glibotic kresina opatija 2012 - husi hrvatska udruga .2012-12-04 · grad rijeka 41,2 22,5 114,5

Download Glibotic Kresina Opatija 2012 - HUSI hrvatska udruga .2012-12-04 · Grad Rijeka 41,2 22,5 114,5

Post on 18-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4.12.2012

  1

  Helena Gliboti Kresina, dr.med.Odjel socijalne medicine

  Nastavni zavod za javno zdravstvoPrimorsko-goranske upanije

  Starenje

  Starenje predstavlja jedan od najveih socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih izazova 21.stoljea, posebice u Europi koja je kontinent sa najveim udjelom osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovnitvu.

 • 4.12.2012

  2

  Definicije pojmova

  Starenje predstavlja proces stalnog poveanja udjela

  starake populacije u ukupnom stanovnitvu.

  Starenje je svaka vremenski ovisna promjena nekog

  objekta ili sustava (Yates, 1996.).

  - ne moe se odrediti stvarna granica

  izmeu evolucijske i

  involucijske faze

  starenja

  -Priroen fizioloki proces

  -Zapoinje roenjem i traje sve do smrti

 • 4.12.2012

  3

  Starenje

  Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji stariju

  ivotnu dob dijelimo na:

  ranu (65-74. godine),

  srednju (75-84 god.),

  duboku starost (od 85 i vie godina).

  Starenje i starost

  BIOLOKO - promjene, usporavanje i opadanje u

  funkcijama organizma tijekom vremena.

  PSIHOLOKO - promjene u psihikim funkcijama i

  prilagodba linosti na starenje.

  SOCIJALNO - promjene u odnosu pojedinca koji stari i

  drutva u kojem ivi.

 • 4.12.2012

  4

  Starenje

  uvjetovano genotipskom i fenotipskom individualnou ovjeka

  promjene organa i organskih sustava - progresivnog slabljenja i oteenja njihove funkcije

  uestalije javljanje kroninih bolesti

  funkcionalna onesposobljenost starijeg ovjeka

  Statistiki podaci

  Udio starijih od 65.godina u RH, prema posljednjem

  popisu (2001. god.) iznosi 15,7% ukupnog

  stanovnitva; 6,14% starijih od 85 godina.

 • 4.12.2012

  5

  Predvianja

  Predvianja- 2030.god. e u RH biti 24% populacije

  starije od 65 godina, a 9,7% e biti starije od 80 godina.

  Izmeu 1970-2025 god. u svije tu se oekuje porast

  starijeg stanovnitva za 223%.

  Najbra rastua populacija je ona od 85 i vie godina

  koja e se do 2025. godine poveati 12 puta dok e se

  broj stogodinjaka poveati 15 puta..

  U 2010. god. u EU bilo je 16% stanovnitva starije od 65 godina

  Do 2060. god. na osobe strije od 65 godina otpadat e skoro 30% stanovnitva EU

 • 4.12.2012

  6

  Koeficijent starosti

  Udio starijih od 65 god. i vie godina prema ukupnom broju

  stanovnika umanjenom za broj stanovnika nepoznate

  starosti.

  Koeficijent starosti jedan je od osnovnih pokazatelja

  razine starenja; granica koja se uzima kao referentna

  prilikom karakteriziranja neke populacije starom je 10%.

  Koeficijent starosti grada Rijeke je 22,5%

  Koeficijent starenja populacije Primorsko goranske

  upanije je 22,4%

  Indeks starenja

  Omjer broja starijih od 65 godina i broja djece od

  0-19 godina.

  Indeks starenja smatra se jednim od najboljih

  pokazatelja starosti populacije.

  Kritina vrijednost indeksa starenja iznosi 30,0

  Indeks starenja u Gradu Rijeci iznosi 114,5

  Indeks starenja Primorsko-goranske upanije iznosi

  109,4

 • 4.12.2012

  7

  lokalitet Prosjena starost

  Koeficijent starosti

  Indeks starenja

  Grad Rijeka 41,2 22,5 114,5

  PG 41,0 22,4 109,4

  Gorski kotar

  42,7 27,5 137,2

  Priobalje 40,1 20,8 98,9

  Kvar. otoci 40,3 22,8 100,5

 • 4.12.2012

  8

  Karakteristike starije dobi

  Fiziolokim promjenama u radu organskih sustava u odnosu na mladog ovjeka,

  sve znaajnijom osamljenou s poveanjem broja samakih kuanstava,

  multimorbiditetom,

  komorbiditetom,

  Fizioloke promjene u starijoj dobi

  Srce- uinkovitost srca kao pumpe se smanjuje

  Miii- miina masa se smanjuje

  Mozak- gubitak stanine strukture i funkcije

  Koa suhoa, sporija regeneracija

  Vid-smanjena dubina, percepcija boja, otrina

  Sluh-smanjena otrina

  Kosti-mineralni gubitak (razgradnja kostiju) bri od izgradnje kostiju

  Okus- smanjen (posebno za slano)

 • 4.12.2012

  9

  Karakteristike starije dobi

  funkcionalnom onespsobljenou (svaka 5. osobaizmeu 65. i 74. godine ovisna je o zdravstvenoj isocijalnoj skrbi i tuoj pomoi),

  poveanjem zdravstvenih i socijalnih potreba(nedostatnost smjetajnih kapaciteta).

