Zevenaar Post week29

Download Zevenaar Post week29

Post on 22-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 2 Betuweroute bij ProRail ZEVENAAR/LOBITH - Sinds deze maand is de exploita- tie van goederenspoorlijn…

TRANSCRIPT

‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 2 Betuweroute bij ProRail ZEVENAAR/LOBITH - Sinds deze maand is de exploita- tie van goederenspoorlijn de Betuweroute door Keyrail overgedragen aan ProRail. Dat betekent dat er vanaf nu één organisatie is voor al- les rondom het beheer van het spoor in Nederland. Tot vorige maand waren er twee organisaties: Keyrail voor de Betuweroute en ProRail voor de rest van het Ne- derlandse spoor. Twee be- drijven betekende voor de goederenvervoerders in de praktijk vaak dubbel werk: twee keer onderhandelen over de prijs, twee keer een contract afsluiten en twee keer een factuur ontvangen. Vanaf deze maand is dat voorbij. Voor de ‘buren’ van de Be- tuweroute betekent deze verandering dat het aan- spreekpunt is gewijzigd. Voor vragen of opmerkingen over de Betuweroute kunt u vanaf nu terecht bij ProRail. De afdeling publiekscontac- ten beantwoord alle vragen over het spoor, en vanaf nu dus ook over de Betuwe- route. De afdeling publieks- contacten is 24 uur per dag en zeven dagen per week te bereiken op: 0800-776 72 45 (gratis). “ProRail heeft de opdracht om te zorgen dat de levensader van het goe- derenvervoer per spoor er spic-en-span bijligt, en de Keyrail-medewerkers weten als geen ander wat verladers en vervoerders op dat gebied van ons verlangen. Samen kunnen wij een flinke verbe- tering in gang zetten”, vindt Hugo Thomassen, voorzitter van het Landelijk Coördina- tieteam Goederen. En de ambities zijn hoog. Zo moet het goederenver- voer per spoor vanuit Rot- terdam de komende jaren ten opzichte van weg en water groeit van de huidige 8 procent naar 20 procent in 2020. Sinds deze maand is de exploitatie van goederenspoorlijn de Betuweroute door Keyrail overgedragen aan ProRail. Foto: ProRail Province Gelderland ziet graag meer toeristen rond de rivieren. De fietspendelboot maakt deze zomer opnieuw vaartochten. Foto: RBT KAN ZEVENAAR/LOBITH - De Rijn, Maas, Waal en IJssel vormen het decor voor steeds meer nieuwe toeristische pro- ducten. De fietspendelboot maakt in de zomer van 2015 opnieuw vaartochten. Bo- vendien worden er nieuwe fietsroutes langs het water op de markt gebracht. Het Beuningse kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas neemt kunstliefhebbers mee op een digitale fietstocht langs kunstwerken aan de rivieren in het Rijk van Nij- megen. En weervrouw Mar- got Ribberink treedt op als digitale gids op fietstochten langs de rijke cultuurhisto- rie aan het water. Ook kan er in tal van gebieden aan het water struintochten worden gemaakt. Alles wat te maken heeft met ‘Gelderland mooi- ste waterkant van Neder- land’ is beschreven in een gratis inspiratiebrochure en staat op geldersestreken. nl/rivieren. Het geheel wordt uitgevoerd onder leiding van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen RBT KAN. Deze zomer zul- len op 7 dinsdagen tussen 14 juli en 25 augustus pen- delboten vaartochten maken over de Waal, de IJssel en de Nederrijn. Vertrekplaatsen zijn Arnhem, Nijmegen, Tol- kamer, Rees (D), Deventer, Kasteel Doorwerth en Eiland van Maurik met diverse aan- legplaatsen onderweg. Het volledige vaarschema van de pendelboot, routekaarten, prijstabel en tal van tips om een vaartocht te combineren met een fietstocht in de om- geving is gebundeld in een (gratis!) inspiratiebrochure. Die is verkrijgbaar bij VVV’s en toeristisch bedrijfsleven in de regio Arnhem Nijme- gen en de aanlegplaatsen van de pendelboot. De nieuwe fietsroutes en struinbrochu- re zijn ook bij de VVV’s in de regio Arnhem Nijmegen verkrijgbaar. Gelderland gaat fors inzetten op toerisme rond de rivieren -7380FE!;DA>! @8$ 6''% 2014 www.reijmer-sierbestrating.nl IJsseldijk 26 6931 AB Westervoort Telefoon 026 - 311 69 08 Mobiel 06 - 212 21 368 Openingstijden: Ma-Vr 7.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-17.00 uur IEDERE ZONDAG OPEN GROOTHANDEL - EIGEN IMPORT - NATUURSTEEN - SIERBESTRATING ALLES KAN THUISBEZORGD WORDEN FURORA TEGELS GECOAT 60-60-4 in 6 kleuren leverbaar € 23,50 m2 Mongolian black groot wildverband € 20,- m2 Basalt G684 gevlamd € 29,- m2 Graniet donkergrijs gevlamd+ geborsteld 40-40-3 € 22,50 m2 Graniet lichtgrijs 40-40-3 € 22,50 m2 Graniet lichtgrijs romaans verband € 22,95 m2 18 soorten WAALFORMAAT getrommeld € 13,95 m2 Retrico antraciet met impregneer 60-60-6 nu € 15,00 m2 MBI Tegels Lentekleur 60-60-6 van € 12,50m2 Keramisch voor buiten vanaf € 32,50 m2 MUURBLOKKEN grijs/zwart, antraciet 60-15-15 € 2,65 per stuk MUURBLOKKEN 30-10-10 in 5 kleuren leverbaar € 0,85 per stuk DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!! OP=OP Hoe vaak draait u ’s nachts? Komt u ook moeilijk in slaap? Doe de gratis SLAAP-ID meting TOPSLAPEN.NL Nieuwstraat 4 Telefoon 026-4422777 Naast ROZET en ACTION ArnhemNaast ROZET en ACTION Arnhem ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 3 Spullen voor Doedorp? ZEVENAAR - Het is de laat- ste maand voor Doedorp/ 10001 en 1 nacht: de tijd van de voorverkoop; de laatste voorbereidingen en de laat- ste zorgen om alle spullen op tijd binnen te hebben. De organisatie van Doedopr is dringend op zoek naar pallets, onbehandeld hout, spijkers, lakens, knutselma- teriaal, en nog veel en veel meer. U kunt hierover contact opnemen met Barbara van Hall, zie onder aan het be- richt. Ook zijn we nog op zoek naar bedrijven die ons willen sponsoren met mo- biele toiletten, dikke tuin- slangen of die er een spring- kussen neer willen zetten. De voorverkoop ( alleen weekkaarten) is 10 juli van start gegaan. Nog even wat info hierover: Tot en met 21 augustus 16.00 uur bij Rebers Boek en Buro, Mark- straat 29/37 en Intertoys, Muldershof 44 zevenaar. De kosten voor de weekkaar- ten zijn: 8,00 euro voor de 4/ 5 jarigen en 21,00 euro voor de 6 t/m/ 12 jarigen. De dagkaarten ( alleen ver- krijgbaar aan de kassa op het Doedorp-terrein ) kos- ten: 4/ 5 jarigen 3,50 euro en voor de 6 t/m 12 jarigen 6,00 euro. Informatie is verkrijg- baar bij Barbara van Hall, tel. 0316-332765 KORT NIEUWS Leisurelands boekt positief resultaat ZEVENAAR - Leisurelands, voorheen RGV Holding B.V., heeft 2014 afgesloten met een positief resul- taat. Er vond een stijging plaatst van de bezoekers- aantallen, mede door de fusie met vijf recreatiege- bieden in de Achterhoek en Liemers en het mooie voor- en najaar. In 2014 zijn ook veel nieuwe ont- wikkelingen gerealiseerd op de gebieden. Het recreatieseizoen van 2014 kenmerkt zich voor- al door een goed voor- en najaar. Augustus was juist erg nat en koud, maar het zomergevoel kwam in sep- tember en oktober weer te- rug. 2014 telde 23 zomerse dagen (25 graden of meer) en 2 tropische dagen (30 graden of meer). Door het lange recreatieseizoen en de overname van de vijf recreatiegebieden in de Achterhoek en Liemers nam het bezoekersaantal toe van 3,4 miljoen (2013) naar 3,8 miljoen. Daar- naast trokken de op de Leisurelands recreatiege- bieden gevestigde exploi- taties ruim 1,7 miljoen be- zoekers, een stijging van bijna 11%. Daarmee komt het totaal aantal bezoe- kers in 2014 ruim boven de 5,4 miljoen, een record stijging van 10% ten op- zichte van 2013. Zie: leisurelands.nl Geschiedenisproject Leven in de Liemers feestelijk gestart BABBERICH - Bibi Bodegom, projectleider van Leven in de Liemers, gaf tijdens de bijeen- komst uitleg over het