Flora Agnes: Kolozsvári ötvösregesztrum (1549–1790)

Download Flora Agnes: Kolozsvári ötvösregesztrum (1549–1790)

Post on 16-Feb-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kolozsvri tvsregesztrum (15491790)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Flra gnes Kolozsvri tvsregesztrum (15491790) </p><p> Az llami Levltr Kolozs megyei Igazgatsgnak tvsch iratai kztt 3-as, illetve 4-es lelltrszmmal tallhatk azok a chregesztrumok, amelyek-nek teljes szveges tiratt az itt bemutattott fggelkben bethven kzlm. </p><p>A pergamen, illetve brktses regesztrumok sszesen 264, 24x30 s 30x20-as mret, kivl minsg paprlapot tartalmaznak. Bal harntplys lfpajzsba helyezett rozetts cmerkpes paprmalomjel klfldrl, feltehet-en Bcsbl szrmaz rshordozra utal, amelyre vegyesen a humanista rotunda s cursiva, valamint a gotica cursiva vulgrisabb rskpe kerlt. </p><p>Kiegsztsekkel csak akkor lttam el a szveget, amikor az felttlenl szksges volt, pldul az ranyag hibja vagy krosodsa esetn. Ezeket a toldsokat szgletes zrjelbe teszem. Ott, ahol a jegyz hibjbl valamilyen sz kimaradt, egyms fele fordtott matematikai arnyjelekkel hvom fel r a figyelmet. Ahol a rvidtst a jegyz sziglkkal jelzi vagy a rvidts egyr-telm s a forrsban tbbszr elfordul, a feloldst minden megklnbztet jel nlkl rom. A kegelmek vagy kegelmuknek szalak kglm(nek rvidtett formja gyakran s kvetkezetesen fordul el, de mivel nem rangjelz titulus-knt hasznljk, az elhagyott betket jelzs nlkl kiegsztem. A szvegbe beiktatott sajt megjegyzseket kerek zrjelbe helyezeve emelem ki a sz-vegkrnyezetbl. Bizonytalan olvasat vagy hibs jegyzs esetn szgletes z-rjelben krd, illetve felkiltjelet hasznlok a szemlltetsre. Olvashatatlan vagy hinyz s ki nem egszthet rszek esetn a kvetkez jeleket alkalma-zom: egyetlen sz esetn a szgletes zrjelbe hrom pont kerl, szveg esetn a pontok szmt megktszerezem. Hangslyozom, ez nem felttlenl kt hi-nyz szt jell. </p><p>A bejegyzssel egyidej vagy utlagos vltoztatsokat, kiegsztseket s trlseket lbjegyzettel egsztem ki. Szintn lbjegyzetbe kerl a dtumok feloldsa, illetve egyb megjegyzs. </p><p>A lapszmozsban az eredeti szmozst kvetem, ennek megfelelen a m-sodik regesztrum els t lapjt eredti szmozsnak megfelelen a ktet elejn helyezem el, annak ellenre, hogy az utlagos rendezs azokat a knyv vgre kttte. </p><p>A latin nyelv bejegyzseket a kzpkori oklevelek kzlsi mdjt kvetve nyelvtani s formai javtsokkal teszem kzz. Az elfordul hibs alakokra a Rvidtsek s szmagyarzat rszben kitrek, megjegyezvn, hogy azok semmifle nyelvszeti rtket nem hordoznak, csupn egy kihal nyelv vaj-dsai. </p></li><li><p> 26 </p><p>I. 15491582 </p><p>1572 Zombaton, Zent Anna Azzoni Napan1 az Vraim egenleo akaratbol, az Legennek, Zek Janosnak mweth le teotteek, ez okaert hog Tordan, es Bonchdan az sokadalmokban, Colosuar ceehbel eotthueos Nevevel arult, htthwan mwet, melj mweth, mikor az Vraim meghattak volna, hog be hozzon, mert meg akarak latni jeovendeo Ceeh napan, akkor be huattak, es azt mondotta, hog ew Nem hozta, mert htthvan ezust volt es hog