El rum de la rumba

Download El rum de la rumba

Post on 30-Jan-2017

234 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EL RUMB DE LA RUMBA

  Ddac Sauret Sarr

  Grau Superior de Msica Moderna

  Taller de Msics curs 2012-2013

  Treball Fi de carrera

  Tutor metodolgic: Santi Galan

 • 2

  NDEX 1. INTRODUCCI .......................................................................................................... 3

  2. METODOLOGIA ........................................................................................................ 4 2.1 Tcniques de recollida dinformaci .................................................................... 4 2.2 Selecci de lestudi de temes musicals ................................................................. 5

  3. APROXIMACI AL TEMA ...................................................................................... 5 3.1 Colonitzaci dAmrica Viejo Mundo y Nuevo Mundo ................................ 5 3.2 El guajiro i la msica camperola .......................................................................... 6

  - El punto cubano

  3.3 La can cubana...................................................................................................... 8 3.4 Gneres musicals que sorgeixen a partir de les canons cubanes ...................... 9

  - Les havaneres

  - El bolero

  - La guaracha

  - El son

  3.5 El bong.................................................................................................................... 15 3.6 Diferncies entre la rumba flamenca i la rumba cubana .................................... 16 3.7 Apareix la rumba catalana ..................................................................................... 18

  4. ANLISI DALGUNES GUARACHAS VERSIONADES A RUMBA CATALANA................................................................................................... 21

  5. CONCLUSIONS ............................................................................................................ 27

  6. BIBLIOGRAFIA I DISCOGRAFIA ........................................................................... 28

  ANNEX0S ....................................................................................................................... 31

 • 3

  1. INTRODUCCI El present treball es centra en els orgens i les arrels de la rumba catalana i parteix de la hiptesi que

  la rumba catalana sorgeix de la guaracha, el son i altres gneres musicals que es van formant a

  partir de la transculturaci, concepte que ens defineix els processos culturals que van tenir lloc entre

  el Viejo Mundo (Europa) i el Nuevo Mundo (Amrica).

  Per tal danalitzar si existeix aquest tipus de relaci entre aquests gneres i la rumba catalana, caldr

  buscar lorigen i lessncia de cada estil per veure quan, on i com interactuen i es mesclen entre ells.

  Per parlar de la rumba catalana em centrar en lestreta relaci que hi va haver entre la cultura

  musical cubana i lespanyola al llarg dels segles XVIII, XIX i XX en els viatges anomenats

  danada i tornada, on els homes i les seves msiques van creuar lAtlntic dun costat a laltre

  impulsats per raons histriques molt concretes. Citarem algunes daquestes raons histriques per

  poder entendre els diferents processos culturals que van tenir lloc entre el Viejo Mundo y el Nuevo

  Mundo, s a dir, em referir a lintercanvi cultural que hi va haver entre Cuba i Europa a partir de

  la colonitzaci dAmrica.

  Un cop contextualitzats tots aquets afers histrics, analitzarem levoluci de les diferents tendncies

  musicals que van sorgir a Cuba a principis del segle XIX i al llarg del segle XX, passant pel punto

  cubano, la guaracha, el son i la rumba cubana. Veurem el procs de formaci i levoluci

  instrumental fins arribar a la cristallitzaci de cada un daquests gneres.

  Parallelament, analitzar la rumba flamenca, on podrem veure la interacci entre els tangos

  dorigen indi i els gneres provinents dels cantes de ida y vuelta, per acabar veient com es va

  transformant fins que apareix la rumba catalana a mitjans del segle XX a travs de diferents artistes

  de Catalunya. Citarem alguns daquests artistes, analitzarem alguns temes per poder veure aquesta

  interacci entre la msica cubana i lespanyola. Aix mateix, maturar a estudiar laparici de la

  rumba catalana per determinar si realment existeix relaci entre aquest gnere i la guaracha.

  Finalment, es presentaran algunes reflexions personals a mode de conclusi sobre la relaci entre la

  guaracha i la rumba catalana on es determinar si la hiptesi plantejada al inici de la investigaci

  es compleix o no.

 • 4

  2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACI Pel que fa als instruments utilitzats per desenvolupar l'anlisi de la relaci entre la rumba i la

  guaracha, la informaci treballada s fonamentalment qualitativa degut a les caracterstiques de

  l'estudi i es recorrer a diverses tcniques per a obtenir informaci.

