handleiding dialux

Download handleiding dialux

Post on 04-Jul-2015

3.860 views

Category:

Documents

54 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DIALux versie 2.0De softwarestandaard voor lichtberekeningen

Handboek

DIALux versie 2.0

2001 DIAL GmbH Gustav-Adolf-str. 4 58507 Ldenscheid dialog@dial.de www.dial.de

1e oplage 2001 Tekst en afbeeldingen werden met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd. DIAL, autoren of vertalers kunnen echter geen juridische verantwoordelijkheid en geen enkele vorm van aansprakelijkheid overnemen voor eventueel aanwezige foutieve gegevens en de gevolgen. De voorliggende publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. De in dit boek genoemde software- en hardware-omschrijvingen zijn meestal ook ingeschreven handelsmerken en daarop zijn de desbetreffende wettelijke regelingen van toepassing. DIAL BV is in samenhang met het gebruik van de DIALux software niet aansprakelijk voor personen- of zaakschade. Het programma en de documentatie werden met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd, maar fouten kunnen desondanks tot onze spijt niet worden uitgesloten.

Handelsmerken: Microsoft, MS, Windows, Windows NT, Win32 zijn geregistreerde handelsmerken van de Microsoft Corporation in de USA en in andere landen. Adobe, Acrobat Reader zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems, INC.

Pagina 2

DIALux versie 2.0

DIALux versie 2.0 De softwarestandaard voor lichtberekeningen

Overzicht van de functiesHartelijk welkom bij DIALux 2.0 Dit handboek moet u in staat stellen, snel en effectief met DIALux 2.0 te werken. Wanneer u al ervaring met Windows-programmas hebt, zult u de introductie tot DIALux 2.0 niet moeilijk vinden. DIAL biedt regelmatig cursussen aan, waar men kan leren om professioneel met DIALux 2.0 te werken. Informeert u zich over de data en de inhoud onder www.dial.de of 0049-23511064360. Vernieuwingen en updates vind u ook op onze homepage. In het volgende gedeelte vind u een korte beschrijving van de functies van DIALux 2.0.

Pagina 3

DIALux versie 2.0

InhoudsopgaveInhoudsopgave ............................................................ 4 De DIALux 2.0 gebruikersinterface................................ 5 Het CAD-venster ...................................................... 6 De projectstructuur................................................... 9 De selectie van de armaturen.................................. 10 De eigen database.................................................. 11 Armaturenbestanden in DIALux 2.0 invoegen.......... 12 De meubelstructuur................................................ 13 De output-structuur................................................ 13 The Guide .......................................................... 14 De Inspector........................................................... 15 Meubelstukken toevoegen ......................................... 18 Invoegen met Drag & Drop ..................................... 18 Invoegen met de Property Page............................... 19 Werken met verschillende aanzichten ......................... 19 Bewerken van ingevoegde objecten............................ 20 Verschuiven van objecten ....................................... 20 Bewegen en draaien van objecten zonder vangraster.. 21 Draaien van objecten.............................................. 22 Vergroten/ verkleinen van objecten ......................... 22 Verenigen en opslaan van objecten......................... 23 Verschuiven van de cordinatenoorsprong van een object .................................................................... 24 Bewerken van objectvlakken................................... 24 Consistentiecontrole............................................... 25 Bewerken van ramen, deuren en berekeningsvlakken.. 27 Invoegen en bewerken van armaturen en armatuurinplantingen ................................................ 28 Enkele armaturen ................................................... 28 Het uitlijnen van armaturen .................................... 29 Invoegen van armaturenvelden ............................... 30 Invoegen van armaturenlijnen ................................. 34 Het uitrichten van de spots ..................................... 35 Invoegen van armaturencirkels................................ 36 Splitsen van armaturen ........................................... 36 Werken in het 3D-aanzicht......................................... 37 Bewerken van ruimtes................................................ 38 Een aanwezige ruimte veranderen .......................... 38 Een aanwezige ruimte dupliceren............................ 39 Een verdere ruimte toevoegen ................................ 40 DXF plattegrond als achtergrond ................................ 41 Werken met een DXF achtergrond in het 3D-aanzicht. 43 Output ...................................................................... 43 Bekijken van het berekeningsresultaat..................... 43 Instellingen van de output ...................................... 45 Het instellen van door de gebruiker gedefinieerde standaard-output ................................................... 47 Instellingen en opties ................................................. 48 Aanpassen ............................................................. 48 Grafische instellingen ............................................. 49 De Wizard voor de grafische instellingen ................. 49 Opties .................................................................... 53 Lijst van de afbeeldingen ............................................ 58Pagina 4

DIALux versie 2.0

De DIALux 2.0 gebruikersinterface

De Inspector

The Guide

Projectstructuur CADvenster

Afbeelding 1 DIALux 2.0 gebruikersinterface

De DIALux 2.0 gebruikersinterface kan in vier primaire arbeidsvelden worden verdeeld. CAD-venster Projectstructuur The Guide Inspector

Deze vier arbeidsvelden maken het effectief en overzichtelijk plannen van belichtingsinstallaties met DIALux 2.0 mogelijk. In elk veld kunt u bepaalde functies van de software oproepen en/of objecten bewerken.

