ebook altium designer

Download Ebook Altium Designer

Post on 01-Jul-2015

566 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

LI NI UCng vi s pht trin nhanh chng ca my tnh, CAD (Computer Aided Design) ngy cng hon thin v c ng dng trong hu ht cc lnh vc ca khoa hc k thut. i vi chuyn ngnh in t, nhiu phn mm CAD cho php v mch, m phng mch in v chuyn sang mch in mt cch nhanh chng v hiu qu nh: OrCAD/PSPICE, EAGLE, Mutisim Workbench, MicroSim, Altium Designer, Altium Designer, phin bn trc kia c tn gi quen thuc l Protel DXP, l mt trong nhng cng c v mch in t mnh nht hin nay. c pht trin bi hng Altium Limited, Altium Designer (Altium) mang li cho ngi dng mt mi trng lm vic ht sc chuyn nghip. Nhng cng chnh l mt tr ngi ln cho nhng ngi mi lm quen vi phn mm ny. L mt sinh vin ngnh in t, trc kia ch quen dng OrCAD, khi chuyn sang s dng Altium ti cng gp rt nhiu kh khn. Nhng khi tm hiu v bc u s dng Altium ti ngy cng thy Altium thc s rt ng hc hi. Ti liu v Altium bng ting Vit theo nh ti thy th cha nhiu, v trong qu trnh lm quen vi phn mm ny ti cng t my m rt nhiu, v c bit l s gip ca cc anh em trn din n Dientuvietnam.net. Trong phi k n cc bi vit ca 2 thnh vin: phamthaihoa v DTTH. thc s l nhng t liu qu gi v him hoi v Altium. Qua y cho tc gi gi li cm n n 2 thnh vin trn v cc thnh vin khc ca Dientuvietnam.net. Bi vit c s dng mch in trong Gio trnh thit k mch in t ca tc gi Thc s Nguyn Vit Tuyn, ging vin khoa in t, trng i hc Cng nghip H Ni. Ti liu c hon thnh vi s ti tr ca b phn Mitchell Electronic R&D Division thuc tp on Aqua Corporation. Do ch mi lm quen vi Altium nn trong bi vit kh trnh khi sai st v vy tc gi rt mong nhn c kin ng gp ca bn c gn xa. Mi kin xin gi v:

Tin tLp: in t 4_K8, Khoa: in T Trng: i hc Cng nghip H Ni Email: protiendat@gmail.com

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-1-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Chng 1: V S NGUYN LTrc ht chng ta cng lm quen vi mi trng lm vic ca Altium Designer. Cho n thi im cun Ebook ang vit th Altium Dsigner ra n phin bn 6.8. Nhng cun Ebook c thc hin trn bn 6.7. Bn v u tin l mch n nh tc ng c, c s nh sau:

Khi ng chng trnh t shortcut trn destop mn hnh nn hoc t Menu Start >> All programs >>Altium Designer 6 >> Altium Designer 6. Khi ca s lm vic ca Altium Designer c dng nh sau:

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-2-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

to s nguyn l trc ht ta cn to 1 project (D n) mi: T menu File >> New >> Project >> PCB Project Hoc bng cc phm tt: F, N, J, B. Vic s dng phm tt s gip bn thit k nhanh hn. Cc phm tt ca menu tng ng c gch chn di menu hoc lnh tng ng:

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-3-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

y ta chn PCB Project: D n mch in phc v cho vic chuyn t s nguyn l sang mch in cc chng sau ny, PCB (Printed Circuit Board): mch in. By gi trn ca s Projects ca Bn lm vic bn pha tri s xut hin tn 1 project mi c tn mc nh l: PCB_Project1.PrjPCB v pha bn di xut hin thng bo No Documents Added: Do cha c ti liu, bn v no trong d n. Ta c th lu li Project ny vi tn mi: bm phi chut vo PCB_Project1.PrjPCB mt menu mi xut hin, chn Save project ti ca s hin ra chn ni lu gi project v t tn mi cho project ti mc File name l: Baitap1.PrjPCB.

