Guia de la Rumba 2012-2013

Download Guia de la Rumba 2012-2013

Post on 11-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Benvingut/da a la Guia de la Rumba Catalana 2012-2013, un recorregut per una escena musical que desafia la crisi amb creativitat i alegria. Aqu podrs familiaritzar-te amb els protagonistes de la rumba catalana actual. Sn artistes, professionals, aficionats i altres actors socials que conformen FORCAT, lentitat de dinamitzaci, promoci i posta en valor daquesta msica dorigen gitano i catal, i de projecci universal. Siguis msic, programador, ballador, periodista, melman o curis de mena, et convidem a capbussar-te a lunivers rumbero, a travs dels itineraris proposats o al teu aire. Aquesta Guia no s larribada, sin un punt de partida de les moltes rutes i possibilitats que tofereix la rumba catalana. Gaudeix de la descoberta!

TRANSCRIPT

 • Gua de la rumba catalanaCatalan Rumba Guidebook Guide de la rumba catalane

  2012-2013

 • EditaEditaPublished byEdit par

  Associaci Foment de la Rumba Catalana (FORCAT)Travessia de Sant Antoni, 6-8, Grcia08012 BarcelonaTelf. (+34) 93 218 44 85www.forcat.orginfo@forcat.org

  B-44772-2010Imprs a Espanya, el novembre de 2012, per Impreso en Espanya, en noviembre de 2012, por Printed in Spain, in November 2012, by Imprim en Espagne en novembre 2012, par

  Vila Artes Graficas s.l.Poligon Industrial SudoestC/ Sa Dragonera, 11 08192 Sant Quirze del Valles

  La Guia de la Rumba Catalana 2012-2013 en el seu conjunt i els textos que la composen estan subjectes a una lli-cncia Creative Commons Reconeixement-NoComercial 3.0 No Adaptada (jurisdicci internacional). Aix permet copiar, distribuir i comunicar pblicament lobra, aix com fer-ne obres derivades, sempre i quan se nespecifiqui lautoria (Foment de la Rumba Catalana) i el lloc web on es pot trobar (http://www.forcat.org/guia), i no sen fa-cin usos comercials no autoritzats prviament per lentitat editora (Foment de la Rumba Catalana). Podeu llegir la llicncia completa a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode. Aquesta llicncia no afecta la situaci de la gran majoria dinformacions que proporciona aquesta guia, que sn de domini pblic segons la normativa vigent aplicable.La Gua de la Rumba Catalana 2012-2013 en su conjunto y los textos que la componen estn sujetos a una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0 No Adaptada (jurisdiccin internacional). Esto permite copiar-los, distribuirlos y comunicarlos pblicamente, as como hacer obras derivadas a partir de ellos, siempre que se reconozca y cite su autor (Foment de la Rumba Catalana) y el sitio web donde se puede encontrar (http://www.forcat.org/guia), y no se utilicen con fines comerciales no autorizados por la entidad editora (Foment de la Rumba Catalana). La licencia completa est disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode. Esta licencia no afecta la situacin de gran parte de las informaciones contenidas en esta gua, que son de dominio pblico segn la normativa vigente aplicable.The Catalan Rumba Guidebook 2012-2013 as a whole and the texts contained in it are provided under the terms of the following public license: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (International Jurisdic-tion). You are allowed to copy, distribute and transmit the work, as well as adapt it, as long as you recognise and quote its author (Foment de la Rumba Catalana) and the website where the Guidebook can be found and down-loaded (http://www.forcat.org/guia). You may not use this work for commercial purposes, unless you are allowed by the editor (Foment de la Rumba Catalana). The whole license is available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode. This license does not affect a great part of the data contained in this Guidebook, because they are in the public domain under applicable law.Le Guide de la Rumba Catalane 2012-2013 dans son ensemble et les textes qui le composent sont sujets une licence Creative Commons dAttribution Sans utilisation Commerciale 3.0 (juridiction internationale). Ils peuvent ainsi tre copis, distribus et communiqus publiquement ainsi quutiliss pour la conception doeuvres drives condition que lon reconnaisse leur auteur (Foment de la Rumba Catalana) ainsi que son site internet (http://www.forcat.org/guia) et dans la mesure o lon ne les utlise pas des fins commerciales non autorises par lauteur (Foment de la Rumba Catalana). La licence complte est disponible sur http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode. Une grande partie des informations contenues dans ce guide ne sont pas concernes par cette licence dans la mesure o elles relvent du domaine public selon la norme en vigueur.

