doc! photo magazine #10 april 2013

Download doc! photo magazine #10 April 2013

If you can't read please download the document

Post on 10-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In this issue: Oriol Clavera, Alex Coghe, Robby Cyron, Lara Kantardjian, Piotr Komajda, Adam Marelli, Kostas Maros, Lincoln Schatz and THE EUROPEANS - PORTUGAL: Maria João Arcanjo, Vasco Leão, Rui Palha, Fatima Salcedo, Mathieu Testa.

TRANSCRIPT

 • D O C P H O T O M A G A Z I N E . C O M

  C O G H E M A R O S C Y R O N K A N T A R D J I A N

  S C H A T Z M A R E L L I C L A V E R A K O M A J D A

  NO 10 APRIL 2013 | NR 10 KWIECIE 2013

  T H E E U R O P E A N S P O R T U G A L

 • lets talkabout doc!

  To buy this issue go to:www.docphotomagazine.com/doc-store

 • 5F R O M T H E E D I T O R | O D W Y D A W C Y

  4

  F R O M T H E E D I T O R | O D W Y D A W C Y

  Dear doc!-ers,

  Against all the odds caused by the weather, we are giving you the April issue of doc! photo magazine. The unusual issue because not only are we continuing the two cycles in it (The Europeans and America) but we are announcing something totally new.

  As you know, together with The European group we are going to celebrate the 65th anniversary of Henri Cartier-Bressons book publication under the same title. Within these celebrations, once a quarter we present the most interesting portfolios from a chosen national gallery run by the Europeans on the Facebook and Flickr and this time we went to Portugal.

  From Portugal we are moving on to America which we are trying to explore from opposite perspectives. This time there is a little on politics and there are some portraits of key people in Washington administration by Lincoln Schatz, a very esteemed American photographer. Let us add, this set is a part of the Smithsonian National Portrait Gallerys permanent collection. Within the same project, and thanks to Piotr Komajda we will visit some small American towns too.

  Whats next? An interview, as usual. Our April interviewee is an Italian photographer living in Mexico Alex Coghe. We are talking not only about photography, including the street one, but about the role of colour and addressee to whom photographs should be taken.

  OK, but what we are announcing? We decided to enlarge our photographic interests. While our work over successive doc! photo magazine editions, different materials were coming to us which could not be published as they were hardly con-nected with documentary photography. Nevertheless, we wanted to show them and simultaneously we wanted to stand by our main focus photo stories. So we decided to start to publish special issues of our magazine fully focused on fine art photography. Well hear the fanfares playing get ready for April 15 when our quarterly contra doc! is to debut! You may find its cover within this issue.

  But it is not the only announcement we have for you this month. Well, we have decided to establish a group of pho-tographers we are going to cooperate more often. Our invitation has already been accepted by Marc Erwin Babej (doc! #9) and Mariusz Janiszewski (doc! #2 and #8). What is more, Marc has become a head of our... New York Bureau which will be a place of contact and representation for both Americas. If you want to contact him, his address is on the masthead page. Such offices will start in different parts of the world. Would you like to become a part of our staff, please send us your extended portfolio.

  It is enough! We have written awfully a lot! Have a nice visual reading!

  LETS TALK ABOUT DOC!

 • 5F R O M T H E E D I T O R | O D W Y D A W C YF R O M T H E E D I T O R | O D W Y D A W C Y

  Drodzy doc!-ersi,

  Nie zwaajc na przeciwnoci losu, jakie pata nam ostatnio pogoda, oddajemy do waszej dyspozycji kwietniowy numer doc! photo magazine. Numer wyjtkowy, poniewa nie tylko kontynuujemy w nim dwa cykle (The Europeans i Ameryka), ale take zapowiadamy co kompletnie nowego.

  Jak wiecie, wsplnie z grup The Europeans przygotowujemy si do uczczenia 65 rocznicy wydania ksiki Henri Cartier--Bressona pod tym samym tytuem. W ramach tyche obchodw raz na kwarta prezentujemy najciekawsze portfolia z wybranej galerii narodowej prowadzonej przez The Europeans na Facebooku oraz w serwisie Flickr i tym razem zawitalimy do Portugalii.

  Z Portugalii przenosimy si do Ameryki, ktr staramy si pozna z kilku odmiennych perspektyw. Tym razem zahacza-my troch o polityk i prezentujemy cykl portretw kluczowych osb w waszyngtoskiej administracji w wykonaniu cenionego amerykaskiego fotografa Lincolna Schatza. Dodajmy, e seria ta stanowi cz staej kolekcji Smithsonian National Portrait Gallery. W ramach tego samego cyklu, za spraw Piotra Komajdy odwiedzimy take amerykaskie mae miasteczka.

  Co poza tym? Jak zwykle wywiad. Naszym kwietniowym rozmwc jest woski fotograf mieszkajcy w Meksyku Alex Coghe. Rozmawiamy z nim nie tylko o fotografii, w tym ulicznej, ale take o roli koloru i adresacie, dla ktrego fotograf powinien robi zdjcia.

  No dobrze, ale co zapowiadamy? Postanowilimy rozszerzy nasz krg fotograficznych zainteresowa. Podczas prac nad kolejnymi wydaniami doc! photo magazine zaczy do nas trafia materiay, ktrych w aden sposb nie moglimy opublikowa, poniewa wyamyway si spod kategorii fotografii dokumentalnej. A e chcielimy je pokaza, a jednocze-nie chcielimy pozosta wierni naszemu gwnemu nurtowi jakim jest fotoreporta, zapada strategiczna decyzja o roz-poczciu wydawania specjalnych numerw naszego magazynu w caoci powiconych fotografii artystycznej. A zatem tutaj graj fanfary przygotujcie si na 15 kwietnia, kiedy zadebiutuje nasz kwartalnik contra doc! Jego okadk znajdziecie wewntrz tego numeru.

