egipatski svijet mrtvih

Download EGIPATSKI SVIJET MRTVIH

Post on 12-Jan-2016

89 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EGIPATSKI SVIJET MRTVIH. Vilim V.Frančišković O.Š. Kraljevica 17.11.2010. 8.B. Egipatska Mitologija. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

  • EGIPATSKI SVIJET MRTVIHVilim V.FranikoviO.. Kraljevica17.11.2010.8.B

  • Egipatska Mitologija-se zasniva na totemizmu - vjerovanju u svete ivotinje. Karakteriziraju je boanstva s ljudskim tijelom i glavom ivotinje, s tim da postoje iznimke. Jedna od glavnih dijelova religije drevnog Egipta jeste vjerovanje u zagrobni ivot, emu svjedoi velik broj pronaenih grobnica, meu kojima su piramide najvee, zatim velik broj mumija, statua, ali i brojna boanstva povezana sa zagrobnim ivotom. Veina bogova ima ankh, sveti znak ivota.

  • Egipani su se klanjali bogovima, tovali ih i prinosili im rtve. Smatrali su ih gospodarima svijeta. Vjerovali su u tisue bogova. Tako je bilo uvijek, osim za razdoblja Amarne. Po naredbi faraona Ekhnatona, hramovi su zatvoreni, a izgraen je novi grad - Amarna. U Amarni su tovali Atona - Sunev disk. Prikazima starih bogova unitavana su lica. Za vrijeme invazija Grka, Thoth je povezivan sa Hermesom. Tijekom vladavine Rimljana, uvedeno je kranstvo, te su hramovi zatvoreni. Izdana je naredba da se zabrani tovanje poganskih bogova. Tada je Egipat preivio sve, osim gubitka svojih bogova.

  • BOGOVIPrema egipatskoj mitologiji, prvotno je postojao ocean Nun, koji se spominje kao i bog. Iz njega je izronio breuljak. Ali postoje 3 mita o nastanku bogova iz Nuna. Prvi potjee iz Heliopolisa, Grada Sunca, te govori da je na poetku iz Nuna roen bog Sunca. Izvorni mit kae da je to Atum, ali je poslije u mitu spominjan Ra. U Novom kraljevstvu, mit govori da je Amon-Ra bog Sunca. Bog Sunca je ispljunuo ua i Tefnut, blizance, a iz njegovog oka je nastala Hathor. Drugi mit dolazi iz Memfisa, gdje se vjerovalo da je stvoritelj svega i Atumov otac Ptah, bog umjetnika. Trei mit, iz Hermopolisa, kae da je na poetku postojao i ocean Nun, i bog Nun. Bog Nun imao je enu Naunet, a oboje su bili vodene sile. Uz njih su bili jo neki bogovi, a vaniji su Amon i Amaunet.

  • Zagrobni ivotEgipani su vjerovali u ivot poslije smrti. To vjerovanje potjee iz sage o Izidi i Ozirisu. Oni su vladali Egiptom na poetku. Njihov brat Set bio je ljubomoran na njih, pa je skovao urotu. Postoje tri inaice mita o tome kako se Set rijeio Ozirisa - prva kae da se pretvorio u krokodila, druga da se pretvorio u vodenkonja, a trea, Plutarhova verzija, kae da je Oziris rtva urote. Set je ubio Ozirisa, i nastala je smrt. Anubis i Izida su ipak oivjeli Ozirisa, koji je postao vladar carstva mrtvih. Kad bi ovjek umro, njegova bi dua dola u podzemlje - Duat, gdje bi mu se sudilo. Dui bi postavili mnoga pitanja i naveli grijehe. Anubis bi stajao kraj vage i motrio srce i pero koje simbolizira Ma'at, boicu pravde i istine. Ako bi dua prola, Thoth bi to zabiljeio, a Horus bi duu odveo Ozirisu, do kojeg su stajale Izida i Neftis. Pokojnik bi uivao u pogrebnom ivotu, a mogao se pridruiti posadi Ra, koji je svakog dana putovao nebom donosei ljudima svjetlost i toplinu.. Pokojnika bi mumificirali i poloili u grobnicu.

  • Vaniji egipatski bogovi Nun - ocean prema heliopoliskom mitu, bog prema hermopoliskom mitu.Ra - bog Sunca, ima glavu orla, u Starom i Srednjem kraljevstvu kralj bogova.Amon-Ra - spoj Ra i Amona, boga Tebe, staroga grada.Amaunet - prva Amonova ena, nastala iz Nuna.Khonsu - bog Mjeseca, zajedno sa svojim roditeljima Amonom i Mut zatitnik Tebe.Khepri - bog jutarnjeg Sunca, skarabej.Atum - bog zalazeeg Sunca, ovnova glava, spoj s Raom (Ra-Atum).Tefnut - boica vode, kie i vlage, lavlja glava.Geb - bog Zemlje i vegetacije.Nut - boica neba, majka zvijezda i bogova.Izida - boica ljubavi, braka i ivota, Ozirisova ena.Set - bog glave vuka, vladar pustinja.Anubis - bog-akal, prvotno kralj podzemlja, nezakoniti Ozirisov sin.Horus - bog-sokol, postoje dva Horusa - sokol i bog ljudskog tijela i sokolove glave.etiri Horusova sina - etiri boga, tite kanope i mumije, pomau im mone boice. .Neit - boica rata, drevna sjverna boica, vlada lukom i strijelom, "Majka Bogova"..Selkis - boica korpiona i lijeenja, zatitnica mumija i faraona.Bes - bog veselja i plesa, udni patuljak, pratitelj Tawaret.Ptah - bog umjetnosti, prema memfiskoj mitologiji, stvoritelj neba i Zemlje, Atumov otac.Kek - bog tame, stvoritelj svemira.Ammut - udovite od vie dijelova, prodire zle ljude.

  • IZGLED SVEMIRAEgipani su vjerovali da svemir ine bogovi koji su personifikacije elemenata prirode. Geb je Zemlja, on lei dolje. Na njemu je u, zrak, koji razdvaja Geba od Nut, neba. Nutino tijelo je nebo, a njime se kreu Sunce, Mjesec i zvijezde. Ocean Nun je oko Geba te predstavlja sva mora, a nalazi se i na nebu pa je nebo plavo. Veina drugih bogova ivi na nebu, dok Oziris sa mrtvima ivi u podzemlju - Duat. Rijeka Nil je sveta rijeka, a njezin bog je Hapy, personifikacija vode i obilja. Set je vladar pustinja koje okruuju dolinu Nila.

  • K R A J