project. Er wordt een canonredactie van historici uit de hele re- gio samengesteld die samen de Canon van de geschie- denis van de Liemers gaan beschrijven. Daarbij wordt goed gekeken naar wat al be- schikbaar is en waarmee dit aangevuld kan worden. Die canon wordt uitgebreid met persoonlijke verhalen van het Leven in de Liemers: Toen en Nu. Met Liemerse organisaties worden deze verhalen verteld en beleef- baar gemaakt, met verras- sende evenementen en acti- viteiten die plaatsvinden in de drie gemeenten. Voor het organiseren van activiteiten is door de gemeenten een sti- muleringsbijdrage beschik- baar gesteld. De deelnemers voelden zich aangesproken en geïnspireerd om mee te doen met het project. Ook u kunt uw bijdrage leveren voor de canon, de verhalen of de activiteiten. Persoonlijke verhalen van inwoners van de Liemers zijn voor het pro- ject van groot belang. Hier vertelde Joska van der Linde van Stichting Gelders Erf- goed over. Verhalen kunnen aangeleverd worden op de, te ontwikkelen, projectweb- site. Ook in het boek ‘Leven in de Liemers is voor mij...’ dat werd uitgereikt aan de wethouders Tienke van der Werf, Johannes Goossen van gemeente Duiven en Herman Futselaar van de gemeente Westervoort. Joska gaf al een voorproefje van oral history tijdens haar presentatie. Heeft u interesse in de cur- sus oral history die in het na- jaar van 2015 gegeven wordt? Neem dan contact op: leven- indeliemers@gelderserfgoed. nl of bel: 026-3521696. Voordat de bijeenkomst Leven in de Liemers officieel van start ging, vendelde de jeugd van schutterij EMM Ooy-Zevenaar op de binnenplaats van Halsaf. Foto: Gelders Erfgoed Contactgegevens redactieMercatorweg 28, Postbus 60133 6800 JC Arnhem T (088) 013 0870 E redactie.zp@wegenermedia.nl I www.zevenaarpost.nl Eindredactie Henk Jansen Algemeen redactiechef Frank Kuijpers E f.kuijpers@wegenermedia.nl Media-advies en advertentieverkoop Ronald Bohm E r.bohm@wegenermedia.nl T 06 - 222 034 39 Patrick Verheij (salesmanager) E p.verheij@wegenermedia.nl Of stuur ons een e-mail op het adres adverteren.gelderland@ wegenermedia.nl Commercieel Directeur Adelinde Harms E a.harms@wegenermedia.nl Bezorgklachten www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten T (0900) 424 57 26 Familieberichten E familieberichten@wegenermedia.nl T (088) 013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl Rubrieksadvertenties E telesales@wegenermedia.nl T (0900) 674 38 36 Druk Wegener Nieuwsdruk Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl Zevenaar Post is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV © Wegener Media BV Colofon TIJGER TARWE VAN 2,46 VOOR 1,95 BOTERKOEK VAN 4,10 VOOR 3,40 GEPANEERDE BORRELHAPJES KILO VAN 5,90 NU 4,95 GEGRILDE POTEN P. ST. 1,65 NU 5 STUKS 6,80 Alle Cordon Bleu 3 + 1 GRATIS V E R S S P E C I A L I S T E N C E N T R U M Z E V E N A A R Bakkerij Godschalk Slagerij GerritschenPoelier Mooij * Runder Cordon Bleu * Hawaï Cordon Bleu * Cordon Brie * Boswachter Cordon Bleu * Ham-kaas Cordon Bleu Stofferen.... kwaliteit door meer dan 50 JAAR ervaring! Pim Kusters - knol al meer dan 50 jaar een begrip in de liemers Markt 31 Zevenaar Telefoon (0316) 524415 www.kusters-knol.nl Achter de Andreaskerk Parkeerplaats aanwezig Scheefkelk 2 6922 HH Duiven Postbus 23 6930 AA Westervoort T: (026) 312 03 32 F: (026) 312 00 73 E: info@elsinga-advies.nl I: www.elsinga-advies.nl Ons dienstenpakket: • verzorgen van fiscale aangiften • herstructureringen en reorganisatie van • bedrijven • wijziging rechtsvorm van ondernemingen • bedrijfseconomische en fiscale advisering • verzorgen en opzetten van administraties • samenstellen van jaarrekeningen • verzorgen van loonadministraties • aangifte inkomstenbelasting vanaf €42,50 • wijzigen/aanvragen toeslagen vanaf €27,50 BTW-aangifte? Wij regelen het voor u! H. ELSINGA Administratie- en Belastingadviesburo Lid van Register Belastingadviseurs en NOAB www.vrijemarkt.nl facebook.com/vrijemarkt CUIJKCUIJK ELKE ZATERDAG geopend van 09.00 - 16.30 u ur Korte Oijen 3 • 5433 NE Katwijk De gezelligste overdekte markthal, gelegen in Cuijk, viert dit jaar het 30-jarig jubileum. Dit hele jaar zullen er festiviteiten en acties georga- niseerd worden ter ere van deze mijlpaal. Kom eens een kijkje nemen op de gezelligste snuffelmarkt van Nederland met ruim 1.500 kramen. De Vrije Markt is elke week weer een waar paradijs voor snuffelaars, knutselaars en verzamelaars. Nieuwe en gebruikte artikelen, antiek, curiosa, vintage en gewoon leuke hebbedingetjes… Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de Vrije Markt. ALLE INGREDIËNTEN VOOR EEN HEERLIJK DAGJE UIT Horecaplein Live muziekGratis parkeren1500 kramen Veel voordeelWarm & overdekt Verkoop bij opbod Alleen op vrijdag 17 juli! Kan uw gehoor wel wat hulp gebruiken? Ga dan op 17 juli naar Schoonenberg Zevenaar, Grietsestraat 27, tel. (0316) 52 56 20 . Wij doen dan eerst een hoortest om te bepalen of de Axon luisterhulp voor u geschikt is. Kom op tijd want dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt! Eenvoudig in gebruik De Axon luisterhulp is speciaal ontworpen om geluiden duidelijker te horen. Zo kunt u met de Axon bijvoorbeeld de tv beter verstaan zonder deze harder te zetten. En ook als u met iemand in gesprek bent, kan net wat extra volume uitkomst bieden. De Axon zorgt ervoor, heel eenvoudig zonder ingewikkelde instellingen. U hoeft de luisterhulp alleen maar in uw oor te doen en aan te zetten. Het volume regelt u simpel met een klein draaiknopje. Alleen als het nodig is U gebruikt de Axon luisterhulp alleen in situa- ties waarin uw gehoor even een steuntje in de rug kan gebruiken. Eigenlijk net zo als u een lees bril gebruikt om die kleine lettertjes te kun- nen lezen. En omdat u bij de Axon verschillende maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd. De voordelen op een rijtje: • Eenvoudig in gebruik • Diverse maten oordopjes voor de juiste pasvorm • Oplaadbaar • Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken • Volume simpel te regelen • Niet tevreden, geld terug Eenmalig in prijs verlaagd De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. Maar op vrijdag 17 juli betaalt u slechts € 19,95. U doet eerst een hoortest en als de Axon geschikt is voor u, krijgt u deze mee naar huis. Wanneer het apparaatje is opgeladen, ervaart u meteen hoe het uw gehoor ondersteunt. maten oordopjes krijgt, past hij vrijwel altijd. • Maximaal 24 uur achter elkaar te gebruiken Axon luisterhulp €29,95 €19,95 Advertentie Nieuw: de ‘leesbril’ voor uw gehoor Heeft u wel eens het idee dat uw gehoor wat hulp kan gebruiken? Bijvoorbeeld als u tv kijkt of tijdens een gesprek? Dan zou de Axon luisterhulp voor u wel eens ideaal kunnen zijn. Een apparaatje dat uw gehoor ondersteunt bij licht gehoorverlies. Het is als het ware de leesbril voor uw oren. Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 29 op 30 juli op het traject Winterswijk - Zevenaar een slijptrein. Woont u in Zevenaar in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/vernieuwing. Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis). fo to :P et er H on ig ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 4 BEZOEK ONZE VERNIEUWDE SIERTUIN 7 DAGEN PER WEEK GEOPENDKeigoed! € 17,95 m 2 € 17,95 m 2 MIAMI met een slijtvastere deklaag en geïmpregneerd 50x50 of 60x60 WWW.VANESSENWESTERVOORT.NL De Smidse 1-3 | Westervoort Tel: 026-3118317 Natuursteen Grind en split Betonstraatsteen Verhuur gereedschap Tegels Opsluitbanden en palissaden Gebakken stenen Tuinhout en schuttingen Gratis leen aanhanger Zand Keigoed! € 10,95 m 2 € 10,95 m 2 € 10,95 m 2 € 9,75 m 2 MIAMI stenen met een slijtvastere deklaag 20x30 cm grijs/antraciet MIAMI stenen met een slijtvastere deklaag 20x30 cm antraciet MIAMI met een slijtvastere deklaag en geïmpregneerd 50x50 cm of 60x60 cm antraciet VEGAS 20x30x6 cm antraciet MIAMI stenen met een slijtvastere deklaag 20x30 cm brons genuanceerd VAN ESSEN SIERBESTRATING Cafetaria Het Hoekje in Herwen is geopend! Allereerst zullen we ons voorstellen, wij zijn Wim, Monique en Willem, de familie van Kleef. Sinds kort hebben wij cafetaria ‘t Hoekje overgenomen, en vanaf zaterdag 11 juli zijn we geopend. Naast cafe- taria, is er ook een kroeg en daarbij een eet-café met ruime gelegen- heid om gezellig te komen eten. Naast friet en snacks, bieden wij ook diverse schotels, shoarma en döner aan. Heeft u zin in een verfrissend drankje, of een lekker hapje eten, kom gezellig een keer langs. Ons adres: Molenstraat 20 6914 AC Herwen Graag tot ziens! ad ve rt or ia l ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 5 In september start het SevenArt Festival, als opvolger van het Liemers Cultuurfestival en zal een blijvend en veelzijdig karakter dragen, door Ab Hendriks zevenaar - Het SevenArt Festival is breed van opzet, omdat alle cultuurvormen de aandacht krijgen. Het Musiater werkt onder meer samen met de grote culturele instellingen zoals de Volks- universiteit, Liemers Muse- um, Bibliotheek Liemers en het Filmhuis. Maar ook met verenigingen en wellicht professionele artiesten. Het festival opent op donderdag 10 september en eindigt op zondag 13 september. ,,Het totale programma van het SevenArt Festival mag absoluut vernieuwend worden genoemd en zal grootschalig van opzet én laagdrempelig zijn,” legt or- ganisator Bert Frölich uit. ,,We gaan uit van meerdere disciplines: films, dans, muziek, literatuur, beel- dende kunst en theater. Op 11 september speelt de Fan- fare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht uit Vught in Het Musiater. Deze fanfare is onder meer be- kend door optredens tijdens Prinsjesdag, herdenkingen en taptoes.” De grootschaligheid ontstaat mede door het Najaarsfesti- val dat de Stichting Muziek- stad Zevenaar in het week- end op het Raadhuisplein organiseert, waaronder het befaamde dweilorkestenfes- tival op zondag. In hetzelfde weekend wordt ook de lan- delijke Monumentendag ge- houden, waaraan de meeste monumenten in de gemeen- te Zevenaar meedoen.” Meerdere podia Er staan meerdere podia in het centrum van Zevenaar tot het SevenArt Festival ter beschikking. Niet alleen op het Muldershof waar de lokale artiesten zich presen- teren, maar ook in Hal 12, de toekomstige cultuurtempel bij het BAT-gebouw en het terras bij het Eet-Lokaal aan de Wittenburgstraat. Ook zijn er culturele activiteiten voor kinderen in het Freu- lebos. De podia worden met diverse vormen van straat- theater aan elkaar ‘gekop- peld’. Het totale programma is interessant voor alle doel- groepen, zeker ook voor mensen die muziek uit alle windrichtingen kunnen waarderen. De Stedelijke Muziekvereniging geeft een concert in het Musiater. Amateurkunstenaars zullen een Zevenaars plein in het Parijse Montmartre doen veranderen. Bert Frölich heef meerdere jongeren bij de organisatie betrokken. Thijs Bisschops heeft ervaring met evene- menten in de regio en heeft bij RBT Kan gewerkt en een groot netwerk opgebouwd. Daan Hoesté is de creatieve geest van de website en be- heert de Facebookpagina van het SevenArt Festival. Frölich is ervan overtuigd dat jongeren een zinvolle bijdrage aan het culturele programma kunnen geven. Meer over het programma: www.sevenartfestival.nl SevenArt Festival is cultuur beleven Bert Frölich, organisator van het SevenArt Festival (links) en Carla Koers, voorzitter van de Stichting Cultuur BAT flankeren op het Muldershof Daan Hoesté en Thijs Bisschops die het festival met hun expertise ondersteunen. Foto: Ab Hendriks ‘Het festival zal grootscHalig en laagdrempelig zijn’ BAT Cultuurfonds In 2008 sloot British American Tobacco Factory in Zevenaar haar deuren. Bij het vertrek schonk het bedrijf 500.000 euro voor culturele activiteiten. Daarvan ging 100.000 naar het Liemers Museum. Het resterende bedrag wordt beheerd door het BAT Cultuurfonds en sponsorde hiermee kleine en vernieuwende evenemen- ten. De Stichting Cultuur BAT gebruikt het resterende geld aan een blijvend cultureel cadeau voor Zevenaar en de Liemers: het SevenArt Festival. DOESBURG - DRUTEN - EDE - GELDERMALSEN - HELMOND - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK - OOSTERHOUT - NIEUWEGEIN - WOERDEN ONLY FOR MEN dOesburg BLUE INDUSTRY *alle combinaties in dezelfde actie zijn mogelijk. actie geldt op alle artikelen voorzien van actielabel en het laagst geprijsde artikel is gratis. niet geldig op nieuwe en standaard collectie. Op=Op! DOESBURG barend ubbinkweg 9 T (0313) 200903 IEDERE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG KOOpAVOND IEDERE zONDAG OpEN VAN 12.00-17.00 UUR Voor jou. Bij Ziggo zit je goed. Zo kijk je met de gratis Horizon Go app overal in Nederland online tv op je smartphone en tablet. Gewoon via wifi , 3G en 4G. Ontdek nog veel meer voordelen van Ziggo, speciaal voor jou. ziggo.nl/voor jou Verrassend veel voordeel. Overal online tv-kijken ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 6 Eén gemeente Ik wil niet veel zeggen maar ik vind het toch wel vreemd dat de provincie Gel-derland, spoorbeheerder Porail en de gemeenten Montferland en Didam hebben besloten dat de spoorwegovergang Bab- berichseweg (vanaf Babberich gezien net voor restaurant Poelwijk) wordt opgeheven omdat er een stukje van 4 kilometer dubbel spoor wordt aangelegd tussen Zevenaar en Didam. Het stukje dubbel spoor gaat 40 miljoen euro kosten en dan zal de trein er twee minuten minder over doen. Tjonge jonge. Ja, want meer geld om het verder door te trekken is er niet. Had dan maar niets gedaan zou ik zeggen. Maar goed. Het is niet anders. De gevolgen daarvan zijn niet mals. De Vondellaan, nu al een racebaan, zal vele malen drukker worden. Het verkeer dat nu komend vanaf Rijnwaarden en Babberich naar Zevenaar stad wil gebruikt dan de Vondellaan. Leuk hoor voor bewoners aan de Vondellaan om dat via de Gelderlander te vernemen. En de gemeente Zevenaar zegt bij monde van wethouder Albers dat het allemaal acceptabel is omdat Prorail wel een tunnel bouwt voor langzaam verkeer /voetgan- gers. De bewoners aan de Landeweerweg /Groot Holthuizen kunnen dan hun lol op denk ik. Nu ongeveer 50 meter van het spoor, bij een dubbel spoor heel wat meters minder. Heb je de trein nog dichter langs je huis. Zalig. Niets aan de hand zegt wethouder Albers. Hij is blijkbaar gewend dat anderen over zijn grondgebied beslissen of hoort Montfer- land/ Didam al bij Zevenaar?En dan zegt Albers ook nog dat hij anders al een knip had moeten maken bij de Vondellaan wan- neer er op het BAT terrein huizen gebouwd worden. Das lekker. Misschien, als die huizen er ooit komen, want de daarvoor verant-woordelijke om te bouwen heeft nog niets van enthousiasme in die richting laten blijken, zal inderdaad het vrachtver- keer van het oude BAT terrein, dat nu nog plaats vindt, verdwijnen. Maar daarvoor krijgt de Vondellaan en de rotonde van de Vondellaan vele malen meer te verwerken. En de wethouder? Hij zegt nog net niet: ”mensen, niks aan de hand, ga maar lekker slapen”. Vorige week schreef ik over de actie van de gemeenteraad in verband met de aanleg van een noordelijke rondweg om Zevenaar