gurdjieff - gnostika

Download Gurdjieff - Gnostika

Post on 02-Jan-2016

31 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gurdjieff - Gnostika

TRANSCRIPT

 • 1

  Gurijev

  Georgije Ivanovi Gurijev (1877 1949) je jedan od najpoznatijih ruskih metafiziara. Slijede biljeke sa nekih njegovih predavanja:

  "Govorio sam prije o sudbini i sluajnostima u ivotu ovjeka. Sada emo malo detaljnije ispitati znaenje ova dva pojma.

  ()

  "Sudbina stvarno postoji, ali ne za svakoga. Veina ljudi su odvojeni od svoje sudbine i ive samo pod uticajem Zakona Sluajnosti. Sudbina je rezultat planetarnih uticaja koji su u odgovarajuoj vezi sa tipom ovjeka. Govoriemo o tome kasnije. U meuvremenu morate shvatiti jednu stvar. ovjek moe da ima sudbinu koja odgovara njegovom tipu ali u praksi, on je nikada nema. To je usljed toga to se sudbina ovjeka odnosi samo na jedan njegov dio, tj. njegovu sutinu (istinsko Ja).

  [Da bi se ovo razumjelo trebalo bi pogledati ta kae Moravjev (film) na temu - Reinkarnacija]

  "Mora se razumjeti da se ovjek sastoji iz dva dijela: sutine i linosti. Sutina u ovjeku je ono to je stvarno njegovo. Linost u ovjeku je ono to nije njegovo. 'Nije njegovo' znai da je to dolo iz vana, to je on nauio, ili to on odraava, svi tragovi vanjskih impresija ostavljeni u njegovoj memoriji u njegovoj osjetilnosti, sve rijei i pokreti koji su naueni, svi osjeaji stvoreni uz pomo oponaanja- sve to nije njegovo, sve je to linost.

  "S take gledita obine psihologije, podjela ovjeka na linost i sutinu je teko pojmljiva. Bolje reeno, ovakva jedna podjela uopte ni ne postoji u psihologiji.

  ~***~

  [Sada emo pogledati ta kau Kasiopejci na ovu temu (aneling seansa):

  Pitanje: (L) prije nego to je Fred stigao, V__ i ja smo diskutovali na temu fizike i psihologije. Koliko sam ja razumjela na osnovu svog istraivanja ove tematike i linog iskustva, emocije u smislu onoga to mi pod njima podrazumjevamo, nalaze se u odreenoj vezi sa fiziologijom, sa hemijskim supstancama i one mogu biti kontrolisane uz pomo misli. Stoga, ako elimo da promjenimo svoje emotivno stanje, mi treba samo da promjenimo na nain razmiljanja. Da li je to tano? Odgovor: Djelomino.

  P: (V) To to kae je tano, ali koliko je ljudi u stanju to da uini? (L) Ne ba puno. Manje od jedan posto. (V) Dobro, kakva onda definicija... O: Ne radi se o tome.

  P: (L) Pa, o emu se onda radi? O: Karma.

  P: (L) Da li emocije koje se prenose karmiki imaju odreenog uticaja na ljudsko tijelo u

 • 2

  smislu hemijskog djelovanja... O: Mogu imati.

  P: (V) Znai, Laurina pretpostavka da sve emocije potiu od hemijskih supstanci ne mora da bude potpuno tana? O: Okay.

  P: (L) Da li naa dua ima svoje vlastite emocije? O: Otprilike.

  P: (L) Kakve emocije doivljava dua? O: To je kompleksno.

  P: (L) Da li dua na nekom apsolutnom nivou moe da osjea npr. mrnju? O: Nije isto stanje.

  P: (L) Dobro, kada se neko bavi psihologijom, ta je najbolji pristup... ta je to istinski aspekt jednog bia kojeg treba dotai da bi se pristupilo lijeenju? O: Podsvjesni um.

  P: (V) Da li je tana tvrdnja da psihologija prouava emocije? O: Ne. Podsvijest je ista bilo u tijelu ili izvan njega.

  P: (V) Podsvijest je dio due? O: Jedno te isto.

