farida khelfa interview

Download FARIDA KHELFA INTERVIEW

Post on 19-Aug-2015

18 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 73 W W W . E L L E . H R INTERVJU PeterLindbergh,SchiaparelliPress S tigla je na vrijeme, savrena. I nasmijana. Ve sama injenica da u sresti ambasadoricu netom revi- talizirane modne kue Schiaparelli o kojoj trenutno svi priaju silno me obradovala i smatrao sam to privi- legijom. Susret i razgovor s njom bili su, meutim, neto sasvim neoekivano. Farida Khelfa je zasigurno dobila novog vatrenog oboavatelja; iako ona to ni ne zna, opinila me - osim stilom o kojem ionako stalno piu hvalospjeve - srda- nou, pameu, ljudskou i vedrinom. Nakon to je zasjala u dovratku jednog od salona u Schiaparellijevom sjeditu na broju 21 parikog Place Vendme, vitka ikona parikog stila sjela je do mene i rekla: Popijte na miru kavu, teta je da se ohladi. Imamo vre- mena. Kasnije tijekom razgovora, kada je pitanje o tome to ima na sebi moglo zazvuati nekako prirodno i manje tri- vijalno, saznao sam da je za to sunano rujansko poslijepodne odabrala iroke hlae visokog struka boje karamela iz aktualne Schiaparelli kolekcije visoke mode, Alanu bijelu platnenu koulju podvrnutih rukava i podignute kragne, superenstvene Louboutin stiletto cipele od bruene koe elektrino plave boje i zanimljiv filigranski komad zlatnog nakita, prsten spojen s narukvicom, ne prebljetav ali rafinirano skupocjenog izgleda. Minimalne koliine make-upa (naveer i u sveanijim prilkama je tu i crveni ru) na karizmatinom, neoperi- ranom licu od kojeg je unatrag zabaena gusta, valovita, relativno kratka crna kosa (koja je u mladosti bila dugaka te je kao griva bila zatitni znak tadanje egzotine buntovnice): tako se dotjeruje vitka 52-godinja Parianka alirskih korijena koja je odavno pojam eleganci- je, do te mjere da ju je Diego Della Valle, vlasnik grupacije Tods u ijem je vla- snitvu od 2006. i prestina modna kua Schiaparelli, 2012. imenovao ambasado- ricom iste, u trenutku kada je odluio njeno probuditi usnulu ljepotica koju je njena utemeljiteljica Elsa Schiapare- lli, neprilagoena novim okolnostima modnog svijeta nakon Drugog svjet- skog rata, zatvorila jo 1954. Kako ste reagirali na ponudu o imenovanju za ambasadoricu Schiaparellija? - Bila sam zaista zateena. U to sam vri- jeme bila posve zaokupljena dokumen- tarnim filmom, no rekla sam sama sebi: Ovo ne smije propustiti. Gospodin Della Valle me pozvao na razgovor u proljee 2012., za to je zasluna i moja prijateljica Ins de la Fressange, koja za njega istu ulogu od 2002. obnaa u bren- du Roger Vivier. to ste prvo napravili nakon preuzi- manja nove uloge kod Schiaparellija? - Odletjela sam u New York na Met Ball, na kojem je inaugurirana izloba posveena imaginarnim razgovorima dviju modnih legendi, Else Schiaparelli i Miuccie Prade. Bio je to savreni taj- ming za reaktivaciju brenda ijom sam ambasadoricom upravo postala. Koliko ste do tada znali o kui ijom ste ambasadoricom postala gotovo est desetljea nakon to ju je njena utemeljiteljica zatvorila? - Sreom, imala sam dobro predznanje zahvaljujui utjecaju njezina nasljea na prijatelje koje imam meu mod- nim dizajnerima. Iako je za dugih est desetljea mirovanja brenda mali broj ljudi izvan insajderskih modnih kru- gova znao za Elsu Schiaparelli, njen kreativni opus imao je sve to vrijeme snaan utjecaj na veinu modnih diza- jnera. Mislim