hds super m eco hds super mx eco hds 655 m eco hds 695 m eco hds 695 arkiv.· hds 695 m eco hds 695

Download HDS Super M Eco HDS Super MX Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 695 arkiv.· HDS 695 M Eco HDS 695

Post on 19-Feb-2019

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04

HDS Super M Eco HDS Super MX EcoHDS 655 M EcoHDS 695 M Eco HDS 695 MX EcoHDS 895 M Eco HDS 895 MX EcoHDS 1195 S Eco HDS 1195 SX Eco

2

Deutsch

English

Franais

Italiano

Nederlands

Espaol

Portugus

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Magyar

esky

Slovensko

Polska

Romnete

Trke

Slovensky

Hrvatski

Srpski

41

7

24

59

77

94

147

111

128

164

181

198

247

214

231

264

282

300

353

317

337

370

387

-

1

2

3

4

5

6a

6b

7

8

9

10

11a

11b

12

13

14

15

16

17

18

19

Driftinstruktion Svenska

181

Innehllsfrteckningar

Miljskydd 181

Bild av aggregatet 182

Manverelement 182

Hnvisning tillinstruktionsboken 183

Driftstart 183

Betjning 185

Efter varje anvndning 188

Ta maskinen ur drift 189

Underhll 189

Underhllsarbeten 190

Strningar 190

Garanti 192

Allmnna anvisningar 193

EG Frskran omverensstmmelse 194

Tekniska data 195

Reservdelslista 405

Observera nga!Risk fr skllning! Hr strmmar nga ut.

Obs!!Fre frsta idrifttagningen msteinstruktionsboken ochskerhetsfreskrifterna nr 5.951-949 lsasigenom!

Vid transportskada informera genasthandlaren.

MiljskyddVar vnlig ta hand om frpackningen pmiljvnligt stt

Frpackningsmaterialet kan teranvndas.Kasta drfr inte frpackningen ihushllsavfallet, utan lmna den i stllet tillett recyclingfretag.

Var vnlig skrota uttjnt apparat pmiljvnligt stt

Uttjnta maskiner innehller vrdefullttervinningsbart material, som br tillfrastervinningsprocessen. Batterier, olja ochliknande mnen fr inte lmnas kvar inaturen. Vi ber dig drfr att lmna inuttjnt apparat hos lmpligtuppsamlingsstlle.

Var vnlig lt inte motorolja,eldningsolja, diesel och bensinfr inte komma ut i naturen. Var vnligskydda marken och ta hand om anvnd oljap miljvnligt stt.

Svenska Driftinstruktion

182

Bild av aggregatet

Manverelement 1 Pfyllningsppning fr brnsle 2 Bygelhandtag 3 Instrumentpanel 5 Huvls 6 Frvaringsfack fr tillbehr 7 Kortfattad instruktionsbok 8 Tcklucka fr frvaringsfack 9 Maskinhuv10 Tcklucka fr pfyllningshl11 Pfyllningshl fr flytande avhrdningsmedel12 Pfyllningsppning fr rengringsmedel13 Hgtrycksmunstycke14 Handtag infllda i bottentrget15 Strlrr16 Tryck- och mngdreglering17 Styrrulle med handbroms

18 Vattenanslutning med sil19 Hgtrycksanslutning20 Handsprutpistol med hgtrycksslang22 Elektrisk anslutningskabel23 Till/frnomkopplare24 Temperaturregulator25 Kontrollampa - brnsle26 Kontrollampa - flytande avhrdningsmedel27 Kontrollampa - Motor (ej HDS Super M Eco/HDS Super MX Eco)28 Kontrollampa - driftsklar29 Manometer30 Rengringsmedel-doseringsventil31 Slangvinda (endast MX / SX Eco)32 Vev (endast MX / SX Eco)33 Finfilter

Driftinstruktion Svenska

183

Hnvisning till instruktionsboken

Alla positionsnummer som beskrivs iinstruktionsboken i fljande text, finnsupptagna i maskinens versiktsbild.

Driftstart

Obs!!Aggregatet, inloppsledningarna,hgtrycksslangen och kopplingarna mstealla vara i felfritt tillstnd!! Dra t handbromsen.

Kontrollera oljenivnBild 1

Obs!!r oljan grumlig ska Krcher serviceinformeras omedelbart!! Nrmar sig oljenivn MIN-markeringen,

fyll p olja upp till MAX-markeringen.! Tillslut oljepfyllningsstutsen.Fr oljekvalitet se Tekniska data.

Fyll p avhrdningsmedelBild 2

(Prov ingr i leveransen)

Avhrdningsvtskan frhindrar kalkbildningi vrmeslingan vid anvndning avkalkhaltigt ledningsvatten. Vtskan doserasdroppvis vid vattenldans inlopp.

Frn fabrik r doseringen instlld pmedelhg vattenhrdhet.

! r vattnets hrdhet annorlunda, tillkallaKrcher service och lt anpassainstllningen till lokala frhllanden.

Fyll p brnsle

Obs!!Anvnd aldrig aggregatet med tombrnsletank! I annat fall frstrsbrnslepumpen!

Obs!!Bild 3

Endast dieselbrnsle eller ltt brnnolja frfyllas p.Olmpligt brnsle, t.ex. bensin fr ejanvndas (explosionsrisk, skador pmaskinen).! Stng tanklocket! Torka upp utspillt brnsle

Fyll p rengringsmedel Anvnd endast produkter frn Krcher. Fyll aldrig p lsningsmedel (bensin,

aceton, frtunning etc.)! Undvik all kontakt med gon och hud Flj de skerhets- och

hanteringsanvisningarrengringsmedlets tillverkare lmnat

Krcher erbjuder ett individuelltprogram med medel fr rengring ochsktsel.Konsultera din handlare.

