diploma 444

Download Diploma 444

Post on 11-Apr-2017

153 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

  Nenad Pani

  VIDEO PRODUKCIJA KONFERENNEGA DOGODKA

  DIPLOMSKO DELO VISOKOOLSKEGA STROKOVNEGA TUDIJA

  Mentor na FE: izr. prof. dr. Matej Zajc

  Ljubljana, 2016

 • Zahvala

  Zahvaljujem se mentorju, izr. prof. dr. Mateju Zajcu, za vso pomo, strokovne nasvete in

  usmerjanje med izdelavo diplomskega dela. Zahvaljujem se tudi g. Aleksandru inigoju, ge.

  Mai Aron in zaposlenim v podjetju Palsit d. o. o. za sodelovanje in pomo pri projektu.

  Predvsem pa se zahvaljujem starem za moralno podporo, ljubezen ter zaupanje v moj uspeh.

 • Kazalo

  1. Uvod .................................................................................................................................... 1

  1.1. Namen in cilji ............................................................................................................... 2

  2. Konference in drugi dogodki ............................................................................................... 3

  3. Osnovni gradniki promocijskih video posnetkov ................................................................ 6

  3.1. Oprema ........................................................................................................................ 6

  3.2. Izhodia za snemanje konferennih dogodkov .......................................................... 9

  4. Izbrani projekt: Hek.si ....................................................................................................... 13

  4.1. Produkt: elje in zahteve naronika ........................................................................... 13

  4.2. Potek produkcije ........................................................................................................ 15

  5. Scenariji ............................................................................................................................. 17

  5.1. Scenarij: Hek.si .................................................................................................................. 18

  5.2. Post-produkcija .......................................................................................................... 21

  6. Orodje Adobe After Effects ............................................................................................... 25

  6.1. Glavni elementi .......................................................................................................... 25

  6.2. Tranzicije .................................................................................................................... 26

  6.3. Uporabni uinki v post produkciji .............................................................................. 29

  6.3.1. Stabilizacija video posnetkov ................................................................................. 29

  6.3.2. Barvni popravki posnetkov ..................................................................................... 31

  6.4. Kombiniranje uinkov in plasti .......................................................................................... 34

  6.5. Upodabljanje posnetka .............................................................................................. 37

  7. Zakljuek ............................................................................................................................ 40

 • Kazalo slik

  Slika 1: Primer konference z govorcem (foto: Nenad Pani) ...................................................... 1

  Slika 2: Primer konference s prikazom produkta na odru[11] ................................................... 4

  Slika 3: Canon Legria HFR506[12] ............................................................................................... 6

  Slika 4: Canon SX50HS[13] .......................................................................................................... 7

  Slika 5: Tipini kader s irokim pogledom (Full shot FS) z eno video kamero ....................... 10

  Slika 6: Kader s priblianim govorcem ...................................................................................... 11

  Slika 7: Tri kamere z razlinim priblikom oseb; leva slika je pribliek govorca (close shot

  CS), srednja je sploni iroki kader (Full shot FS) in desna je posnetek publike od blizu

  (close-up CU) [15] .................................................................................................................. 12

  Slika 8: Logo spletne strani Hek.si [16] ..................................................................................... 13

  Slika 9: Graf s tevilom ogledov posnetka od zaetka do konca glede na dolino[17] ............ 14

  Slika 10: asovni diagram za potek projekta Hek.si, dogovorjenim s podjetjem Palsit d.o.o.

  pred zaetkom dogodka ........................................................................................................... 15

  Slika 11: Tipina postavitev TV intervjuja [18] ......................................................................... 18

  Slika 12: Scenarij, sestavljen pred zaetkom konference ......................................................... 19

  Slika 13: V programu Adobe After Effects lahko doloene dele obarvamo razline barve in

  uporabimo opcijo za preimenovanje za laje organiziranje in prepoznavo ............................. 21