  Starija ivotna dob i drutvo

  Ova je dob karakterizirana rastom potronje za lijeenje iunapreenje zdravstvene zatite i socijalne skrbi .

  Zdravstvena zatita starijih osoba pokazatelj je napretka,ali i propusta zdravstvene zatite stanovnitva u cjelini.

  Obaveza zdravstvenih i socijalnih radnika je upoznavanje sproblematikom i osobitostima osoba starije ivotne dobi.

  Potrebna je racionalizacija i odreivanje prioriteta ZZ snaglaskom na osiguranju aktivnog, zdravog starenja(prilagodba dijagnostike, terapije, rehabilitacije i njegestarijoj dobi).

 • 4.12.2012

  10

  Starija ivotna dob i drutvo

  Cilj je sauvati dostojanstvo ivljenja uz ouvanje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih potreba starijih.

  Nuna je odgovornost drutva, ali i suodgovornost pojedinca za svoje zdravlje.

  Osnovni moto globalnih aktivnosti zdravstvene i socijalne zatite starijih osoba je njihova integracija u drutvo s ciljem dodavanja ivota godinama, a ne godine ivotu.

  Moramo li se zaista bojati starijeg drutva?

  Definitivno NE ako:

  to dulje sauvamo zdravlje

  ako stvaramo vie povoljnih prilika za starije radnike na tritu rada

  ako ostanemo aktivni lanovi zajednice

  ako moemo ivjeti u okruju gdje starenje ne znai da smo ovisni o drugima- odnosno ako aktivno starenje postane realnost za sve nas

 • 4.12.2012

  11

  Aktivno starenje

  je proces optimiziranja prilika za zdravlje, sigurnosti i drutvene participacije osoba starije dobi s ciljem poboljanja kvalitete ivota starijeg ovjeka. (WHO, Active Ageing: A PolicyFramework)

  Cilj aktivnog starenja: unapreenje kvantitete i kvalitete ivota

  2012. godina Europska godina aktivnog starenja i meugeneracijske solidarnosti

  Aktivno starenje

  Europska godina promie aktivno starenje na 3 podruja:

  Zapoljavanje (cjeloivotno uenje, zdravi radni uvjeti, eliminiranje dobne diskriminacije)

  Sudjelovanje u drutvu (sigurnost dohotka u starosti, solidarnost i dijalog, potpora sudjelovanja u drutvu)

  Promicanja neovisnog ivota (promicanje zdravlja i preventivne zdravstvene zatite, maksimalna samostalnost u dugoronoj skrbi, prilagoeni stambeni uvjeti)

 • 4.12.2012

  12

  Unapreenje zdravlja

  Je proces osposobljavanja ljudi da uveaju mogunosti ovladavanja razvojem svog zdravlja i da ga mogu unaprijediti. Proces kojim ljudi preuzimaju kontrolu nad svojim zdravljem i tako ga unapreuju.

  Zato je bitno?

  Unapreuje kvalitetu i kvantitetu ivota

  Smanjuje rizik od nastanka kroninih bolesti

  Umanjuje posljedice ve postojeih kroninih bolesti

  Nikada nije rano i nikada nije kasno poeti mijenjati loe i prihvaati zdrave stilove ivota

  Male promjene u funkciji mogu dovesti do velike razlike u kvaliteti ivota starijih osoba i njihovih skrbnika

 • 4.12.2012

  13

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije

  Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota

  Od 2007. gerontoloke aktivnosti Unapreenje ivota ljudi starije ivotne dobi, Od 2007. gerontoloke aktivnosti Unapreenje ivota ljudi starije ivotne dobi,

  tribine, predavanja, radionice,tribine, predavanja, radionice,

  izdane brojne broure: Zdrava prehrana, Prevencija ozljeda zglobova i kosti izdane brojne broure: Zdrava prehrana, Prevencija ozljeda zglobova i kosti

  kod starijih osoba, Tjelesnom aktivnou do zdrave i aktivne starosti, Zatita kod starijih osoba, Tjelesnom aktivnou do zdrave i aktivne starosti, Zatita

  oiju u oiju u strarijojstrarijoj dobi, Zatita dobi, Zatita zubijuzubiju ,eerna bolest,eerna bolest

  broura Zlatno doba ivota.broura Zlatno doba ivota.

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije

  Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota:

  Grad Cres

  Opina Fuine

  Opina Matulji

  Grad Kastav

  Grad Rijeka

 • 4.12.2012

  14

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota-Grad Cres

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota-Opina Matulji, Grad Rijeka

 • 4.12.2012

  15

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota- Opina Fuine

 • 4.12.2012

  16

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Gerontoloke radionice-Zlatno doba ivota

 • 4.12.2012

  17

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije-Skrining osteoporoze kod ena PG

  Grad Kraljevica

  Opina Malinska

  Opina Fuine

  Opina Matulji

  Opina Vikovo

  Grad Cres

 • 4.12.2012

  18

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije- Rano otkrivanje promjena na madeima

  2012. godina u Opini Matulji

  Nastavni zavod za javno zdravstvo PGOdjel socijalne medicineOdsjek gerontologije-Debljina bolest modernog doba-prevencija, rano otkrivanje i lijeenj