Pagina 5

DIALux versie 2.0

Het CAD-venster

Afbeelding 2 3D-aanzicht

Liniaal

Tab

Afbeelding 3 Plattegrond

Behalve het 3D-aanzicht en de plattegrond, staan ook het zij- en vooraanzicht voor het interactieve ontwerpen ter beschikking. Het CAD-venster dient voor interactieve lichtberekeningen. U kunt op een grafische manier metPagina 6

DIALux versie 2.0

uw muis de ruimte draaien, zoomen, dingen verschuiven en door de ruimte lopen. De functie PAN of verschuiven kunt u altijd d. m. v. de middelste muistoets oproepen. De functie Zoom kunt u gebruiken d. m. v. het wieltje, wanneer u een wheelmuis hebt. De rechter muistoets is voor het werken met DIALux 2.0 zeer belangrijk. Afhankelijk van het geselecteerde object, de programmamodus en het arbeidsveld staan u belangrijke functies ter beschikking.

Afbeelding 4 Rechter muistoets

Nota bene: Contextmenus met de rechter muistoets oproepen!

Verder kunt u de objecten, die zich in de ruimte bevinden verschuiven, vergroten/ verkleinen, draaien en selecteren. Met behulp van de rechter muistoets kunt u een contextmenu oproepen, waarmee u de CADvensters steeds in de gewenste modus kan schakelen.

Afbeelding 5 Contextmenu van het 3D-CAD-venster

Afbeelding 6 Contextmenu van de plattegrond

Pagina 7

DIALux versie 2.0

De functies Armaturen invoegen en DXF... staan alleen bij de plattegrond ter beschikking; de lichtintensiteitsregeling kan alleen bij het 3D-aanzicht worden opgeroepen. Wanneer u in de projectstructuur met de rechter muistoets een ruimte aanklikt, kunt u kiezen uit het 3D-, zij-, of vooraanzicht of de plattegrond. Wanneer u meerdere CAD-vensters geopend hebt, kunt u die met de menu-opdracht Venster naar believen rangschikken. Zijn de vensters beeldvullend geopend, dan kan er met de tab aan de onderkant van het beeld tussen de verschillende aanzichten gewisseld worden. Het gelijktijdig werken in verschillende vensters is alleen aan te raden bij een hoge beeldschermresolutie en een goede grafische kaart. Wanneer een object in een ruimte is ingevoegd, kan met de rechter muistoets ook een bijbehorend contextmenu worden opgeroepen.

Nota bene: De rode knop bewerkt een rotatie om de rode as, de blauwe knop bewerkt een rotatie om de blauwe as en de groene knop bewerkt een rotatie om de groene as.

Afbeelding 7 Contextmenu van een geselecteerd object

Is de punt Draaien geactiveerd, dan kan het object gedraaid worden door te klikken en de punt d. m. v. de dwarsarm te draaien. De rode knop bewerkt een rotatie om de rode as, de blauwe knop bewerkt een rotatie om de blauwe as en de groene knop bewerkt een rotatie om de groene as. Let u er alstublieft op, dat het object een eigen cordinatensysteem heeft. Door op het pijlenkruis te klikken en het te slepen kan het object worden verschoven.

Pagina 8

DIALux versie 2.0

De projectstructuur

Nota bene: Contextmenus met de rechter muistoets oproepen en eigenschappen in de Inspector met de linker muistoets oproepen!

Projecthirarchie

Tab

Afbeelding 8 Projectstructuur

De projectstructuur maakt het mogelijk om snel met de elementen van uw belichtingsontwerp te werken. U kunt elk afzonderlijk element selecteren en zijn eigenschappen in de Inspector bekijken en veranderen. In het project, dat hier DIALux2 heet, worden de globale projectinformatie zoals de naam en het adres van de ontwerper en de klant, en ook alle ruimtes en armaturen beheerd. In de armaturenlijst worden alle armaturen weergegeven, die u in dit project gepland heeft, en die u d. m. v. Gebruiken uit een PlugIn hebt uitgekozen. Hier worden ook uw alternatieve armaturen beheerd, die op dit moment (nog) geen toepassing in dit ontwerp vinden. De ruimte