fiqh ibadah : mandi (mandi wajib)

Download Fiqh Ibadah : Mandi (Mandi wajib)

Post on 22-Jun-2015

869 views

Category:

Education

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengertian mandi, syariat mandi, hikmah mandi Mandi wajib, sebab-sebab mandi wajib, cara mandi wajib, perkara makhruh ketika mandi..

TRANSCRIPT

  • 1. MUHAMMAD NUR HISHAMMUHAMMAD NAIMAHMAD ARIF SAFIUDDINMUHAMMAD SYUKRY

2. BAHASA:mengalirkan air ke atas apa-apa sahaja.SYARAK:mengalirkan air ke atas badan dengan niat yangtertentu.Disyariatkan Allah, untuk kebersihan ataupunmengangkat hadas dan sebagai syarat sah ibadahataupun tidak.1. Dalil daripada Al-Quran2. Dalil daripada As-Sunnah3. Dalil daripada Ijmak 3. Ulamak mujtahid sepakat menghukumkan mandi yang bertujuanmembersihkan tubuh badan adalah sunat manakala mandi yangmenjadi syarat sah ibadah adalah wajib. 4. Hikmah disyariatkan mandiMENDAPAT PAHALAMandi adalah ibadah. Ini bererti melaksanakan perintah syarak danberamal dengan hukumnya. Ia mengandungi ganjaran besar daripada Allah.MENGHASILKAN KEBERSIHANMembersihkan kekotoran pada badan atau peluh daripada tubuh. Tubuhyang bersih menghindarkan diri daripada kuman-kuman penyebabpenyakit.MENGHASILKAN KECERGASANMenjadikan tubuh badan cergas dan aktif dan akan menghilangkan rasalemah., lesu dan malas. 5. Sebabmandi(wajib)JANABAHHAIDMATIBERANAK 6. JANABAH 7. janabahMakna asal ialah jauh. Janabahdalam penggunaan biasa adalahmani yang terpancut dan jugadimaksudkan jimak(persetubuhan). Dinamakanjunub kerana orang yangberjanabah dilarang solat selamadia berkeadaan sedemikian.SEBAB-SEBABJANABAH Keluar mani, (lelaki atauperempuan) dengan apa-apasebab sekalipun(bermimpi, berseronok,melihat atau berkhayal). Bersetubuh (walaupuntanpa keluar mani). 8. PERKARA DIHARAMKAN KETIKAJANABAH 9. HAID 10. haidPada bahasa bermaksud mengalirdan pada syarak bermaksuddarah semulajadi yang normal,keluar dari pangkal rahimperempuan baligh yang sihatpada waktu tertentu.Dalil yang menunjukkan wajibmandi; berdasarkan Al-Qurandan As-Sunnah.BALIGHlelaki atau perempuan yangsampai had umur (layakditujukan perintah syariat sepertisolat, puasa, haji dan lain-lain). Bermimpi hingga keluarmani. Kedatangan darah haid bagiperempuan. Genap umur 15 tahun (tidakbermimpi atau datang haid). 11. TEMPOH HAIDAda tiga tempoh haid iaitu: Paling singkat (sehari semalam) Sederhana (6 hingga 7 hari) Paling lama (15 hari 15 malam)Darah penyakit yang keluar melalui urat di hujung Rahim(al-Azil). Ianya membatalkan wudhuk tapi tidakmewajibkan mandi (wajib solat dan puasa). 12. PERKARA DIHARAMKAN KETIKA HAID Solat (fardhu atau sunat) Membaca, memegang atau menanggungnya Berhenti di dalam masjid Tawaf Melintasi atau melalui masjid Puasa Persetubuhan, menggauli isteri dari pusat hingga lutut 13. bersalin 14. bersalinBermaksud melahirkan anak.Apabila kelahiran anak diikutidengan keluarnya darah sepertikebiasaan perempuan yangmelahirkan anak, darah tersebutdinamakan nifas yangmempunyai beberapa hukumtertentu.NIFASPada bahasa bererti melahirkananak dan menurut syarak ialahdarah yang keluar selepaskelahiran anak. Dinamakan nifaskerana keluar selepas kelahiransatu jiwa (nafs). Sebab itulahdisebut perempuan yangmelahirkan anak dengan nufasa. 15. TEMPOH NIFAS Tempoh minimum seketika sahaja (lahzoh).Kadangkala berterusan beberapa hari (biasa 40 hari) Tempoh maksimum 60 hariPERKARA DIHARAMKAN KETIKA NIFASPara ulamak sepakat tentang hukum nifas adalah samadengan semua hukum berkaitan haid. 16. TEMPOH MENGANDUNG Minimum selama 6 bulan Kebiasaan selama 9 bulan (bagi kebanyakkan wanita) Maksimum selama 4 tahun (menurut Imam Syafie) 17. mati 18. MATIMayat muslim yang meninggaldunia menjadi fardhu kifayah(wajib) dimandikan orang Islam.Jika sesiapa dari saudaranyamemandikannya, gugurlahtuntutan fardhu tersebutdaripada yang lain.Orang yang memandikanmayat wajib berniatmemandikannya. Walaubagaimanapun, hal demikianadalah selain mati syahid.Orang yang mati syahidtidak dimandikan. 19. CARA MANDIWAJIB 20. Berniat ketika mula mandi, iaitu ketika air mengenai badan. Sahaja aku mandi wajib sahaja aku mengangkat hadas sahaja aku mandi untuk mengharuskan solat sahaja aku mandi untuk mengharuskan sebarang ibadah yang perlumandi 21. Basuh semua anggota yang zahir termasuk kulit atau rambut dengan airserta meratakan air pada rambut hingga ke pangkalnya.Ummu Salamah r.ha. aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentangcara-cara mandi. Baginda bersabda: 22. Saidina Ali r.a berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 23. PERKARA MAKRUHKETIKA MANDI