Zakmarra kuldeotte volna, mert vgan onnat hozta volt, tovaba az Molnar Pal mheleben talaltatot valami hthvan ezustbeol mvelni, mel 12 Lottos-nal nem Jobb volt, azokaert vegeztek az Vraim hog Jtth mwe ne legen, es ha Valamelj mester mvet adna nek, eg gra ezustel tartozzek az Ceeh ladaaba, es ha mas Varosra menne mvelni, vg mint cehes helre oda is, vtanna Jranak, hog az fele hthvan ezustbeol valo mvelesteol, magat meg tartoztatva, a mint annak eleotte is az mezeo Varosokon meg zokta volt. Aztalos Peter 1577 Nomina Dominorum Magistrorum Per ordinem seguuntur 1549 renovata Dominus Stephanus Ewthwews obiit anno 1555 Niarj Marton 1577 1556 boit elo wosarnap2 vegeztek illen wegezest hoig eg Legen se cinalhasson mes-ter Remeket hanem Rend serent az idesnel kwlomben ne Lehessen es az mes-terek se Tarthasson ellent bene es walakj nem allana meg. 1572 Vegezteek az Vraim, egenleo akaratbol, Zenth Bertalan Nap eleot valo Zombaton,3 hog az engedetlensegnek, es eg mas ellen valo tzteletle[n] Bezednek vetkeert mindennek neve ala Jrak, elseo, masodik, harmadik es negedik vetket, az levelnek tartasa zerent, az kk, ezekben az vetkekben talaltatnak, hog az Level tartasa zerent buntettessenek meg hog minden vzza vonas, es eg massal valo ellenkedesek, haborusagok, es giulekezetteol tavol legenek Balthasar Melcher Literas Genealogias Ac artis sui servitutis presentavit. Eotthueos Leorinch obiit 1573 1 1572. jlius 26. 2 1556. februr 22. [Invocavit] 3 1572. augusztus 23. </p></li><li><p> 27 </p><p>Stephen Rethoren Kereztzeg Janos obiit 1575 Aztalos Peter1577 Niarj Marton 1577 1. Vetkzot egesz Cze ellen engedetlensegeuel meliert birsagolta az Cze elsoben egi Lt ezwstel AD 1578 solvit 2. Vetkzt Cze Mester Uraim es egez Cze ellen engedetlensegeuel esz szo fogadatlansagaual meliert az Czeh levele tartasa szerint birsagolta az Cze solvit ket lt ezwstel. AD 1578 3szor Vetkozot szidalmas Bezedeuel Zent Miklosi Gergolj elen Cze mester uram hazanal Jgiarto Mihaljnal az szam veteskor: 1578 meliert az Cze levele tartasa zerint fel gira eszwstel solvit Lorncz Nzner Litteras Genealogias Ac anum sui artis servitutis presentavit Cementes Jnos Laskaj Gergolj 1578 Vetkozet az Czeh ellen engedetlensegevel meliert az Czeh levele tartasa sze-rint birszagolta az Che egi lt ezwstel solvit Vetkozot engedetlensegevel egez Czeh elle[n] meliert az level tartasa szerint masodik vetkeiert birszagolta solvit az Czeh ket lot ezwstel. AD. 1578 Vetkozot engedetlensegevel Czeh Mester Uraim elle[n] es egez Czeh elle[n] sz fogadatlansagaval es vakmerosegevel meliert az level tartasa szerint maradot felgira ezwston solvit </p><p>1581 Laska Gergolnek Dolga Jg forgotak elsobe mikoron az probaba vetkzt volna kirol kegelmk meg buntetek akor eg vet czenal volt az ceh mestor Uraim anak eg Darabiat hoztak volt be azt talalta kegelmk vetksnek lenn az tobit kegelmk kertek be de semm kepen be nem hozathatak vele kegelmok reia kultek mivet be hozatak meg latogatak meg attak Ismet nek de az ovet semm kepen el nem atta meg az Ifiu mestrket k rekeztte