endoskopi aksesuarları - .kolonoskopi enteroskopi. kateter Çapı 5f 7f 5f 7f 5f 7f kateter boyu

Download endoskopi aksesuarları - .Kolonoskopi Enteroskopi. Kateter Çapı 5F 7F 5F 7F 5F 7F Kateter Boyu

Post on 12-May-2019

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

en

do

sk

op

i a

ks

es

ua

rla

r

MA

DE

IN T

UR

KEY

NDEKLER

Tek kullanmlktrYeniden kullanmaynz

Etilen Oksit kullanlarak steril edilmitir Lateks Steril deildir

Dnebilir Handle 2 Lmenli Kateter 3 Lmenli Kateter Yksek frekans uygulanabilir

1 - Basket Kateter

2 - Ta kartma Balonu

3 - Polipektomi Snare

4 - Yabanc Cisim Forsepsi

5 - E.R.C.P. Kateteri

6 - Sfinkterotom

7 - Biliyer Stent

8 - Aksesuarlar - Azlk (Dilik)

9 - Endoskop Temizleme Fras

BASKETKATETER

BKS BKH BKO

Dnebilir U

Ykama Kanal

SU HANDLE SY HANDLE RD HANDLE RY HANDLE

Kateter ap

BasketAlmas

Basket TipiBKHBKOBKS

Hegzagonal BasketOval BasketSpiral Basket

Kateter ap57

5 F (1,8 mm)7 F (2,3 mm)

Basket Almas

20253035

20 mm25 mm30 mm35 mm

Kateter Boyu

121821232531

120 cm180 cm215 cm230 cm250 cm310 cm

Handle zellii

SU SYRDRY

Sabit Ulu Handle Ykama Kanall HandleDnebilir HandleYkama Kanall Dnebilir Handle

Kodlama Sistemi

1- BKH2- 53- 204- 125- SU

:::::

Basket TipiKateter apBasket AlmasKateter BoyuHandle zellii

1- PTFE (Teflon) kateter2- 360 dndrlebilir handle3- Sv giri kanall plastik ergonomik handle 4- Multifilament paslanmaz elik tel

BKH 5 20 12 SU1 2 3 4 5

TA IKARTMABALONU

Klavuz Tel Portu

Kontrast Portu

Kateter Boyu

Balon Tipi BAKBBKStandart Balon KateterBurunsuz Balon Kateter

Kateter ap

577/58/6

5 F (1,8 mm)7 F (2,3 mm)7Fden 5Fe drlm8Fden 6Fe drlm

Kateter Tipi 2L3L2 Lmenli3 Lmenli

Balon ap 121512 mm 15 mm

Kateter Boyu

121821232531

120 cm180 cm215 cm230 cm250 cm (enteroskopi)310 cm (enteroskopi)

Klavuz Tel ap 2535 0,0250,035

Radyoopak k DHPHRadyoopak Uzak Utan klRadyoopak Yakn Utan kl

Hava Portu

BAK

BKK

Kateter ap

Balon ap

Kodlama Sistemi

1- BAK 2- 5 3- 2L 4- 15 5- 12 6- 25 7- DH

: : : : : : :

Balon TipiKateter apKateter TipiBalon apKateter BoyuKlavuz Tel apRadyoopak k

1- PTFE (Teflon), klavuz tel ve sv hareketini gsteren transparan renkli kateter2- 3 lmenli kateter3- Radyoopak marker4- Alerjik olmayan etkiye sahip yksek direnli lateks balon

rn paketinde Ta kartma Balonu ile birlikte standart bir adet enjektr bulunur,istee bal 8mm, 12mm, 15mm boyutlarnda iirebilen ayr enjektr pakete ilave edilebilir.

BAK 5 2L 15 12 25 DH1 2 3 4 5 6 7

lumen lumen

BINJ08 - 8 mm BINJ12 - 12 mm BINJ15 - 15 mm

POLPEKTOMSNARE

Koter GiriiYkama Kanal

HSK OSK ASK OSB OSWB

Dnebilir U

Snare Modeli

OSKHSKASKOSWOSBOSWB

Oval SnareHegzagonal SnareAsimetrik SnareOval Tel SnareOval Ayarl Alr SnareOval Tel Ayarl Alr Snare

Kateter ap 575 F (1,8 mm)7 F (2,3 mm)

Snare Almas

2025303520/304045

20 mm25 mm30 mm35 mm20-30 mm Aras Ayarl4045 mm

Kateter Boyu

121821232531

120 cm180 cm215 cm230 cm250 cm (enteroskopi)310 cm (enteroskopi)

Handle zelliiSUSYRDRY

Sabit Ulu HandleYkama Kanall HandleDnebilir HandleYkama Kanall Dnebilir Handle

Kateter Boyu

Kateter ap

SnareAlmas

Kodlama Sistemi

1- OSK2- 5 3- 20 4- 12 5- SU

:: : : :

Snare ModeliKateter apSnare AlmasKateter BoyuHandle zellii

1- PTFE (Teflon) kateter2- Sv giri kanall plastik ergonomik handle 3- 360 dndrlebilir, seviyelendirme zelliine sahip handle4- Monofilament/Multifilament paslanmaz elik kesi teli

OSK 5 20 12 SU1 2 3 4 5

SU HANDLE SY HANDLE RD HANDLE RY HANDLE

YABANCI CSM FORSEPS

KYK (Tripot)

KYK (Tetrapot)

HYK (Tripot)

HYK (Tetrapot)

Dnebilir U

Ykama Kanal

Kateter ap

Forseps Almas

Kateter Boyu

Fopseps Modeli KYKHYKKanca UHalka U

Kateter ap 575 F (1,8 mm)7 F (2,3 mm)

