grad bjelovar - upravni odjel za gospodarstvo 1 grad bjelovar upravni odjel za gospodarstvo izradile

Download Grad Bjelovar - Upravni odjel za gospodarstvo 1 Grad Bjelovar Upravni odjel za gospodarstvo Izradile

Post on 05-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Grad Bjelovar Upravni odjel za gospodarstvo

  Izradile i pripremile: Sonja Novak i Maja Vrabec

  Pročelnica Sonja Novak, dr.vet.med.

  ožujak, 2011.

 • 2

  SADRŽAJ: Malo i srednje poduzetništvo

  Organizacija institucija za pomoć poduzetnicima u povlačenju bespovratnih financijskih sredstava iz resornih ministarstava i predpristupnih fondova EU Prioriteti Grada u razvoju gospodarstva Osiguranje povoljnog kreditiranja poduzetnika Financijske potpore Grada Bjelovara Djelomično oslobađanje parafiskalnih nameta Jačanje konkurentnosti poduzetnika Osiguranje poslova poduzetnicima planiranjem kapitalnih projekata u Gradu Povlačenje sredstava u Proračun Grada Nemogućnosti prijavljivanja Grada Bjelovara na natječaje za dodjelu sredstava putem IPARD programa Prijavljivanje Grada Bjelovara na predpristupne fondove EU i resorna ministarstva (Grad kao nositelj projekata i kao partner na projektima)

 • 3

  SADRŽAJ:

  Poljoprivreda Uređenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i u vlasništvu Grada Bjelovara Proizvodnja mesa i mlijeka autohtone simentalske pasmine Očuvanje konjogojstva Proizvodnja povrća Proizvodnja voća Pčelarstvo Ekološko i integrirana proizvodnja Rad sa udrugama Jačanje konkurentnosti u poljoprivredi Priprema za tržišnu utakmicu

 • 4

  SADRŽAJ:

  Razvoj turizma Grada Bjelovara Stvaranje preduvjeta za razvoj turizma i plasman poljoprivrednih proizvoda kroz turističku ponudu

  Institucije i Grad Bjelovar Suradnja sa institucijama od interesa Grada Suradnja sa navedenim institucijama kroz…

 • 5

  MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

  Organizacija institucija za pomoć poduzetnicima u povlačenju bespovratnih financijskih sredstava iz resornih ministarstava i predpristupnih fondova EU:

  Osnivanje lokalne razvojne agencije u 100%-tnom vlasništvu Grada (Poslovni Park Bjelovar d.o.o.) Suosnivanje Razvojne Agencije Sjever – DAN d.o.o. Zapošljavanje stručnih i obrazovanih ljudi za praćenje i javljanje na predpristupne fondove kako za Grad tako i za pravne osobe, udruge itd. (zapošljavanje kadra posijediplomskog smjera marketing managementa na Odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara uz kontinuiranu intenzivnu edukaciju – 37 odslušanih predavanja na temu povlačenja sredstava iz EU fondova) Suradnja sa Uredom za energetsku efikasnost Boravak i edukacija zaposlenika u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu

 • 6

  Prioriteti Grada u razvoju gospodarstva:

  Osiguranje povoljnijeg kreditiranja uz subvenciju Grada za investicijske projekte sa što bržim povratom ulaganja Izgradnja poslovnih zona Poticanje proizvođačke industrije Oslobađanje poduzetnika od parafiskalnih nameta Ubrzanje ishodovanja potrebnih dokumenata poduzetnicima za početak proizvodnog procesa

 • 7

  Osiguranje povoljnog kreditiranja poduzetnika:

  Na Gradskom vijeću (14. ožujka 2011. godine) usvojen je tekst Javnog poziva koji će biti upućen prema bankama za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva

  Grad subvencionira kamate u visini 2%

  Tehnička pomoć u pripremi dokumentacije za zahtjeve u vezi kreditiranja

  Suradnja sa bankama: Erste & Steiermarkische bank d.d., Raiffeisen Austrija d.d., Privredna banka d.d., Croatia banka d.d., Podravska banka d.d. Zagrebačka banka d.d. i sa Odborom za gospodarstvo

 • 8

  Financijske potpore Grada Bjelovara: Sufinanciranje starih obrta s ciljem njihove revitalizacije Zadržavanje starih cijena najma javnih površina za rad kioska Cijena najma poslovnih prostora prilagođena je stanju u gospodarstvu - prosječna cijena zakupa u prvoj i drugoj zoni je 26,92 kn/m2 (povoljniji zakup u odnosu na stvarnu tržišnu cijenu) Prodaja infrastrukturno opremljenih parcela u poslovnim zonama po povoljnim cijenama Sufinanciranje projekata održive gradnje i obnovljivih izvora energije Obnova fasada u zaštićenoj jezgri Grada

 • 9

  Djelomično oslobađanje parafiskalnih nameta: Oslobađanje od komunalnog doprinosa (u iznosu od 50% za sve poduzetnike koji grade na području Grada Bjelovara)- Odjel za komunalne djelatnosti Oslobađanje od komunalnog doprinosa pri izgradnji farmi (u iznosu od 100% za sve poljoprivrednike na području Grada Bjelovara)- Odjel za komunalne djelatnosti Porez na tvrtku u gradu Bjelovaru smanjen je na minimum za određene djelatnosti, npr. trgovinske i uslužne djelatnosti, te poljoprivredne, građevinske, ribarske i proizvodne djelatnosti. Prema Odluci o gradskim porezima, navedene djelatnosti porez na tvrtku plaćaju svega 400 kn Smanjenje spomeničke rente- Odjel za komunalne djelatnosti