  Slika 14: Posnetek, razdeljen in organiziran v programu Adobe After Effects ......................... 22

  Slika 15: Primer zaetnega posnetka z dodanimi uinki .......................................................... 23

  Slika 16: Orodje Adobe After Effects z oznaenimi deli ........................................................... 26

  Slika 17: Uporaba Praznega Objekta (rdea plast na sliki), kjer poveemo dva posnetka na

  svoj Prazen Objekt .................................................................................................................... 27

  Slika 18: Primer uporabe mask ve mask hkrati animiranih za pridobitev uinka zlivanja ... 28

  Slika 19: Objektne plasti in njihove nastavitve ter pozicija, ko se odpirajo ............................. 29

  Slika 20: Orodje za stabilizacijo posnetka (Motion Tracking) ............................................... 30

  Slika 21: Obdelava stabilizacije z orodjem "Warp Stabilizer" ................................................... 31

  Slika 22: Originalna slika (leva) brez filtra in spremenjena slika (desna) strani z nastavitvami v

  sredini ....................................................................................................................................... 32

  Slika 23: Originalna slika (levo) in slika z dodanim Foto Filter (desno), ki doda videz

  poznega popoldneva ................................................................................................................ 32

 • Slika 24: Originalna slika (levo) in slika s filtrom Vibrance (desno) z nastavitvami na sredini

  .................................................................................................................................................. 33

  Slika 25: Primer originalne (leva) in popravljene slike (desna) s filtrom Levels ................... 33

  Slika 26: Uinek rna & Bela z nastavitvami na sredini ............................................................ 34

  Slika 27: Tekst pretvorimo v masko, da lahko dodajamo razne uinke ................................... 35

  Slika 28: Uinek Stroke na tekstu brez dodanih uinkov ...................................................... 35

  Slika 29: Uinek Turbulence in parametri, uporabljeni za dosego elenega uinka ................ 36

  Slika 30: Uinek Sijaja nam poudari obrobo ............................................................................. 36

  Slika 31: Gradient uinek z okroglo Gradient monostjo ......................................................... 37

  Slika 32: Opcije za upodabljanje v programu Adobe Media Encoder ...................................... 38

 • 1

  1. Uvod

  V diplomskem delu se posveam video produkciji konferennih dogodkov. Konference so eno

  ali vednevni dogodki z nekaj 10 do nekaj 100 udeleenci.

  Organizatorji dogodka elijo pritegniti im ve obiskovalcev z uporabo:

  - promocijske spletne strani,

  - foto galerije in

  - video vsebine.

  Moja naloga je bila zajem fotografij in video vsebine za izbrani dogodek Hek.si [16].

  S stalia video produkcije je za konference potrebno veliko nartovanja vnaprej, saj so

  konference lahko zelo hektine, e posebej, e imamo veliko obiskovalcev. Treba je ujeti

  pomembne trenutke in izkunje naih obiskovalcev kot tudi zanimive predstave oziroma

  predavanja, ki so pogosto v ve loenih dvoranah, zaradi esar so nae organizacijske

  sposobnosti preizkuene do skrajnosti.

  Delo v post produkciji zahteva veliko produkcijskega asa, saj je dolina posnetkov s predavanj

  in drugih dogajanj zelo dolga in je treba posnetke skrbno organizirati in ustrezno obdelati.

  Slika 1: Primer konference z govorcem (foto: Nenad Pani)

 • 2

  1.1. Namen in cilji

  Namen diplomskega dela je predstaviti video produkcijo za konferenno dejavnost s

  praktinim primerom konference Hek.si. Predstaviti elim postopek poteka produkcije od

  pred-produkcije z nartovanjem in organizacijo vse do post-produkcije s kompleksnimi uinki.

  Sodeloval sem s podjetjem Palsit d. o. o., ki se specializira na podroju izvajanja izobraevalnih

  programov, organizacije konferenc, svetovalnih storitev, uvajanja in nad