draf report psm

Download Draf Report Psm

If you can't read please download the document

Post on 07-Jun-2015

1.098 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Latarbelakang Kerusi merupakan sebuah perabot untuk duduk, menyandarkan belakang,

meletakkan tangan, dan amnya digunakan oleh seorang sahaja. Kerusi juga mempunyai empat kaki untuk menyokong tempat duduk di atas lantai. Tanpa tempat bersandar dan tempat meletakkan tangan ia dikenali sebagai bangku. Kerusi untuk tempat duduk lebih dari seorang adalah seperti sofa, bangku panjang, settee, couch, loveseat, atau recliner. Kerusi yang terdapat dalam kereta atau panggung wayang turut dipanggil sebagai tempat duduk. Perabot kerusi biasanya boleh digerakkan atau dipindahkan. Tempat bersandar sesebuah kerusi kebiasaannya tidak ditutup sepenuhnya untuk membolehkan pengudaraan. Terdapat juga tempat bersandar kerusi diperbuat daripada bahan yang berongga-rongga atau terdapat lubang untuk tujuan perhiasan dan pengudaraan. Seperti yang sedia kita maklum, kerusi mempunyai kegunaannya yang tersendiri dan mengikut kesesuaian yang ditetapkan. Contohnya kerusi di perhentian bas, kerusi di kedai makan, kerusi di perpustakaan, kerusi di sekolah, kerusi di majlis, dan sebagainya mempunyai kegunaan yang berlainan. Kerusi tersebut haruslah digunakan ditempat yang sesuai dengan tempat, situasi, atau acara untuk tujuan keselesaan pengguna.

1

1.2

Pernyataan Masalah Daripada pemerhatian yang dilakukan terdapat banyak kerusi kegunaan pelajar di

bilik-bilik kuliah yang telah rosak. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti punca-punca kegagalan dan mencadangkan penambahbaikan ke atas struktur kerusi tersebut.

1.3

Objektif Kajian Objektif bagi kajian ini adalah untuk menyiasat kegagalan yang berlaku pada

struktur kerusi kegunaan pelajar di UTeM dan mencadangkan penambahbaikan.

1.4

Skop Kajian 1. Mengkaji struktur kerusi kegunaan pelajar di UTeM. 2. Mengenalpasti bahagian yang kritikal pada kerusi apabila dikenakan beban. 3. Melakukan analisis kegagalan statik secara teori. 4. Melakukan analisis kegagalan statik dengan menggunakan perisian MSC NASTRAN/PATRAN. 5. Melakukan analisis kegagalan lesu pada komponen kerusi yang berkaitan. 6. Analisis keputusan dan kesimpulan.

2

1.5

Kepentingan Kajian Kajian ini akan dapat memperluaskan lagi pemahaman terhadap struktur sebuah

kerusi dan bagaimana nilai kekuatan yang diperolehi boleh dinilai ketepatannya. Selain itu, kajian ini dapat menilai jangka hayat kerusi apabila beban dikenakan berkali-kali. Perbezaan hasil ujian yang didapati boleh difahami dengan jelas puncanya dengan menenalpasti titik genting kegagalan pada kerusi tersebut.

3

BAB 2

KAJIAN ILMIAH STRUKTUR KERUSI

2.1

Pengenalan Dalam kajian ilmiah ini membincangkan tentang kekuatan bahan kerusi yang

digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kerusi pelajar. Pemahaman mengenai sifat kekuatan pada bahan kerusi akan memudahkan bagi menganalisis kegagalan struktur kerusi secara statik. Manakala pemahaman bagi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kerusi pelajar pula akan membolehkan kita membuat anggapan di mana titik genting kegagalan pada sesebuah kerusi. Di dalam bab ini juga, semua aspek menjadi maklumat yang berguna harus dikaji dan diselidiki. Pelbagai maklumat dan aspek harus dikumpulkan bagi memulakan sesuatu analisis. Maklumat-maklumat mengenai kajian berkenaan syarikat-syarikat pengeluar kerusi pelajar dan tesis PSM diperolehi melalui sistem komputer iaitu internet sepenuhnya. Di samping itu maklumat-maklumat tersebut turut diperolehi daripada Pejabat Pembangunan UTeM dan perpustakaan UTeM bagi mendapatkan sumber rujukan mengenai kerusi pelajar yang tersedia ada dan buku-buku rujukan dan jurnal yang berkaitan bagi sokongan kajian ini.

