fraktal ecs++

Download FRAKTAL ECS++

If you can't read please download the document

Post on 10-Jan-2016

63 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FRAKTAL ECS++. Oprogramowanie do obsługi Systemu Kontroli Eksportu. ECS - Export Control System. System ECS jest systemem wspólnotowym, którego zadaniem jest całkowite zinformatyzowanie i ujednolicenie obsługi procedury wywozu w krajach Unii Europejskiej. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • FRAKTAL ECS++Oprogramowanie do obsugi Systemu Kontroli Eksportu

 • ECS - Export Control SystemSystem ECS jest systemem wsplnotowym, ktrego zadaniem jest cakowite zinformatyzowanie i ujednolicenie obsugi procedury wywozu w krajach Unii Europejskiej.

  W ramach systemu ECS procedura wywozu od pocztku do koca obsugiwana jest elektronicznie. Komunikaty s podpisywane kluczem do bezpiecznej transmisji danych, co eliminuje konieczno skadania podpisu na drukowanych dokumentach.

 • ECS - Export Control SystemObsuga wywozu odbywa si za pomoc wymiany komunikatw midzy urzdami celnymi oraz midzy urzdami celnymi a zgaszajcym. Wywozy w systemie ECS rozpoczynane s komunikatem IE515 a koczone s w chwili wydania przez urzd celny wyprowadzenia elektronicznego komunikatu potwierdzajcego wyprowadzenie towarw z obszaru celnego Wsplnoty. Komunikat ten zastpi Kart 3 SAD.

 • FRAKTAL ECS++Fraktal ECS++ to nowoczesne oprogramowanie wsppracujce z systemem ECS (Export Control System). Program zosta przygotowany z myl o firmach, ktre prowadz odprawy w procedurze wywozu.

  Program Fraktal ECS ++ w szybki i wygodny dla uytkownika sposb tworzy, podpisuje, wysya i odbiera komunikaty wasne i generowane po stronie administracji celnej oraz przygotowuje je do waciwej archiwizacji.

 • Technologia wykonaniaProgram Fraktal ECS++ jest aplikacj 32-bitow pracujc w rodowisku Windows pod kontrol systemu operacyjnego Windows XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera.

 • Uytkownicy oprogramowania FRAKTAL ECS++EksporterzyFirmy prowadzce wywozy we wasnym imieniuAgencje celneFirmy spedycyjneInne firmy prowadzce procedury wywozu w imieniu podmiotu zobowizanego

 • Zadania programuzarzdza obiegiem informacji pomidzy firm obsugujc procedur wywozu a administracj celnumoliwia obsug wielu podmiotw - wspiera obsug wywozw prowadzonych przez eksporterw oraz agencje celne, firmy spedycyjnetworzy i wysya komunikaty ECSpodpisuje komunikaty kluczem do bezpiecznej transmisji danych oraz weryfikuje przesane komunikatyodbiera i wczytuje komunikaty wysyane przez administracj celnprzechowuje komunikaty dotyczce poszczeglnych spraw

 • Podpis elektroniczny

  Obsuga procedury wywozu w systemie ECS jest prowadzona w sposb wycznie elektroniczny. Dokumenty podpisywane s elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych. Program FRAKTAL ECS++ obsuguje podpisywanie komunikatw kluczem oraz weryfikuje komunikaty nadesane i podpisane przez administracj celn.

  Zanim rozpoczna Pastwo prac w programie FRAKTAL ECS++ konieczne jest zoenia wniosku o przyznanie prywatnego klucza (tzw. podpis elektroniczny). Wnioski skadane s do Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych w Izbie Celnej w Krakowie. https://cbt.celina.pl

 • Obsuga wywozu podstawowe komunikatySkadanie zgosze wywozowych (IE515) Uzyskiwanie numeru ewidencyjnego operacji wywozowych MRN (IE528) lub informacji o odrzuceniu zgoszenia (IE516)Otrzymywanie powiadomie o kontroli (IE560, IE561)Otrzymywanie informacji o kontroli celnej i zwolnieniu towarw (IE529) lub odmowie zwolnienia (IE551)Uzyskiwanie informacji o zwolnieniu towarw do wyprowadzenia lub o odmowie wyprowadzenia (IE525/IE522)Uzyskiwanie informacji potwierdzajc fizyczne wyprowadzenie towarw ze Wsplnoty (IE599)

 • Komunikaty wychodzce obsugiwane w programie FRAKTAL ECS++IE507 - Zawiadomienie o przybyciu towaru na granic Komunikat zawiera informacje dotyczce przedstawienia towaru na granicy.IE514 - Wniosek o uniewanienie zgoszenia Komunikat zawiera wniosek podmiotu o uniewanienie zgoszenia. IE515 - Zgoszenie celne do procedury wywozu Komunikat zawiera dane zgoszenia celnego do procedury wywozu.