richting Duiven. Het was toen onzeker of Duiven mee zou werken. Gelukkig heeft Duiven te kennen gegeven wel mee te willen werken aan het afstaan van grond voor de noordelijke rondweg. Dat is positief, eh, ja toch? Na- tuurlijk hebben ze wel een aantal mitsen en maren en dat vind ik begrijpelijk. Duiven stelt dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van groot belang is voor hen. Hiermee hebben zowel mijn toenma-lige informant als de commentaar schrijver van de Gelderlander van zaterdag 4 juli jl. (zie Commentaar “Be- graaf de strijdbijl”) geen gelijk gekregen. Gelukkig maar zou je kunnen zeggen. Maar Louis Jansen zou Louis Jansen niet zijn als die zou zeggen: “eerst zien en dan geloven”. En ja hoor. Daar kom ik weer. Wat zou het toch heerlijk zijn als we één gemeente waren (Didam, Duiven, Wester- voort, Zevenaar en Rijnwaarden). U merkt wel dat dit verhaal ook een pleidooi zou kunnen zijn voor volledige herindeling. column (door louis jansen) ‹ Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 7 AVR in Duiven schenkt ‘ Perfect Days’ Duiven - Stichting Make-A- Wish Nederland ontving on- langs een cheque van 1.100 euro uit handen van Robert Hageman, operations mana- ger van AVR Duiven. AVR houdt steeds honderd euro apart voor een ‘perfect day’. De opbrengst gaat aan het einde van de maand naar een goed doel of vereniging. Een dergelijke dag, waarop alles perfect verloopt, er geen ongelukken of inciden- ten plaatsvinden en geen emissies of overschrijdin- gen voorkomen. Zo’n dag waarop alle beoogde doelen worden behaald. Kortom: een ‘perfect day’. Bij AVR zijn er genoeg dagen dat het zo gaat. Dit kan alleen wan- neer de medewerkers per- fect samenwerken. Zevenaar - Ongeveer 25.000 dancemuzieklief hebbers kwamen eind juni op het Dreamfields Festival in Rhe- derlaag af. Het festival is ook in het eerste lustrumjaar op- nieuw zeer gemoedelijk en zonder grote incidenten ver- lopen. Ook de politie geeft aan dat de sfeer bijzonder goed was. In totaal zijn er 20 personen aangehouden, de meesten vanwege drugsbe- zit. De gerichte controles van beveiliging en politie werpen duidelijk hun vruchten af. Afgelopen jaren is het aan- tal aanhoudingen gedaald van 34 in 2013, naar 23 in 2014 en 20 in 2015, terwijl de aantallen bezoekers zijn gestegen van 20.000 naar 25.000. Op het veld hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Ook zijn er geen klachten over geluidsoverlast gemeld. “Dreamfields was ook dit jaar weer indruk- wekkend. Het is duidelijk dat de diverse samenwer- kende diensten, partijen en de organisatie goed op elkaar zijn ingewerkt en afgestemd. Tijdens de uitgebreide rond- leiding en toelichting achter de schermen blijkt hoeveel mensen betrokken zijn bij dit gigantische evenement. Al- leen al de prachtige podia die jaarlijks in andere ‘dromeri- ge’ sferen zijn vormgegeven, zijn indrukwekkend. Maar ook de ondersteunende dien- sten zoals catering voor de totale organisatie en beveili- ging zijn goed georganiseerd en kwalitatief zeer goed. We zijn dan ook trots dat we zo’n evenement van allure hebben binnen gemeente Zevenaar. Grote dank aan allen achter de schermen en natuurlijk aan alle bezoekers uit De Lie- mers en verre omstreken die er een gezellig en groots feest van hebben gemaakt”, aldus burgemeester De Ruiter. (Bron gemeente Zevenaar) Geslaagd evenement Het Dreamfields Festival op 27 juni in Rhederlaag werd onder mooie weersomstandigheden gehouden. Foto: Gemeente Zevenaar. Prijsverlagingen Aanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juli 500 G CA. 500 G 2 STUKS CA. 500 G 2 STUKS 400 G 500 G 400 G 150 g 1.19 0.99 1.49 WEEKEND 1.39 WEEKEND 1.39 WEEKEND 3.49 WEEKEND 0.79 WEEKEND Ca.2.50 WEEKEND 4.99/kg 1 l 0.85 0.79 600 g 1.39 1.35 150 g 1.09 0.99 800 g 1.29 1.19 Per stuk 2.99 Per stuk 2.99 Per stuk 3.49 Per stuk 3.99 125 g 1.29 1.19 www.aldi.nl HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling Kipsaté broodjes 5 stuks. BBQ groentespiesen* 4 stuks. Varkenssaté* Sweet chili broodjes Rauwkostsalade* Gemarineerde spareribs* Chips sun, moon, stars Chocolade- melk Griekse fruityoghurt* Rijstwafels Pannenkoekenmix Damessjaal Telefoonhouder Selfie trigger Sportoordopjes Pure chocolade Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39 info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl UITZENDEN WERVING & SELECTIE DETACHERING ZOEKT VOOR LANGE PERIODE: VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS (NATIONAAL EN INTERNATIONAAL) Voor deze functie dien je een geldig rijbewijs BCE en ervaring met trekker-oplegger te hebben. Wij bieden een salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer. Bel nu: 0544-353739. door Achterhoekers, voor Achterhoekers. ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 8 ‘Ik ben hier weer onder de mensen’ Toen haar dochter haar voor- stelde te verhuizen naar Su- benhara, voelde Phien Vulik daar in eerste instantie niets voor. Na een bezoek aan het nieuwe woonzorgcentrum in Zevenaar was de 92-jarige echter meteen verkocht. “Ik heb direct een optie op een kamer genomen’’, zegt ze. “Ik had het oude Subenhara nog in mijn hoofd, maar het nieuwe is prachtig.” ZEVENAAR – “Precies wat ik zocht”, zegt Phien Vulik. “In mijn vorige appartement was ik erg eenzaam. Daar ging ik aan kapot. Hier gebeurt al- les in de huiskamer en ben ik weer onder de mensen. Je hebt je eigen kamer alleen om je even terug te kunnen trekken, als je daar behoefte aan hebt.” Het nieuwe woonzorgcen- trum Subenhara werd be- gin 2015 gerealiseerd voor mensen met een psychogeri- atrische en somatische zorg- vraag. Het complex bestaat uit 36 zorgappartementen en is een kleinschalig alterna- tief voor het reguliere verzor- gings- of verpleegtehuis. Er zijn vier huiskamers, waar de bewoners een gezamenlijk huishouden vormen. De zorg wordt geleverd door Diafaan. “Ik woon hier sinds april en het bevalt me prima. We krijgen elke dag vers eten en mogen meebeslissen wat we eten. Dat is heel veel waard. Het wordt bereid waar we zelf bij staan en wie kan, helpt mee koken. Ik help wel eens met het schoonmaken van de groenten of met boon- tjes rangen. Omdat ik artrose in mijn schouders heb, kan ik helaas niet meer zoveel”, ver- telt mevrouw Vulik. “ De artrose in haar beide schouders is ook de reden dat zij niet meer op zichzelf kan wonen. Verder is ze zowel fy- siek als geestelijk nog prima in orde. “Tot mijn negentig- ste kon ik alles zelf en reed ik ook nog auto. Enige tijd terug kreeg ik echter zoveel last van mijn schouders dat ik mijn woning in Westervoort moest inruilen voor een ka- mer in Subenhara”, verklaart zij Vulik haar verhuizing. Zo wordt er niet alleen samen gegeten en gekookt, maar doen de medewerkers van Diafaan ook dagelijks met de bewoners boodschappen, spelletjes en andere activitei- ten. Vulik: “Je mag ‘s morgens zelf we- ten hoe laat je opstaat, maar je zit tijdens het ontbijt altijd wel met een paar mensen aan tafel. Wat ik ook zeer pret- tig vind, is dat we allemaal een eigen douche en toilet hebben. De kamers zijn bo- vendien mooi groot, zodat je makkelijk met de rolstoel weg kunt. Alles wordt voor ons geregeld. Ik heb helemaal niets te klagen. En wie wel moppert, is het niet waard om hier te zitten”, vindt ze. “Ik wil hier niet meer weg!” Phien Vulik samen met medewerkster Els Verhoef van Diafaan in één van de huiskamers van Subenhara. “Alles gebeurt in de huiskamer. Ik ben hier altijd onder de mensen.” Foto: Diafaan iN dE REgio over Landgoed Bingerden ANgERLo - IVN de Oude IJsselstreek houdt op zon- dag 19 