4

2.2

Definasi kerusi Menurut Kamus Dewan, kerusi didefinisikan sebagai tempat duduk yang

mempunyai kaki dan tempat bersandar (dan biasanya juga mempunyai tempat meletakkan tangan). Manakala menurut MACMILLAN English Dictionary, kerusi didefinisikan sebagai sebuah perabot bagi seseorang untuk duduk, dengan tempat bersandar, kaki, dan kadangkala dengan dua tempat meletakkan tangan.

2.3

Jenis-Jenis Kerusi Terdapat pelbagai jenis struktur kerusi untuk kegunaan pelajar di UTeM. Berikut

adalah jenis-jenis kerusi pelajar:a) Kerusi pelajar dengan meja

Spesifikasi : a) Mempunyai meja jenis papan serpihan (chip board) b) Berwarna biru gelap c) Diperbuat daripada plastik (polypropylene)

5

d)Bingkai kerusi diperbuat daripada keluli lembut jenis geronggang

b)

Kerusi pelajar dengan meja

Spesifikasi: a) Diperbuat daripada plastik (polypropylene) b) Berwarna kuning cair c)Bingkai kerusi diperbuat daripada keluli lembut jenis geronggang d) Mempunyai meja jenis papan serpihan (chip board)

c)

Kerusi pelajar dengan meja

Spesifikasi: a) Diperbuat daripada plastik (polypropylene) 6

b) Berwarna biru cair c) Bingkai kerusi diperbuat daripada keluli lembut jenis geronggang d) Mempunyai meja jenis papan serpihan (chip board)

d)

Kerusi pelajar dengan meja

Spesifikasi: a) Diperbuat daripada plastik (polypropylene) b) Berwarna biru gelap c) Mempunyai meja jenis papan serpihan (chip board) d) Bingkai kerusi diperbuat daripada keluli lembut jenis geronggang

e)

Kerusi Menunggu

7

Spesifikasi: a) Terdapat tiga kerusi tersedia b) Diperbuat daripada bahan plastik(polypropylene) c) Mempunyai meja jenis papan serpihan (chip board) d) Berwarna biru gelap

2.4

Statistik Kerosakan Berikut merupakan statistik kerosakan kerusi pelajar di UTeM:Jadual 2.1: Statistik kerosakan kerusi di UTeM Tempat Bilangan Kerosakan Jenis Kerosakan

1

- Engsel pada meja kerusi tercabut

8

Bilik Taklimat 1

14

-Engsel pada meja kerusi tercabut

2

Bilik Taklimat 2

44

3

Bilik Kuliah 2

1

- Kerosakan pada kaki kerusi

9

- Kerosakan pada kaki kerusi i)

Makmal 4 Measurement & Instrumentation ii) 2

Berdasarkan statistik kerosakan kerusi pelajar di atas kebanyakkan jenis kerosakan adalah pada engsel meja dan juga pada bingkai kaki kerusi. Di mana engsel pada meja yang tercabut dan bingkai kaki kerusi yang patah terutama yang berdekatan 10

dengan sambungan yang dikimpal. Antara punca yang menyebabkan jenis kerosakan ini mungkin adalah disebabkan oleh perbuatan pelajar itu sendiri contohnya perbuatan vandalisme. Selain itu, penggunaan yang terlalu kerap dan digunakan dalam tempoh yang lama turut menjadi punca berlakunya kerosakan terutamanya pada kerusi yang telah karat pada bahagian tertentu. Oleh kerana skop kajian yang dijalankan hanya tertumpu kepda kerosakan secara mekanikal atau yang disebabkan oleh kegagalan lesu maka kerusi yang dikaji adalah pada jenis kerosakan di mana bingkai kaki kerusi yang patah. Maka struktur kerusi yang akan dikaji adalah jenis kerusi pelajar dengan meja.

