documentatia pentru ofertanti

Download Documentatia pentru ofertanti

Post on 30-Jan-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013Investete n oameni!

DOCUMENTAIE PENTRU OFERTANIAchizitie servicii de intretinere echipamente ITAchizitor[footnoteRef:1]: [1: Poate fi Beneficiarul contractului de finanare prin POSDRU sau Partenerul acestuia]

SC EUROPROJECT PARTNER SRL

Titlul proiectului POSDRU :Dezvoltare Centru de selecie i plasare a forei de munc

ID proiect POSDRU:135272

Calitatea achizitorului n cadrul proiectuluiBeneficiar n cadrul proiectului POSDRU

INFORMAII GENERALEAchizitor:Denumire: SC EUROPROJECT PARTNER SRL

Adres: Romania, jud. Dambovita, Municipiul Targoviste, Str Nicolae Filipescu, nr.102, cod 130044

Persoan de contact: Andi Dojana, Reprezentant LegalTelefon: 0245633157

E-mail: andigabid2000@yahoo.comFax: 0245/640383

Adres de internet: www.europrojectpartner.ro/

1. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIREDATAORA1)Locaia

Data publicare anun13.05.2014-Site-ul EUROPROJECT

Termen limit de solicitare a clarificrilor din partea Ofertanilor2) 14.05.2014Ora 10:00Sediul EUROPROJECT

Termen limit de transmitere a raspunsurilor la clarificri de ctre Achizitor2) 14.05.2014Ora 14:00Datele de contact ale operatorilor economici

Termen limit de depunere a ofertelor20.05.2014Ora 10:00Sediul EUROPROJECT

Data edinei de deschidere a ofertelor20.05.2014Ora 11:00Sediul EUROPROJECT

Data finalizrii evalurii 3)20.05.2014Ora 13:00Sediul EUROPROJECT

Informarea ofertanilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3)20.05.2014Datele de contact ale operatorilor economici

Semnarea contractului 3) Mai 2014-Sediul EUROPROJECT

Data de ncepere pentru prestarea serviciilor 3)Mai 2014-

1. Ora local a Achizitorului1. Solicitrile de clarificare se transmit nainte de data i ora specificate n tabel:1. pe fax sau prin posta direct la registratura Achizitorului i suplimentar1. pe e-mail la adresa persoanei de contact menionat din partea Achizitorului.Toate rspunsurile la clarificrile aferente proiectului vor fi transmise tuturor Operatorilor Economici care au depus oferte. 1. Dat estimativ

Se interzice oricrui operator economic s stabileasc ntlniri individuale cu Achizitorul n scopul de a obine avantaje n legtur cu acest contract pe perioada derularii procedurii.

2. TIPUL CONTRACTULUI SI LOCUL DE LIVRARE2.1.1. Denumirea contractului de achiziie:Titlu: Achiziie servicii de intretinere echipamente IT pentru implementarea activitilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, Dezvoltare Centru de selecie i plasare a forei de munc

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi prestate- Servicii de intretinere a echipamentelor informatice utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, pentru echipamentele mentionate in Tabelul 1 din Caietul de sarcini; - Servicii de intretinere a echipamentelor informatice utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, pentru echipamentele mentionate in Tabelul 2 din Caietul de sarcini; - Servicii de intretinere software pentru echipamentele si programele utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, instalarea regulata a ultimelor pachete de actualizari, scanarea impotriva virusilor pentru echipamentele mentionate in Tabelul 1, respectiv echipamentele si programele din Tabelul 2 din Caietul de sarcini;

2.1.3. Denumire contract i locul de prestare

Contract de prestare de servicii de intretinere echipamente IT

Principalul loc de prestare: SC EUROPROJECT SRL Romania, jud. Dambovita, Municipiul Targoviste, Str Nicolae Filipescu, nr.102 , cod 130044

2.1.4. Durata contractului de achiziie Perioada cuprinsa intre semnarea contractului de ambele pari si finalizarea proiectului derulat de beneficiar, preconizata in septembrie 2015.

3. DOCUMENTE SOLICITATE

n vederea atribuirii contractului, ofertantul trebuie s prezinte urmtoarele documente de calificare:

1. Formular 1 - Formular de oferta financiara1. Formular 2 - Declaratie privind conflictul de interese1. Formular 3 - Declaraie privind eligibilitatea1. Formular 4 - Scrisoare de naintare1. Dovada inregistrarii legale a ofertantului (certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului) copie conform cu originalul

4. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE

Preul cel mai sczut

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Limba de redactare a oferteiOfertele, orice coresponden i documente legate de procedura de atribuire transmise ntre ofertant i Achizitor trebuie s fie n limba romn.