 • 10

  Jačanje konkurentnosti poduzetnika:

  Subvencioniranje međunarodnih normi kvalitete: HACCP, GLOBALGAP, sve ISO norme, CE oznaka

  Donesena je nova Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara kojom je smanjena cijena dozvole i omogućen prijevoz u autotaksi vozilu koje ima najviše 8 + jedno sjedalo

 • 11

  Osiguranje poslova poduzetnicima planiranjem kapitalnih projekata u Gradu:

  Kapitalna ulaganja Grada: realizirana u izvedbi u pripremi

  (prilog brošura “Projekti i investicije Grada Bjelovara”)

 • 12

  Povlačenje sredstava u Proračun Grada:

  Upravni odjel za gospodarstvo u suradnji sa Razvojnim Agencijama Grada prijavljuje se na Javna pozive resornih ministarstva (turizma, gospodarstva, poljoprivrede, kulture, obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) i EU fondove Uključivanje u Program prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša - IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina (Bjelovar-Prijedor)

 • 13

  Prijavljivanje Grada na IPARD program

  Nemogućnosti prijavljivanja Grada Bjelovara na natječaje za dodjelu sredstava putem IPARD programa i to zbog slijedećih razloga:

  Grad Bjelovar ima više od 10. 000 stanovnika geografski nije smješten uz granicu nije područje od posebne državne skrbi

 • 14

  Prijavljivanje Grada na predpristupne fondove EU i resorna ministarstva

  GRAD KAO NOSITELJ PROJEKATA:

  Prijavljivanje na Javni poziv MINGORP-a vezano za Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLS (u funkciji razvoja malog i srednjeg poduzetništva) Suradnja u internacionalizaciji talijanskih i hrvatskih poduzeća bjelovarske regije iz područja drvoprerađivačke djelatnosti (razmjena iskustava, suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje) Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje Visoke tehničke škole u Bjelovaru (zgrada, rekonstruirana, adaptirana i opremljena, te su osigurani uvjeti- materijalno-prostorno-tehnički za izvođenje laboratorijskih vježbi) Partner Poslovni Park Bjelovar d.o.o.

 • 15

  Postavljanje energetski efikasne rasvjete u zoni Jug (Fond za zaštitu okoliša), partner Ured za energetsku efikasnost Rekonstrukcija instalacije centralnog grijanja u IV. osnovnoj školi u Bjelovaru- (Fond za zaštitu okoliša), partner Ured za energetsku efikasnost Ažuriranje strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara (u Strategiju su ugrađeni svi realizirani programi Grada Bjelovara u periodu od 2006. do 2010. godine), izradio Poslovni Park Bjelovar d.o.o.

 • 16

  GRAD KAO PARTNER NA PROJEKTIMA:

  “Kompetencijama i partnerstvom protiv dugotrajne nezaposlenosti”, projekt koji je u okviru IV komponente IPA-e (Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009.) aplicirao HZZ- PS Bjelovar kroz program pod nazivom „Lokalna partnerstva za zapošljavanje- faza 3”- (EU fond); u realizaciji

  Od ideje do projekta; cilj projekta je bio uključivanje mladih u poduzetništvo, aplicirala Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje; realiziran

 • 17

  “Get the ball rolling”, projekt kojeg je aplicirala Udruga slijepih Bjelovar kroz program „Poticanje uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“; (evaluacija projekta je u tijeku)

  Stručno usavršavanje turističkih vodiča BBŽ; cilj projekta je bio osigurati stručne kapacitete za rad u turizmu; aplikant Poslovni park Bjelovar d.o.o.; realiziran

 • 18

  POLJOPRIVREDA

  Prioriteti Grada Bjelovara u razvoju poljoprivrede:

  Uređenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i u vlasništvu Grada Bjelovara: Izmjera i imovinsko – pravno usklađivanje poljoprivrednog zemljišta Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

 • 19

  Razvoj stočarstva Proizvodnja mesa i mlijeka autohtone simentalske pasmine:

  Subvencije umjetnog osjemenjivanja Subvencije uzgoja simentalskog goveda Oslobađanje u 100%-tnom iznosu komunalnog doprinosa za objekte veće od 1.000 m3

  Besplatan odvoz strvina sa farmi Organizacija permanentne DDD Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i ostalih kultura Sufinanciranje izgradnje mini sirana i njihovo opremanje, organiziranje tečajeva za zvanje “Sirar” Informatička obuka poljoprivrednika (od 2007.god.)

 • 20

  Očuvanje konjogojstva:

  Kupovina konja pasmine Gidran za povijesnu postrojbu hrvatske vojske, Bjelovarske graničare- Husare 1756.

  Očuvanje konja pasmine hrvatski Posavac

 • 21

  Proizvodnja povrća: Subvencija proizvodnje povrća u staklenicima i plastenicima

  Proizvodnja voća: Sufinanciranje postava protu

Recommended

View more >