da nema nijednog koji se barem u nekoj svojoj kreativnoj fazi nije nadahnuo nekom njenom. to vam se iz njenog opusa najvie svia? - Silno potujem brojne inovacije koje je Elsa uvela u visoku modu, i uivala sam detaljnije ih otkrivati u posljednje dvije godine. Ali, moda e vas to iznenaditi, Legendarni model i autorica dokumentarnih filmova Farida Khelfa, ambasadorica je kultne modne kue SCHIAPARELLI - iznova probuene nakon punih est desetljea Razgovarao: IVAN LOZI Elleov novinar Ivan Lozi s Faridom Khelfom Aktivno ukljuena u nastanak kolekcija, Farida je bila uz dizajnera kue tijekom proba za svaki model koji je u srpnju prikazan na haute couture reviji za jesen/zima 2014. (gore lijevo i desno). Slubeni portret karizmatine ambasadorice snimio je Peter Lindbergh (strana lijevo). f IKONASTILA arida
  2. 2. 74 W W W . E L L E . H R 75 W W W . E L L E . H R INTERVJU iskreni interes za nau kuu. Ali drue- nje s novinarima mali je dio onog to ta funkcija podrazumijeva. Sudjelujem u kreativnom procesu nastanka kolekcija, s dizajnerom diskutiram o smjernicama, predstavljam kuu odjevena u njene modele... Znam da zvui kao zabava, ali tu su i odgovornosti a funkcija je, kao i sam brend, u razvoju. Kakvi su planovi kue? - Oni o kojima za sada mogu govoriti, jest da se zadrimo na visokoj modi, koju predstavljamo u sijenju i srpnju kad i svi ostali. Sljedea faza je prt--couture, predstavljanje dostupniju odjeu, u smi- slu da je unaprijed saivena i ne trebaju tri probe za izradu svakog pojedinanog modela, ali je i dalje rije o vrlo eksklu- zivnoj kolekciji, zasnovanoj na haute cou- ture pristupu kroju, izradi i doradi, koja e se prodavati samo na jednom mjestu - u naem salonu u ovoj istoj zgradi. Tu e mi sigurno dobro doi radno iskustvo ivot - uim da su to vrijednosti koje treba njegovati. Ja sam velikim dijelom sretna ena upravo zahvaljujui tome. Jeste li zbog rana iz mladosti 2011. snimili dokumentarac Une jeune- sse Tunisienne, o novoj generaciji mladih te zemlje? to vas je na to ponukalo? - Ne, moja je mladost bila takva kakva je bila jer su je uvjetovale manje global- ne okolnosti od onih na koje reagiraju mladi Tuniani u mom filmu. Bila sam zadivljena njihovim stavom, reakcijom na probleme u svijetu. eljela sam ispra- viti krivu percepciju o svim mladim muslimanima koje se zbog nekih drugih, loih, doivljava i tretira nepravedno. Ovo je bio zapis o mladoj generaciji punoj stava i odlunosti, s razvijenom svijeu o nepravdi, ali u potpunosti lie- noj nasilja i agresivnosti. To me dirnulo. Dopustite mi da vas na kraju upi- tam kako se doivljavate danas: imate alirske korijene, francu- ska ste dravljanka, utjelovljujete pariki stil... Tko je Farida Khelfa? - Pitanje je na mjestu, a odgovorit u naj- iskrenije mogue: ponosna sam na svoje alirske korijene koje ne zaboravljam niti ih se sramim, tovie. Pariankom sam postala srcem i duom odavno, a prije svega i oduvijek sam Francuskinja. I roenjem, i ivotom. A onda i stanov- nik svijeta. Ba kao to je to bila i Elsa Schiaparelli. U trenutku priprema ovog broja za tisak objavljeno je da dizajner Marco Zanini nakon samo dvije sezone naputa Schiaparelli te da e modna kua uskoro objaviti ime novog kreativnog direktora. Nema sumnje da e se s ovom vijeu angairanost Faride Khelfe u istoj modnoj kui samo poveati. steeno kod Azzedinea i Jean-Paula, u njihovim salonima visoke mode. Bit