follow-up of high risk pregnancies

Download Follow-up of high risk pregnancies

Post on 08-Aug-2015

55 views

Category:

Health & Medicine

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. 29.12.20131ASM'de gebe takibi; "Ya riskligebe ise?"Dr Tevfik YoldemirMarmara niversitesiKadn Hastalklar ve Doum A.D.Sunum Ak Gebe takibi Amalar Mevcut almalar /meta-analizler Klinik uygulama rehber kitapklar RCOG skdar Kaymakaml le Salk Grup Bakanl Doum ncesibakm ynetimi rehberi Doum ncesi bakm check-list Riskli gebe takibi Tanm ve klinik durumlar Klinik uygulamalarGebelik Muayenesinden Beklenenler -11) Perinatal mortalite ve morbiditeninazaltlmas2) Maternal mortalite ve morbiditeninazaltlmasGebelik Muayenesinden Beklenenler -21) Mevcut durumun/risklerin ortaya konulmas2) Gebeliin salkl olarak devam ettirilmesi3) En uygun doum eklinin planlanmas vegerekletirilmesi4) Termde salkl bebein en uygun ekildedourtulmas5) Sonlandrlacak gebeliklerin erkenden tannpsonlandrlmasDoum ncesi bakmn yenidoansonular zerine etkisi var mdr?Dk doum arlkl bebekler ve erkendoumlar azalmaktadr(Kogan et al, 1998, Herbst et al, 2003)Prenatal bakmn mortalite zerineetkisi var mdr?Almayanlar 14.1 / 1000Alanlar 2.7 / 1000
 2. 2. 29.12.20132Maternal bakmda fakir-zengineitsizlii -1Maternal bakmda fakir-zengineitsizlii -2Maternal bakmda fakir-zengineitsizlii -3Maternal bakmda fakir-zengineitsizlii -4Maternal bakmda fakir-zengineitsizlii -5Az vs standart antenatal bakm -1Anne lmleri
 3. 3. 29.12.20133Az vs standart antenatal bakm -2Hipertansif durumlarAz vs standart antenatal bakm -3Perinatal lmAz vs standart antenatal bakm -4Erken DogumAz vs standart antenatal bakm -5Gestasyonel haftayagre ufak bebekAz vs standart antenatal bakm -6Antepartum kanamaAz vs standart antenatal bakm -7Postpartum kanama
 4. 4. 29.12.20134Az vs standart antenatal bakm -8Sezaryen dogumAz vs standart antenatal bakm -9Dogum indksiyonuAz vs standart antenatal bakm -10Dsk dogum kilosuAz vs standart antenatal bakm -11Yenidogan yogun bakmnitesine yatsEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -1Erken dogumEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -2Gebeligin tetikledigi hipertansiyon
 5. 5. 29.12.20135Ebe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -3PreeklampsiEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -4Sezaryen dogumEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -5MalprezentasyonEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -6Antepartum kanamaEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -7Postpartum kanamaEbe/Pratisyen vs Jinekolog bakm -8Perinatal mortalite
 6. 6. 29.12.20136Ebe gzetiminde vs dier bakm -1Antenatal ziyaretEbe gzetiminde vs dier bakm -2Hastaneye yatsEbe gzetiminde vs dier bakm -3Antepartum kanamaEbe gzetiminde vs dier bakm -424 hafta ncesi fetal kaypEbe gzetiminde vs dier bakm -524 hafta sonras fetal kaypEbe gzetiminde vs dier bakm -6Fetal lm
 7. 7. 29.12.20137Ebe gzetiminde vs dier bakm -7Postpartum kanamaEbe gzetiminde vs dier bakm -8Dsk dogum kilosuEbe gzetiminde vs dier bakm -9Erken dogumEbe gzetiminde vs dier bakm -10Yenidogan yogunbakm nitesine yatsDk riskli gebelerde gebelik eitimi Dk doum arl Sezaryen ile doum Alet yardmyla doum azalmaktadr Erken douma etkisi yokBastani et al, 2006
