dorpsketting 2107

Download Dorpsketting 2107

Post on 20-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weekblad De Dorpsketting, nr. 2107

TRANSCRIPT

 • Feestelijke Kerk - Ketting

  Weekblad de Dorpsketting

  Datum: 14 nov. 2011 Oplage: 1060

  In deze Dorpsketting:

  Parochieberichten 2

  Rouwkaart 4

  Uitnodiging kerk 5

  Restauratie 6

  Kaartjes Film 7

  Adviesraad 9

  Sinterklaasvlag 13

  Marathonschaatsen 15

  Trots op ons orkest 17

  Vrijwilligersmiddag 18

  In gesprek 19

  Sport 20

  Live in Stompwijk 23

  Help Lianne 25

  Kortebaanboek 27

  Open podium en Jamm 31

  Film Stompwijk 33

  IJsclub 35

  Gaanders 37

  Redactie en druk: Marga, Yvon, Trees, Jacintha, Petra Nieten en vouwen: Loes, Wilma en Ria Redactieadres: Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Kopy inleveren: Maandag vr 10.00, email uiterlijk maandag tot 18.00 E-mail: redactie@dorpsketting.nl Web-site www.stompwijk.nl

  Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 Bezorging: Door vrijwilligers Gratis publicaties: Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc Tarieven: 5,00 1/8p 10,00 p, 20,00 p, 30,00 p, 40,- 1/1pagina Eenmalige adv.: Tekst+geld uitsluitend contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Politie: Leidschendam-Voorburg: 070 4247511

  Spreuk van de week

  De man die een berg verzet, begint met het wegdragen van kleine steentjes.

  Chinees gezegde.

  Nummer: 2107

  De Adviesraadvergadering van a.s. donderdag komt te vervallen ( zie verder blz. 9)

  Uitnodiging feestelijke heropening Kerk,

  Nu de restauratie nagenoeg is afgerond, verheugd

  het ons zeer, U allen uit te nodigen voor een fees-telijke heropening van ons kerkgebouw. Wij gaan dit doen op zondag 20 november met

  om 10:00 uur een plechtige Eucharistie viering. Om 12:00 uur is er dan een informeel gedeelte, welke om 13:30 uur eindigt.

  (zie verder blz. 5) En woensdagmiddag om 15.00 uur is er aandacht voor de nominatie van onze kerk als eervol monu-

  ment.

 • -2- Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

  Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668

  Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88

  2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604 Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

  Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur Openingstijden parochiesecretariaat

  Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

  E-mail: sintlaurentius@hotmail.com Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

  Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

  Overleden Mw. Maartje Tuit- Noorlander in de leeftijd van 88 jaar. Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie.

  Dinsdag 15 nov. 10.00 uur Afscheiddienst voor Maartje Tuit- Noorlander, waarna bijzetting op het

  kerkhof naast de kerk.

  Woensdag 16 nov. 09.00 uur geen viering 15.00 uur uitreiking van de monumentenprijs toe- gekend door de gemeente Leidschendam

  Zaterdag 19 nov. 19.00 uur geen viering Zondag 20 nov. 10.00 uur Eucharistieviering met gezamenlijke koren. Officile ingebruikneming van de gerestaureer de kerk. Voorganger pastoor J.v.d. Bie

  Misintenties Zondag 20 november 10.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Piet Roeling, overleden ouders Turkenburg, Carla Noorder-

  meer Steenland, Tinie v. Santen Ham, Nic v. Santen, Jan v.d. Krogt, Jan Kerkvliet, Ton en Carla v.d. Bosch, Cors v.d. Bosch en Jeanne v.d. Bosch - v Haaster, Leen en Josien Olsthoorn Lourens, Gerardus v. Steen, Thea v. Leeuwen Kuipers, fam. v. Leeuwen Kuipers, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen Koot, Jannie Suyten - v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom Zoetendaal, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnen-

  burg .v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Niek v. Schie, Bas v.d. Helm.

 • -3- Kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars

  Zaterdag 19 nov. 19.00 u geen geen geen

  Zondag 20 nov. 10.00 u John O/ T.v.S Marianne T. Ramon v. Santen Anika Luk

  Mededeling van uit het secretariaat. Mensen met een Missie, kalender 2012

  Verkrijgbaar telefonisch op nummer 071-5804342, deze kalender kan even-tueel gratis worden bezorgd, kosten 8, 00 euro per stuk.

  Het secretariaat.

  Dank voor uw medeleven!!

  De vele kaarten spreken van harten vol liefde. De vele bloemen zeggen boekdelen. De vele

  bezoekers in de beide ziekenhuizen, spreken van zalige Zoetewouders en Stompwijkers, vrienden en familie.

  Meeleven getuigt van heel veel engelen op aar-de. Na drie maanden ben ik weer thuis en we hopen op genezing en wedergeboorte, alleen

  hoop ik dat ik daar niet negen maanden op moet wachten. Ik heb nu mijn handen vol aan die twee krukken.