juli werkgroep de Liemers een excursie over landgoed Bingerden. Deel- nemers maken kennis met Huize Wielbergen, waar de wandeling begint en eindigt. De vele bloeiende planten en struiken zul- len u verbazen. Ervaar het bij deze tocht door dit ge- weldig stukje natuur. Een aantal IVN gidsen leidt u met veel enthousiasme rond. Samen beleven staat centraal, de natuur doet de rest. Duur van de wan- deling is ongeveer 2 uur. Informatie bij Klaas Tui- nema, tel. 0316-331535. Zie ook: www.ivn.nl/afde- ling/de-oude-ijsselstreek Het begint om 13.30 uur bij Huize Wielbergen aan de Mariëndaalseweg 21d in Angerlo. Fun tijdens Kids Playtime ZEVENAAR – Zevenaar be- gint zaterdag 18 juli de zomervakantie goed: met een spectaculaire Kids Playtime. Van 13.00 tot 17.00 uur krijgen vakan- tievierende kinderen ruimbaan op het Raad- huisplein. Op het Raadhuisplein staat zaterdag een bijna 15 meter lange opblaasbare, opvallend gekleurde Road Truck. GRATIS hamburgers! Hallo vakantieganger! Maak er een heerlijke zomer van met Jumbo Openingstijden Deze waardebon is inwisselbaar bij onderstaande Jumbo supermarkt(en). Laat de bon scannen en u ontvangt 4 heerlijke hamburgers. Deze actie is geldig t/m woensdag 22 juli 2015 bij besteding vanaf € 20,- aan boodschappen. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com Gratis parkeren! N810 N336 Noordeinde Kam psin gel Steenhuizen Vondellaan Arnhemseweg Mole nstra at Schilderspoort W ille m de Zw ijg erl aa n Ringbaan-Oost Ringbaan-Noord Mozartlaan Sc hie ve str aa t Oud Zevenaar Kam psin gel Kam psin gel Duiven Babberich Vakantie. Hét moment om te genieten van een drankje in de zon, een dagje weg, lange zomeravonden en heerlijke seizoens­ producten. Hoe u uw vakantie ook viert, bij Jumbo in Zevenaar bent u aan het juiste adres voor ál uw vakantieboodschappen. Neem bijvoorbeeld heerlijk mals vlees voor op de barbecue, water­ ijsjes voor de kids, vers fruit en zelfs zonnebrand. Zo slaagt u in één keer voor ál uw boodschappen en heeft u meer tijd om te genieten. En heeft u speciale wensen of vragen? Ook dan staan wij voor u klaar. Fijne vakantie! Maandag 08.00 - 21.00 uur Dinsdag 08.00 - 21.00 uur Woensdag 08.00 - 21.00 uur Donderdag 08.00 - 21.00 uur Vrijdag 08.00 - 21.00 uur Zaterdag 08.00 - 21.00 uur Zondag 10.00 - 18.00 uur Jumbo Jumbo Heemskerk, Zevenaar, Kampsingel 7 / Oldenbarneveldtlaan 34 15 juli 2015 WEGWIJZER GEMEENTE ZEVENAAR Bezoekadres Publieksbalies: BAThuis, Kerkstraat 27 6901 AA Zevenaar Gemeentehuis: Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar Postadres: Postbus 10, 6900 AA Zevenaar e. gemeente@zevenaar.nl i. www.zevenaar.nl Openingstijden receptie & publieksbalies Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en woensdag ook van 16.00 – 19.30 uur. Telefonische bereikbaarheid receptie & publieksbalies Maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. Telefoonnummers: Algemeen nummer: 0316-595 111 Maatschappelijke ondersteuning: 0316-595 595 Service- en Meldpunt: 0316-595 555 Spreekuur burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris Op afspraak (0316) 595 141 Afval Aanbiedstation: Didamseweg 111 Zevenaar Openingstijden: Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 – 16.30 uur, donderdag 13.00 – 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 – 16.00 uur. Op maandag is het station gesloten. Gemeentearchief Adres: Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar (gemeentehuis). Streekarchivaris: dhr. A. Koster, archivaris: mw. E. de Geest Het gemeentearchief is op dinsdag geopend van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur. Bezorgklachten: 0900-4245726 www.deweekkrant.nl/verspreidklachten PROCEDURES In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. In deze kolom kunt u de betekenis daarvan terugvinden. 1 Inzage Aanvragen, bepaalde besluiten, milieumeldin- gen, verordeningen of een bestemmingsplan, met de daarop betrekking hebbende stukken, kunnen gedurende een bepaalde periode worden ingezien bij het betreffende loket (Ver- gunningen, Burgerzaken of Maatschappelijke Ondersteuning), BAThuis, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. De openingstijden zijn van maan- dag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en woensdag van 16.00 tot 19.30 uur. Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. 2 Zienswijzen Tijdens de inzagentermijn die staat vermeld, kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 10, 6900 AA Zevenaar 3 Bezwaar (reguliere voorbereidingsprocedure) Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschre- ven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). Na deze termijn ingediende bezwaar- schriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Een gemotiveerd en ondertekend bezwaar- schrift kunt u sturen naar: I Het college van burgemeester en wethouders II De burgemeester III De gemeenteraad Postbus 10 6900 AA Zevenaar Voorlopige voorziening Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de Voorzie- ningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 4 Beroep Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen in beroep gaan. Dat kan door een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te sturen naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Vermeld in ieder geval tegen welk besluit uw beroepschrift is gericht en waarom. Uw beroepschrift moet binnen zes weken zijn ingediend. Daarmee voorkomt u dat de Raad van State uw beroep niet in behandeling kan nemen. De termijn begint de dag na de inza- genlegging van dit besluit. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Als een beroep- schrift is ingediend en de zaak spoedeisend is, kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs- rechtspraak een voorlopige voorziening worden gevraagd. 5. Rechtstreeks beroep (uitgebreide voorberei- dingsprocedure) Belanghebbenden die rechtstreeks in hun be- lang menen te zijn getroffen kunnen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De beroepstermijn is zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschre- ven wijze is bekendgemaakt (verzenddatum besluit). U kunt ook digitaal beroep instellen bij ge- noemde rechtbank via http://loket.rechtspraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel be- schikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor meer informatie en de precieze voorwaarden. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Voorlopige voorziening Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de Voorzienin- genrechter van de Rechtbank Gelderland, afde- ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediend beroepschrift bijvoegen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. BEKENDMAKINGEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun- ning heeft ontvangen: - 02-07-2015: Nijverheidsstraat 19, 6987 EN Giesbeek; het realiseren van een verdiepingsvloer ten behoeve van extra magazijn ruimte (HZ_WABO-2015-1091); - 02-07-2015: Markt 7, 6901 AE Zevenaar; het aanbrengen van handelsreclame (HZ_WABO-2015-1092); - 06-07-2015: De Oliemolen 12, 6905 SG Zevenaar; het plaatsen van een PV (solar) grond installatie (HZ_WABO- 2015-1105); - 07-07-2015: Marconistraat 16, 6902 PC Zevenaar; het vervangen van de toegangspoort (HZ_WABO-2015-1108). Inzage U kunt ingediende aanvragen inzien bij het Team Vergun- ningen, BAThuis, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. Acceptatie sloopmeldingen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende sloopmeldingen heeft geaccepteerd: - 02-07-2015: Schievestraat 63, 6901 