henoch-schönlein purpura-najčešći vaskulitis kod dece

Download Henoch-Schönlein purpura-najčešći vaskulitis kod dece

Post on 18-Mar-2016

351 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Henoch-Schönlein purpura-najčešći vaskulitis kod dece. Brankica Spasojević-Dimitrijeva i sar. Internacionalna klasifikacija vaskulitisa kod dece I Vaskulitis velikih krvnih sudova Takayasu arteritis II Vaskulitis srednje velikih krvnih sudova P ol i arteritis nodosa - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Henoch-Schnlein purpura-najei vaskulitis kod deceBrankica Spasojevi-Dimitrijeva i sar.

 • Internacionalna klasifikacija vaskulitisa kod deceI Vaskulitis velikih krvnih sudova Takayasu arteritis

  II Vaskulitis srednje velikih krvnih sudova Poliarteritis nodosa Koni poliarteritis Kawasaki bolest

  III Vaskulitis malih krvnih sudovaA Granulomatozni Wegener-ova granulomatoza Churg-Strauss sindrom

  B Ne-granulomatozni Mikroskopski poliangiitis Henoch-Schnlein purpura Izolovani koni leukocitoklastini vaskultis Hipokomplementni urtikarijalni vaskulitis

  IV Drugi vaskulitisi Behet-ova bolest Sekundarni vaskulitis kao posledica infekcije (ukljuujui hepatitis B-udruen PAN), maligniteta i lekova ukljuujui hipersenzitivni vaskulitis Izolovani vaskulitis CNS-a Cogan-ov sindrom Neklasifikovani

  Dillon M, Ozen S. A new international classification of childhood vasculitis2006 Sep;21(9):1219-22.

 • Henoch-Schnlein purpura (HSP)

  Incidenca: 14 : 100 000 deje populacije

  Veina: ne zahteva tretman

  Poveana incidenca: zima+rano prolee

 • DG i klinika slika

  DG kriterijumi ACR (1990)

  1)purpura2)

 • Krvarenja u sluznici GIT-aNekrotine kone lezije

 • PatogenezaBolest imunih kompleksa

  pIgA1 imuni kompleksi

  (koni, GIT, glomerularni kapilari)

 • PatogenezaIgA sinteza IgA klirensIgA1 aberantno glikoziliran-pIgA1 CIC produkcija i deponovanje IR sa proteinima matriksa, IgA R i C deponovanje u kapilarima i mezangijumu - lezija elija i inflamacija

 • Patohistoloki nalaz - koaLeukocitoklastini vaskulitis perivaskularna akumulacija neutrofila i mononuklearnih elija, IgA+C3

 • HSP nefritis (HSPN)Incidenca 20-60% (50%) Posle nekoliko dana do nekoliko nedelja, obino do 2 meseca Krvava stolica rizik od afekcije bubrega

  Klinike prezentacije:Izolovana mikroskopska hematurijaProteinurija sa mikro/makro hematurijomAkutni nefritini sindromNefrotski sindromNefritino-nefrotski sindrom

 • HSPN- ISKDC (PH klasifikacija)I minimalne promene

  II Mezangijska proliferacija bez polumeseca

  III Mezangijska proliferacija sa < 50% polumesecaIIIa. FokalnaIIIb. Difuzna

  IV Mezangijska proliferacija sa 50%-75% polumesecaIVa. FokalnaIVb. Difuzna

  V Mezangijska proliferacija sa > 75% polumesecaVa. FokalnaVb. Difuzna

  VI membranoproliferativni GN

 • Patohistoloki nalaz-bubreziOM: Fokalni i segmentni ili difuzni mezangioproliferativni glomerulonefritis

  IF:glomerularni depoziti IgA

 • Dijagnoza HSPLaboratorija: nema pomoi,inflamatorni sy

  Imunologija: C3,C4, ANA negativni IgA poz u preko 50% ANCA+ u malom %

  Koagulacioni skrining testovi: normalniTrombociti: normalni

 • Diferencijalna dijagnoza

  Sepsa

  SLE, PAN, Wegener

  FMF ( familijarna mediteranska groznica )

 • Biopsija bubrega-kada?