  Annemiek heeft nu weer haar handen vol aan

  gevulde tassen, want na maanden eet ik weer heerlijk thuis. U allen, grote dank voor uw blijken van liefde, hartelijkheid en meeleven. Ik

  geloof in Kerstmis als mijn wedergeboorte en in Pasen als mijn opstanding uit donkerte en onmacht. Nogmaals dank voor uw doen in liefde.

  B. v.d. Plas, em. pastoor

  Kerststukjes

  De datum dat we weer kerststukjes gaan maken is don-

  derdag 15 december. We mogen weer gebruik maken van het Dorpshuis om de stukjes te maken. Heeft u een ochtendje tijd over om een stukje te maken voor zieke

  en oudere parochianen dan zijn we daar heel blij mee, vele handen maken licht werk! En u kunt weer materiaal en groen meenemen. U mag het ook brengen (Oosteinde

  23) of ik kom het bij u ophalen (tel. 5802059).

  Annie van Rijn

 • -5-

  Uitnodiging 20-11-2011

  Beste Parochianen, dorpsgenoten en belangstellenden.

  De afgelopen tijd hebben velen zich ingespannen om de restauratie van onze

  kerk in goede banen te leiden, financile middelen te verschaffen en op en andere wijze bijdrage te leveren. Als Kerkbestuur zijn wij zeer verheugd en dankbaar voor al deze betrokkenheid en belangstelling.

  In de aanloop naar de restauratie is er door veel dorpsgenoten aangegeven veel waarden te hechten aan het kerkgebouw als orintatie-, middelpunt in het dorp. De kerk is na een grootschalige aanpak weer gereed voor haar

  functies gedurende de komende generaties.

  Tijdens de restauratie was het noodzakelijk om de vieringen op andere loca-ties te verzorgen. Vieringen vonden plaats in het Dorpshuis, de sporthal en in

  Zoeterwoude. Nadat de binnenzijde van de kerk weer gereed en bruikbaar was, is deze al eerder in gebruik genomen.

  Nu de restauratie nagenoeg is afgerond, verheugd het ons zeer, U allen uit te nodigen voor een feestelijke heropening van ons kerkgebouw. Wij gaan dit

  doen op zondag 20 november met om 10:00 uur een plechtige Eucharistie viering. Om 12:00 uur is er dan een informeel gedeelte, welke om 13:30 uur eindigt.

  Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 20 november 2011.

  Namens het Kerkbestuur en de restauratie commissie.

  C.A. Bergen Vice-voorzitter.

  Openingstijden: Donderdagavond 19.00 21.00 u Zaterdag 11.0014.00 u Sinterklaas is weer in het land en kan in de stal prachtig speelgoed halen voor kinderen van alle leeftij-

  den. De kerstafdeling staat helemaal klaar en ziet er weer fantastisch uit en u kunt weer volop ideen opdoen.

  Voor grote meubels, kasten, tafels en stoelen hebben wij een fotoverkoop-

  boek dit lig in De Stal of vraag er naar wanneer u n kijkje komt nemen op Dr. Van Noortstraat 137 A Telefonisch bereikbaar 06-23525700 Voor meer informatie www.kringloopdestal.nl Wanneer u nog speelgoed of kerstspullen op zolder heeft staan welke u

  niet meer gebruikt, breng deze dan naar de stal of geef n belletje als u het niet kan brengen. U geeft de spullen een 2e leven en de kerk is u er zeer dankbaar voor.

 • Restauratie Kerkgebouw Stompwijk voltooid Zondag 20 november vindt de heropening van het kerkgebouw in Stompwijk

  plaats. De aanvang van de feestelijkheden is om 10.00 uur en bestaat uit een Eucharistie viering, die om 12.00 uur wordt vervolgd door een receptie.

  Het kerkgebouw en pastorie hebben een zeer intensieve restauratie onder-gaan. Een project dat begin 2010 een aanvang nam en medio 2011 gereed

  was. Oorspronkelijk dateren de gebouwen uit 1873. De kerk, het hart van de dorpskern, is in neogotische stijl gebouwd naar een ontwerp van architect Evert Margry. De laatste opknapbeurt heeft plaats-

  gevonden in 1984. De kerk met pastorie is een Rijksmonument en ook Monumentenzorg vindt het behoud van de gebouwen waardevol.

  Vandaar dat parochie H. Laurentius een subsidie van

  900.000, heeft ontvangen op een kostenplaatje van ongeveer 2,4 miljoen Euro.

  De Stompwijkse bevolking en ook oud Stompwijkers hebben veel obligaties gekocht. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar gekomen door giften, leningen, legaten enz.

  Tevens zijn er veel werkzaamheden in eigen beheer door vrijwilligers uitge-voerd. Ook hebben veel acties plaatsgevonden. Tot slot zijn er aanzienlijke bedragen ontvangen van het A.H.H.J. van Raven-steyn fonds uit Leidschendam, het Prins Bernard Cultuur fonds en het Skan

  fonds. Daarnaast is er een hele lijst van fondsen met bescheiden bedragen w.o. de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer, de Gravin van Baylandt Stichting uit Den Haag