El rum de la rumba

Download El rum de la rumba

Post on 30-Jan-2017

233 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EL RUMB DE LA RUMBA

  Ddac Sauret Sarr

  Grau Superior de Msica Moderna

  Taller de Msics curs 2012-2013

  Treball Fi de carrera

  Tutor metodolgic: Santi Galan

 • 2

  NDEX 1. INTRODUCCI .......................................................................................................... 3

  2. METODOLOGIA ........................................................................................................ 4 2.1 Tcniques de recollida dinformaci .................................................................... 4 2.2 Selecci de lestudi de temes musicals ................................................................. 5

  3. APROXIMACI AL TEMA ...................................................................................... 5 3.1 Colonitzaci dAmrica Viejo Mundo y Nuevo Mundo ................................ 5 3.2 El guajiro i la msica camperola .......................................................................... 6

  - El punto cubano

  3.3 La can cubana...................................................................................................... 8 3.4 Gneres musicals que sorgeixen a partir de les canons cubanes ...................... 9

  - Les havaneres

  - El bolero

  - La guaracha

  - El son

  3.5 El bong.................................................................................................................... 15 3.6 Diferncies entre la rumba flamenca i la rumba cubana .................................... 16 3.7 Apareix la rumba catalana ..................................................................................... 18

  4. ANLISI DALGUNES GUARACHAS VERSIONADES A RUMBA CATALANA................................................................................................... 21

  5. CONCLUSIONS ............................................................................................................ 27

  6. BIBLIOGRAFIA I DISCOGRAFIA ........................................................................... 28

  ANNEX0S ....................................................................................................................... 31

 • 3

  1. INTRODUCCI El present treball es centra en els orgens i les arrels de la rumba catalana i parteix de la hiptesi que

  la rumba catalana sorgeix de la guaracha, el son i altres gneres musicals que es van formant a

  partir de la transculturaci, concepte que ens defineix els processos culturals que van tenir lloc entre

  el Viejo Mundo (Europa) i el Nuevo Mundo (Amrica).

  Per tal danalitzar si existeix aquest tipus de relaci entre aquests gneres i la rumba catalana, caldr

  buscar lorigen i lessncia de cada estil per veure quan, on i com interactuen i es mesclen entre ells.

  Per parlar de la rumba catalana em centrar en lestreta relaci que hi va haver entre la cultura

  musical cubana i lespanyola al llarg dels segles XVIII, XIX i XX en els viatges anomenats

  danada i tornada, on els homes i les seves msiques van creuar lAtlntic dun costat a laltre

  impulsats per raons histriques molt concretes. Citarem algunes daquestes raons histriques per

  poder entendre els diferents processos culturals que van tenir lloc entre el Viejo Mundo y el Nuevo

  Mundo, s a dir, em referir a lintercanvi cultural que hi va haver entre Cuba i Europa a partir de

  la colonitzaci dAmrica.

  Un cop contextualitzats tots aquets afers histrics, analitzarem levoluci de les diferents tendncies

  musicals que van sorgir a Cuba a principis del segle XIX i al llarg del segle XX, passant pel punto

  cubano, la guaracha, el son i la rumba cubana. Veurem el procs de formaci i levoluci

  instrumental fins arribar a la cristallitzaci de cada un daquests gneres.

  Parallelament, analitzar la rumba flamenca, on podrem veure la interacci entre els tangos

  dorigen indi i els gneres provinents dels cantes de ida y vuelta, per acabar veient com es va

  transformant fins que apareix la rumba catalana a mitjans del segle XX a travs de diferents artistes

  de Catalunya. Citarem alguns daquests artistes, analitzarem alguns temes per poder veure aquesta

  interacci entre la msica cubana i lespanyola. Aix mateix, maturar a estudiar laparici de la

  rumba catalana per determinar si realment existeix relaci entre aquest gnere i la guaracha.

  Finalment, es presentaran algunes reflexions personals a mode de conclusi sobre la relaci entre la

  guaracha i la rumba catalana on es determinar si la hiptesi plantejada al inici de la investigaci

  es compleix o no.

 • 4

  2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACI Pel que fa als instruments utilitzats per desenvolupar l'anlisi de la relaci entre la rumba i la

  guaracha, la informaci treballada s fonamentalment qualitativa degut a les caracterstiques de

  l'estudi i es recorrer a diverses tcniques per a obtenir informaci.

  2.1 Tcniques de recollida dinformaci

  Les tcniques de recollida d'informaci utilitzades per extreure conclusions significatives en la

  investigaci sn les segents:

  L'anlisi de documents: per tal de fer una contextualitzaci del cas a estudiar, s'analitzaran

  documents que estan relacionats directament amb la temtica del treball (estudis sobre els

  orgens de la rumba, sobre el son, la guaracha, diverses entrevistes publicades a

  personatges relacionats amb el mn de la rumba, etc). Aquest tipus d'informaci es combina

  amb l' extreta de lentrevistes realitzades1.

