geïntegreerde proef faye dehens

Download Geïntegreerde proef Faye Dehens

Post on 28-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dit is de geïntegreerde proef van Faye Dehens, 6Handel1

TRANSCRIPT

 • !

  !

 • !

  !

  !

 • ! " #$% "

  &

  $$

  '(

  $%

  )$ $ %

  *!# ')+,-$%"% $% . ##*!

  $% "

  $'/ $% *"

  +,-.

  **"'0#$"'

  (&

  $1% '2!""

  ##

  !*"'3*$%

  "$#".*""""', !%

  # *

  *"$!%'

  ("!

  ##

  $'3!. 1% .

  !$**

  '0 $!.*

  "$*$ $** ##""% '

  (

  $% $ ##"'3

  % $% % """'(*#!

  #!

  #"*+,-$% % % *% "'3"$%

  ""#!%.4.0.5%'($%

  #!#" 6!" "$

  "!"#'

  ,%

  #!"

  % +,-$,5

  .$

  6'/ " ##*"

  *"2%)%. #!3.07%-*-'

  (&

  $" $

  %% .''(6

  '82

  % .! ###!'8*"

  "

  "% #"

  #%"#!.

  "% %

  %% % #"%$"

  #""$'/*"

  !"89/)#"

  % ! %%$'

  ++,-.#"

  !"'

 • :

 • ;

  (

  $% '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  '' " "*""$%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':

  ':' $"4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':

  ':'' 9$7''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':

  ':'' 9@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''::

  ';' ,*

  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;

  '' /4'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':>

  '>' %#4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';

  '>'' 1%4'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';:

  ' ($$% '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';

  '' #"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';

  '' 8#!#"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':

  ''' -""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':

 • ''' /2A#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';

  ''' 8'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  ' !'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>

  '' 0%%#'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''>

  '' #'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 • >

  o 8/5(0B-/.C'''DE'5

  *5*"5.#% *"#"'3F

  8,

  o 8/5(0B-/.C'''DE'5

  *5*"5.#% #"'

  3F8,

  o 8/5(01B=G.8'''..#" #.

  #.%

  #'/*$F(%"58

  o /09,5+./'DE'-*#".54'=% F$%

  o 8/5/005()51C.'D>E'H% IJ)'3F8,

  o 8/5/005()51C.'D>E'H% I%%)'3F8,

  o (08B,05(.('D>E'8*% 3**"')"$F333%'

  o +))+90.**!"% .'D***''%E

  o +))+90.$"@%+,-$% .'

  D***''%E

  o ,50B+9).50.54"

  .'

  D***''%E

  o 1/B)=10..'D***'%% #'#E

  o 5/,)5/90/5C8/509+,K. #"#"

  #!.'D***'##'#E

  o 3,C,-0(,/.%6%$.'D***'*"$'E

  o =50B+./'./2A#*. #" #!.'

  D***'#'E

  o 8,/9)+B)=-. #" #!.'D***''#E

 • /

  -88

  B2

  46(

  3#

  B#% +

  %

  36

  % %

  ")$

  C

  %L

  2!

  +8

  10)

  5 1

  % %

  ")$

  /"$

  C

  %L

  2!

  +8

  1%

  IM8

  )6

  2

  -

  B%-BDE

  9

  B%-BDE

  26

  4%

  /#

  "

  8%*

  46(

 • /

  -88

  B2

  46(

  3#

  B#% +

  %

  36

  % %

  2

  -

  ")$

  C

  %LI

  10)

  /#

  % %

  2

  -

  /"$

  ")$

  2!

  C

  %LI

  1%

  9

  )6

  IM8

  B%-BDE

  +82

  B%-BDE

  26

  4%

  5 1

  8%*

  46(

  4%

  5 1

  "

  8%*

  C

  46(

 • 0B=++0

  ';:

 • 0B=+0

  I';:

 • !

  !!

 • :

  " #$%$

  ' #"#!

  "$P

  !Q

  ' 3 P, P, #

  !P

  QQQ

  ' "#.!% .$.$"#"$

  $!!P!#

  #R'

  !Q

  :' 3"$! #$%

  "#

  "$#P

  R.;R;QR.;R;QR.;RQ

  ;' #$*

  P

  !Q

  ' #*#P

  !Q

  >' $ * *

  **P

  !Q

  '

  "

  $%*!""$P

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 • ;

  & '

  & (

  $

  ! #""

  %

  %%

  % '*

  $

  "!' )

 • ) #$*

  Product

  Ons productassortiment bestaat uit schrijfwaren, papierwaren, designproducten en ordners. We hebben bewust

  voor deze jonge, frisse producten gekozen omdat het producten zijn die iedereen kan gebruiken. Mensen kunnen

  ook producten bestellen die bijvoorbeeld niet in de juiste maat of kleur op onze toonbank staan.