5.2. Moneda n care este exprimat preul contractuluiLei

5.3. Perioada minim de valabilitate a oferteiMinim 15 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

5.4. Coninutul oferteiOferta trebuie s conin : Formularul nr.1 completat, Formularul nr.2 completat, Formularul nr.3 completat, Formularul nr.4 completat, Dovada inregistrarii legale a ofertantului (certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - CUI) copie conforma cu originalul, care trebuie s fie transmise Achizitorului ntr-un plic sigilat/ pachet sigilat.

Oferta trebuie s conin un exemplar n original.

5.5. Modul de prezentare a ofertei la depunereOfertele trebuie depuse pn la data limit de depunere a ofertelor specificata n Anunul de participare. Ele trebuie s conin documentele solicitate i s fie naintate:- prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal oficial) ctre SC EUROPROJECT PARTNER SRL, Adresa SC Europroject Partner SRl Romania, jud. Dambovita, Municipiul Targoviste, str Nicolae Filipescu, nr. 102, cod 130044, tel: 0245/633157fax: 0245/640383, e-mail: andigabid2000@yahoo.com

SAU- livrate personal la aceeai adres, pe baza unei scrisori de naintare completat conform Formularului nr. 4 - semnat i datat, direct ctre Achizitor.Ofertele depuse prin alte mijloace dect cele menionate anterior nu vor fi luate in considerare.Pe pachetul exterior se vor scrie urmtoarele informaii:a) adresa unde trebuie depuse ofertele b) Denumire achizitie c) Denumire achizitord) cuvintele A nu se deschide naintea sesiunii de deschidere a ofertelor;e) numele si datele de contact ale ofertantului (telefon, fax, email, adresa).Nu vor fi admise plicuri exterioare deteriorate sau desfcute, la depunerea ofertelor.

5.6. Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei Ofertanii i pot modifica sau retrage ofertele printr-o ntiinare scrisa nainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Dup termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica nici o oferta depusa.Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie sa fie elaborata si depusa in conformitate cu cerinele din prezenta documentaie de atribuire, Seciunea 5.5. de mai sus. Pe plicul exterior trebuie sa se scrie Modificare sau Retragere , dup caz.

5.7. Costurile de pregtire a ofertelorNici un cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea i depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre operatorul economic ofertant.

5.8. Informaii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilorTermene pentru prestarea serviciilor vor fi stabilite de comun acord cu Achizitorul.

5.9 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiiile de actualizare/ modificare a preului contractului de achiziiePreul va fi ferm i nu se va schimba pe ntreaga perioad de derulare a contractului.

5.10. Modalitatile de contestare a deciziei asupra rezultatului proceduriiRezultatul procedurii va putea fi contestat in trei zile de la data primirii comunicarii rezultatului procedurii.

6. Valoarea estimat a contractului de achiziie public: 2.346,77 LEI fr TVA.

7. Evaluarea ofertelor7.1. Evaluarea ofertei Ofertele care depesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice se trateaz conform legislaiei in vigoare.

7.2. Informare ofertaniAchizitorul va informa ofertanii cu privire la rezultatul aplicrii procedurii, in conformitate cu legislaia in vigoare.Ofertanii ale cror oferte nu au fost declarate ctigtoare vor fi informai in conformitate cu legislaia in vigoare.

CAIET DE SARCINI/ SPECIFICAII TEHNICE

n vederea implementrii corespunztoare a activitilor proiectului POSDRU/129/5.1/G/135272, Dezvoltare Centru de selecie i plasare a forei de munc, SC EUROPROJECT PARTNER SRL dorete sa achiziioneze servicii de intretinere echipamente IT, conform urmtoarelor specificaii tehnice:

- Servicii de intretinere a echipamentelor informatice utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, pentru echipamentele mentionate in Tabelul 1; - Servicii de intretinere a echipamentelor informatice utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, pentru echipamentele mentionate in Tabelul 2;- Servicii de intretinere software pentru echipamentele si programele utilizate in proiect, prin activitati regulate de mentenanta si interventii la cerere, instalarea regulata a ultimelor pachete de actualizari, scanarea impotriva virusilor pentru echipamentele mentionate in Tabelul 1, respectiv echipamentele si programele mentionate in Tabelul 2. Tabel nr. 1PC Desktop 7 buc.PC server 1 buc.Laptop HP 4 buc.Notebook TOSHIBA 2 buc. Soft informatii firme - Liste Tabel nr. 2 Site web med

Recommended

View more >