  Fons audiovisuals: per a realitzar lestudi tamb sanalitzaran vdeos relacionats amb

  artistes vinculats als cantes de ida y vuelta y la rumba catalana aix com diversos temes

  musicals.

  L'entrevista semiestructurada: possibilita obtenir una visi global sobre el tema que ens

  ocupa. s una tcnica de recollida d'informaci que permet obtenir respostes directes i una

  informaci sistematitzada. Primer, es determina quina s la informaci rellevant que es vol

  aconseguir amb lentrevista (en aquest cas es tracta de temes com quin s lorigen de la

  rumba catalana, influncies, etc...). No es prepara un qestionari tancat sin que, partint de

  la informaci concreta que es vol aconseguir es fa un gui previ i a lentrevista es fan

  preguntes obertes per poder anar entrellaant els temes segons van sorgint i obtenir ms

  matisos a les respostes.

  La majoria de les preguntes sn d'opini, per tant, permeten extreure'n valoracions i obtenir

  el discurs de personatges relacionats amb la rumba catalana per veure quina concepci tenen

  sobre aquest gnere musical i els seus orgens.

  1 Finalment, per disponibilitat de les persones a qui es volia entrevistar, noms sha pogut realitzar una entrevista.

 • 5

  Per a realitzar el treball a banda danalitzar entrevistes ja publicades, sha pogut realitzar una

  entrevista a un personatge que ha viscut els inicis de la rumba catalana des de Barcelona per veure

  quina concepci en t i extreure conclusions per a contrastar la hiptesi del treball.

  2.2 Selecci de lestudi de temes musicals

  Si b al llarg del treball es tindran en compte diversos temes relacionats amb els orgens i el

  desenvolupament de la rumba catalana, a la part final de la investigaci es presentaran temes propis

  i/o versions de rumba catalana on es mostri el vincle entre els dos gneres: la rumba catalana i la

  guaracha.

  3. APROXIMACI AL TEMA 3.1 Breu context histric: La colonitzaci dAmrica. El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo

  La histria de Cuba s anterior al desembarcament de Cristfol Colom a lilla durant el seu primer

  viatge del descobriment, el 28 doctubre de 1492.

  Levidncia arqueolgica suggereix que lilla estava habitada llavors per al voltant de cent mil

  amerindis: Guanajuatabeyes, Ciboneyes, Taianos, Arawaks, aix com per tribus antropfagues, els

  caribs. Totes aquestes tribus tenien molts cultius i ben organitzats, conreaven larrel de iuca per

  produr pa , cot, tabac i salimentaven fonamentalment de blat de moro i moniato.

  La colonitzaci de Cuba va comenar el 1511, sota la direcci de Diego Velzquez de Cullar

  nomenat governador de lilla i fundador de Baracoa, de Santiago de Cuba (1514) i de lHabana

  (1519). En menys de cinc anys, la poblaci indgena de temperament pacfic va ser reduda a unes

  centenes dindividus. Cuba possea reserves dor que van ser rpidament exhaurides, llavors es van

  promoure noves activitats econmiques: el tabac, les plantes per fer tintures, la canya de sucre, entre

  daltres... van tenir un desenvolupament considerable. Per fer possible el conreu de totes aquestes

  plantacions es va comenar a importar esclaus de procedncia africana cap a Cuba. A partir daqu

  lilla arriba a ser comercialment molt activa i llavors lHabana es converteix en un dels ports

  principals de la corona espanyola i ser una pea fonamental del complex militar i mariner entre

  Espanya i Amrica.

  Els vaixells doncs, surten de Sevilla o de Cdiz amb rumb a Amrica, i tornen a Espanya un cop

 • 6

  reunida la flota a lHabana. Tots aquets viatges danada i tornada aporten una comunicaci cultural

  molt important entre Espanya i Cuba. Hi ha una lletra del trobador granad Carlos Cano que posa a

  msica tot aix que estem comentant quan canta:

  Viva Sevilla !

  y los barcos que salen pa las Antillas

  Viva Triana!

  Y los barcos que vienen desde la Habana

  Aix doncs, a Cuba es comena a formar un cultiu de varietats tniques durant els segles de la

  colnia. Per una banda, tots aquells homes i dones que decideixen partir en busca de fortuna cap a

  laltre costat de lAtlntic, a causa de les penries que viuen a la Pennsula Ibrica, tamb italians i

  europeus que volen comprovar in situ si sn veritat totes les meravelles que expliquen sobre la

  nova terra descoberta, i per altra banda tots els esclaus que sn capturats i portats dfrica fins a

  Cuba amb la finalitat de treballar la terra. A tot aix si li sumem la poblaci indgena que existia a

  Cuba va formant un conglomerat tnic que donar lloc al sabroson poble cub i a totes les

  tendncies musicals que sorgiran al llarg del segles XVIII , XIX i XX .

  3.2 El guajiro i la msica camperola

  Guajiro se li ha dit a lhome vinculat a lagricultura, ubicat a les zones de cultiu prop de les

  ciutats , en poblacions rurals o en llocs molt allunyats dels centres urbans. Per derivaci se li va dir

  aix a les seves formes de vida, a altres aspectes de la cultura i a la seva msica.