Ta s thy ca s project s c tn mi l: Baitap1.PrjPCB. By gi ta thm bn v s nguyn l mch in vo project: bm phi chut vo Baitap1.PrjPCB ti menu xut hin chn: Add New to Project, ti menu con hin ra chn tip Schematic (S nguyn l). Cn nu bn v c t trc ta c th chn Add Existing to Project (tt nhin chng ta cha c bn v no s dng la chn ny).

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-4-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Trn ca s Project bn di Baitap1.PrjPCB xut hin bo cho ta bit ti liu ngun mi c tn mc nh l: Sheet1.SchDoc, ng thi c 2 biu tng xut hin cng Baitap1.PrjPCB v Sheet1.SchDoc l biu tng 2 t giy: t giy bo rng c s thay i trong project va to (ta va thm vo s nguyn l) nhng cha lu li s thay i ny vo project. T giy trng bo rng ti liu Schematic cha c s thay i g (do ta cha v g). Ta lu li bn v ny vi tn mi bng cch bm phi vo Sheet1.SchDoc ti menu hin ra chn Save, chn ni lu bn v v t tn mi cho bn v ti mc File name, y ti t l: Nguyenly1.SchDoc. Tn mi ny tng t cng c th hin li ca s qun l project. Mi trng lm vic ca Altium t ng chuyn sang mi trng v mch nguyn l. Phn tch mch nguyn l u bi cho ta thy: Mch gm 5 din tr, 1bin tr, 2 t in, 1 cun dy, 3 diode, 1 triac, 2 transistor npn, 1 cng tc chuyn mch 3 chu, 6 chn ngun ni mass. Ta tin hnh ly cc linh kin ny t th vin ca Altium. y l mi trng v mch nguyn l:

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-5-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

tin hnh ly linh kin ta di chuyn chut n menu Libraries gc phi, nu khng thy menu ny th vo menu: Designe> Browse Library (n phm tt: D, B), sau ko th ca s ny vo gc phi ca chng trnh (n v gi chut tri, ri th vo gc phi), hoc n vo nt , khung Libraries s ch t ng Nn, menu Libraries xut hin bn gc phi cho ta d thao tc. Ca s Libraries xut hin.

Theo mc nh th vin Miscellaneous Devices.IntLib t ng xut hin. Th vin ny cha hu ht cc linh kin dn gin nh: in tr, t in, transistor, . ly in tr: ta g Res1 vo khung tn linh kin. Hnh dng trong s nguyn l v chn cm (footprint) s xut hin bn di. Nhp Place Res1 ly in tr. Lc ny

bn cnh con tr chut c si tc hnh ch thp (crosshair) ng thi linh kin Res1 di chuyn theo con tr ny. Nhng hy khoan n chut tri 1 ln na t res1 vo mch nguyn l: bm phm Tab xut hin hp thoi Component Properties cha cc thng s v ty chn v linh kin.

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-6-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Ti mc Properties, khung Designator thay R? bng tn linh kin ny l R1 k hiu. T ny v sau mi khi ly Res1 k hiu ca linh kin s t ng tng ln 1: R2, R3, . Ti khung Comment miu t linh kin ta c th cho Nn i bng cch b chn mc Visible. Gi tr ca in tr ny bng 39K, Nhng theo mc nh gi tr ny l1K, do ta phi nhp li gi tr ny ti mc Parameter for R?-Res1, khung Value thay 1Kbng gi tr tng nag l 39K. V cn m bo du tch mc ny c xut hin. ( cho gi tr ny th hin trn bn v). Sau khi nhp xong nhn OK. Lc ny trn con tr chut R? c thay bng R1, nhng nh ta thy th hnh dng ny rt b, phng to hnh v bm phm Page Up trn bn phm 1 hoc nhiu ln n khi no thy hnh v ph hp th thi. thu nh bn v ta c th bm phm Page Down trn bn phm. Chn v tr ph hp trn bn v, nu mun quay linh kin c th bm phm X, hoc Y, ri bm chut tri t linh kin in tr ny ln bn v. Nh vy l R1 c t trn bn v. Sau khi t xong ta thy trn con tr chut vn xut hin linh kin in tr R2 ( c t ng tng ln), do vn trong ch t Res1. Ta c th ly lun 4 in tr cn li bng cch chn nhng v tr trn bn v ri t lin tip 4 in tr ny. kt thc ly Res1 ta bm phm ESC. C 1 im cn lu l: cc gi tr in tr trong bn v l khc nhau do ta phi t li cc gi tr ny bng cch trc khi t R2, R3, R4, R5 ta bm phm Tab t li cc gi tr ny (hoc c th khng cn thay i ngay, ta s t li cc thng s ny sau). Tng t, ly 2 t in: vo menu Libraries vn ti th vin Miscellaneous Devices.IntLib ta g Cap v bm chut vo Place Cap, v trc khi t t in ny vo