2.5 Struktur dan Komponen Kerusi Berikut merupakan spesifikasi kerusi yang dikaji:11

Meja tulis

Tempat Duduk

Rangka badan

Rajah 2.1: Spesifikasi kerusi yang dikaji 2.6 Ciri-ciri Bahan Kerusi yang Dikaji

12

Jadual berkala terdapat 103 unsur-unsur. Bagaimanapun, satu jumlah bahanbahan yang besar adalah mungkin apabila ini digabungkan dalam pelbagai pecahanpecahan sebagai sebatian-sebatian. Banyak usaha ahli-ahli sains bahan dan jurutera menumpukan bagi mendapatkan resepi-resepi khususnya daripada hasil sebatiansebatian itu dengan struktur molekul, sehingga mengakibatkan satu profil yang dipanggil ciri-ciri. Bahan-bahan kerusi yang dikaji meliputi termoplastik, besi lembut, dan papan serpihan.

2.6.1

Termoplastik (polypropylene) Polimer termoplastik adalah bahan yang boleh dilembutkan menerusi pemanasan

dan dikeraskan menerusi penyejukkan secara berulang kali. Termoplastik merupakan bahan yang fleksibel, penebat suhu dan elektrik, tahan impak, ringan, sensitif pada suhu, lembut, dan tahan kakisan. Bahan ini juga kukuh dari ciri-ciri mekanikalnya iaitu mempunyai kekuatan alah (32MN/m), modulus kekenyalan (3300 MN/m), mudah dibentuk dengan menggunakan proses penyuntikan plastik dengan takat lebur (88C). Apabila terdapat ikatan silang yang pesat, polimer menjadi tegar dan tidak boleh dibentuk bila dihabakan. Komponen dalam kerusi bagi bahan ini adalah tempat duduk kerusi.

2.6.2

Besi lembut (mild steel)

13

Besi lembut adalah bentuk besi yang paling umum dan harganya adalah murah dan ia menyediakan ciri-ciri bahan yang boleh diterima dalam pelbagai aplikasi.Besi lembut mempunyai kandungan karbon yang rendah (lebih 0.3%) dan ianya bukan terlalu rapuh atau mulur. Ia mudah dibentuk apabila dipanaskan, maka ia boleh ditempa. Ianya juga selalu digunakan di mana kuantiti besi yang besar perlu dibentuk, contohnya seperti struktur besi. Density bagi besi ini ialah 7,861.093 kg/m (0.284 lb/in), kekuatan tegangan adalah maksimum 500Mpa (72.500 psi) dengan modulus Young 210 Gpa.

2.6.3

Papan serpihan (chip board) Papan serpihan atau chipboard produk papan kejuruteraan dikeluarkan dari

kilang partikel kayu, seperti serpihan-serpihan kayu, pengetaman kilang papan, atau juga abuk gergaji, dan resin sintetik atau ikatan sesuai yang lain yang ditekan dan dilemparkan. Papan serpihan merupakan jenis fiberboard, sejenis bahan komposit, namun ianya diperbuat daripada kepingan papan yang besar daripada medium-density fiberboard dan papan keras.

BAB 3

14

KAJIAN ILMIAH ANALISIS KEGAGALAN

3.1

Pengenalan Definisi kegagalan adalah mana-mana perubahan pada bahagian mesin yang

membuatkan ia tidak dapat menunjukkan fungsi tersendiri. Seperti yang diketahui, terdapat dua jenis