Forseps Almas202530

20 mm25 mm30 mm

Kateter Boyu

121821232531

120cm180 cm215 cm230 cm250 cm (enteroskopi)310 cm (enteroskopi)

Handle zelliiSUSYRDRY

Sabit Ulu HandleYkama Kanall HandleDnebilir HandleYkama Kanall Dnebilir Handle

Forseps Tipi 34TripotTetrapot

Kodlama Sistemi

1- KYK2- 53- 204- 125- SU6- 3

::::::

Forseps ModeliKateter apForseps AlmasKateter BoyuHandle zelliiForseps Tipi

1- PTFE (Teflon) kateter2- Sv giri kanall plastik ergonomik handle3- 360 dndrlebilir handle4- Tripot / tetrapot5- Yksek hassasiyette kavrama performans

KYK 5 20 12 SU 31 2 3 4 5 6

SU HANDLE SY HANDLE RD HANDLE RY HANDLE

RNTABLOSU

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/

Basket Almas 10 15 20 25 30 35

120 X X X X X X X X

180 X X

215 X X

230 X X X X X X

250 X X X

310 X X X X X X X

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/ Snare Almas 10 15 20 25 30 35

120 X X X X X X X X

180

215 X X X X X X

230 X X

250 X X X X

310 X X X X X X X X X X

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/ Snare Almas 10 15 20 25 30 35

120 X X X X X X X X

180

215 X X X X X X

230 X X

250 X X X X X X X X X X

310 X X X X X X X X X X

BASKET KATETER

POLPEKTOM SNARE (Oval )

POLPEKTOM SNARE (Hegzagonal)

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/ Snare Almas 20 25 30

120 X X X X

180 X

215 X X X X X X

230 X

250 X X X X X X

310 X X X X

POLPEKTOM SNARE (Asimetrik)

Bronkoskopi

Gastroskopi

Duodenoskopi

Kolonoskopi

Enteroskopi

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/

Forseps Almas 20 25 30

120 X X X

180

215 X X X X X X

230

250 X X X

310 X X X

Kateter ap 5F 7F 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/

Forseps Almas 20 25 30

120 X X X X X X

180 X X X

215 X X X X X X

230 X X X

250 X X X

310 X X X

YABANCI CSM FORSEPS (Kanca U) YABANCI CSM FORSEPS (Halka U)

Kateter ap 5/4F 5F 7F 7/4F 7/5F 5/4F 5F 7F 7/4F 7/5F 5/4F 5F 7F 7/4F 7/5FKateter Boyu/ Kesi Teli Boyu 20 25 30

120 X X X X X X X X X X X X X X X

180 X X X X X X X X X X X X X X X

215

230 X X X X X

250 X X X X X

310 X X X X X X X X X X X X X X X

Kateter ap 7F 7/4F 7/5F 8/5F 8/6F 7F 7/4F 7/5F 8/5F 8/6F 7F 7/4F 7/5F 8/5F 8/6FKateter Boyu/ Kesi Teli Boyu 20 25 30

120 X X X X X X X X X X X X X X X

180

215

230 X X X

250 X X X

310 X X X X X X X X X X X X X X X

SFNKTEROTOM (2 Lmenli)

SFNKTEROTOM (3 Lmenli)

Kateter ap 5F 7F 5F 7FKateter Boyu/

Kateter Tipi1L / EKS-EKK-EKT-EKN-EKB 2L/EKS-EKK

120 X X X

180 X X X

215

230 X X X X

250 X X

310 X X X

E.R.C.P. KATETER

Kateter ap 5F 7F 7/5F 7F 7/5F 8/6FKateter Boyu/ Lmen Says 2L / DH 3L / DH-PH

120 X X X X

180 X X X X X X

215 X

230 X X X X X X250 X X 310 X X

TA IKARTMA BALONU

E.R.C.P.KATETER

Klavuz Tel Portu

Klavuz Tel Portu

EKSEKKEKTEKNEKBKodlama Sistemi

1- EKS2- 13- 54- 125- 25

:::::

Kateter UcuKateter TipiKateter apKateter BoyuKlavuz Tel ap

1- PTFE (Teflon) Kateter

EKS 1 5 12 251 2 3 4 5

Kontrast Portu

Kontrast Portu

Kateter Boyu

Kateter Boyu

Kateter Ucu

EKSEKKEKTEKNEKB

Standart E.R.C.PKonik U E.R.C.P.Metal Konik U E.R.C.P.Metal ne U E.R.C.P.Metal Bilye U E.R.C.P.

Kateter Tipi 12Tek lmenliki lmenli

Kateter ap 575 F (1,8 mm)7 F (2,3 mm)

Kateter Boyu

121821232531

120 cm180 cm215 cm230 cm250 cm310 cm

Klavuz Tel ap 2535 0,0250,035

TEK LMENL

K LMENL

SFNKTEROTOM

Koter Girii

PK

TAPEREDU

PPK

Kodlama Sistemi

1- PK2- 7/53- 3L4- 255- 216- 357- R8- T

::::::::

Sfinkterotom ModeliKateter apKateter TipiKesi Teli BoyuKateter BoyuKlavuz Tel apKesi Teli TipiKatater U ekli

PK 7/5 3L 25 21 35 R T1 2 3 4 5 6 7 8

Klavuz Tel Portu

Kontrast Portu

1- PTFE (Teflon) kateter2- Plastik ergonomik, seviyelendirme zelliine sahip handle3- Monofilament/Multifilament paslanmaz elik kesi teli4- 3 lmenli kateter

Sfinkterotom Modeli PKPPKStandartPrecut (nden kesi yapabilen)

Kateter ap

5/4577/47/58/58/6

5Fden 4Fe drlm 5 F7 F7Fden 4Fe drlm 7Fden 5F