Europass Cv Predrag Mitrovic

Download Europass Cv Predrag Mitrovic

Post on 15-Jul-2015

4.020 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Europass Meritfrteckning</p> <p>Europass Meritfrteckning</p> <p>Personuppgifter</p> <p>Efternamn / FrnamnMitrovic Predrag </p> <p>Adress(er)Parkhemsvgen 13, 141 45, Huddinge, Sverige</p> <p>Telefonnummer+46 (0)8774 77 66Mobil:+46 (0)709 200 350</p> <p>E-postadress(er)predrag@mynethouse.se</p> <p>MedborgarskapSvenskt, serbiskt</p> <p>Fdelsedatum17 juli 1965</p> <p>KnMan</p> <p>Arbetslivserfarenhet</p> <p>Datum 2009-10-01 -</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningVD, Strategisk rdgivare, frfattare</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Etablera MyNethouse som ett ledande kompetensfretag kring spjutspetsteknik</p> <p> Ta plats som rdgivare fr utvecklingen av Sveriges e-frvaltning</p> <p> Skapa oberoende kompetenscentra kring hllbar it-utveckling avseende integritet, skerhet och ppenhet</p> <p> Skriver en bok om Cloud Computing som ska lanseras i februari 2010</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressMyNethouse 2.0 Kommanditbolag, Parkhemsvgen 13, 141 45 Huddinge</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Strategisk rdgivning, konsultverksamhet, kompetenscenter</p> <p>Datum 2007-10-01 2009-09-30</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningGeneral Manager</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Att skapa/utveckla en mtesplats runt spjutspetsteknik. </p> <p> Knyta ledande experter till fretaget.</p> <p> Skapandet av ett teknikcentrum som samlar Sveriges experter och sprider kompetensen till it-proffs, beslutsfattare och politiker.</p> <p> Ledare fr boken Svenska IT-skerhetshandboken 1.0 med 13 medfrfattare som alla r ledande skerhetsexperter i Sverige.</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressLabCenter Sverige AB, Oxtorgsgrnd 2, 111 57 Stockholm</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>IT, kompetensutveckling</p> <p>Datum 2005-03-30 2007-09-30</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningNational Technology Officer</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Skapa policyinitiativ kring kommande teknik</p> <p> Strategisk kompetensutveckling av marknadens aktrer (offentliga/nringsliv) och intern organisation fr att bereda mark fr kommande teknik</p> <p> Standardiseringsinitiativ kring teknikval</p> <p> Talesperson fr teknikfrgor avseende strategi, policy och utveckling</p> <p> Frfattare till bstsljaren Handbok i IT-skerhet, 4:e upplagan</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressMicrosoft Sverige AB, Finlandsgatan 36, 164 93 Kista</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Mjukvara</p> <p>Datum 2002-01-30 2005-03-29</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningChief Security Advisor</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Samutveckla global incidenthanteringsprocess</p> <p> Leda incidenthanteringsarbete nationellt och i specifika kundcase</p> <p> Strategisk rdgivning kring kommande skerhetsteknik, processer och metoder</p> <p> Kompetensutveckling av nationella personalstyrkan kring it- och informationsskerhet</p> <p> Talesperson fr skerhetsfrgor</p> <p> Frfattare till bstsljarna Handbok i IT-skerhet, 2:a och 3:e upplagan</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressMicrosoft Sverige AB, Finlandsgatan 36, 164 93 Kista</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Mjukvara</p> <p>Datum 2000-11-27 2002-01-29</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningConsulting Manager</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Ansvarig fr kostnadscenter