  Nefritiko-nefrotski sindrom

  RPGN, HTA,oliguria

  Nefrotska proteinurija Ua/Ucr > 100 mg/mmol

  Perzistentna proteinurija i posle 4 nedelje

  GFR

 • Terapija

  Simptomatska

  kone lezije ne zahtevaju tretman izuzev...

  Artropatija: mirovanje+analgetik

  GIT: kortikosteroidi

  Testisi, pluna hemoragija...kortikosteroidi

 • Prevencija? i terapija HSP nefritisa1) kortiko terapija u prevenciji razvoja HSPN bez uspehaTrend smanjenja broja intususcepcija Huber AM et al. (2004). A randomized placebo-controlled trial of prednisone of early Henoch-Schnlein purpura. BMC Med2:7.

  2) HSPN = RPGN>50% polumeseca+ nefrotska proteinurija loa prognozaTarshish et al.(2004). Henoch-Schnlein purpura nephritis: course of diseasse and efficacy of cyclophosphamide. Pediatr Nephrol19.51-6.

  Agresivna terapija: kortikosteroidi, ciklofosfamid, izmena plazme

 • Terapija HSP nefritisa3) HSPN RPGN

  (

 • Prognoza i praenje HSPN

  PrognozaUzrok ESRF kod 1,6-3% dece u UK

  Micro/macrohematuria odlina prognozaMicro/macrohematuria+proteinuria 5% HBIAkutni nefritini sindrom 10-20% HBINefritiko-nefrotski sindrom 33% HBI

  Doivotno godinje praenje urina i TA!

 • Bolesnici UDK

  Septembar 1999.-septembar 2009.

  49 pacijenata uzrasta 8,094,72 g

  M/ = 30/19

  I atak bolesti 43 (26/17)

 • Inicijalna dijagnoza

 • Inicijalna dijagnoza43%

 • Sezonske varijacije

 • Inicijalni simptomi

 • Kliniki sindromi

 • Karakteristike 6 pacijenata kojima je raena biopsija bubrega *deak sa recidivom bolesti

  Pol 6Uzrast(g)~ 8gProdromInicij.prez.Krvarenje u GITBubrezi (dani)Proteinurija mg (d)PRT/Cr urinaKliniki syM7,5NeOspaNe12306; /Nefr prt4,5NeOspaNe30 396; 3,2Nefr prtM*9NeOspaNe2 god* /; 5,0Nef-nefM8NeOspaNe103665; 4,7Nefr prtM12NeOspaNe103024; 4,5Nefrit.sy+Nefr prtM6,5NeBolovi u trbuhuda74203; 13,5Nef-nef

 • Terapija i ishod bolesti

  Pol 6Kliniki syPatohistoloki nalazOMIFIgAISKDC THVremePraen.God.(6 god)ishodGFR/PRT/CrUMNefr prtDif MGN, 30% pm++IIIbMP III,Aza8Bez thN/FNefr prtDif MGN/IIACE5,5ARBN/FM*Nef-nefDif MPGN, 50% pm, ab.f+++III bMP,Csf po,ACE+ARB6ACE+ARBN/FMNefr prtFok MPGN, 4% pm+++III aPronizon ACE+ARB5Bez thN/FMNefrit.sy +Nefr prtDif MPGN, 4% pm+++III aPronizon,CyA,ACE4,5ACEN/0,28MNef-nefDif MGN, 50% pm+++III b - IVb MP VI,Csf III, MMF,ACE0,5MMF,ACEN/0,27microhem

 • Zakljuak take message home HSP najee bezazlena bolest

  esto inicijalno pogreno dijagnostikovana

  HSPN najtea komplikacija - za sada nema prevenciju Izraen HSPN - biopsija bubrega to pre, agresivna terapija to pre !!! (prema stepenu patolokih lezija)

  Dugoroni monitoring bubrene funkcije i arterijske tenzije

  *

Recommended

View more >