  To nie jedyna zapowied, jak mamy dla was w tym miesicu. Ot postanowilimy stworzy grup fotografw, z kt-rymi bdziemy wsppracowa nieco czciej. Nasze zaproszenie do tej grupy jako pierwsi przyjli Marc Erwin Babej (doc! #9) oraz Mariusz Janiszewski (doc! #2 i #8). Co wicej, Marc zosta rwnie szefem naszego... nowojorskiego biura, ktre bdzie peni rol punktu kontaktowego i reprezentacyjnego dla obu Ameryk. Jeeli chcecie si z nim skontaktowa, jego adres znajdziecie w stopce redakcyjnej. Takie bura powstan take w innych czciach wiata, a jeeli chcielibycie wej w skad naszych staych wsppracownikw, nadelijcie swoje rozszerzone portfolio.

  I to tyle, bo strasznie si tym razem rozpisalimy. yczymy wam miej wizualnej lektury!

  LETS TALK ABOUT DOC!

 • Publisher | Wydawca

  BLOW UP PRESS

  Editor-in-Chief | Redaktor naczelny

  Grzegorz K. Kosmala

  Contributing Editors | Wsppraca redakcyjna

  Marc Erwin Babej (Bureau Chief, Americas)

  Mariusz Janiszewski

  Creative Director | Dyrektor kreatywny

  Aneta Kowalczyk (BB Graphic)

  Translator | Tumaczenia

  Aleksandra Duszyska

  Cover photo | Zdjcie na okladce

  Alex Coghe

  Contact | Kontakt

  doc@docphotomagazine.com

  Advertising | Reklama

  ad@docphotomagazine.com

  Submissions | Zgoszenia

  submit@docphotomagazine.com

  On the WEB | W internecie

  docphotomagazine.com

  facebook.com/DocPhotoMagazine

  pinterest.com/docphotomag

  plus.google.com/115509682667439122343

  ISSN

  22992855

  Address | Adres

  BLOW UP PRESS

  doc! photo magazine

  Nowogrodzka 31 Str., 00511 Warsaw, Poland

  All images and text published in doc! photo magazine are the sole property of the featured authors (photographers, contributors and editors) and subject to copyright. / No image or text may be reproduced, edited, copied or distributed without the express written permission of its legal owner. / No part of this publi-cation may be reproduced in any form, digital or mechanical, printed, edited or distributed without the prior written consent of the publisher. / All rights reseved.

  Wszystkie zdjcia oraz teksty opublikowane na amach doc! photo magazine s wyczn wasnoci poszczeglnych autorw (fotografw, wsppracownikw i wydawcw) i po dlegaj ochronie praw autorskich. / adne zdjcie lub aden tekst nie moe by reprodukowany, edytowany, kopiowany lub dystrybuowany bez pisemnej zgody jego prawnego waciciela. / adna cz tej publikacji nie moe by reprodukowana w jakiejkolwiek formie, cyfrowej lub mechanicznej,

  drukowana, edytowana lub dystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. / Wszystkie prawa zastrzeone.

 • 9Robby Cyron

  BURMA | BIRMA

  35doc! interview

  ALEX COGHE WE SHOULD MAKE PHOTOS FOR OURSELVES

  ZDJCIA POWINNIMY ROBI DLA SIEBIE

  48Alex Coghe

  REALITY REMADE

  71Adam Marelli

  BLOODLINE | WIZY KRWI

  95Lincoln Kennedy Schatz

  THE NETWORK | SIE

  119Piotr Komajda

  REAL AMERICA DOES NOT EXIST | PRAWDZIWA AMERYKA NIE ISTNIEJE

  141Lara Kantardjian

  WANDERINGS: THE CITY AND THE SUBLIME MIEJSKIE WDRWKI: MIASTO I JEGO UROKI

  165Kostas Maros

  THE JOURNEY | PODR ---

  189Oriol Clavera

  LOW SEASON [HiberNation] | POZA SEZONEM [HiberNacja]

  208The Europeans

  PORTUGAL

  231doc! talks

  TADEUSZ ROLKE

  235doc! recommends

 • C O G H E C Y R O N C L A

  V E R A M A R O S K A N T

  A R D J I A N S C H A T Z

  M A R E L L I K O M A J D A

 • 11

  R O B B Y

  Robby Cyron (b. 1970) | based in Warsaw (Po-

  land) | likes travelling, eating and observing | learnt

  to photographs in a classical German studio of

  advertising photography | witnessed not just

  a political but also technological change of the

  1990s, in the end of which he was document-

  ing Berlins artistic avant-garde | gives analogue

  atmosphere to his works, often made digi-

  tally | co-author of guide books IN in which he

  showed 20 world metropolises in a different

  way | his camera took him to the USA, Italy,

  France, Spain and South Africa | his works were

  published in magazines like Maxim, Gala, Cos-

  mopolitan, Elle, Playboy, Joy, Music Express,

  Glamour, Marie Claire or Twoj Styl.

  Robby Cyron (ur. 1970) | mieszka w Warszawie

  (Polska) | uwielbia podrowa, je i obserwo-

  wa | fotografii nauczy si w klasycznym nie-