GH Zevenaar; het verwijderen van het asbest dakbeschot (HZ_SLM-2015- 1031); - 02-07-2015: Markt 2, 6901 AE Zevenaar; het saneren van asbesthoudende toepassingen in cv ruimte (HZ_SLM- 2015-0979); - 01-07-2015: Kerkstraat 11, 6901 AA Zevenaar; het slopen van een gedeelte van het pand ten behoeve van een inter- ne verbouwing (HZ_SLM-2015-1028); - 02-07-2015: Meidoornstraat 61, 6903 CB Zevenaar; het verwijderen van asbest houdend plaatmateriaal (HZ_SLM- 2015-1038). BESLUITEN WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen reguliere proce- dure heeft verleend: - 01-07-2015: Gele Lis 4, 6986 DD Angerlo; het aanleggen van een inrit (HZ_WABO-2015-0938); - 01-07-2015: Gele Lis 4, 6986 DD Angerlo; het oprichten van een woonhuis (HZ_WABO-2015-0713). Bezwaar Procedure 3.I is van toepassing. NIEUWE HAVEN IN GIESBEEK BEVORDERT VEIL IGHEID OP DE IJSSEL Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar ondertekenden op 8 juli de overeenkomst waarmee de realisatie van een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek een stap dichter bij komt. De overnachtingshaven bevordert een vei- lige doorstroming op de IJssel doordat binnenvaartschippers zich beter kunnen houden aan de vaar- en rusttijden. De verwachting is dat de haven eind 2020 gereed is. Directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat, Jos van Hees, en wethouder Ruimtelijke Ordening Anja van No- rel gaven met de ondertekening groen licht voor de volgen- de fase van het project. Rijkswaterstaat heeft ingenieurs- bureau Witteveen + Bos uit Deventer de opdracht gegeven een ontwerp voor de overnachtingshaven te ontwikkelen en de realisatie voor te bereiden. Het ontwerp komt tot stand in nauwe samenwerking met de omgeving. In oktober 2013 zijn omwonenden via een inloopbijeenkomst geïnformeerd over de aanleg van de overnachtingshaven. Het ingenieursbureau organi- seert binnenkort verdere gesprekken met verschillende be- langhebbenden. Daarnaast ontvangen omwonenden een nieuwsbulletin met nadere informatie over de plannen en wordt in het najaar een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Aanlegplaats Giesbeekse schippers Naast nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschippers uit de beroepsvaart, realiseert Rijkswaterstaat ook aanlegplaatsen voor de Giesbeekse schippers. Met de komst van de nieu- we haven wordt ook de veiligheid op de Giese Plas vergroot, omdat de beroepsvaart en recreatievaart veel minder in el- kaars vaarwater komen. Veilige doorstroming op de IJssel De IJssel is een drukbevaren hoofdvaarweg. Uit verkennin- gen voor de IJssel blijkt dat er een tekort is aan overnach- tingsplekken voor schippers. Dit leidt tot een verhoogd risico van aanvaringen en beschadigingen van nautische voorzie- ningen. Overnachtingshavens moeten op circa twee uren varen ofwel dertig kilometer van elkaar liggen. Uit eerder onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de locatie Valeplas de meest geschikte plaats is langs de Boven-IJssel, gezien de ligging van de overige aanlegmogelijkheden binnen het vaarwegennet. HARDE PLASTICS GRATIS NAAR AANBIEDSTATION Vanaf heden is het mogelijk ook harde plastics gescheiden in te zamelen op het aanbiedstation. Hiermee zet Zevenaar weer een nieuwe stap om steeds min- der afval en steeds meer grondstoffen voor hergebruik over te houden. Bij harde plastics kunt u denken aan tuinstoelen, kratten, emmers, speelgoed (zoals kindertractoren), bloempotten en pvc-buizen. De medewerkers van het aanbiedstation kun- nen u zo nodig vertellen of het in de speciale container mag. Het aanbieden van deze harde plastics is gratis. Onder andere surfplanken, kabels, zwembadjes of andere opblaasbare zaken, koelboxen, helmen en tuinslangen mo- gen niet in de speciale container. Dit vanwege de samenstel- ling van het materiaal. Dit blijft vooralsnog restafval. 8 juli 2015 Zin in OUD PAPIER De gemeente Zevenaar zamelt maandelijks papier in. Hieronder leest u wanneer de inzameling in uw wijk is. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier alleen aanbieden op de aanbiedplaatsen. Graag bundelen en de plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven nemen de inzamelaars niet mee. Datum Plaats Woensdag 15 juli Schaapsdrift, De Horst, Bloemenkamp, ‘t Grieth, Koningslinde + Broek Woensdagavond 15 juli Babberich Donderdagavond 16 juli Angerlo Zaterdag 18 juli Lentemorgen 2/ flats Zonnemaat Zaterdag 18 juli Lathum + Riverparc Maandagavond 20 juli Ooy/Zuidspoor Dinsdagavond 21 juli Schrijvershoek Zaterdag 25 juli Centrum/Molenwijk/Zonnemaat Zuid WAT IS ER DEZE WEEK TE DOEN IN ZEVENAAR? In samenwerking met inDeLiemers.nl Kijk voor het totale overzicht van evenementen op www.zevenaar.nl. 12 juni/20 sept Tentoonstelling Gimborn Ringbaan Zuid 8 12 juni/20 sept Tentoonstelling Peter Stuyvesant Grafiek Collectie Hal 12, Kerkstraat 27 14 juni/26 juli Duo-expositie bij galerie Meander Arnhemseweg 4 18 juli Kids Playtime Raadhuisplein 19 juli Live muziek Pelgromhof 25 juli Breulyfeest Breulylaan/Ooysedijk 26-31 juli Watersportkamp Giesbeek Havenweg 4 Giesbeek 26 juli-2 aug Hippische Week Nieuwe Steeg 1 PLASTIC Datum Plaats Dinsdag 21 juli Lentemorgen 1/Molenwijk/ Het Grieth/Bloemenkamp Donderdag 23 juli Babberich/Ooy/Oud Zevenaar Op het schoolplein van de St. Dominicusschool in Westervoort werd recentelijk een reünie van oud-klagenoten en oud-docenten uit de leerjaren 1970-1977 gehouden. Na een rondleiding door het voormalige schoolgebouw ging de groep op de foto. Foto: Eigen foto Met de groep vrijwilligers op bijgaande foto, waarvan helaas niet iedereen aanwezig was, werd ook dit jaar Tractor Pulling didam oor de 25e keer op de kaart gezet. Fotografi e: Willy Steenkamp Het was druk op de training van de D en Cjeugd van HV Duiven. Reden was een handbalclinic verzorgd door Dario Polman , speler van het Nederlands handbalteam. Foto: Christel Rijkaart Kort nieuws in een beeld gevangen De EHBO vereniging, afdeling Didam, hield onlangs weer de examens van de basiscursus EKBO. Een aantal cursisten nam dan ook de behaalde diploma’s in ontvangst. Wie meer informatie wenst over genoemde EHBO- afdeling kan contact opnemen met Rob Jansen op tel. 0316-14 681411. Arnhem Duitsland Beek GISTRON L4 7 2 Oberhausen A3 A12 Elten 39,90 9,90 28,90 39,90 Adviesprijs 49,90 9,90 Adviesprijs 14,90 Adviesprijs 39,90 28,90 LOGILINK® LOGICLOUD WLAN DOCKING STATION Ondersteunt 2,5” en 3,5” SATA 1.5G/3G/6G harde schijven; Toegang met max. 6 apparaten tegelijkertijd; USB 3.0-aansluiting voor de docking station; Inclusief 12V/2A voeding; WEP, WPA, WPA2 encryptie; Gemakkelijk te gebruiken met de LogiCloud App; IEEE 802.11B/G/N VOOR SATA HARDE SCHIJVEN EXTERNE WLAN DOCKING STATION LOGILINK® UNIVERSAL WALL CHARGER Voor het opladen van 4 apparaten tegelijkertijd; USB input: AC 100-240V; USB output: 5V/4.9A (24.5W); Ondersteunt: OCP, OVP, OTP bescherming tegen kortsluiting; Compatibel met de iPhone/ iPad/Tablet PC/Power Banks en andere 5V apparaten; WITTE KLEUR WANDOPLADER MET 4 USB-POORTEN COOLER MASTER DEVASTATOR GAMING GEAR COMBO MS2K gaming muis en MB24 gaming toetsenbord; USB-aansluiting; Ergonomische ultra platte muis; 1000/1600/2000 DPI modes; Grote hoge precisie muiswiel; Rubberen zijkanten voor optimale stabiliteit/grip; Toetsenbord - aangepaste membraan design - duurzamer en verbeterde tactiele feedback; Ergonomische ultra low profi le; Anti-schuif rubberen pads aan de onderkant; LED-achtergrondverlichting met aan-/uit-sneltoets; BLAUWE LED-ACHTERGRONDVERLICHTING MULTIMEDIA TOETSEN GEBOUWD VOOR ALLE GAMERS actuele prijzen op www.gistron.com • TEL.: 0316-584180 • Kijk voor actuele prijzen op www.gistron.com • TEL.: 0316-584180 • Kijk voor actuele prijzen op www.gistron.com • TEL.: 0316-584180 A lle v er m el de p ri jz en z ijn in E U R O e n in cl us ie f B TW . P ri js w ijz ig in ge n en d ru k- fo ut en v oo rb eh ou de n. A fb ee ld in ge n ku nn en a fw ijk en . D ez e aa nb ie di ng en zi jn a lle en g el di g va n 1 5 t /m 2 1 ju li bi j o ns a fh aa lk an to or . SERIOUS BUSINESS Ons adres Groenlandstraße 31, 46446 Elten, Duitsland. A12 Arnhem NL => A3 Oberhausen DE. Afrit: Elten. Links afslaan richting Elten. De eerste afslag (na het tankstation) links afslaan, Kattegattweg. Eerste afslag rechts, Groenlandstrasse. 