european union

Download EUROPEAN UNION

Post on 24-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TR NG I HC KINH T - LUT KHOA TI CHNH NGN HNG. EUROPEAN UNION. Ngi thc hin : Nhm16-K12404B Nguyn Ngc Bo Anh Bi B Chu o Tin Cng Trn Thanh Nhn Cn b hng dn : Ths . H Th Kim Thi. NI DUNG. S ra i ca EU - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • EUROPEAN UNION Ngi thc hin: Nhm16-K12404BNguyn Ngc Bo AnhBi B Chuo Tin CngTrn Thanh NhnCn b hng dn: Ths. H Th Kim Thi

  TRNG I HC KINH T - LUT KHOA TI CHNH NGN HNG

 • NI DUNGS ra i ca EUC cu t chc v cc nguyn tc hot ng ca EUTnh hnh kinh t - chnh tr - x hi ca EUN cng ca EUMi quan h Vit Nam - EU

 • I. S ra i ca Lin minh Chu u

  Thi gian S kin 19516 nc Ty u (Php, CHLB c, B, Italia, H Lan, Lucxembourg) thnh lp Cng ng than thp Chu u 3/1957K hip c Rma thnh lp Cng ng nng lng nguyn t Chu u v Cng ng kinh t Chu u 7/1967Hp nht 3 t chc trn thnh Cng ng Chu u 12/1991Hip c Maastricht c k, khng nh tin trnh hnh thnh mt Lin minh Chu u mi nm 2000, vi ng tin chung, ngn hng chung, 1/1993i tn thnh Lin minh Chu u (EU) vi 15 nc thnh vin, (2004: kt np thn 10 nc, 2007: thm 2 nc) 1995Hip c Schengen (v t do di chuyn) c hiu lc: 7 nc EU hy b vic kim sot i li ca cng dn qua bin gii ca nhau 1/1/1999Pht hnh ng tin chung (Euro) (2002: Euro c lu hnh chnh thc ti 12 nc thnh vin)

 • II. C cu t chc v nguyn tc hot ng ca EUEU l mt thc th kinh t, chnh tr c th vi mc lin kt su sc. V c bn, EU gm 5 c quan chnh:

 • III. Tnh hnh kinh t - chnh tr - x hi ca EUTnh hnh kinh t: Mc tiu: Thit lp mt th trng kinh t duy nht Chu u2009, sn lng kinh t chim 21% tng sn lng kinh t ton cu ( ~14,8 nghn t USD) Nn kinh t ln nht th giiSn lng xut khu v nhp khu ln nht TGi tc thng mi ln vi cc th trng ln nh n , Trung Quc,

 • a. Th trng ni a Chu u

 • b. Lin minh tin tK t khi pht hnh ng tin chung nm 1999, t 11 nc ban u hin nay c 17 quc gia s dng ng tin nyTt c cc thnh vin ca Lin minh Chu u, tr an Mch v Vng quc Anh, u b rng buc trn c s php l v vic s dng ng tin Euro nh n v tin t chnh thc

 • c. Lin minh kinh t v tin tc chia lm 3 giai on, t1/7/1990 1/1/1999, v kt thc bng vic gii tn Vin tin t chu u, thnh lp Ngn hng Trung ng Chu u(ECB).iu kin tham gia vo lin minh kinh t v tin t l:Lm pht thp, khng vt qu 1,5% so vi mc trung bnh ca 3 nc c mc lm pht thp nhtThm ht ngn sch khng vt qu 3% GDPN cng di 60% GDP v bin dao ng t gi gia cc ng tin n nh trong hai nm theo c ch chuyn i (ERM)Li sut (tnh theo li sut cng tri thi hn t 10 nm tr ln) khng qu 2% so vi mc trung bnh ca 3 nc c li sut thp nht.

