el conte interactiu

Download EL CONTE INTERACTIU

Post on 06-Jul-2015

2.203 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El projecte té com a objectiu principal incorporar les TIC en el procés de la lectura i l´escriptura a l´ Educació Infantil. Donat que a Infantil treballem de forma globalitzada, l´ús de les TIC s´ha anat introduint també a totes les àrees curriculars. La reescriptura dels contes és una de les activitats exemplars que hem portat a terme dins d´aquest projecte al llarg de tot el curs a P4 i és objecte de presentar a continuació com a una activitat innovadora i amb exitosos resultats. Consisteix, en primer lloc, en presentar un conte tradicional als infants de forma diferent : Un Power point preparat pels mestres ,amb les diferents imatges del conte, a la gran pantalla mitjançant un projector i un ordinador. Posteriorment van per parelles al racó de l´ordinador a explicar el conte i un mestre el va reescrivint , en acabar ells teclegen el propi nom al seu document. Finalment es llegeix a la resta tots els escrits, els autocorregeixen i s´imprimeixen per tenir-los a la classe. En aquesta activitat ens hem plantejat com a objectius: -Visualitzar conjuntament i compartir entre tots un conte. -Memoritzar el text.. -Verbalitzar el text après i treballar l´expressió oral individual ajudant així amb els que presentin més dificultats. -Produir un llenguatge que es pot escriure. -Familiaritzar-se amb el llenguatge escrit -Acomodar-se a l´acte d´escriure treballant la unitat de linia o d´alè mentres parlen fent correspondència a cada línea que s´escriu . -Identificar lletres i algunes tecles bàsiques al teclat de l´ordinador. - Treballar l´escriptura del propi nom, paral.lelament al treball de forma manual i amb lletres de confegir. -Donar nom a un document de Word. -Autocorrecció dels textos per part de tots els nens.

TRANSCRIPT

 • 1.

2. PRESENTACI Aquest projecte dinnovaci es va iniciar a lEscolaPblica Lavnia de Barcelona el curs 2007-08 icontinua aplicant-sedurant el present curs 2008-09. Lobjectiuprincipal sincorporar les TIC en el procs de la lectura i lescripturaa l Educaci Infantil. Donat que a Infantil treballem de forma globalitzada, ls de les TIC shaanat introduint tamb a totes les rees curriculars.La reescriptura dels contess una de les activitatsexemplars que hem portat a termedins daquest projecte al llarg de tot el curs a P4 i s objecte de presentar a continuaci com a una activitat innovadoraiamb exitosos resultats. 3. EL BLOG DE LA CLASSE Cal destacarque durant aquest projectees va obrir un blog amb el nom de la classehttp://www.princepsiprinceses.blogspot.com on queden registrades tot un recull dexperincies viscudes a laula i que obrim a les famliesperqu puguin compartir des de casa amb els seus fills/es. Representa una plasmaci del procs densenyament- aprenentatge en qu es veu reflectit que a infantil valorem molt les actituds i procediments dels infantstals com la observaci, experimentaci, manipulaci, reflexi, Durant el curssegent, 2008-09 ,es continua aplicant aquest projecte a ungrup tamb de P4 ,el blog dels qualstambcont el nom de la classehttp://blocs.xtec.cat/p4peixoslavinia 4.

 • ACTIVITAT :
 • EL CONTE INTERACTIU:ELS TRES PORQUETS
 • Material:
 • El conte dEls tres porquets . Ed.cruilla (un conte amb expressi repetitiva que facilita la memoritzaci del mateix per part dels infants)
 • Escanejar els dibuixos del conte pgina per pgina i montar un
 • Power point amb tantes diapositives com pgines t el conte.
 • -Projectorper a passar el conte des de lordinador porttil, als nens/nenes, a la gran pantalla de classe.
 • -Lordinador de laula perqu hi vagin a dictar a la mestra el conte.
 • -Fer elPower point de les reescripcions del conte i penjar-lesal
 • blog de la classe junt amb el conte.Imprimir-les per a la classe.

5. 6. 7.

 • Objectius:
 • - Visualitzar conjuntament i compartir entre tots un conte.
 • - Memoritzar el text.
 • - Verbalitzar el text aprs i treballarlexpressi oral individual ajudant aix als que presentin ms dificultats.
 • - Produirun llenguatge que es pot escriure.
 • - Familiaritzar-se amb el llenguatge escrit
 • - Acomodar-se a lacte descriuretreballant la unitat de linia o dalmentres parlen fent correspondncia a cada lnea que sescriu .
 • - Identificar lletres i algunes tecles bsiques al teclat de lordinador.
 • Treballarlescriptura del propi nom, paral.lelament al treball de forma manual i amb lletres de confegir.
 • - Donarnom a un document de Word.
 • - Autocorreccidels textos perpart de tots elsinfants.