 8. 8. 29.12.20138Dk riskli GebeTakiplerinde Amalar Gebelik deiikliklerinin anlatlmas (belirtiler veyaknmalar) iftin risklerinin belirlenmesi Beslenme ve destek tedavileri hakknda bilgi Alkanlklarn ve alma artlarnn gzdengeirilmesi Kontrol zamanlarnn ve yaplacak testlerinaklanmas Tedavilerin planlanmas Gebelik /gebelik d problemlerin erken tans vetedavisiBilgilendirme Beklenen adetin gecikmesi Kusma, bulant, aerme Vaginal akntda artma Deri renginin koyulamas Gslerde dolgunluk ve hassasiyet Sk, idrara kma Halsizlik, yorgunluk, uykuya eilimlave beslenme Gebelik ncesi ve ilk 12 hafta folik asit Demir her gebeye nerilmeyebilir A vitamini teratojen olabilir ve saknlmaldr (> 700 microgram) D vitamini gnde 10 mikrogramBesin kaynakl enfeksiyonlar UHT st Sert peynir Pimemi veya az pimi nceden hazrlanmyiyeceklerden saknlmal i veya rafadan yumurta sakncal Mayonez sakncal Az veya pimemi kanatl hayvanyemeklerinden kanlmalAlkol Gebelik planlayanlar ilk ayda alkolalmamaldr enler haftada bir veya iki kez olmak kaydylabir kk kadeh arap veya bir ie bira iebilir Sarho olmak bebee zarar verebilirErken gebelikte Bulant ve kusma 16-20 haftaya kadar geriler Zencefil Bileklik Antihistaminikler
 9. 9. 29.12.20139Vaginal aknt Akntda art fizyolojik bir deiikliktir Bir haftalk topikal imidazol etkilidir Oral tedavi verilmemelidirUS fetal anomali taramas 18+0 ile 20+6 arasnda US taramasnn snrlar belirtilmeli Bilgilendirilmi onam Fetal echo (4 kadran grnts) rutinyaplmal Down taramas hakknda bilgi verilmeli Pozitif ve negatif sonular Her noktada verilmesi gereken kararlar Tarama tan KV / AS hakknda bilgiEnfeksiyon taramas Asemptomatik bakteriri Asemptomatik BV rutin tarama gereksiz CMV rutin tarama gereksiz Rubella GBS Sifiliz Toksoplazmozis rutin tarama gereksizTekiz gebelik- orta trimester & termde anne yana bal Down &herhangi bir anploidi riskiDizygotik ikiz gebelikorta trimester & termde anne yana balDown & herhangi bir anploidi riski
 10. 10. 29.12.201310Down sendromu tarama stratejileri Fetal byme ve iyilik hali -1 Dk risk grupta fetal byklk iin US gereksiz Dk risk grubunda rutin Doppler US gereksiz Fetal prezentasyon abdominal muayene iledeerlendirilmeli (36 hfda) Fetal malprezentasyon US ile dorulanmal Bebek hareketlerinin saylmas rutinkullanlmamal Komplike olmayan gebeliklerde rutin EFKHmonitorizasyonu gereksizdirFetal byme ve iyilik hali -2 24.hfdan sonra rutin US yaplmas iin kantyoktur 41 hfdan sonra doum indksiyonu nerilmeli 42 hfdan sonra yakn takip10. hf gebelikte bebek nasl gelisir beslenme ve diyet, vitamin D eklenmesi egzersiz, pelvik taban egzersizleri antenatal tarama, tarama testlerinin riskleri ve yararlar gebelik bakm takipleri dogum yeri emzirme antenatal snflar annelik faydalar.10. hf kan grubu ve rhesus D durumu anemi, hepatit B virus, HIV, rubella ve sifiliz iin taramaner asemptomatik bakteriuri iin tarama ner 25 yas altndakiler iin yksek klamidya enfeksiyonprevalansndan bahset, Down sendromu iin tarama ner Gestasyonel haftann belirlenmesi iin US ner Yapsal anomaliler iin US ner10. hf Boy ve kiloyu l ve VKI hesapla Kan basncn l ve idrarda proteinri bak risk faktrlerini kullanarak gestasyonel diabet ve pre-eklampsitaramas ner gemisteki ve su andaki ciddi mental hastalk veyapsikiyatrik tedavileri gren muhtemel depresyonu tanmlamak iin genel halinisorgula kadnn isini sor