infrastructure &amp; messaging consulting</p> <p> Affrsansvar fr kundprojekt</p> <p> Affrsgare fr konsultaffrer</p> <p> Affrsgare fr vertikalen Government Services</p> <p> Etablering av it-skerhetsteam p Microsoft Sverige</p> <p> Personalansvar avseende kompetensutvekling, professionell utveckling och personlig utveckling</p> <p> Frfattare till bstsljaren Handbok i IT-skerhet</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressMicrosoft Sverige AB, Finlandsgatan 36, 164 93 Kista</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Mjukvara</p> <p>Datum 1999-08-04 2000-11-26</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningConsulting Manager</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Ansvarig fr kostnadscenter consulting Nordic Region</p> <p> Etablering av Novell Consulting i Norden</p> <p> Rekrytering av konsulter efter behov p respektive hemmamarknad</p> <p> Personalansvar avseende kompetensutveckling, professionell utveckling och personlig utveckling</p> <p> Affrsansvar fr kundprojekt</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressNovell Svenska AB, Kronborgsgrnd 1, 164 87 Kista</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Mjukvara &amp; tjnster</p> <p>Datum 1997-06-20 1999-08-03</p> <p>Innehavd tjnst eller stllninggare, konsult, frfattare, frelsare, frilansande krnikr</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Etablera eget fretag p marknaden</p> <p> Ansvarig fr standardisering av skrad arbetsplats fr Rikspolisstyrelsen</p> <p> Ansvarig fr tjnteutveckling av Posten Sveriges katalogtjnster</p> <p> Ansvarig fr teknikplattform avseende standardarbetsplats, standardserver, standardkatalogtjnst, applikationsprovisionering och Y2K-skring Postgirot Sverige</p> <p> Frfattare till tv bstsljande bcker (Handbok Novell IntranetWare &amp; NT 4 och Handbok Red Hat Linux)</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressNetHouse Konsult &amp; Media i Stockholm KB, Bjrkngsvgen 17A, 141 38 Huddinge</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Konsultverksamhet</p> <p>Datum1995-01-30 1997-06-19 </p> <p>Innehavd tjnst eller stllningTest- och Chefredaktr </p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Etablera IDG Testcenter</p> <p> Utveckla testmetoder fr ntverksprodukter och system</p> <p> Skapade www.idg.se i mars 1995</p> <p> Som chefredaktr ansvar fr redaktionell budget, personal och innehll i tidningen</p> <p> Planering av storyboards, boldstoryboards, frilansengagemang, rekrytering</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressIDG Sverige AB, Karlbergsvgen 77 81, 106 78 Stockholm</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Mediahus teknik och affrer</p> <p>Datum 1990-08-01 1995-01-29</p> <p>Innehavd tjnst eller stllningADB- och ntverkstekniker</p> <p>Viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsomrden Tillsammans med en teknikerkollega och en samordnande chef skapa en helt ny teknikplattform. Byte frn terminalbaserat minidatorsystem till ntverksbaserat client-/serversystem.</p> <p> Stta upp ntverksbryggor, routrar och kommunikationsfrbindelser</p> <p> Stta upp klientarbetsplatser mot unix- och stordatorsystem</p> <p> Programmering av shellscript och enklare terminalprogram</p> <p> Helpdesk, support och vervakning av ntverk</p> <p> Utbildning av slutanvndare</p> <p>Arbetsgivarens namn och adressBotkyrka Kommun, Munkhttevgen 45, 147 85 Tumba</p> <p>Typ av affrsverksamhet eller sektor</p> <p>Kommunal frvaltning</p> <p>Utbildning</p> <p>Datum2008-09-23 </p> <p>Benmning p utfrdat kvalifikationsbevisAffrs- och fretagsutveckling uppdragsutbildning</p> <p>Viktigaste mnen/yrkesfrdigheter Business risk management</p> <p> Strategisk