azt mondota hog meg fegverevelis meg otalmaza hog senk hazabol el ne[m] hozza anak flte zomtul zombe az ceh elt monda, hog nem Gondol sem cehel sem ceh mestorel kegelmok eg gira ezstel bntetek en vetkeiertI [a 6v. a 7. oldalon folytatodik] Anak folote az m nagiob az Laska Gergol Dolga hog az mel vet be nem hozathatot o kegelmok vele azt az ovet meg araniazta k kezitote el atta ezt o kegelmok meg ertotek vegere mentek az ovek benem hozasaiert engedetlenek talaltatot engedetlensegeiert buntetek o kegelmek az ceh tartasa zerent az ovek eladasaiert es en sok Vetkeert o kegelmok hata eg Gira ezstn meg. </p><p> I egyidejleg trlve </p></li><li><p> 28 </p><p>Kerezthzeg Janos Litteras Genealogias Atque artis sui servitutis pr[es]entavit Vice Janos Berekszaszj Lwkach 1578 Bornemzza Gewrgh Teokel Thamas Helfer Mihal 1582 Tiztoletlen segnek vetkeiert Irtunk neve ala eg lot eszust Laska Gergolt szidogata volt meg Fodor Isthwan Literas Genealogias atque sui artis servitutis presentavit Keepro Ferench Lrncz Frtsch, obiit anno 1557 In probatione argenti primo Peccavit [!] condonatum est. Vsk Imreh obiit 1577 Kerezthzeg Thamas obiit anno 1554 Herczeg Gergelj obiit 1575 Michel Golthsmdt Flstk Peter Thamasch Adam Nag Bach Miklos obiit 1574 Wncze Golthsmdt Buda Thamas Kerezthzeg Ferencz obiit anno 1557 Bonchida Orban 1574 Novembris 13 elseo vetke, mert hog Vicei Janost az pachon nlvan meg zdalmazta valami Uraink eleoth az che levele tartasa zerent, maradot az cehnek eg lotth ezusteon. Vgan akkor masodik vetkeert, Boncidai Gergelt is meg zdalmazta, maradot az cehnek az level tartasa zerent keetth lotth ezusteon. solvit Ewthwews Marthon Pest Gabriel obiit 1575 ados fl. iii [3] a chebenII </p><p> II utlagos bejegyzs barna szn ceruzval </p></li><li><p> 29 </p><p> Ewthwews Janos Buda Literas Genealogias atque artis sui servitutis presentavit. Zebeni Janos obiit 1574 Literas Genealogias presentavit Ewthwews Gewrgh Pekrech obiit 1571 In probatione argenti primo Peccavit [!] , condonatum est. Secundo Peccavit [!] In probatione argenti de quo debet Argenti P 18 solvit 1560 Pech Istvan Vetkeiert maradot az Cze levele tartasa szerint egi lot ezwston miert hogi it az Czeben Giwla Demeter ellen szidalmas szokat szolot volna tartozik G 3 solvit Vetkozot egez che ellen miert hogi az Szebenj porben forgot es egik Compositoris volt es annak Utana az Compositiot meg interturbalta egez cze gialaszatiara meliert maradot az Cze levele tartasa zerint G 6 solvit Vetkozot zidalmas szavaval mikor neminemo dolgaiban az Che Zebenben kwlte volt nag mihalt es ot az meg irt Nag Mihalt, ki akkor az Che kovetsegeben volt ugian ot Zebenben meg szitta melj meg zidalmazas egez Che gialazatiara lot azert az level tartasa zerint maradot G 24 solvit ez dolgok lettenek Igiarto Mihalj es Eotves Adam che mestersegekben AD 1578 omnia solvit Ewthwews Janos koloswar Totth Benedek obiit 1572 Ewthwews Thamas Nagh DeWecher Keomes Ferench Wcze Janos Litteras Genealogias Atque artis sui servitutis presentavit primo In probatione argenti Peccavit [!] tempore Recenti Labore quia poclum ex malo argento fecerat de quo vicio solvit ex eodeam poclom argento P 6 Bonchida Gergelj Vetkezet az ceh levele tartasa zerent. Miert hog' az Uchanak teoltese kor Nag' Plal egmast meg hazuttattak volt, meli vetket az ceh talalt keett veteknek, mert hog echer meg zuntek [?] rolla masochor is Ugian azon dolgot chelekettek kerth buntette az ceh, az level tartasa zerent, 3 lott ezstel.. 