHvz, Klcsey u. 4. Tel.: 83/340-960

  Hvz, Dek tri zlethz Tel.: 83/342-060

 • 112015. mrcius 11.HVZIsport

  perc mlva jra elnyhz jutottak a hzigazdk, s ezt mr megriztk a derbi vgig. Ezzel a Cscs-NSE egy pontra megkzeltette a Hvzt, az lmezny most gy fest: 1. Lenti (44 pont), 2. Andrshida (43), 3. Hvz (39), 4. Cscs-NSE (38), 5. Csesztreg (37).

  Egy httel korbban a Hvz otthon verte 1-0 arnyban a Gellnhzt, s akrcsak most Nemes-aptiban, nagyon sok hely-zetet hagytak kihasznlat-lanul a frdvrosi fiata-lok.

  Tovbbra is a harmadik

  A Gellnhza ellen nem bosszulta meg magt a sok kihagyott helyzet

  Veresg a kzirangadnKikapott a ni kzilabda NB II rangadjn a Hvz: a

  listavezet Nemzeti Kzilabda Akadmia csapata 33-22-re gyztt a frdvrosban.

  A NEKA kimagaslik a meznybl, eddig ugyanis csak egy pontot vesztett, pont a Hvz ellen. Most viszont nem sikerlt a bravr a hvzieknek, akik az els flidben jl tartottk magukat, hiszen 10-11-gyel fordultak a grdk, m a msodik jtkrszben fokozatosan ellpett az akad-mia, amely ht serdl vlogatottal llt fel.

  A tallkoz utn a Hvz vezeti gy rtkeltek:Lancz Katalin szakosztlyvezet: A msodik flid-

  ben elfradtunk, s br n soha nem szoktam a brkkal foglalkozni, de hromszor is kaptunk ketts emberht-rnyt. k nyolcat edzenek hetente, gy a vgre kitkztt a fiziklis klnbsg.

  Klsz Karola vezetedz: A msodik flidre elfrad-tunk, a sok killts is ennek a kvetkezmnye. Akkor mr lemaradtunk a NEKA jtkosairl, s tbbet szablytalan-kodtunk. (ta)

  A bravr nem sikerlt, br a hvziek mindent megtettek

  A Hvz SK klvv szakosztlya elszr vett rszt nemzetkzi versenyzket is felvo-nultat megmrettetsen. Az osztrkszlo-vkhorvt-magyar meznyben egszen ks estig folytak az sszecsapsok, ami nem csoda, hiszen a 100 nevezsbl 42 pr mrkztt a legjobbnak jr cmekrt.

  Az alapozsi idszak k-zepn sok egyeslet gon-dolja, hogy felmri a ver-senyszezon kezdete eltt sportolinak fizikai llapo-tt, mentlis felkszlts-gt.

  Kksi Virg, a hvzi ltalnos iskola tanulja bemutat mrkzst bok-szolt Szab Luca kszegi versenyzvel, amelynek eredmnye dntetlen lett, a meggyz mrkzsnek k-sznheten Virg aranyr-met kapott. A hvzi Janzs Adrienn els hivatalos megmrettetsn tbb edz figyelmt is felhvta mag-ra bemutat mrkzsvel,

  amelyen is aranyrmet kapott kszegi ellenfele mellett. Az hidrl frissen leigazolt Ughy Pter, a keszthelyi ipari iskola tanu-lja els hivatalos mrkz-sn mrte ssze tudst Habda Miln szombathe-lyi sportolval, s dntetlen eredmnyt rt el, ezzel szintn aranyremmel t-vozott.

  Versenystatisztikk:A Hvz Gladiators egyik

  kiemelked fizikai teljest-mnyt nyjt sportolja is els versenystatisztikailag vezetett mrkzsn meg-gyzen jobbnak bizonyult ellenfelnl. Benczik Mt,

  a keszthelyi Kzgazdasgi Szakkzpiskola tanulja egyhang pontozssal gy-ztt a szerb Dark Nova-kovic ellen.

  Szab Botond, a hvzi ltalnos iskola tanulja els knyves mrkzsn 3-0-s egyhang pontozs-sal nyert.