affrsutveckling</p> <p>Utbildningsorganisationens namn och typStockholms Universitet, Fretagsekonomiska institutionen</p> <p>Niv inom nationell eller internationell klassificering7,5 HP</p> <p>Datum2005-06-11 </p> <p>Benmning p utfrdat kvalifikationsbevisCertified Information Security Manager (CISM)</p> <p>Viktigaste mnen/yrkesfrdigheter</p> <p>Utbildningsorganisationens namn och typInformation Systems Auditing and Control Association</p> <p>Datum2004-12-04 </p> <p>Benmning p utfrdat kvalifikationsbevisCertified Information Systems Security Professional (CISSP)</p> <p>Viktigaste mnen/yrkesfrdigheter</p> <p>Utbildningsorganisationens namn och typInternational Information Systems Security Certification Consortium</p> <p>Datum1988-08-15 - 1989-06-08</p> <p>Benmning p utfrdat kvalifikationsbevisLrData Datorskolan</p> <p>Viktigaste mnen/yrkesfrdigheter Datorns logik, programsprk, filhantering, databaser, OS, systemutveckling, kommunikation kontroll &amp; skerhet</p> <p> Systemering med JSP</p> <p> Programmering i COBOL p PC &amp; IBM Stordator i batch &amp; on-linemilj</p> <p>Utbildningsorganisationens namn och typLrData i Samarbete med Programator (numera CAP Gemini)</p> <p>Personliga frdigheter och kompetenser</p> <p>ModersmlAnge ditt frsta sprk Serbiska och Svenska</p> <p>Annat/andra sprkengelska, tyska</p> <p>SjlvbedmningFrstelseTalaSkriva</p> <p>Europeisk niv (*)HraLsaSamtal/muntlig interaktionMuntlig produktion</p> <p>SerbiskaC2C2C2C2C2</p> <p>SvenskaC2C2C2C2C2</p> <p>EngelskaC2C2C2C2C2</p> <p>TyskaA2A2A1A2A1</p> <p>(*) Nivn inom de Gemensamma europeiska referensramarna (CEF) </p> <p>Sociala frdigheter och kompetenser Jag r en van fredragshllare med hg verbal/kommunikativ kompetens</p> <p> Fretroendeskapare/byggare med hg frmga att samverka med diversifierade (sikts-, kultur- och nationellt diversifierade) team</p> <p> Debattledare/moderator som kan hlla ihop nr sikterna diametralt gr emot olika parters agendor</p> <p> Frfattare till 6 egna bcker och ledande vid en sjunde bok om it-skerhet med 13 skerhetsexperter som samverkar</p> <p>Organisatoriska frdigheter och kompetenser Vid etablering av ny verksamhet agerar jag med att stta verksamheten p kartan</p> <p> Kan mappa organisationens kravstllning mot teknikbehov och agera brygga mellan verksamhet och teknik</p> <p>Tekniska frdigheter och kompetenserJag besitter en lng rad tekniska frdigheter med mngder av industricertifikat och har ven utvecklat ett webbtjnstefretag. Frstr abstrakt teknik p relativt kort tid och kan snabbt forska i detaljerna bakom tekniken.</p> <p>Har under ren p Microsoft belnats med Outstanding achievement award av Microsofts CTO, Craig Mundie och Gold Star Award av Microsoft Sverige kring mina tekniska insatser.</p> <p>Datorfrdigheter och -kompetenserBehrskar windows, linux (Ubuntu &amp; Red Hat) och Mac OS X. Kan bloggverktyg som Wordpress och Blogger. Kan snabbt stta upp en milj med Windows Server 2008/IIS/SQL Server/.NET eller Linux/Apache/MySQL/PHP fr labb och utveckling. Kan p kort tid stta mig in i olika serververktyg och system.</p> <p>Konstnrliga frdigheter och kunskaper Spelar gitarr</p> <p> Sjunger</p> <p> Skriver sknlitteratur och rknar med debut som romanfrfattare innan 2011</p> <p>vriga frdigheter och kompetenser Dykare, certifierad fr PADI Open Water + ska ta Advanced Open Water vren 2010</p> <p> Golfare, 29 i Hcp</p> <p> Kampsportare med frflutet i svenska landslaget i Tae Kwon-do</p> <p>KrkortSedan 1985 fr bil (B)</p> <p>Bilagor</p> <p>Sida 4/4 Meritfrteckning fr </p> <p>Efternamn Frnamn Fr mer information om Europass g till http://europass.cedefop.europa.eu</p> <p> Europeiska gemenskaperna, 2003 20060628</p>