gunillas notebooks

Download Gunillas notebooks

Post on 07-Dec-2014

1.323 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Exempel på SMART Notebook-presentationer.

TRANSCRIPT

 • 1. Exempel p GunillasNotebookpresentationer 1
 • 2. brk med trning Deltagare1 Deltagare2 Deltagare3 TRNINGSKASTEN: 1:aLggpenhalva 2:aLggpenfjrdedelObjektsomgratt 3:aLggpenttondelmngfaldigaondligtmngagngerbara 4:aLggpensextondelgenomattdraochslppaidevitaflten. 5:aTabortendel 6:aLggpenvalfridel ng 1 1 1 1 ni t r 2 4 8 16 tiv r ak te in 2
 • 3. gg Un ord derl fr ag st fr els elarvpuppainsekt 3
 • 4. KombinatorikObjektsomgrattmngfaldigaondligtmngagngerbaragenomattdraochslppaitabellen. vermladobjektsuddasfram frytterligarealternativ. 4
 • 5. Kombinatorik 5
 • 6. Klassrumsplaceringochmblering. Elev1 Elev14Elevernaochlraren Elev9 Elev11diskuterargemensamtframvilken Elev6 Elev8mbleringochplaceringsomfungerarbst. Elev2 Elev5Mblerochelevnamn Elev3grattflyttarunt Elev15pdeninteraktivaskrivtavlan. Elev12 Elev4 Elev8 Elev7 Elev8 Elev13 Elev16 Elev6 6
 • 7. MemoryInteraktivablocksomsvngernrmantryckerpdem.Nrmanhittartvblockpassarihopfrsvinnerde.Memoryspeletfinnsfrdigtmenmanfyllerdetmedegnatexterochbilder. 7
 • 8. Popcornspelet(brkrkning) 25popcorn somrflyttbara ptavelytan Genom Tillvgagngsstt: atttryckap Frstarundan:Tvspelareslumparframvarsittbrktal.Utifrnsittbrktalrknardeuthurmnga denblkvadraten popcorndefravde25popcornsomfinnspspelytan.Densomfrflestfrbehllasinaochsamla slumpasettbrktal demisinhrna,denandradrartillbakasinatillspelytan.fram1/2,1/10,1/3, Andrarundan:Nufinnsdetfrrepopcornkvar.Spelarnasluparframvarsittnyttbrktal.Utifrnsitt 1/4,1/7,1/9,1/6, brktalrknarvarochenuthurmngapopcorndefravdesomterstr.Densomfrflestpopcorn frbehllasina,denandradrartillbakasina. 1/5,1/8. Speletfortsttermedytterligarerundortilldetattde25popcornrheltslut.Densomharflestpopcorn harvunnitspelet. 8
 • 9. Positionssystemet Objektsomgratt mngfaldigaondligt mngagngerbara genomattdraochtusental hundratal tiotal ental slppaitabellen. 9
 • 10. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 NrkomXbox360? Nrkomfjrrkontrollen? Nrkomtv:n? Vilketrkomfrgtv? Nrkomtvspel? Nrkomtexttv?Nrkomdefrstaplattatvapparaterna? 10
 • 11. 1/5 0,33Denhrlektionenskaviprataomnstaarbetsomrdeimatematik.Vilkettrordudetkanvara?Sttdigbekvmttillrttangonstansiklassrummet ochgrdigredoattdiskutera! 40% niondel 25% 4,83 11
 • 12. nringsinnehll batteri Rea varfinnsdehrsakernaidittliv?recept sannolikhetunderskningar Prislappar kldeslappar mlprocent 12
 • 13. Positionssystemetfrtalidecimalform.Detbinratalsystemetochtalsystemsomanvntsingrakulturergenomhistorien,tillexempeldenbabyloniska.Talibrkochdecimalformochderasanvndningivardagligasituationer.Taliprocentformochderassambandmedtalibrkochdecimalform.Centralametoderfrberkningarmednaturligatalochenklatalidecimalformvidverslagsrkning,huvudrkningsamtvidberkningarmedskriftligametoderochminirknare.Metodernasanvndningiolikasituationer. 13
 • 14. 14
 • 15. Hurvillvijobba? 15
 • 16. Hurvillduvisadinakunskaper? Kanvigrapolikastt? 16
 • 17. 17