  2.1 Tcniques de recollida dinformaci

  Les tcniques de recollida d'informaci utilitzades per extreure conclusions significatives en la

  investigaci sn les segents:

  L'anlisi de documents: per tal de fer una contextualitzaci del cas a estudiar, s'analitzaran

  documents que estan relacionats directament amb la temtica del treball (estudis sobre els

  orgens de la rumba, sobre el son, la guaracha, diverses entrevistes publicades a

  personatges relacionats amb el mn de la rumba, etc). Aquest tipus d'informaci es combina

  amb l' extreta de lentrevistes realitzades1.

  Fons audiovisuals: per a realitzar lestudi tamb sanalitzaran vdeos relacionats amb

  artistes vinculats als cantes de ida y vuelta y la rumba catalana aix com diversos temes

  musicals.

  L'entrevista semiestructurada: possibilita obtenir una visi global sobre el tema que ens

  ocupa. s una tcnica de recollida d'informaci que permet obtenir respostes directes i una

  informaci sistematitzada. Primer, es determina quina s la informaci rellevant que es vol

  aconseguir amb lentrevista (en aquest cas es tracta de temes com quin s lorigen de la

  rumba catalana, influncies, etc...). No es prepara un qestionari tancat sin que, partint de

  la informaci concreta que es vol aconseguir es fa un gui previ i a lentrevista es fan

  preguntes obertes per poder anar entrellaant els temes segons van sorgint i obtenir ms

  matisos a les respostes.

  La majoria de les preguntes sn d'opini, per tant, permeten extreure'n valoracions i obtenir

  el discurs de personatges relacionats amb la rumba catalana per veure quina concepci tenen

  sobre aquest gnere musical i els seus orgens.

  1 Finalment, per disponibilitat de les persones a qui es volia entrevistar, noms sha pogut realitzar una entrevista.

 • 5

  Per a realitzar el treball a banda danalitzar entrevistes ja publicades, sha pogut realitzar una

  entrevista a un personatge que ha viscut els inicis de la rumba catalana des de Barcelona per veure

  quina concepci en t i extreure conclusions per a contrastar la hiptesi del treball.

  2.2 Selecci de lestudi de temes musicals

  Si b al llarg del treball es tindran en compte diversos temes relacionats amb els orgens i el

  desenvolupament de la rumba catalana, a la part final de la investigaci es presentaran temes propis

  i/o versions de rumba catalana on es mostri el vincle entre els dos gneres: la rumba catalana i la

  guaracha.

  3. APROXIMACI AL TEMA 3.1 Breu context histric: La colonitzaci dAmrica. El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo

  La histria de Cuba s anterior al desembarcament de Cristfol Colom a lilla durant el seu primer

  viatge del descobriment, el 28 doctubre de 1492.

  Levidncia arqueolgica suggereix que lilla estava habitada llavors per al voltant de cent mil

  amerindis: Guanajuatabeyes, Ciboneyes, Taianos, Arawaks, aix com per tribus antropfagues, els

  caribs. Totes aquestes tribus tenien molts cultius i ben organitzats, conreaven larrel de iuca per

  produr pa , cot, tabac i salimentaven fonamentalment de blat de moro i moniato.

  La colonitzaci de Cuba va comenar el 1511, sota la direcci de Diego Velzquez de Cullar

  nomenat governador de lilla i fundador de Baracoa, de Santiago de Cuba (1514) i de lHabana

  (1519). En menys de cinc anys, la poblaci indgena de temperament pacfic va ser reduda a unes

  centenes dindividus. Cuba possea reserves dor que van ser rpidament exhaurides, llavors es van

  promoure noves activitats econmiques: el tabac, les plantes per fer tintures, la canya de sucre, entre

  daltres... van tenir un desenvolupament considerable. Per fer possible el conreu de totes aquestes

  plantacions es va comenar a importar esclaus de procedncia africana cap a Cuba. A partir daqu

  lilla arriba a ser comercialment molt activa i llavors lHabana es converteix en un dels ports

  principals de la corona espanyola i ser una pea fonamental del complex militar i mariner entre

  Espanya i Amrica.

  Els vaixells doncs, surten de Sevilla o de Cdiz amb rumb a Amrica, i tornen a Espanya un cop

 • 6

  reunida la flota a lHabana. Tots aquets viatges danada i tornada aporten una comunicaci cultural

  molt important entre Espanya i Cuba. Hi ha una lletra del trobador granad Carlos Cano que posa a

  msica tot aix que estem comentant quan canta:

  Viva Sevilla !

  y los barcos que salen pa las Antillas

  Viva Triana!

  Y los barcos que vienen desde la Habana

  Aix doncs, a Cuba es comena a formar un cultiu de varietats tniques durant els segles de la

  colnia. Per una banda, tots aquells homes i