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-7-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

bn v ta cng bm phm Tab hin hp thoi Component properties: ti khung Designator thay C? bng C1, b chn mc Visible khung Comment. Theo mc nh gi

tr t ny l 100pF, ta c th chnh li gi tr ny (hoc b qua sau ny chnh li) thay 100pF bng 0.1uF Khung Value ca mc Parameters for C?-Cap (ch u thay cho k t micro). Nhn OK v chn 2 v tr khc nhau trn mn hnh lm vic t 2 t ny.

Tip theo, ly Diode: ti menu Libraries, vn ti th vin Miscellaneous Devices.IntLib ta g Diode vo khung tn linh kin. Theo mc nh mt cu diode s xut hin u tin. Ta ko xung v chn ng Diode nh hnh v bn.

Nhn Place Diode tr v mn hnh lm vic. n phm Tab v t li tn cho diode ny l D1 thay v D? ti hp thoi n phm Tab hin hp thoi Component Properties nh phn trn hng dn. Nhp OK v t 3 diode ln bn v. Nhn ESC kt thc ly diode. 2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni -8-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Tin hnh ly bin tr, cng ti th vin trn, g Rpot vo khung tn linh kin. Nhn Place RPot quay v mn hnh lm vic.

n phm Tab hin hp thoi Component Properties:

Thay R? bng R6, b chn mc Visible khung Comment, nhp li gi tr 100K khung Value ca mc Parameters for R?-Rpot, sau n OK v mn hnh lm vic, chn v tr thch hp v t bin tr vo. Nhn ESC kt thc ly bin tr. Tip theo, ly Triac, vn ti th vin Miscellaneous Devices.IntLib ta g Triac vo khung tn linh kin:

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-9-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Chn ng Triac nh hnh v trn. Ri n Place Triac quay v mn hnh lm vic. n phm Tab hin hp thoi Component Properties:

Thay Q? bng Q1 ti khung Designator. Ri nhn OK v chn v tr trn mn hnh t Q1. n ESC kt thc ly Triac. ly Transistor NPN, vn ti th vin trn ta g 2N3904 vo khung tn linh kin ri nhn vo Place 2N3904:

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-10-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Trc khi t vo bn v n phm Tab hin hp thoi Component Properties, thay Q? bng Q2 khung Designator, sau nhn OK quay v mn hnh lm vic v t 2 transistor vo bn v. n ESC that ch ly transistor.

ly cun dy, vn ti th vin trn, g Inductor Iron vo khung tn linh kin ti menu Libraries. n Place Inductor Iron t cun dy vo bn v. Trc khi t n Tab v thay k hiu L? bng L1 ti khung Designator ca hp thoi Component Properties. Nhn OK v Dt cun dy ti v tr thch hp trn bn v. Nhn ESC that ch ly cun dy.

2008- Tin t - in t 4-K8 i hc Cng nghip H Ni

-11-

Hng dn Altium Designer

***

Aqua Corporation.

Nh vy l

Recommended

View more >