u, naime, prva osoba za direktni kontakt s klijenti- cama. Vrlo uzbudljivo. Jeste li vi svjesni svoje ljepote? - Ne smatram se lijepom, no mogu se sloiti s idejom da imam odreen stil. Volim modu i lijepo odijevanje i uivam u mogunostima koje mi je ivot pruio da ga razvijam kroz posao koji radim. U nekim sam dokumentarnim filmovima kao autor zabiljeila stil i rad dragih prijatelja i velikih dizajnera, Jean-Paula Gaultiera (2010.) i Christiana Loubou- tina (2014.). I kako je snimati film o prijateljima? - Dvostruko zahtjevnije, vjerujte mi. Iskreno sam brinula hoe li im se dopa- sti, nipoto ne bih eljela da lo film narui sjajno prijateljstvo. Pretpostavljam da je jo zahtjevni- je, budui se radi o drugom miljeu i tematici, bilo snimanje dokumen- tarca Campagne intime o branom paru Sarkozy? - Da nisam s Carlom (Bruni Sarkozy, op.a.) toliko bliska ve 20 godina, ne bi ni bilo mogue dobiti pristup pred- sjednikom paru u Elizejskoj palai, imati njihovo povjerenje i oputenost pred kamerama. Tim sam se snimanjem bavila i u asu kada je stigla ponuda iz Schiaparellija. Film sam zavrila a posao prihvatila, nosila me pozitivna energija. Dokumentarac je prikazan, a s Carlom sam i dalje prijateljica. (smijeh) Vaa dvostruka kuma je u jednom intervjuu izjavila kako ste toliko bliske da ste joj, uoi susreta s branim parom Obama u Elizej- skoj palai poslali SMS Ispljuni vaku!. Druga prijateljica, Ins de la Fressange, kumovala je vaem angamanu u ovoj kui. Vi ste autentini protagonist jednog anto- logijskog perioda francuske mode i zadivljuje koliko ste upravo u miljeu koji slovi za povran, stekli i zadrali iskrena dugogodinja pri- jateljstva. Vano vam je to? - Moj samostalni ivot (a taj je dulji od mog ivota kao odrasle osobe) obiljeila su vana i velika prijateljstva. Dugotraj- na. I svoje sinove - koji ive jedan sasvim drugaiji i zasigurno vrlo privilegiran Faridin ivot ispunjen je slavnim i vanim osobama te obiljeen dugogodinjim prija- teljstvima: (od gore pre- ma dolje) poslodavac Diego Della Valle, foto- grafska zvijezda Mario Testino, dva Jean-Paula njenog ivota, Goude i Gaultier, prijateljica Ins de la Fressange, ambasadorica Rogera Viviera, ratni drug Christian Louboutin S Azzedinom Alaiom, u njegovom parikom studiju u Maraisu, 1985. S Gaultierom na Hermesovoj reviji 2011. Roena 1962. u Lyonu u obitelji alirskih imigranata kao jedna od 11-ero djece, Farida Khelfa je sa 16 godi- na odluila vlastoruno prekrojiti svoju sudbinu koja nije mnogo obeavala u turbulentnom domu preoptereene majke i nasilnog oca. Pobrinuvi se da uvijek ima uza se dokument o dozvoli boravka u Francuskoj (ija je dravljanka postala s 30 godina), jedne je veeri, zadr- avi se u askanju s prijateljicom, u strahu od oeve kazne i teke ruke - a bio ju je poslao po kruh - naprosto otila od kue. Prenoila je kod prijateljice i sutradan autostopom otila u Pariz, pazei da ne sjedne u vozilo kakvog sumnjica koji kupi rtve po autoputu. Iako se po dolasku u glavni grad nadala da e moi stanovati kod starije sestrem taj se plan izjalovio jer je sestra sobu ve dijelila s nesimpatinim dekom. Nevjerojatnim instinktom za preivljavanje, zaputila se u noni klub Palace i ta joj je sudbonosna odluka donijela prvog u nizu vanih ivotnih prijatelja, tada 14-godinjeg Chri- stiana Louboutina, koji ju je tijekom 6 mjeseci udomio kod sebe i majke. Dvoje mladih otkaenjaka privlailo je pan