  2012, sobre ledici i els textos sobre la edicin y los textos edition and texts by sur ldition et les textes, Associaci Foment de la Rumba Catalana

 • NDEX NDICE CONTENTS SOMMAIRE

  Benvinguda Bienvenida Welcome Bienvenue 4 Com usar la Guia Como usar la Gua Using the Guidebook Comment utiliser le Guide 5 Rumba catalana Rumba catalana Catalan rumba Rumba catalane 6

  Anuari Anuario Yearbook Annuaire 2011-2012 9 Fets i efemrides Hechos y efemrides Events and anniversaries Evnements et anniversaires 10 Discos publicats Discos publicados Albums released Disques parus 16

  Catleg artstic Catlogo artstico Cast of artists Catalogue artistique 19 Guia de lectura Gua de lectura Reading Guide Guide de lecture 18 Mapa dartistes i bandes Mapa de artistas y bandas Map of artists and bands Carte des artistes et des groupes 20 Msica en viu Msica en vivo Live music Musique en live 22 DJs (discjqueis pincha-discos disc jockeys disc-jockeys) 54 Ball Baile Dance Danse 56

  Directori de professionals Directorio de profesionales Professional Directory Annuaire des professionnels 57

  Guia de recursos Gua de recursos Resource guide Guide des ressources 61 Esdeveniments i locals Eventos y locales Events and venues Evnements et lieux 62 Formaci Formacin Training Initiation 65 Webs i mitjans dinters Webs y medios de inters Relevant websites and media Sites internet et mdias consulter 70

  Crdits Crditos Credits Crdits 71

 • BENVINGUDA BIENVENIDA WELCOME BIENVENUE

  4

  La rumba camina, camina amb la rumba! Benvingut/da a la Guia de la Rumba Catalana 2012-2013, un recorregut per una escena musical que desafia la crisi amb creativitat i alegria. Aqu podrs familiaritzar-te amb els protagonistes de la rumba catalana actual. Sn artis-tes, professionals, aficionats i altres actors socials que conformen FORCAT, lentitat de dinamitzaci, promoci i posta en valor daquesta msica dorigen gitano i catal, i de projecci universal. Siguis msic, programador, ballador, periodista, melman o curis de mena, et convidem a capbussar-te a lunivers rumbero, a travs dels itineraris proposats o al teu aire. Aquesta Guia no s larribada, sin un punt de partida de les moltes rutes i possibilitats que tofereix la rumba catalana. Gaudeix de la descoberta!

  La rumba camina, camina con la rumba!Bienvenido/da a la Gua de la Rumba Catalana 2012-2013, un recorrido por una escena musical que desafa la crisis con creatividad y alegra. Aqu podrs familiarizarte con los protagonistas de la rumba catalana actual. Son artistas, profesionales, aficionados y otros actores sociales que constituyen FORCAT, la entidad de dinamizacin, promocin y puesta en valor de esta msica de origen gitano y cataln, y de proyeccin universal. Seas msico, programador, baila-dor, periodista, melmano o curioso por naturaleza, te invitamos a zambullirte en el universo rumbero, a travs de los itinerarios propuestos o a tu aire. Esta Gua no es la llegada, sino un punto de partida de las muchas rutas y posibilida-des que te ofrece la rumba catalana Disfruta la descubierta!

  The Rumba is on the move, move along with the Rumba!Welcome to the Catalan Rumba Guidebook 2012-2013, a tour into a music sce-ne that is facing the crisis with creativity and joy. Here you can familiarize yourself with the main characters of todays Catalan rumba. They are artists, professionals, music lovers, and other social actors who constitute FORCAT, a society seeking to dynamize, promote and enhance the social values of this music of Gitano (Gypsy) and Catalan origins, as well as its global projection. Whether you are musician, producer, dancer, journalist, music lover or simply curious, we invite you to dive into the rumba world through the proposed iti-neraries or as you please. This Guidebook is not a point of arrival, but one of departure for the many routes and possibilities that Catalan rumba can offer. Enjoy your discovery!

  La rumba bouge, bouge avec la rumba!Bienvenu(e) dans le Guide de la Rumba Catalane 2012-2013, un voyage au coeur d'une scne musicale qui dfie la crise avec crativit et joie. Ici, tu pourras te familiariser avec les acteurs de la rumba catalane actuelle. Ce sont des artis-tes, des professionnels, des amateurs et autres acteurs sociaux qui composent FORCAT, la structure de dynamisation, promotion et mise en valeur de cette musique d'origine gitane et catalane mais porte universelle. Que tu sois mu-sicien, programmateur, danseur, journaliste, mlomane ou curieux de nature, nous t'invitons te plonger dans l'univers "rumbero", travers les itinraires proposs ou selon tes envies. Ce guide n'est pas l'aboutissement mais au con-traire le point de dpart de tous les chemins et de toutes les possibilits que t'offre la rumba catalane Bonne dcouverte!

  RUMBA CATALANAGUIA GUA GUIDEBOOK GUIDE 2012-2013

 • COM USAR LA GUIA COMO USAR LA GUA USING THE GUIDEBOOK COMMENT UTILISER LE GUIDE

  5 ITINERARIS ITINERARIOSITINERARIES ITINRAIRES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  SI ETSSI ERESIF YOU ARESI TU ES

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ET PODEN INTERESSARTE PUEDEN INTERESARYOU MAY BE INTERESTED ONTU PEUX TRE INTRESS...

  ITINERARISDE LECTURA(propostes)

  ITINERARIOSDE LECTURA(propuestas)

  READING ITINERARIES(suggestions)

  ITINRAIRESDE LECTURE(propositions)

  MSICMSICOMUSICIANMUSICIEN

  PROGRAMADORPROGRAMADOR