8.

 • Metodologia:
 • Presentaci del conte sense mostrar imatges:
 • a) Parlar prviament del conte ( ttol, lautor, ..)
 • b) Avanar largument del conte i en acabar plantejar una pregunta que els
 • motivi, per mantenir latenci durant la lectura posterior i els faci buscar
 • la resposta, tipus:
 • En aquest conte surten uns porquets i un llop que.....
 • es menjar el llop algun porquet?
 • c) Lectura total del text sense interrupcions i sense imatges.
 • d) Lectura de cada part del text deixant que sigui comentada, ms
 • participativa, per part dels nens/nenes.
 • 2. Presentaci del conte amb power point del projector a la pantalla gran de laula:
 • a) Lectura total sense interrupcions i amb les imatges del power point.
 • b) Fem memria col.lectiva que consisteix arecordar i recontar entre tots
 • elconte mentres veuen les imatges, una a una.

9. 10. 3. Dictat a la mestra : Fem memria individual :Al rac de lordinador de laula dictar el conte per parelles a la mestra, la qual escriu amb lletra de pal, tamany gran, linea equivalent a la pausa natural, tot el que diguin encara que no formi part de largument del conte . A lhora de teclejar-lo, mentre el dicten, sha dincidir en la unitat de linia o dit unitat dal que representa cada linia sobre el paper i no posem capsigne de puntuaci. Desprs es llegeixen, des de lordinador, les reescriptures a tot el grup i entre tots corregeixen els textos . 4.Escriure el propi nom : En acabar els nens escriuen amb el teclat de lordinador el seu nom, a sota del document que ha escrit la mestra i es guarda en una carpeta. Amb els documents es monta un power point i es pengen al blog de la classe junt amb el conte. 11. 12. 5.Dibuixarels personatges del conte i part del dileg . En diferentsfulls dibuixen cada un dels personatges o una frase curtaque formi part del dileg: PORQUET GRAN,PORQUET MITJ, PORQUET PETIT, EL LLOP, OBRIU LA PORTA, I ES VA CREMAR EL CUL.. Es posen a unes fundes de plstic juntament amb el conte imprs explicat per ells mateixos i es deixen penjats a la classe per poderagafar en altres moments del dia. 13. 14. ANLISI DEL PROCS DENSENYAMENT-APRENENTATGE: La gran pantalla motiva i crea granespectaci, atreu latenci de tots i especialment dels nens dEE. Els contes populars sels coneixen molt b i a vegades cada un t una versi diferent, en canvi quan van al rac de lordinador a explicar el conteverbalitzenla versi presentadaa laula. Aquest fet indica una tendncia a la reproducci Verbatim. Per parelles dicten i sestableix entre ells un respecte a lhora de parlar, la qual cosa indica una diferenciaci entre conversa i dictat i un reconeixement de que malgrat que sigui entre dos s un monleg. s un treball col.laboratiu i alhora individual i respecta el desenvolupament maduratiu de cada un i els diferents ritmes daprenentatge. Fan servir lliurement les fundes dels contes impressos quan estan jugant al rac de teatre amb les titelles i entre ells fan que les llegeixen, el que representa una gran imitaci simblica 15. REFLEXIONS SOBRE EL PROJECTE -Cal tenir el material preparat i disposar dun temps previ per la seva elaboraci ( Escanejar els contes, fer els Power point ,..).s important tenir els recursos necessaris, tenir-los preparats i en condicions. -El paper del professor s determinant en aquesta activitat. Ha de presentar textos, amb lectura varies vegades per tal que lalumne arribi a memoritzar el text. Una vegada que es recorda del contingut, en aquesta situaci ha de prestar atenci al llenguatge. s important que el professor pugui conduir el dictat sota aquesta doble centraci: coherncia en relaci al contingut i cohesi del llenguatge -Una part positiva s que trenca la rutina de laula i sovint s molt motivador tractant-se de la gran pantalla. -El seguiment per part de les famlies del blog de la classe ha sigut molt positiu.El comptador del blog ens ho confirma, tot i que tant els nens com pares, mares i fins i tot germans i avis ens ho fan arribar, b de paraula o amb els comentaris que deixen escrits al blog.