 11. 11. 29.12.20131116 hf tm tarama testlerinin sonularn irdele, tarts; gebe iinplanlanan bakm tekrar degerlendir ve ek bakmgerekenleri belirle 11 gr altnda HB degeri iin arastrma yap ve demirilavesini dsn kan basncn l ve idrarda proteinri bak rutin anomali taramas hakknda bilgi ver, yazl bilgi ver,antenatal snflardaki bilgiler ile destekle.18-20 hf Eer kadn isterse yapsal anomalilerinyakalanmas iin US ner. Plasentann servikse uzand durumlarda32.haftada US tekrar yap25 hf simfizis- fundus yksekliini l ve iaretle Kan basncn l ve idrarda proteinri bak bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver,antenatal snflardaki bilgiler ile destekle.Fundus Pubis yksekliggiGebelikte Fundus Yksekligi4. Aydan sonra pubis zerindeykselmeye baslar5. Ayda umbilikus ile symfisis pubisarasndadr6. Ayda umbilikus seviyesinde7. Ayda umbilikus ile sternumarasndadr8. Ayda sternumun 4 parmakaltndadr9. Ayda sternuma dayanr10. Ayda sternumun 2 parmakaltndadrFetal kalp sesleriSunu birsaniyeligineverir misin ?IKIIMDEN
 12. 12. 29.12.201312Fundus - Pubis yksekliggi18-32 haftalar aras gebelik haftas 3 cmFP mesafesi byk polihidramnios makrozomi oggul gebelik yanlss GHFP mesafesi kk oligohidramnios IUGG yanlss GH28 hf anemi taramas yap 11 gr altnda HB degeri iin arastrma yap ve demirilavesini dsn Rh negatif kadn iin anti-D profilaksisi yap Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle.31 hf Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle 28.haftada yaplan tm tarama testlerinin sonularnirdele, tarts; gebe iin planlanan bakm tekrardegerlendir ve ek bakm gerekenleri belirle.34 hf Rh negatif kadn iin ikinci doz anti-D profilaksisi ner Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle 28.haftada yaplan tm tarama testlerinin sonularnirdele, tarts; gebe iin planlanan bakm tekrardegerlendir ve ek bakm gerekenleri belirle.36 hf Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bebegin pozisyonunu kontrol etLeopold Manevralar1.Leopold manevras fundusyksekligi2.Leopold manevras -durus
 13. 13. 29.12.2013133.Leopold manevrasnde gelen ksm4.Leoplod manevrasPelvisle iliski38 hf Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle. Uzams gebeliginynetimi hakknda bilgi ver40 hf Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle. Uzams gebeliginynetimi hakknda bilgi ver41 hf zarlarn sprlmesini ner dogum indksiyonu ner Kan basncn l ve idrarda proteinri bak simfizis- fundus yksekligini l ve isaretle bilgi vermek iin zaman ayr, yazl bilgi ver, antenatalsnflardaki bilgiler ile destekle.Birinci izlem (ilk 14 hafta ierisinde)
 14. 14. 29.12.201314Birinci izlem (ilk 14 hafta ierisinde) kinci zlem (Gebeliin 19-24 hf)nc izlem (Gebeliin 30-32 hf) Drdnc izlem (Gebeliin 36-38 hf)lave bakm gerektiren durumlar-1 kardiak hastalk, HT renal hastalk endokrin bozukluklar veya inslin gerektiren diabet psikiyatrik bozukluklar (ila kullanan) hematolojik bozukluklar otoimmun bozukluklar epilepsi malign hastalk ciddi astm
 15. 15. 29.12.201315lave bakm gerektiren durumlar-2 eroin, kokain ve ekstasy kullanm HIV veya HBV enfeksiyonu obe

Recommended

View more >