  P: (V) Da li je vie Ja isto to i dua i podsvijest? O: Da.

  P: (V) Molim vas da mi definiete istinsku psihologiju? O: Polu duhovnost. [...]

  P: (L) I ta je onda istinska psihologija? Da li je to istraivanje podsvijesti? O: Psiholoki usmjereno prouavanje uma.

  P: (L) Djelovanje fiziologije na um, hormoni, nivo eera u krvi, djelovanje raznih organa, sve to ima uticaja na proces razmiljanja, da li je to tano? O: Blizu.

  P: (L) I to je jedna polovina svega. ta jo? O: Duh je polovina koja tu nedostaje. ()]

  ~***~

  "Jedno malo dijete jo uvijek nema linost. Ono je ono to ono stvarno jeste. Ono je sutina. Njegove elje, ukusi, ono to ono voli ili ne voli, sve to izraava njegovo bie onakvim kavo ono jeste.

  "Meutim, im se pone sa njegovim tzv. obrazovanjem, linost poinje da raste. Linost se obrazuje dijelom namjernim uticanjima drugih ljudi, odnosno, obrazovanjem, a dijelom i spontanim oponaanjem njih od strane samog djeteta. U obrazovanju linosti veliku ulogu igra i pruanje otpora ljudima iz svoje okoline u pokuaju da se ouva ono to je stvarno svoje i to je istinsko.

  "Sutina je istina u ovjeku; linost je la. Proporcionalno sa razvojem linosti, ovjekova

 • 3

  sutina se manifestuje sve rjee i rjee i esto se dogaa da ta njegova sutina zaustavi svoj razvoj u veoma ranom dobu tako da vie ne raste. "Vrlo esto se dogaa da sutina jednog odraslog ovjeka, ak i onog koji je veoma inteligentan u onom smislu koji se pod tim danas podrazumjeva, veoma obrazovanog ovjeka, prestane sa svojim rastom na nivou djeteta starosti od 5 do 6 godina. To znai da sve to mi u tom ovjeku vidimo, nije njegovo lino.'

  "Ono to je stvarno njegovo lino svojsvo, tj. njegova sutina, ona se obino manifestuje samo u obliku njegovih instikata i najednostavnijih emocija. Meutim, postoje sluajevi kada se ovjekova sutina razvija paralelno sa njegovom linou. Ovi sluajevi predstavljaju vaoma rijetke izuzetke, pogotovo u okolnostima civilizovanog ivota.

  "Sutina ima vie anse da se razvije kod ljudi koji ive blie prirodi, u tekim ivotnim uslovima i koji se nalaze u jednoj stalnoj opasnosti i bitci za opstanak.

  [U vezi ovog poslednjeg navoda, mislim da u sadanjim uslovima ovjek ima ansu da razvije svoju sutinu.]

  "Meutim, po pravilu, linost kod takvih osoba je veoma malo razvijena. Oni imaju vie onoga to je njihovo lino od onoga to nije njihovo, tj. fali im obrazovanje i kultura.

  "Kultura stvara linost i istovremeno je produkt i rezultat linosti. Mi ne moemo da pojmimo da je cijeli na ivot, sve ono to nazivamo civilizacijom, sve ono to smatramo pod naukom, filozofijom, umjetnou i politikom, stvoreno od strane ljudskih linosti, tj. od strane onoga u njima, to u sutini nije njihovo.

  "Taj elemenat tj. ono to nije sutinski njihovo, razlikuje se od onoga to jeste njihovo po samoj injenici da se ono moe izgubiti, izmjeniti ili oduzeti od njih, na vjetaki nain. [Ljudima se moe unititi linost a podloni su i re-programiranju!]

  "Postoje naini da se eksperimentalno verificira veza izmeu linosti i sutine. U istonjakim kolama postoje metode uz pomo kojih je mogue odvojiti ovjekovu sutinu od njegove linosti. Za te svrhe oni ponekad koriste hipnozu, nekad specijalne narkotike ili odreene vrste vjebi. Ukoliko se linost i sutina ovjeka razdvoje neko vrijeme, na ovaj ili onaj nain, u njemu se onda formiraju dva bia, koji pricaju razliitim glasom, imaju potpuno razliite ukuse, ciljeve i interesovanja a za jedno od ta dva bia esto se ispostavlja da se nalazi na nivou malog djeteta.