1585 vetkeszet az Che levele tartasa ellen Gergolj Uram eges che vgot twdwen Aprillisnek 24 napian miert hogi Vgian azon esztendeoben Martiusnak 20 napian chehet tetetet volt akkor Ides Uraim ben lewen az mj az eo kegelme keoniergese volt es arra az mj Vegeszese volt egesz chenek Vgian ot kemenj beszedekkel es engedetlensegel mwtatta magat, melliet az Utan Vgian meg is teokeleot twdnj Illik hogi az melj leginnek hattak eo keg[el]mok: hogi miet ne adion Che napiaig varion de mietis adot fw keppe[n] hogi vagian </p></li><li><p> 30 </p><p>meg tartom Vagi akariatok vagi nem azt monta kiert maradot az lewel zerint P 24. Ewthwews Lazlo Zlah Mhal obiit 1574 Ewthwews Imreh Barana Zeged Andras obiit 1574 Ewthwews Balnth Wsk Eotthveos Adam 1574 Engedetlensegenek vetkevel Bntettek elseo vetkeert, eg Lotth ezstel mert hog az ceh mester hvatta, es azt izente hog ew nem Jeo mert ew nek dolga vagio[n] Invocavit utan valo hetfeon4, vetettek reia az Brsagot. solvit Eotveos Adam dolgaIII Ewthwews Thamas Cheppel zwgeth 1555 Tamas Chepel Zigeti Peccavit [!] Inprobatione argenti prima, condonatum est. Suk Eleek Ewthwews Ferencz Kepiro Hogy [?] elso eccer vetkezet el engettek masodik is wolt ket lot ezwston hattak meg solvit Tertio est Peccavit [!] De quibus delictis punitus est. Bornemiza Gergelj Ewthwews Imreh Wszk Primo Peccavit [!] quia ad anulum Aureum Lapidem Contrasa posuit [?] Zenth Lazla Gergelj obiit 1575 Ewthwews Janos Des Zeged Janos, Deesen obiit 1572 Nagh Isthwan Coloswar obiit Eotthveos Faban Eneden Ewthwews Alberth obiit 1559 In primo Peccavit [!] In probatione argenti, primum condonatum est. 1560 secundo In probatione argenti Peccavit [!] de quo tenetur argen[to] ex eodem malo argento P 18 Accepimus propter delictum suum P 17 </p><p> 4 1574. februr 25. Invocavit hsvt eltti hatodik vasrnap </p><p>III knyvjelznek hasznlt kis paprdarab </p></li><li><p> 31 </p><p>Pech Pal obiit 1574 Kosd Isthwan obiit In probatione Argenti, Anno 1559 Peccavit [!] In Primo, Condonatum [est] Giula Gaspar, Patakon Herczegh Ewthwews Gergel Ewthwews Boldsar Des obiit Dees Janos, Deesen AD 1577 Miert hogi az Ceh levele tartasa ellen az Otves Imre Inassat be zegottette o magahoz Ugian azon cze levele tartasa serint maradot birszagon egi lot ezwst Azonj Inasnak be zegotteseiert tartozik Ide az Cze levele tartasa szerint az be szegodo pinzel fl. 2 Herczeg Ewthwews Gergel Eotthveos Lukach 1581 Ziget Mihal Vetkozot az ceh mestor uram ellen hivata azt izente hog nem jeorut zitokal izente elso vetke eg lot ezst kit meg nem adot Toth [?] Wlak Benedek Molnar Paal Zoke Mihal 1579 Giula Istvant meg zidalmazta Zoke Mihal rutul kiert o kegelmok cehul ket lot ezust Birsagot Iratak reia Giula Istuara [!] eg lotot vetot o kegelmok hog okot adot volt reia 1582 Zilah Janosnak attak ......