džon evans: ilirska pisma

Download Džon Evans: Ilirska pisma

Post on 20-Jan-2016

124 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Feljton u listu “Glas srpske”, izlazio od 2. do 22. juna 2009. godine

TRANSCRIPT

 • Feljton u listu Glas srpske, izlazio od 2. do 22. juna 2009. godine

  Don Evans: ILIRSKA PISMA

  02.06.2009 17:00 |

  PISMO PRVO Izbeglice i pobunjena Bosna

  Uprkos tome to se konferencija zavrila u dimu, izgleda da u Engleskoj vlada opti utisak da su sada stvari mnogo bolje nego to su bile pre nekoliko meseci. Rusija e, reeno nam je, za trenutak larmati i pretiti. Srbija ve pregovara o uslovima, a to se tie Bosne i Bugarske - ta najposle znai sudbina hrianskih stanovnika u Turskoj prema evropskom miru? Ve je posuto diplomatsko ulje na uznemirene vode i ipak nekako sa s' arrahgera. Izbeglice e se vratiti; pobunjenici e jasno videti da treba da poloe oruje istog trenutka kada ih Rusija napusti; a to se tie rajinog poloaja, to moramo ostaviti dobroj turskoj uviavnosti da ga "pobolja".

  Ne tvrdim da uivam poverenje bilo Rusije ili Kneevine. Meutim, to se tie bosanskih izbeglica i bosanskih pobunjenika, a mogao bih dodati i bosanskih muslimana, postarao sam se da lino ispitam istinsko stanje stvari. Tako sam tokom tekog putovanja dovoljno video i uo da bih mogao otvoriti oi onima koji se uputaju u ova ugodna razmatranja. Ukoliko se stvar odnosi na same pokrajine u kojima su poele sadanje nezgode, usuujem se ak da tvrdim da izgled za sreenje odnosa nije nikada bio tako slab kao sada.

 • Surovost prema izbjeglicama

  Izbeglice, proterane iz Bosne surovim delima (koja, iako nisu objavljena u engleskoj tampi, skoro prevazilaze one uase u Bugarskoj), sada umiru na desetine i stotine, gladuje i mrznu se u surovim klancima Dinarskih planina. Uprkos svemu, oni nee da se vrate.

  Bosanski pobunjenici ve dre planinska uporita, koja obuhvataju prostor od preko 1.000 kvadratnih milja. Prilino su naoruani i verujem da su ne samo sposobni da se odre i bez strane pomoi, ve da ak mogu, ako ne budu spreeni stranom intervencijom, da obrazuju novu i slobodnu dravu - malu bosansku Crnu Goru - u severozapadnom delu pokrajine.

  Najposle, to se tie turskih obeanja i ustava na papiru, ve je pad Midhat-pae pripremio vae itaoce da shvate kako se turska vlada ne usuuje da objavi novi ustav u Bosni na narodnom jeziku i konano, to se tie bar zapadne Bosne, tamo je vlada Stambola stvarno prestala da postoji. Inae, oblast koja nije u rukama pobunjenika potpuno je pod terorom dominantne kaste domaih muslimanskih fanatika, begova i aga i njihovog (Bosna je polufeudalna) krvnikog baibozukog odreda, i oni uopte vie nisu odani centralnoj vladi.

  Ba u ovom momentu ponavljaju se, u oblastima oko Travnika i Banje Luke, najgori uasi, kakvi su pre injeni u Bugarskoj. Pred sobom imam sledee podatke iz izvora na koje se moete potpuno osloniti. Izbijanjem fanatizma sada je ponovo opustoen ve opustoeni deo Bosne. Fanatizam se pojavio meu oloem muhamedanskog stanovnitva u Travniku, negdanjoj prestonici ove zemlje. Jedna banda ovih hulja, oko stotina na broju, probila se do Banje Luke i ve od kraja prolog meseca pljakake bande ovih fanatika upadaju u hrianska sela koja stanovnitvo nije napustilo.