 • Komunikaty przychodzce obsugiwane w programie FRAKTAL ECS++IE504 - Akceptacja sprostowaniaInformacja o akceptacji sprostowania zgoszenia.IE505 - Odrzucenie sprostowania zgoszeniaInformacja o odrzuceniu sprostowania zgoszenia. IE508 - Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru na granic Informacja o odrzuceniu zawiadomienia o przybyciu towaru na granic. IE509 - Decyzja o uniewanieniu zgoszenia Decyzja o akceptacji bd odrzuceniu wniosku o uniewanienie zgoszenia lub informujcy o uniewanieniu zgoszenia "z urzdu.IE516 - Odrzucenie zgoszeniaKomunikat zawiera informacje o odrzuceniu zgoszenia. IE521 - Odrzucenie zmiany trasy Informacje o odmowie dalszej obsugi zawiadomienia o przybyciu towaru na granic . IE522 - Odmowa przekroczenia granicy

 • Komunikaty przychodzce obsugiwane w programie FRAKTAL ECS++IE525 - Zgoda na przekroczenie granicyIE528 - Nadanie numeru ewidencyjnegoNadanie numeru ewidencyjnego MRN zgoszeniu. IE529 - Zwolnienie do procedury wywozuDane zgoszenia przekazane przez podmiot zgaszajcy wraz z sprostowaniami, korektami i uzupenieniami.IE551 - Odmowa zwolnienia do procedury wywozuOdmowa zwolnienia zgoszenia do procedury wywozu. IE560 - Kontrola - urzd wywozuInformacja o podjciu decyzji o kontroli zgoszenia w urzdzie wywozu. IE561 - Kontrola - urzd wyprowadzeniaInformacja o podjciu decyzji o kontroli zgoszenia w urzdzie wyprowadzenia. IE599 - Potwierdzenie wywozuPotwierdzenie fizycznego wywozu lub zatrzymaniu towaru na granicy

 • Menu programuBoczneGrne

 • Menu boczneKARTOTEKI Kontrahenci

  WYWOZY Wywozy Komunikaty Komunikaty IE515

  POCZTA Wiadomoci odebrane Wiadomoci wysane

  ADMINISTRACJA Uytkownicy Parametry

 • Menu grne elementy staeMenu grne w programie rozwija si po klikniciu na dany element.

 • Menu grne elementy kontekstoweElementy kontekstowe menu grnego s powizane logicznie z dziaaniami podejmowanymi przez uytkownika programu. Opcje menu grnego w trakcie pracy uytkownika w:Zakadce Kartoteka KontrahentwZakadce WywozyZakadce Poczta (ECS)Zakadce Administracja

 • Konfiguracja programuPrzed rozpoczciem pracy w programie naley skonfigurowa konta pocztowe i adresy odbiorcze i nadawcze komunikatw NCTS.

  Konfiguracja podawana jest w zakadce menu grnego:

 • Menu Kartoteki KontrahentwMenu Kartoteki KontrahentwUycie wybranego rekorduWywietlenie rekorduEdycj rekorduDodanie rekorduUsunicie rekorduOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw Filtrowanie rekordw

 • Kartoteka kontrahentwDane kontrahenta wprowadzane s na trzech tematycznych zakadkach.Kartoteka kontrahentw zawiera dane o kontrahentach.Dane klientaDane kontaktoweUwagi

 • Menu Kartoteki WywozwMenu Kartoteki WywozwUycie wybranego rekorduEdycj rekorduDodanie rekorduUsunicie rekorduKomunikaty dotyczce rekorduOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw Filtrowanie rekordw

 • Kartoteka WywozwKartoteka Wywozw zawiera wszystkie informacje dotyczce poszczeglnych wywozw.

  Kada sprawa wywozowa posiada wasny zestaw komunikatw generowanych i wysyanych z programu oraz odbieranych od administracji celnej i wczytywanych do programu ECS++.

  Komunikaty w kartotece s pogrupowane wedug poszczeglnych spraw oznaczonych numerem wasnym.

 • Kartoteka Wywozw.Komunikaty do danej sprawy wywozowej.Dwukrotne kliknicie na rekord w Kartotece Wywozw lub wcinicie przycisku Komunikaty powoduje otwarcie kartoteki komunikatw zwizanych z danym wywozem.

 • Menu Kartoteki KomunikatwMenu Kartoteki KomunikatwDodanie komunikatuPodpisanie komunikatuWysanie komunikatu do systemu ECSEdycja komunikatuUsunicie rekorduOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw Filtrowanie rekordw

 • Menu Kartoteki Poczta (otrzymane)Menu Kartoteki PocztaPokazanie wiadomociOdebranie wiadomociZweryfikowanie wiadomociPrzetworzenie wiadomociUsunicie wiadomociOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw Filtrowanie rekordw

 • Przykadowa wiadomo w Kartotece Poczta (ECS)

 • Menu Kartoteki Poczta (wysane)Menu Kartoteki PocztaPokazanie wiadomociUsunicie wiadomociOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw

 • Menu Kartoteki AdministracjaMenu Kartoteki UytkownicyUycie rekorduPokazanie rekorduEdycja rekorduDodanie rekorduUsunicie rekorduOdwieenie kartotekiPorzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordw

 • Kartoteki Administracja - UytkownicyUytkownicy aplikacji to osoby obsugujce wywozy oraz administrator. Administrator ma prawo dodawa nowych uytkownikwTutaj podawane s dane uytkownikw, m.in. dane dostpowe do programu (login i haso).

 • Dzikujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal ECS ++Niniejsza prezentacja programu jest przegldem jego gwnych funkcji.

  Jeli maj Pastwo pytania, prosimy o kontakt .Chtnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

 • Studio Oprogramowania FRAKTALul. Konstruktorska 402-673 WarszawaTel. (22) 339 02 06Fax. (22) 339 02 07biuro@fraktal.com.plwww.fraktal.com.pl