  "Nastavljajui dalje s ovim eksperimentom, mogue je takoe uspavati jedno od ova dva bia, ili sam eksperiment moe zapoeti tako to se uspava ovjekova linost ili se uspava njegova sutina. Odreeni narkotici imaju ta svojstva da uspavaju ovjekovu linost a da njegova sutina istovremeno ostane budna. Tako nakon odreenog vremena poslije uzimanja takvog narkotika, ovjekova linost nestaje, dok ostaje samo njegova sutina. Onda se dogaa da ovjek koji je bio pun najraznovrsnijih i najuzvienijih ideja, pun simpatija i antipatija, ljubavi, mrnje, strasti, patriotizma, stremljenja, elja, uvjerenja, odjednom ostane potpuno prazan, bez misli, bez osjeanja, bez uvjerenja i stavova. Prema svemu onome to ga je prije uzbuivalo, on sada postaje potpuno indiferentan.

  "Ponekad je on u stanju i da vidi svu izvjetaenost i imaginativni karakter svog uobiajenog raspoloenja svojih uzvienih rijei; a ponekad ih i zaboravi kao da nikada nisu postojale.

  "Stvari za koje je svojevremeno bio spreman da rtvuje svoj ivot sada mu se ine besmislene i beznaajne, nevrijedne da im se posveti bilo kakva panja. Sve ono to on sada moe nai u sebi to je samo par instiktivnih tenji i ukusa. Voli slatkie, uiva kad mu

 • 4

  je toplo, ne voli hladnou, ne voli da misli o poslu ili nasuprot tome, svia mu se ideja o fizikom kretanju. I to je sve.

  [Interesantno je da se mnogi ljudi koji su bili podvrgnuti hipnozi i kojima je data instrukcija da se svega toga sjete, nakon to se probude, nau zaprepateni kad saznaju da imaju neto u sebi to ima skroz suprotne stavove o svemu. U veini sluajeva oni se onda potrude da suzbiju taj aspekt sebe (svoju sutinu) i nastave dalje, po starom, jer je njihova linost ta koja dominira i koja naravno ne moe sama sebi priznati svu svoju izvjetaenost.]

  "Ponekad, ali veoma rijetko i kada se najmanje nadamo, ispostavi se da je kod odreenog ovjeka njegova sutina potpuno odrasla i razvijena, ak i u sluajevima kada njegova linost nije dovoljno razvijena. U tim sluajevima, ta sutina ujedinjava u ovjeku sve ono to je u njemu ozbiljno i istinsko.

  "Meutim, to se dogaa veoma rijetko. U pravilu, ovjekova sutina je ili primitivna, divlja, djetinjasta, ili jednostavno - glupa. Razvitak ovjekove sutine zavisi od njegovog rada na samom sebi.

  "Kod rada na samom sebi veoma vaan momenat je onaj kada ovjek pone da razlikuje svoju linost od svoje sutine. ovjekovo istinsko Ja, njegova individualnost, moe jedino da izraste iz njegove sutine. Moe se rei da je ovjekova individualnost, - njegova sutina u jednom odraslom i zrelom obliku.

  "Meutim, da bi se omoguilo sutini da odraste, potrebno je da se prvo oslabi stalni pritisak kojeg linost vri na nju, jer se sve prepreke razvoju ovjekove sutine nalaze u njegovoj linosti.

  'Ukoliko uzmemo jednog prosjenog kulturnog ovjeka, vidjeemo da je u velikoj veini sluajeva aktivni elemenat u njemu njegova linost, dok je njegova sutina pasivni elemenat. Unutranji rast ovjeka ne moe poeti sve dok se to ne promijeni. Linost mora postati pasivna a sutina aktivna. To se moe ostvariti samo ako se odbojnici otklone ili oslabe, jer su ti odbojnici glavno oruje uz pomo koga l