  Taan broj stvarno poubijanih nemogue je doznati, jer jo nisu pribavljeni tani podaci. U jednom jedinom selu, u upi kod Banje Luke, bilo je est takvih ubistava; mnogi su surovo pretueni, a izvrena su i druga nasilja, o kojima ne mogu da piem.

  Osvajaju glad i bijeda

  Najgore je to to je po najveoj zimi veliki broj mirnog stanovnitva iz straha napustio domove i sada se skriva u umama ili je preao granicu. Novine u Zagrebu navode da je broj ovih novih izbeglica dostigao 5.000.

 • Broj je verovatno preteran i iz opreza ne mogu da se oslonim na autoritet hrvatskih i dalmatinskih novina. elim da mojim itaocima naglasim injenicu da je preuvelian broj izbeglica koji su se vratili svojim popaljenim kuama. Sad ba, dok ovo piem, pristiu vesti o dolasku novih izbeglica iz Glamoa. Prema njihovom iskazu, oni su izbegli ne toliko zbog nekog odreenog akta varvarstva, ve jednostavno zbog gladi i bede.

  Ukupan broj ovih izbeglica sada iznosi oko etvrtinu miliona. Jedan deo njih se nalazi u Srbiji i Crnoj Gori, a ostatak u austrougarskim pokrajinama Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji. Prema poslednjem slubenom izvetaju, ovde ih u Dalmaciji ima: u okolini Benkovca 1.779, ibenika 13, Knina 10.490, Korule 4, Dubrovnika 17.094, Kotora 2.200, Sinja 2.300, Makarske 300. Utvrdie se, svakako, da stvaran broj prevazilazi navedene podatke. Austrijske vlasti su odbile da registruju mnoge koji ive u samoj blizini bosanske granice; drugi, premda su u neznatnoj manjini, poseduju vlastita sredstva za ivot; neke su pomogli prijatelji preko granice. Dve engleske gospoe (Mis Irbi i Mis Donston), smetene sada, zbog svog obimnog rada na pomaganju izbeglica, ovde u Kninu, sreditu ljudske nevolje, opravdano veruju da bi, to se tie ovog kraja, trebalo zabeleiti da ima oko 12.000 izbeglica. Ako bismo uz ovo raunali i izbeglice u umama preko granice, tada bi se njihov broj u ovoj okolini popeo do blizu 17.000.

  Teror

  Izabrana pisma Artura Dona Evansa, koja je slao "Manester Gvardijanu" kao putopisac i istraiva na Balkanu, predstavljaju njegova saznanja o ilirskim provincijama posebno o tekoj 1877. godini na ovim prostorima. Autor govori o alosnom stanju u Bosni, svakodnevnom nasilju, o bijedi izbjeglica, okrutnosti Austrougara, o pobunama i nametnutom ivotu ovdanjim pokrajinama, o "gerilskim operacijama izmeu Turaka i pobunjenika". Evans je htio da nemoralnu politiku Austrougarske razotkrije i ne dozvoli da se tiinom prekrije vladavina terora u Bosni u drugoj polovini 19. vijeka.

  http://www.glassrpske.com/drustvo/feljton/ILIRSKA-PISMA-PISMO-PRVO-Izbeglice-i-pobunjena-Bosna-1/lat/22896.html

 • PISMO DRUGO - Izbeglice u peinama

  Velika nevolja je stanje do kojeg su Turci uspjeli da dovedu Pravoslavnu crkvu u pokrajini. Mitropolit u Sarajevu i vladike kupuju svoje poloaje kod vjernog sluge Divana, postavljenog "grkog" patrijarha u Stambolu. Kako je vladianski blagoslov iznijet na cjenjkanje.

  ******************

  Da bih ispitao neka nepristupanija stanita ljudske bede i da bih se lino upoznao sa poloajem i izgledima za budu-nost bosanskih pobunjenika, spremio sam se za odlazak na divlje i snegom prekrivene visije Dinarskih planina koje lee iza onoga to je poznato kao turska granica.