[?] Erdd Giorgnek attak, ...[?] Dabo Pether obiit Literas Genealogias Atque artis sui servitutis presentavit Kobak Demeter Peter Flsthch In probatione argenti anno 1554 Peccavit [!] In primo, condonatum Secundo In probatione argenti Peccavit [!] de utroque Vicio punitus est . propter hs delictis solvit argentum P 12 ad huc debet pp eodem delictum P 5 propter hs omnibus superioribus delictis solvit </p></li><li><p> 32 </p><p>Giula Demeter elseo vetkeert maradot az level tartasa zerint eg Lotth ezusteon, mert hog zdalmas Bezedet mondot Balass Gergelj ellen ados vele meg atta zent Bertala[n] nap eleot valo zombaton5 solvit Masodik vetkiert maradot Az Cze levele tartasa szerint ket lot ezwston, miert hogj it az Czeben Pechj Istvan ellen zidalmat mondot Szent Antal nap elot valo szombaton solvit Ewthwews Mklos Nagbach Dominica post Pasce primo Peccavit [!] In probati[on]e argen[ti] Eodem anno Secundo Peccavit [!] In probatione Argenti, punitus est argi p 18 h garto Mhalj Adorian Reihelt obiit Literas Genealogias atque artis sui servitutis presentavit Eotthveos Amborus Caspar Eotweos Tomas Buda Eolet Janos obiit AD 1577 Urbanus Bonchida Magister Casparus obiit Literas Genealogias Atque artis sui servitutis presentavit Eotthveos Antal Thomas Buda Urbanus Bonchda In probatione Argenti primo pectawit, condonatum est Eotthveos Lazlo Bana obiit Gabriel Pest In probatione Argenti anno 1555 peccavit in probatione argenti, in primo Condonatu[m]. Secundo Peccavit [!], punitus est Argento tenetur dare sis [?] Lott p 18 Balass Gergelj 1572 Elseo Vetkeert Maradot, az level tartasa zerint eg Lotth ezsteon, mert hog Zdalmas Bezedet mondot Giula Demeter ellen, zent Bertalan nap eleot valo szombaton6 ados vele solvit 1573 Masochor maradot Brsagon 2 Lotth ezstn, hog az lakodalomban </p><p> 5 1572. augusztus 23. 6 1572. augusztus 23. </p></li><li><p> 33 </p><p>Tzteletlen Bezedet zolt Pech Pal ellen Ugan akkor az UraimIV az Ceh Vegezesenek is ellent tartotth mert nem akarta Pechi Palt meg keovetni, az mintaz Ceh el vegezte volt solvit 1576 Harmadik vetke Balass Gergelnek az Ceh levele tartasa zerent, mert hog az Ceh Mesterek hvattak es el nem Jeotth, ados vele azharmadik vetekert az level tartasa zerent solvit 1577 Igiarto Mihalj es Flistik Peter Cze mestersegokben Otves Orban p[ro]testalt Balas Gergoljre miert hogi sok Jambor hallottara szidalmot mondot rwtwl kegelme ellen. Eotvos Orbannal nem igazodot volt el az Balas Gergol Dolga sem[m] rezibe, wd elt nem bntethete Kegelmok 1582 tdzor buntete kegelmok Balas Gerglt cehul hog Giula Janost meg zidalmazta volt az ceh levele tartasa zerent Inasat legenienek niuet fel tiltotak nala az cenek akor kedueket talalta Literas Genealogicas Atque artis siu servitutis presentavit Magister Michael, Zebeni 1557 Secundo [?] die ante festum Paul conve...</p></li></ul>