  A hvziek rszrl a leg-dzabb kzdelmet ifj. Pintr Sndor vvta, aki mra az orszg ifista lme-znyben ismert s szmon tartott versenyz. A dnt-ben ellenfele a kor- s sly-csoportjban tbbszrs osztrk bajnok, Eurpa- s vilgbajnoki dntt is bok-szol Dzambekov Umar volt. A szoros mrkzs Sanyiknak ezstrmet, a klubnak s edzinek bszkesget hozott.

  A Jurisics nemzetkzi r-gis versenyre a csapatot Kksi Lszl edz vezet-se mellett Zsuffa Oszkr edz s Horvth Balzs ernlti edz ksztette fel.

  klvvsiker a kszegi Jurisics Kupn

  OPTKA24 FELNTT- S

  GYERMEKSZEMSZET

  Dr. Sogn Valriaszemsz szakorvos

  Keszthely, Kossuth u. 4.Bejelentkezs: 06 83 311 284

  E.mail:optika24@citromail.hu

  Nyitva tarts: Htftl - szombatig:

  10-18 rig.

  8900 Zalaegerszeg, Hock Jnos t 51.

  EVO Ipari park (a volt Mbtor terletn)Tel.:06-92/510-082 Fax: 06-92/327-919

  Mobil:06-30/822-6915E-mail: info@zalauveg.hu

  www.zalauveg.hu

  vegezs, lakossgi szolgltats

  Hagyomnyos s hszigetelt ablakvegezs tkrvgs, csiszols frs

  Egyedi zuhanykabinok tervezse s gyrtsa

  B s B Glass Kft

  IPARI S BARKCS KISGPEK, KZISZERSZMOK, KERTISZERSZMOK, ZRAK, LAKATOK, SZEGEK, CSAVAROK, KTELEK, LNCOK, STB.

  Hvz, Szchenyi u. 62. (A vztoronnyal szemben)Nyitva: HP.: 8-17 SZO.:8-12 Tel./fax: 83/340-687www.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.com

  KERTI SZERSZMOK, IPARI- SBARKCS KISGPEK,KZISZERSZMOK, ZRAK, LAKATOK, SZEGEK, CSAVAROK.MAKITA FNYRGPEK, FKASZK, TRAKTOROK RENDELHETK.

  www.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.comwww.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.com

  IPARI S BARKCS KISGPEK, KZISZERSZMOK, KERTISZERSZMOK,

  www.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.comMETSZOLLK

  830 Ft-tl 150 Ft-tl175 Ft-tl

  VDKESZTYK

  VGKORONGOK

  A kpek csak illusztrcik.

 • 12 2015. mrcius 11.HVZI mozaik

  SSSNK, FZZNK!

  Duds Lszl Sndor Hvzen a termeli piac egy csoda, nagyon szeretek ide jr-ni, mr ngy ve itt vsrolok rendszeresen. Taln ettl is gygyultam meg, mert nagyon beteg voltam. Az eredeti ter-mkek amik nem fertzttek,

  s helyi termelktl szrmaznak segtettek ne-kem is. Tudom ajnlani mindenkinek, hiszen az itt kaphat zldsgek, gymlcsk csodlatos vita-minforrsok.

  Kis GborSzmomra termszetes, hogy sok mindent itt, a hvzi terme-li piacon veszek meg, s alkal-manknt rulok is a placcon. Az ids asszonyok s urak, akik mr j ismerseink, mindig friss termkeket hoznak, s

  azokbl vsrolunk. Fontosnak tartom, hogy ha-zai termket vegyek, ne legyen a fokhagyma mondjuk knai. Mi mr rnzsre megismerjk, hogy melyik zldsg a magyar.

  Szab Orsolyan budapesti vagyok, most elszr jrok a hvzi piacon, aminek a hangulata nagyon magval ragad. Otthon he-tente egyszer jrunk piacra, s ott is stermelktl szoktam megvsrolni a gymlcst

  s a zldsget, de mst nem nagyon veszek ott. A tbbi termket bevsrlkzpontban szerzem be, aminek csak anyagi oka van, hi-szen ott olcsbb.

  MEGKRDEZTK: Szokott piacon vsrolni?

  Fokozott nmet rdekldsIsmt sok killtval mutatkozott be Magyaror-

  szg a vilg legnagyobb idegenforgalmi vsrn Berlinben. Itt elhangzott: ktmillit is meghalad vendgjszakval Nmetorszg a legfontosabb kl-d piac a magyar idegenforgalomban. A bizalmat jelzi az is, hogy a HvzBalaton Airportra charter-jratokat szervez trsasg tavaly mr t nmet vrosbl utaztatott vendgeket, idn pedig Zric-het is bekapcsoljk.