1ste straat rechts, wij bevinden ons aan de linkerzijde op nummer 31. Hier zijn ruime parkeermogelijkheden (gratis) aanwezig. Openingstijden Maandag t/m Vrijdag 10.00 uur tot 18.15 uur Zaterdag 09.00 uur tot 17.00 uur WITTE KLEUR OVERSPANNINGSBEVEILIGING Altijd goedkoop op vakantie? Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van 1 week te boeken zijn én nergens anders goedkoper. De Holidayspotter is opge- zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan. Iedere week worden er op de website, deholidayspot- ter.nl, twee nieuwe aanbie- dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%! Deze week exclusieve actieprijzen vanaf € 59,-* Autovakanties Het aanbod van De Holi- dayspotter bestaat op dit moment met name uit au- tovakanties naar vakantie- parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho- genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va- kanties op diverse vakan- tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn! Hoe werkt het? Iedere week komt er op za- terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik- baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen hebben een looptijd van een week. Na 1 week vervalt het aan- bod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien gewenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe aan- bod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschik- baar is! De prijzen die wij vermel- den zijn zo transparant mo- gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor- waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan- komstdagen zoals die ver- meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge- wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al- tijd vrijblijvend contact met ons opnemen! Acties van deze week Deze week boekt u via de- holidayspotter.nl onder an- dere een verblijf voor zes personen op vakantiepark Aquadelta in Zeeland. Heeft u nog geen zomervakantie geboekt? Dit vakantiepark beschikt over talloze faci- liteiten en heeft een prach- tige ligging op Schouwen Duiveland! Van 11 t/m 17 juli 2015 boekt u via De- holidayspotter.nl een zes- persoons buitenhuis op dit park met korting tot 48% en prijzen vanaf € 239,-*, incl. verplichte eindschoonmaak à € 65,-! Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Hunzedal in Drenthe met flinke korting! Bent u op zoek naar een veelzijdige vakantiebestemming maar ook wel toe aan wat rust en ruimte? Dit park biedt het u allemaal! Van 14 t/m 20 juli 2015 boekt u via Deho- lidayspotter.nl een vierper- soons bungalow met korting tot 64 % en prijzen vanaf € 59,-*! Voor bovenstaande aan- biedingen geldt: op = op! Benieuwd naar de aanbie- dingen van De Holidayspot- ter? Ga dan snel naar www.deholidayspotter.nl! *prijzen zijn exclusief reser- veringskosten à € 25,- en lo- kale heffingen p.p.p.n. Beleef de ‘dromerige’ Wereldhavendagen op de Cruiseferry van P&O Ferries in hartje Rotterdam. Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Onze lezers varen mee met 20% korting! Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www.poferries.com of bel 010 - 714 54 38 en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken. Arrangement: • Dagcruise van Europoort naar het centrum van Rotterdam • Bezichtiging schip • Live entertainment • Kinderkorting (t/m 15 jaar): € 10 per kind Wereldhavendagen Minicruise Dagcruise naar het centrum van Rotterdam! €55 deweekkrant.nl/whd van €69 voor p.p. Optioneel bij te boeken • Lunchbuffet Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen! Beperkt beschikbaar. Promotievoorwaarden van toepassing. ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 14 WOON WAANZIN WEKEN We zitten alweer in de laatste week van onze WoonWaanzinWeken. Dat is geen gewone sale, maar gewoon wáánzin! Profi teer van kortingen tot wel 70% op honderden topartikelen en showroommodellen. 70% korting maar natuurlijk wél met 100% Goossens kwaliteit en service. Pak nu uw laatste kans! Eetkamerstoel Sabine in bycasta normaal 219,- nu 99,- Eetkamerstoel Sabine Nu 99,- Eetkamerstoel Streza in bycasta cognac of antraciet normaal 249,- nu 179,- Buffetkast Roots in massief eiken olie geborsteld normaal 3.079,- nu 2.199,- AMSTERDAM WOONMALL VILLA ARENA BAARLE-NASSAU XXL INSPIRATION STORE WOONBOULEVARD BREDA WOONBOULEVARD BREDA HEERLEN WOONBOULEVARD HEERLEN LEIDERDORP WOONBOULEVARD WOOON NUENEN XXL INSPIRATION STORE WOONBOULEVARD NUENEN PEER (B) WOONBOULEVARD PEER ROERMOND WOONBOULEVARD VRIJVELD ROTTERDAM WOONBOULEVARD ALEXANDRIUM UTRECHT WOONBOULEVARD UTRECHT WAALWIJK WOONBOULEVARD WAALWIJK Er is altijd iets te beleven in onze INSPIRATION STORES, kijk online voor de activiteiten van deze week. U VINDT ONS OOK IN WWW.GOOSSENS.NL Zevenaar WINKEL BIJ U IN DE BUURT Edisonstraat 56e IEDERE ZONDAG OPEN Boxspring Infi nity 300 compleet inclusief matrassen en matrastoppers normaal vanaf 1.695,- nu vanaf 1.295,-. Elektrisch normaal vanaf 2.295,- nu vanaf 1.895,- nu vanaf 1.295,- Boxspring Infi nity lekker meegenomen Hoekbank Barcelona 2,5 zits met ligelement in stof normaal 1.895,- nu 1.299,-! In 10 kleuren beschikbaar In10 kleuren N TOT 70% K O R T I N G nu 1.299,- Hoekbank Barcelona ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 17 Door de zomerse weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben veel mensen bij plassen en rivieren verkoeling gezocht. Maar op sommige plekken in het land zijn er signalen gekomen van zwemmersjeuk. REGIO - Deze zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze parasiet komt via de uitwerpselen van watervo- gels in het water terecht en vermeerdert zich via water- slakken. In periodes met warm zonnig weer kunnen deze parasie- tjes, niet te zien met het blote oog, plaatselijk veel voorko- men. Als de parasietjes met een zwemmer in aanraking komen, proberen zij de huid van de zwemmer binnen te dringen. Ze worden echter direct door het menselijke afweermechanisme onscha- delijk gemaakt. Jeuk en rode vlekjes Bij veel mensen ontstaat hier- door een soort allergische reactie. Dit kan zich bij een eerste contact uiten in lichte jeuk en kleine rode vlekjes. Bij herhaalde blootstelling ontstaan rode vlekjes, die later overgaan in grotere har- dere zwellingen van één tot drie centimeter doorsnede. Het jeuken is zeer intens. Doorgaans verdwijnen de bultjes binnen een week en de jeuk weer en de huid her- stelt zich volkomen. De aan- doening is hinderlijk, maar verder onschuldig. “De aanwezigheid van deze parasiet is een normaal na- tuurlijk verschijnsel. Met de reguliere zwemwateronder- zoeken kunnen de parasie- ten niet aangetoond worden. Daarom is het niet mogelijk om vooraf te waarschuwen. Zwemmers kunnen zelf de kans op huidirritatie met de parasiet verminderen door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet omdat daar veel larfjes kun- nen zitten. Ook is het aan te raden na het zwemmen di- rect goed af te drogen en dro- ge kleding aan te trekken”, zegt een woordvoerder van de provincie Gelderland. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauw- algen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. Blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten ver- oorzaken. Zwemmen in de rivieren Bij hoge zomerse temperatu- ren trekken ook veel mensen naar de vele strandjes langs de grote rivieren als de Waal, de Rijn, de IJssel en de Maas. Het zwemmen in de grote ri- vieren, maar ook in kanalen, is echter levensgevaarlijk vanwege stroming, scheep- vaart, kuilen in de bodem en snelle afkoeling, kan kramp veroorzaken. Informatie over zwemwater is te vinden op www.zwem- water.nl pagina 390 van de teletekst van Omroep Gel- derland, en pagina 725 van NOS teletekst. Enkele tips voor veilig zwemmen Door de zomerse weersomstandigheden van de afgelopen dagen hebben veel mensen bij plassen en rivieren verkoeling gezocht. Maar op sommige plekken in het land zijn er signalen gekomen van zwemmersjeuk. Foto: Paul Lapian Zwemmen, waar dan ook, blijft overigens altijd op eigen risico! Aangewezen zwemplaatsen De provincie adviseert uitsluitend in aangewezen zwemplaatsen te zwemmen. Aangewezen zwemwaterlocaties zijn eveneens te vinden op www.zwemwater.nl. Op deze landelijke site staan per locatie de laatste me- tingen van de waterkwaliteit en of er verder iets met het zwemwater is. Zwemmen, waar dan ook, blijft overigens altijd op eigen risico! IEDEREEN WIL DAAR NAARTOE! De hele wereld in een zoo www.zoo-duisburg.deIdee & Realisation: move:elevator | h2m Illustration: DESIGNEIIG ‹ www.zevenaarpost.nl Rijnwaarden/Zevenaar Post · woensdag 15 juli 2015 · 19 Bestaande politiecapaciteit wordt uitgebreid met wijkagenten Er komt toch meer blauw op straat, en dan vooral in de wijken. Dat is het nieuws dat politiechef Stoffel Heijsman onlangs naar buiten bracht. ze v e n a a r / r i jnwa a r de n - “De politie in Oost-Neder- land is een grote organisatie, maar je kunt ons terugvinden in elke straat en buurt. De wijkagent is dichtbij en weet als geen ander wat er speelt en wat er moet gebeuren om de veiligheid te vergroten. Het goede nieuws is dat in Oost-Nederland op 1 juli nog eens 140 wijkagenten worden benoemd, bovenop de onge- veer 420 die er al waren”, zegt Heijsman. Hij is zeer tevre- den over deze enorme uitbrei- ding, die overigens geworven is uit de bestaande capaciteit. “En er komen er nog tiental- len wijkagenten bij!”, licht Heijsman toe. De politie Oost-Nederland is een grote eenheid. Dat heeft volgens de politiechef veel voordelen. “Uiteindelijk hebben we 630 wijkagenten, één wijkagent op gemiddeld vijfduizend in- woners, die allemaal kunnen rekenen op een groot deskun- dig en flexibel korps dat klaar staat voor de veiligheid in de buurten. In de eerste plaats van het basisteam waar de wijkagent onderdeel vanuit maakt. Gezamenlijk staan zij voor de dagelijkse bijdrage van de politie aan veiligheid in de buurt. Zij doen dat met een scherp oog voor de lokale omstandigheiden. Mensen moeten wel eens lachen als ik zeg dat De Lutte, Kerk-Ave- zaath, Lobith, Warnsveld en Giethoorn kunnen rekenen op 7000 politiemensen. Maar in de kern komt het er wel op neer: als het nodig is, kan elk dorp en elke buurt rekenen op de politie in Oost-Nederland. We zijn daar, waar het nodig is”, geeft Heijsman aan. Op de vraag ‘Hoe dan?’, ant- woordt Heijsman: “Indien de omstandigheden er om vragen kunnen we veel ge- makkelijker en sneller teams samenstellen die in een stad of dorp recherche-onderzoe- ken uitvoeren of de openbare orde handhaven. En door de grootschaligheid beschik- ken we over meer schaarse expertises, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime en forensische opsporing. Dit zijn dure onderdelen, die kleine korpsen zich voorheen niet konden veroorloven. Een grote eenheid als Oost-Neder- land binnen de nationale po- litie kan dat wel.” Over de exacte rol die de wijk- agent speelt, zegt Heijsman: “Sommige problemen en ont- wikkelingen zijn heel duide- lijk zichtbaar, maar sommige dingen pik je alleen op als je veel aanwezig bent en veel contacten hebt: problemen en ruzies tussen bewoners en ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit. Heel actu- eel zijn natuurlijk de jonge- ren die radicaliseren en mis- schien wel interesse hebben om naar Syrië of Irak te gaan om mee vechten met IS. Als je dat weet kun je op tijd maat- regelen nemen of overleggen met onze partners, zoals de gemeenten, hulpverlenings- instanties en het openbaar ministerie.” De komende weken zullen de politieteams in de eenheid in overleg met de burgemeesters ingaan op de lokale situaties: ook worden de wijkagenten voorgesteld. Foto: Paul Lapian ‘140 nieuwe wijkagenten en er komen er nog tientallen bij’ Nieuwe wijkagenten al op 1 juli actief? “Dat is per team verschillend. In sommige gemeenten moeten dankzij de uitbreiding de wijkgrenzen opnieuw worden getrokken, dus daar zal het misschien iets langer duren. We hebben daarover goed contact met de gemeen- te. Maar we willen zo snel mogelijk aan de slag, want er is veel werk te doen in de buurt”, zegt Stoffel Heijsman. Doedorp wordt 1000 en 1 nacht zevenaar - Doedorp vindt vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus plaats op het Breulyterrein aan de Breulylaan in Zevenaar. De hele week kun je leuke acti- viteiten doen, zoals hutten bouwen, filmpjes maken en journalist worden in de me- dia tent, knutselen, broodjes bakken en nog veel meer. Doedorp is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en is op die dagen van 09.30 tot 15.00 uur en voor de 4- en 5-jarigen van 13.30 tot 15.00 uur. Het thema is: 1000 en 1 nacht. De voorverkoop van de weekkaarten is 10 juli al begonnen bij Intertoys en Rebers Boek en Buro. De dagkaarten kunnen vanaf 17 augustus bij de kassa op het Breuly terrein kopen. Voor informatie check de site van Doedorp of stuur een mail naar b.vanhall@caleidoz.nl De organisatie is nog drin- gend op zoek naar pallets en spijkers. Heeft u die? Neem dan contact op met Barbara van Hall, tel. 06-20634299 of stuur een mail naar b.vanhall@ Caleidoz.nl Waterschap extra alert regio - Het is de afgelopen dagen erg droog. Het neer- slagtekort is momenteel opgelopen naar hoogte die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt. De droogte leidt tot dusver nog niet tot grote problemen. prijs- en drukfouten onder voorbehoud. acties geldig van 14 - 07 - ‘15 t/m 08 - 08 - ‘15, zolang de voorraad strekt. KLANTENSERVICE bel +31 26 445 09 45 service@mantel.com 9,4 KLANTENBEOORDELING uit 3000+ beoordelingen MANTEL SUPERSTORE 3 Verdiepingen | 5000m2 Arnhem-zuid - De Overmaat 72 PICK & RIDE Dezelfde dag met je nieuwe fiets naar huis GRATIS P ARKEREN 5000 + FIE TSEN OP V OOR RAA D DIRE CT T ESTF IETS EN DESK UND IG A DVIE S JE N IEUW E FIE TS D EZEL FDE DAG NOG MEE NAA R HU IS BEL: 026 - 445 09 45IEDER E DO NDE RDA G EN VRIJ DAG KOO PAV OND TOT 20.0 0 UU R DE KOFFIE STAAT VOOR U KLAAR BI J I NL EV ER IN G VA N DE ZE BO N GR AT IS IN ST EE KS LO T BI J A AN KO OP VA N EE N E- BI KE GRATIS ANWB Mobiliteitsgarantie + direct je fietsverzekering afsluiten GIANT TWIST ELEGANCE C1 VAN 2399,- NU1799,- ,'! +"+$/###( FG?CS?;>E "$"#%$"#$"!# 8= (= *!7+9((5 49((>*%@@=: 0I0 +55=3=F50 D 4@ CF:8'F&@ *--= (.(. &I BIIG7?$I" >?A E FG ?C S? ;> E M!=% L( $$= 4 Jumbo, Zevenhuizen, Kampsingel 7 Jumbo, Zevenaar, Van Oldebarneveldtlaan 34facebook.com/jumbosupermarkten