  Onze hoofdleverancier is groothandel Danneels, maar we kopen ook aan bij bedrijven zoals Viking. We hebben

  voor Danneels gekozen omdat Danneels een goed assortiment voor een goede prijs had voor een mini-

  onderneming zoals wij. We hebben dan ook geen groot breedte- en diepte-assortiment aangezien een mini-

  onderneming een startkapitaal van slechts 1000 ter beschikking heeft.

 • Prijs

  We hebben voor een evenwichtige prijs gekozen. Een prijs die n

  de consument, maar toch winstgevend. We hebben aan cost

  dit wil zeggen dat we bij onze aankoopprijs een vast winstpercentage hebben

  bijgeteld, rekening houdend met de concurrentie.

  Plaats

  kerstmarkt Kortrijk

  Aandeelhoudersvergadering

  Inlichtingen in school, elke donderdagvoormiddag tijdens de speeltijd.

  Oudercontacten, winkelcentrum te Kuurne, onze schitterende

  website(www.cartouchebrugge.be)

  Tibro (studiereis naar Zweden voor het vak bedrijfseconomie en Engels)

  We hebben voor een evenwichtige prijs gekozen. Een prijs die niet te duur is voor

  de consument, maar toch winstgevend. We hebben aan cost-plus-pricing gedaan,

  dit wil zeggen dat we bij onze aankoopprijs een vast winstpercentage hebben

  bijgeteld, rekening houdend met de concurrentie.

  3-4 weekends op de

  marktplaats in Sint

  Michiels; Ten Briele

  Aandeelhoudersvergadering

  Inlichtingen in school, elke donderdagvoormiddag tijdens de speeltijd.

  Oudercontacten, winkelcentrum te Kuurne, onze schitterende

  website(www.cartouchebrugge.be)

  bro (studiereis naar Zweden voor het vak bedrijfseconomie en Engels)

  >

  4 weekends op de

  marktplaats in Sint-

  Michiels; Ten Briele

  Inlichtingen in school, elke donderdagvoormiddag tijdens de speeltijd.

  Oudercontacten, winkelcentrum te Kuurne, onze schitterende

 • Promotie :

  Ons logo en de banner zorgen voor een mooie huisstijl en een schitterend, opvallende stand tijdens de

  verkoopmomenten. Ook het kleur groen hebben we gekozen omdat het

  hebben we ook onze eigen catalogus en folder, allemaal te zien op onze eigen, zelfgemaakt website waar iedereen

  via E-mail bestellingen kan plaatsen. Op onze website kunt u ook alles volgen wanneer en waar we verko

  zodat u erbij kan zijn.

  Ons logo en de banner zorgen voor een mooie huisstijl en een schitterend, opvallende stand tijdens de

  verkoopmomenten. Ook het kleur groen hebben we gekozen omdat het rust en vertrouwen uitstraalt. Bovendien

  hebben we ook onze eigen catalogus en folder, allemaal te zien op onze eigen, zelfgemaakt website waar iedereen

  mail bestellingen kan plaatsen. Op onze website kunt u ook alles volgen wanneer en waar we verko

  Ons logo en de banner zorgen voor een mooie huisstijl en een schitterend, opvallende stand tijdens de

  rust en vertrouwen uitstraalt. Bovendien

  hebben we ook onze eigen catalogus en folder, allemaal te zien op onze eigen, zelfgemaakt website waar iedereen

  mail bestellingen kan plaatsen. Op onze website kunt u ook alles volgen wanneer en waar we verkopen,

 • /F

  8#*

  % $"!

  '

  %

  %

  .

  $% '0#% "Q

  7Q

  '(

  #!* ##Q

  '

  +

  3DE #"!# 7

  0

  V R'::>':

  /F

  ( *

  #"!# #$

  * &

  '

  /

  Q

  (

  #!#Q

  :.U

  $'/ !!"

  $

  %!#W.*

  %$Q

  %!##. !*

  ;.U#'

  W%!#

  $$

  $"

  !"'

  .(/

  !$#?#!"V#!*

  VR';

  /F

  /0,$

  ".$

  ""* %. #!

  $

  '(# R';'#

  *#

  *

  '

  $0

  !

  %6* #!"U',

  #*

  $%

  "''' #')$*% $%

  *"%#

  '

  %6#'

 • % (

  $ 1&123 4

  ,,5

  65

  '#*

  #',.%

  %'2

  #

  '9!"%

  ')X%

  '/%#*.#

  $ 75

  & 3

  &3

  &83

  ..U

  .U

  ;&';3

  >.:U

  .U

  & 3

  &!23&23

  / & 3

 • ?,?

  $ +

  '3!"

  #')#% "#

  8/

  '!

  '