  Rzsa Sndor, a Hotel Aquamarin konyhafnke ajnl egy egszsges telt olvasink figyelmbe.

  Huszonnyolcadik ve vagyok szakcs, s a kezde-tektl a szvem cscske a vegetrinus s a reformkonyha. Akkor azonban mg nem volt di-vat s ismert az egszsges tp-llkozs, egyes a l a p a n y a g o k csak Budapesten voltak elrhetk. Furcsa, hogy mostanra pld-ul a lencsefasrt vagy a cukkini-tcsi htkznapi tell vlt. Szve-sen ksrletez-tem s nyltam vissza a magyar hagyomnyokhoz is, pldul a hajdinhoz, a puliszkhoz. Ez utbbit azrt szeretem, mert renge-tegfle tel kszthet bel-le, csak a fantzin mlik.

  Hozzvalk 5 szemlyre: 30 dkg kukoricadara, 20 dkg kukoricaliszt, 1,5 l vz, 5 dkg fstlt sajt, kb. 10 dkg reszelt sajt, 20 dkg fetasajt (elhagyhat, de akkor tbb tejfllel ksztsk), 1 ev-kanl s, 23 dl tejfl, 25 dkg brmilyen kedvenc zldsgkeverk, egy ma-rknyi magkeverk (sze-zmmag, lenmag, napra-

  forg, tkmag), kevs vaj vagy tolaj a tepsi kiken-shez.

  Elkszts: A vizet a s-val forrsig melegtjk, be-lentjk a zldsgkever-ket s megvrjuk, amg

  jra forrni kezd. A kukori-cadart elkeverjk a kuko-ricaliszttel, s lland ke-vers mellett a vzhez ad-juk, s ha mr jl besrs-dtt, levesszk a tzhelyrl. Fed alatt llni, dagadni, hlni hagyjuk. Evkanllal egy kivajazott tepsibe szag-gatjuk, de ne tmrtsk ssze. Megcsapkodjuk tej-fllel, rmorzsoljuk a feta-

  sajtot, rreszel-jk a fstlt sajtot, megszrjuk ma-gokkal. Vgl be-bortjuk reszelt sajttal. Stben sajtpirulsig st-jk. Finom egy-tltel, de lehet kretknt is tlal-ni.

  Ha van zld-sgprol ed-nynk, akkor a zldsgeket k-ln is megprol-hatjuk, s a ksz

  puliszkval egyenletesen osszuk el azokat a tepsiben. Lehet gazdagtani kockra vgott szendvicssonkval vagy roston sttt csirke-mellcskokkal is.

  J tvgyat hozz!

  Zldsges-magos puliszka sajttal, tejfllel

  Finom egytltel, de lehet kretknt is tlalni

  Csemer Boglrka (Boggie) nyerte Wars For Nothing cm dalval a mjusi Eurovzis Dalfesztivl hazai vlogatjt, A dal cm versenyt. A bcsi esemnyre Szakonyi Miln is vele tarthat, aki ebben a produkciban vokalistaknt mk-dtt kzre. A Budapest Voices ma mr orszgos hr tagja nyerte 2012-ben a Hvzen is csillag szlethet cm tehetsg-kutatt Agrdi Szilvival holtversenyben, azta pedig markns hangjval komoly szakmai sikereket arat, fellpett mr a Balzs Elemr Grouppal s az Ismers Arcokkal is.

  Szakonyi Miln is utazhat

  Miln (balrl htul) ott lesz Bcsben az Eurovzis Dalfesztivlon

  Koncerttel nnepeltek a farsangi idszak vgn a mvszeti iskola nebuli.

  Ez annyiban tr el az lta-lnos nvendk hangverse-nyektl, hogy itt a gyerekek jelmezbe ltznek, a jtszott darabnak vagy a kornak

  megfelelen mondta el Hol-czern Szab gnes nek, zene s szolfzs szakos tanr. s mindig van egy kis tnc is. A gyerekek jutalma pedig a farsangi fnk.

  Ezttal harminct gye-rek zenlt.

  Vidm farsangi muzsika

  A nvendkek szeretik a farsangi koncertet