Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert

Download Dincat Jornada envelliment actiu 2014 - Ramón Novell i Susanna Vert

Post on 21-Jul-2015

320 views

Category:

Health & Medicine

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JORNADA Envelliment actiu

  13 de juny 2014

  Desprs del SENECA, conclusions i propostes

  Pla dAcci Dincat 2013- 2014

 • LESTUDI SENECA (2000-2008)

 • Distribuci de la poblaci amb DI que de 40 i ms anys Catalunya 2018-18

 • SE

  NE

  CA

  2008-2013 2013-2018 2008-2018

  60 i ms 39.4 % 41 % 96.64 %

  50-59 33.3 % 25.6 % 67.45 %

  40-49 10.6 % 10.3 % 27.71 %

  Total 26.7 % 23.5 % 56.45 %

  Creixements estimats dels grups dedat durant el perode 2008-2018

  Durant el perode 2008-13, el grup de 60 i ms anys s el que creix ms (el 39.4 %) mentre que el de 50-59 anys ho fa en un 33.3 %.

  Durant el perode 2013-18, el grup de 60 i ms anys tamb s el que creix ms (41%),

  mentre que shauria frenat el creixement del grup dedat de 50-59 (25.6 %).

  Als dos perodes, el grup de 40-49 s el que t els creixements inferiors.

 • Independncia

  ONU

  Participaci

  Atenci

  Autorrealitzaci

  Dignitat

  Moviment Mundial per un Envelliment Actiu

 • SE

  NE

  CA

  s necessari assegurar que les poltiques que afecten a qualsevol persona amb discapacitat intellectual es contemplin de forma que es garanteixi la seva situaci quan es superin els 60 anys.

  Envellir amb salut: Envelliment i Poltiques Socials

  WHO / IASSID (2000)

 • SE

  NE

  CA

  Les persones grans amb discapacitat intellectual shaurien dincloure en poltiques i aproximacions dissenyades per a proporcionar qualsevol tipus de suport addicional que necessitin per a tenir una vida saludable i satisfactria.

  Envellir amb salut: Envelliment i Poltiques Socials

  WHO / IASSID (2000)

 • SE

  NE

  CA

  Les poltiques socials, sanitries i de suport a lenvelliment haurien de centrar-se en promoure un envelliment productiu i exits

  Envellir amb salut: Envelliment i Poltiques Socials

  WHO / IASSID (2000)

 • SE

  NE

  CA

  4 FASE: ELABORACI DE

  CONCLUSIONS

  - PERFIL DE L ENVEELLIMENT DE LES PERSONES AMB DI SEGONS LA MOSTRA - AVALUACI DE LES NECESSITATS - COMPARACI AMB ALTRES COLLECTIUS - MODEL DE PROPOSTES A LADMINISTRACI

  - INFORME FINAL

  3 INFORMATIZACI I ANLISI DE DADES - INFORMATIZACI DE DADES - DEPURACI DE LES DADES - EXPLOTACI DE DADES - ANLISI i INTERPRETACI - CONCLUSIONS PRELIMINARS

  2 FASE: TREBALL DE CAMP

  - REALITZACI ANUAL DE LES REVISIONS MDIQUES - REALITZACI ANUAL DE LES PROVES PSICOPATOLGIQUES I FUNCIONALS - COORDINACI DE L ESTUDI - RECOLLIDA I REVISI DELS QUADERNS

  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

  CENTRES REFERENCIALS

  CENTRES PARTICIPANTS

  - REUNIONS DE FORMACI ALS CENTRS PARTICIPANTS - VISITES DE MONITORITZACI COORDINACI

  1 FASE: PLANIFICACI

  - DELIMITACI DEL TEMA - OBJETIUS - METODOLOGIA - MBIT I DURADA DE L ESTUDI - ELABORACI DEL MARC TERIC - PREPARACI MATERIAL - FORMACI DE LA MOSTRA - CREACI DE LESTRUCTURA ORGANITZATIVA

  FORMACI DE LA MOSTRA

  - CRITERIS DE SELECCI

  - FORMACI DE LA MOSTRA - OBTENCI DEL CONSENTIMENT INFORMAT - RECOPILACI DE DADES DE FILIACI DELS PARTICIPANTS

  MATERIAL

  - DEFINICI DE VARIABLES A ANALIZAR -RECULL DINSTRUMENTS DE MESURES DEXPLORACI (PROTOCOL ) -PREPARACI DELS QUADERNS DE RECOLLIDA DE DADES -WEB DE LESTUDI

  EXPLORACIONS: -FSICA -RADIOLGICA -HEMATOLGICA -SENSORIAL -PSICOPATOLGICA

  2001-2002

  Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5

  2003-2004

  2004-2005

  2005-2006

  2006-2007

 • PRINCIPALS CONCLUSIONS

  Lexistncia duna salut precria i processos denvelliment prematur que en molts casos van acompanyats de demncies

  Salut

  Problemes psiquitrics i prdua de capacitats cognitives i habilitats socials.

  Capacitats i habilitats

  Aix mateix, es detecta una manca de formaci especialitzada dels professionals.