Bild 4Fyll p rengringsmedel

Svenska Driftinstruktion

184

Montera spolhandtaget (apparatutan slangvinda)! Frbind strlrret (pos.15) med

handsprutpistolen (pos.20)! Placera hgtrycksmunstycket i

kapselmuttern! Montera och dra kraftigt fast

kapselmuttern! Anslut hgtrycksslangen till maskinens

hgtrycksanslutning. (Bild 6a)

Montera spolhandtag ochslangvinda (apparat medslangvinda)! Frbind strlrret (pos.15) med

handsprutpistolen (pos.20)! Placera hgtrycksmunstycket i

kapselmuttern! Montera och dra kraftigt fast

kapselmuttern! Montera slangrullen (pos.31) med de

medlevererade insexskruvarna,brickorna och muttrarma (vardera 4styck). (Bild 5)

! Montera hgtrycksslangen vidslangrullens hgtrycksanslutning ochaggregatets anslutning. (Bild 6b)

! Anslut spolhandtagets hgtrycksslang tillslangrullen

! Rulla upp hgtrycksslangen pslangrullen med s f krkar som mjligt(rotationsiktning - medurs -)

Montering avreservhgtryckslangBild 7

Montera handtagsbygelnBild 8

Vattenanslutning! Anslutningsvrden se Tekniska data.! Montera matarslangen p aggregatets

vattenanslutning (pos.18).(Inloppsslangen ingr inte i leveransen)

Sug upp vatten ur behllarenOm du suger vattnet ur en ppen behllare,ska du

! avlgsna vattenanslutningen ppumphuvudet.

! skruva av den vre inloppsslangen medfinfiltret till vattenbehllaren och anslutaden till pumphuvudet.

! anvnd en sugslang fr vattnet med enminsta diameter av 3/4" frsedd medsugsil.

Tills pumpen brjar suga vatten, br du:! vrid tryck- och mngdregleringen till

"MAX".! stnga doseringsventilen fr

rengringsmedlet.

Obs!!Sug aldrig vatten ur endricksvattenbehllare.Sug aldrig upp vtskor som innehllerlsningsmedel som thinner, bensin, oljaeller ofiltrerat vatten. Packningarna iaggregatet r inte bestndiga motlsningsmedel. Sprutdimma frnlsningsmedel r mycket lttantndlig,explosiv och giftig!

Driftinstruktion Svenska

185

StrmanslutningAnslutningsvrden framgr av tekniskadata och typskylt.

Obs!!Maximalt tillten ntimpedans vid denelektriska anslutningen (se tekniska data)fr inte verskridas.

Obs!!Efter omkoppling till annat vgguttagkontrollera motorns rotationsriktning Vid korrekt rotationsriktning kan en

kraftig luftstrm vid brnnarensavgasppning mrkas.

Vid felaktig rotationsriktning: vxlapolerna vid anslutningsdonet. Se bild 18.

! Om du anvnder frlngningskabel, skadenna alltid rullas ut helt och hatillrcklig area.

Betjning

Obs!!(Endast HDS Super M / MX Eco)Lngre anvndning av maskinen kan ledatill blodcirkulationsstrningar i hndernagenom vibrationerna.

En allmnt giltig period fr anvndningenkan inte fastlggas, eftersom dennapverkas av flera faktorer: Personliga anlag till dlig blodcirkulation

(ofta kalla hnder, domnade fingrar). Lg omgivningstemperatur. Br varma

handskar som skydd fr hnderna. Ett fast grepp behindrar

blodcirkulationen.

Oavbruten anvndning r smre n omarbetet avbryts genom att pauser lggsin.

Vid regelbunden, lngvarig anvndning avmaskinen och om nmnda symptomupptrder (till exempel domnade fingrar,kalla fingrar), rekommenderar vi att du lterunderska dig av lkare.

Stt p apparaten! Stll apparatomkopplaren (pos.23) p "I"Kontrollampan - driftsklar (pos.28) lyser

Obs!!Temperaturregulatorn (pos.24) mste st ilge "0", eftersom annars brnnareneventuellt kopplas in

Aggregatet startar helt kort och frnkopplarnr arbetstrycket uppntts.

Tnds kontrollampan (pos.25-27) underdrift, ska apparaten omedelbart stngas av.Fr avhjlpande av strning se"Strningar".

Bild 9! Frigr spolhandtaget (A)Nr handsprutpistolen manvreras kopplasaggregatet ter till.

Strmmar inte vatten urhgtrycksmunstycket, avlufta pumpen. Sestrningar "Apparaten bygger inte uppngot tryck"

Svenska Driftinstruktion

186

Stll in rengringstemperaturen! Stll in temperaturregulatorn (pos.24) p

nskad temperatur

30C till 90CRengring med hetvatten

100C till 150CRengr med nga! Erstt hgtrycksmunstycket med

ngmunstycket (se anvndning mednga)

Stll in arbetstryck och fldeBild 10 Vrids regleringsspindeln medurs: hjs

arbetstrycket (MAX) Vridning moturs: arbetstrycket snks

(MIN)

Servopress-reglering! Stll in temperaturregulatorn (pos.24)

p max. 98C.! Stll in regleringsspindeln p max

arbetstryck.

Bild 9Stll in arbetstryck och flde genom attvrida (steglst) p tryck- ochfldesregulatorn (B) (+/-)Ska under lngre tid arbete utfras medreducerat tryck, stll in trycket paggregatet. Se bild 10

Dosera rengringsmedlet Fr att skona miljn var sparsam med

rengringsmedel Rengringsmedlet mst

Recommended

View more >