 • Ngn hng trung ng chu u

 • 2. Tnh hnh chnh trNgoi giao

  Thi gian S kin1957Hnh thnh Cng ng Chu u, , cc quc gia thnh vin tp hp thnh mt khi thng nht thng lng cc vn thng mi quc t1970T chc hp tc chnh tr Chu u ra i-ni tham vn khng chnh thc ca cc quc gia thnh vin hng ti chnh sch i ngoi chung1987Lut Chu u ban hnh, T chc hp tc chnh tr Chu u i tn thnh Chnh sch An ninh v i ngoi chung (CFSP)Mc tiu ca CFSP: thc y li ch ca EU cng nh ca th gii trong vic xc tin hp tc quc t, tn trng nhn quyn, dn ch v php tr

 • b. Lin minh chnh tr

 • 3. Tnh hnh vn ha x hi

 • b. X hiTn gio:Tn gio ph bin nht l Kito gioMt s tn gio khc: Malta (Cng gio La M), Hy Lp (chnh thng gio phng ng), an Mch (Lutheran), Scotland (Trng Lo), c (Tinh Lnh),Kit huLin minh chu uc phn chia gia ngi theo o Cng gio La M, rt nhiu gio phi Tin Lnh (c bit l Bc u), vChnh thng gio ng Phngv ng Cng gio ( min ng nam chu u)

 • Dn s:2011: 501.259.840 ngi (27 nc thnh vin), chim 7,3% dn s th giiDin tch EU ch chim 3% din tch t linMDS: 115,9 ngi/km mt trong nhng khu vc ng dn nht th giiVng ng dn nht lRhine-Ruhrvi khong 11,5 triu dn L khu vc c nhiu thnh ph ton cu nht th gii

 • IV. N cng ca EUTng lai ca Euro s ra sao? Tip tc tn ti v pht trin hay ng tin chung Chu u b tan v?

 • a. Thc trng. 14/27 nc thuc Lin minh chu u c t l n tng ng hn 60% GDP. Kinh t Hy Lp c quy m nh th nhng ni s ca kh nng Hy Lp v n lm xi mn nim tin vo ng euro v khin nh u t khp th gii s hi.

 • So snh GDP nm 2010 ca cc nn kinh t thuc Lin minh chu u

 • b. Mt s nh hng

 • Biu tnh trc tr s quc hi Hy Lp phn i ct gim ngn sch

 • 2. Nguyn nhnS chnh lch v kh nng cnh tranh kinh t ca cc nc thnh vin to ra s mt cn bng thng miS qun l thiu cht ch t cc nh lnh oS mt nim tin trong x hi

 • 3. Bi hc v ng tin chung cho cc nc Chu Bi hc quan trng cho ASEAN l mi s hi nhp kinh t nn bt u vi nhng n lc t c s cn bng tng i mi nc thnh vin. Tng trng bn vng ch c th t c khi tt c cc thnh vin cng mt giai on pht trinASEAN cng cn to ra mt c ch m bo phn ng nhanh v thch hp khi c khng hong xy ra. Tng cng tin cy i vi ASEAN l iu cn thit th trng tin rng ASEAN c th x l n tha cuc khng hong.ASEAN - vi thc v cng ng, cn x l tt mt tri ca hi nhp c th mang li nhiu iu tt p hn l nhng tai hi.

 • V. Mi quan h Vit Nam - EU1990, quan h Vit Nam EU c thit lp m ra thi k pht trin mi trn c s hp tc ton din27/6/2012, Vit Nam v Lin minh chu u (EU) k Hip nh i tc v hp tc ton din (PCA): xc nh khun kh hp tc ton din trong tt c cc lnh vc, t hp tc pht trin thng mi - u t, n hp tc t php, bo v ha bnh, an ninh quc t, ng ph vi bin i kh hu, khoa hc cng ngh, gio dc o to, nng nghip, nng lng, giao thng, quy hoch th, du lch, khc phc hu qu chin tranh

 • EU hin l i tc kinh t, thng mi hng u caVit Nam, l th trng xut khu quan trng th 2 caVit Nam sau th trng MVit Nam nhp khu t EU cc loi my mc thit b, tn dc, my bay... Trong 10 nm gn y, Vit Nam lin tc xut siu sang EU vi mc xut siu trung bnh t 3-5 t USD, tng ng 50% kim ngch xut khu.EU cng l nh ti tr song phng ln th hai v ODA v l nh cung cp vin tr khng hon li ln nht choVit NamCc nc thnh vin v cc tp on ln ca EU u t voVit Nam.

 • L k tt Hip nh PCA hi thng 10/2010 di s chng kin ca Th tng Nguyn Tn Dng v Ch tch y ban chu u Jose Barroso

  **