  Professionals datenci

  Les persones amb DI envelleixen prematurament

 • PRINCIPALS CONCLUSIONS/PROPOSTES

  Manca de serveis i suports

  especfics

  Atenci poc adequada

  Manca de programes de

  salut

  Manca de formaci

  especialitzada

  per atendre les

  necessitats de

  les PDI

  envellides

  que doni

  resposta a les

  demandes de

  les PDI

  envellides

  per oferir millor

  i ms mplia

  atenci

  sanitria,

  participaci en

  programes

  preventius

  dels

  professionals

  (detecci,

  avaluaci,

  atenci i

  intervenci

 • PLA DACCI DINCAT

  1. Facilitar i promoure el

  coneixement i la informaci sobre

  lenvelliment de les PDID

  2. Generar propostes

  dintervenci que contemplin

  l'adaptaci dels serveis

  3. Afavorir la promoci de la

  salut en aquestes persones.

  2012

  ENVELLIMENT (tema transversal)

  Creaci duna comissi

  dEnvelliment (dissenyar el pla

  dactuaci i impulsar-lo)

  Reuni plenria (entitats assistents a la presentaci de

  lEstudi - grups permanents dAD, habitatge, laboral i

  tutela)

  2011

  LEnvelliment en la planificaci de les rees dAD i habitatge (proposta de Pla dacci)

  Presentaci de lestudi SENECA a les entitats federades collaboradores (Dr. Novell - nov)

  2010

 • PLA DACCI 2013-2014

  FORMACI

  A Professionals: avaluaci, atenci i intervenci

  Persones amb DIT: hbits saludables i benestar personal

  INTERVENCI

  Detecci de BBPP

  Unitat de Suport

  CONEIXEMENT

  Fons documental

  Jornades i seminaris

  Guies de salut

  Pla Acci Envelliment 2013-2014

 • PRINCIPALS CONCLUSIONS/PROPOSTES

  Manca de serveis i suports

  especfics

  per atendre les

  necessitats de

  les PDI

  envellides

  SE

  NE

  CA

 • SE

  NE

  CA

  Tendncies i futurs escenris de necessitats

  Estimaci per tipologies residencials de la poblaci amb DI de 40 anys i ms.

  Aproximaci C

  (reajustada) 2008

  2013 2018

  Domicili familiar 8.534 10.814 13.352

  Domicili propi 398 505 623

  Llar-residncia 3.158 4.002 4.940

  Residncia 2.134 2.704 3.338

  Total 14.224 18.025 22.253

  Augment distribut per tipologia dhabitatge i perodes

  2008-13 2013-18 2008-18

  Domicili familiar 2.280 2.538 4.818

  Domicili propi 107 118 225

  Llar-residncia 844 938 1.782

  Residncia 570 634 1.204

  Total 3.801 4.228 8.029

  Increment de gaireb 4.818 persones que viurien al domicili familiar (482 per any). Increment de 225 persones que viurien al domicili propi i sacollirien al programa dautonomia en la prpia llar (ms de 20 a lany) Increment de 1.782 places en llars-residncia durant el perode 2008-18 (178 anuals) Increment de 1.204 places residencials al llarg dels 10 anys (120 anuals),

 • SE

  NE

  CA

  RECOMANACIONS

  INCLUSI SOCIAL

  Desenvolupar infraestructures per a un envelliment saludable per a les persones amb DI, facilitant la inclusi natural als serveis genrics, amb el suport d'una bona formaci per part dels professionals

  Assegurar laccs a serveis dirns amb oportunitats dinnovaci per a les persones grans amb DI que estan vivint amb les seves famlies o amb pisos amb suport, i en aquells casos que a causa de comportaments difcils en quedin exclosos

  Possibilitar que les persones amb DI envelleixin on viuen

 • SE

  NE

  CA

  RECOMANACIONS

  INCLUSI SOCIAL

  Establir poltiques de suport a les famlies ms grans per a permetre que el procs d'envelliment es dugui a terme amb la major dignitat possible i en l'entorn habitual on la persona ha estat vinculada.

  Utilitzar els registres de lICASS o la informaci que tenen els Serveis per identificar proactivament i avaluar les necessitats de suport que tenen les famlies amb fills amb DI mes grans de 40 anys

  Fer accessible i prioritzar els serveis de respir a les famlies de fills amb DI grans quan en tinguin necessitat

  Desenvolupar programes formatius dirigits a les famlies

 • SE

  NE

  CA

  Tendncies i futurs escenris de necessitats

  Viure en famlia

  Serveis datenci domiciliria tipus SAD Ajuts en teleassistncia i noves tecnologies. Programes de suport i formaci per cuidadors Cuidadors professionalitzats amb DI i demncies en fase

  inicial (el 1,5% del total que viuen al domicili familiar, segons mostra SENECA)

  Serveis de respir per acolliments destada limitada, i poder alliberar als familiars o tutors de les seves tasques habituals de suport i supervisi.

  Compensacions econmiques de la Llei de Dependncia: Garantir que el cuidador familiar rebi la compensaci econmica que la Llei de la Dependncia preveu per aquests casos

  La necessitat de donar suport a les persones que escollissin aquesta opci, el 2013 representaria un volum de 10.814 persones, un increment de 2.280 persones respecte el 2008 i, al 2018, haurien passat a ser 13.352 (increment de 2.538 respecte el 2013).

 • SE

  NE

  CA

  Tendncies