  El Guajiro era en els seu orgens el camperol blanc arribat dEspanya en busca de terres, per la poblaci que es

  va establir en els camps de conreu cubans no era exclusivament blanca. Encara sent minoritaris fora de les

  plantacions, els negres i els mulatos tamb hi estaven presents. Lallament i la seva conducta tmida i reservada

  va fer que es conservessin casi incontaminats durant molts anys els elements hispnics ms importants com: la

  llengua espanyol, ls de la dcima espinela i la copla, el canoner popular, els instruments de corda polsada com

  el llat i la guitarra espanyola i alguns elements del vestuari2.

  La dcima, que sn poesies improvisades que estan formades per estrofes de deu versos

  octosllabs, seran molt importants pel desenvolupament daquestes msiques que sanaven gestant

  a les zones de cultiu a partir de la colonitzaci. Durant els segles XVI i XVII van aparixer, amb

  tots aquets elements de procedncia hispnica, diversos gneres musicals de cants i balls , dels quals

  2 ROY, Maya . Msicas Cubanas. Ediciones Akal. Madrid, 2003. Pg.72

 • 7

  el ms vigent s el punto cubano, tamb anomenat el punto guajiro. La investigadora Mara

  Teresa Linares ha senyalat que:

  el punto guajiro t un parentesc proper amb gneres andalusos com les peteneras, les buleras i les

  seguirillas. Tamb destaca caracterstiques notables de cants canaris com el to agut i nassal, aix com la

  utilitzaci dinflexions vocals una mica allunyades de lafinaci temperada 3

  El punto cubano

  El punto cubano s el gnere de la msica Cubana que primer es manifesta en el procs de

  formaci de la nacionalitat Cubana. Data de finals del segle XVIII i prov de cants de la msica

  camperola. Tal i com explica Maria Teresa Linares a La msica entre Cuba y Espaa (1998),

  segurament s el primer que apareix registrat en documents i fou conegut a Espanya amb el nom de

  punto de la Habana i ms tard se li seguiria dient guajiras cubanas.

  El punto en un principi estava ubicat en les zones de plantacions artesanals de tabac a loest de

  Cuba on predominava la immigraci procedent de les illes Canries i dAndalusia , ms tard

  segueix el cam marcat per lexpansi del tabac fins al centre de lilla. Els assentaments dispersos i

  la falta de comunicaci amb lexterior accentua la importncia dels anomenats guateques, unes

  festes que es celebraven espontniament entre els vens o en ocasions en cerimnies privades, com

  aniversaris, casaments o comunions. Grcies a aquestes distraccions collectives poc a poc es van

  anar consolidant els carcters essencials dels dos grans estils musicals del punto guajiro, amb la

  seva instrumentaci, melodies i cants especfics, i les tonadas.

  El punto fa servir com a text una dcima, i aquesta pot ser improvisada o apresa de memria.

  Aquet tipus destrofa ja era coneguda en la poesia culta espanyola des del segle XV y fou adoptada

  molt aviat per la poesia popular cantada, com ho testimonien molts canoners del segle XVI i XVII.

  A Cuba presenta similituds amb la dcima cantada del repertori Andals, que marca una pausa

  imprescindible per el cant desprs del quart vers . Aquests textos parlen de les vides quotidianes

  dels camperols i a travs de la improvisaci els permetia cantar sobre lluites ideolgiques, cants de

  epopeia o cants de treball. Una caracterstica del punto cubano s la controvrsia que es basa en

  lenfrontament de dos poetes-cantants, partint dun tema prviament pactat. El primer cantant

  interpreta la dcima completa; acte seguit, el seu adversari ha dutilitzar lltim vers del seu rival

  per comenar la seva prpia dcima i desenvolupar la idea contrria. 3 VORA, Tony. Msica Cubana.Los ltimos 50 aos. Alianza Editorial. Madrid, 2003. Pg.84

 • 8

  Lesquema general del punto cubano o guajiro es podria resumir aix:

  a) Introducci instrumental a crrec del llat i acompanyat per el tres i la guitarra interpretant

  una srie de figures rtmiques fixes.

  b) Exposici del tema (cantant), en quatre versos.

  c) Interludi instrumental (variacions meldiques del llat).

  d) El cantant finalitza amb el tema anterior, improvisant els sis versos restants de lestrofa.

  Al llarg de la histria han sorgit dos estils de punto cubano que es diferencien en la relaci existent

  entre el cant i lacompanyament instrumental, aquets sn el punto libre i el punto fijo.

  Punto libre: predomina a les provncies occidentals de Pinar del Ro, La Habana,

  Matanzas i Cienfuegos i la melodia (tonada) no est sotmesa a un tempo fixe, la mtrica

  segueix estrictament el ritme oratori del text, pronunciat amb certa lentitud i allargant les

  cadncies finals. Els instruments sutilitzen a mode de contracant establint aix una espcie

  de dileg amb el solista.

  Punto fijo: predomina a les provncies de Camage...