  Napustio sam Knin pod vrlo dobrom zatitom, u drutvu jednog gospodina, domoroca, koji je radio sve mogue i najbolje da pomogne dvema engleskim gospoama u njihovom tekom radu oko ublaavanja nevolje.

  ovek o kome govorim jeste Uzelac, sin bosanskih roditelja, roen na dalmatinskoj zemlji; pa, iako kulturan ovek i nezavisnih predstava, on je tokom prve godine pobune preuzeo komandu nad pobunjenicima u ovom delu Bosne. Za vreme svoga vostva postigao je nekoliko vanih uspeha u borbi protiv Turaka.

  Da je i dalje zadrao komandu, pobunjenici bi nesumnjivo sada posedovali vei deo oblasti. Uzelac je bio ranjen, te je zbog zdravstvenog stanja i intriga Komiteta napustio komandu. Posle njega komandu je preuzeo hrabri, ali nepismeni Bosanac, vojvoda Golub, i, najposle, srbijanski pukovnik Despotovi, sadanji komandant.

 • Kao i nekoliko drugih potenih ljudi u Kninu, Uzelac je bio primoran, smicalicama Komiteta, da se dri po strani svega. Ipak nije prestao da radi sve to je mogao u korist nesrenih Bosanaca.

  Slovenski muslimani

  I njegovo duboko poznavanje pokrajine i, inae, iscrpno poznavanje svih sadanjih faza bosanske istorije daju mu pravo da govori o ovim stvarima sa dovoljno autoriteta. I pored simpatija za sadanji pokret, njegova oseanja nisu obojena religioznim fanatizmom, a to mu uveliko slui na ast. Tokom jednogodinjeg komandovanja radio je sve mogue da zadobije prijateljstvo domorodaca, slovenskih muslimana Bosne. Meutim, postigao je samo delimian uspeh. Toliko je religiozno indiferentan da sam ga vie puta uo gde uzbueno govori: "Bilo bi mnogo bolje da su svi bosanski hriani preli na islam nego to se danas vodi ova bedna meusobna borba".

  Bivi pobunjeniki voa oseao je zdravu i iskrenu odvratnost prema svetenicima, ak i pravoslavne i ortodoksne veroispovesti. I zaista, jedna je od glavnih ranijih nevolja stanje do kojeg su Turci uspeli da dovedu Pravoslavnu Crkvu u pokrajini. Mitropolit u Sarajevu i vladike kupuju svoje poloaje kod onog vernog sluge Divana, postavljenog "grkog" patrijarha u Stambolu. A prilikom dolaska u svoje stado jedina je pomisao novog "duhovnog pae" kako da spekulacijom izvue novac.

  Stoga je nie svetenstvo svedeno na tako alosno stanje koje je teko i zamisliti. Ukoliko su seoski svetenici prostiji, utoliko su manje sposobni da se suprotstave nametima svojih nadlenih. Njihov ih duhovni nadzornik zadrava u prastarom stanju nadzornosti i izgledada je zadovoljniji kada nae svetenika koji ne zna da ita liturgiju. "Ne treba meni vae, u novo ruho odeveno, jeretiko uenje", naroito naglaava gojazni mitropolit dok naplauje i stavlja u depove doprinose koje mu po redu predaje jedan bedni seoski svetenik sa svoje crkvene optine.

  Srean sam to mogu navesti da je ovde fanariotska hijerarhija sasvim nadmudrila samu sebe, ba kao to je to postigla i u Bugarskoj. Jaram turkofilskih vladika vrlo je uticao da se seoski popovi i njihovo stado ujedine u zajednikoj opoziciji i da tako izbije demokratski duh, koji je, inae, uvek veoma jak u niim krugovima Pravoslavne Crkve.

  Trgovina ikonama

 • Ovaj duh izvesno jo ivi pod uticajem starih grkih republika, slino rimokatolikom centralizmu, koji ovekoveava organizaciju Carstva iz etvrtog veka.

  Uzelac je prekratio nae putovanje priajui mnoge vesele prie o seoskim popovima i fanariotskim vladikama, a nekolike su dostigle Bokaovu vrednost. Neki pokojni mitropolit kitio se nepodesnim imenom Dionisius jer je bio jedan od pristalica Bahusa i smatrao je korisnim i potrebnim da, prilikom poseta, nosi sa sobom dobru zbirku "ikona".