dİkey geÇİŞ sinavi (dgs) 2006 kilavuzu

Download DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 2006 KILAVUZU

Post on 08-Feb-2017

234 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MESLEK YKSEKOKULLARI LEAIKRETM NLSANS

  PROGRAMLARI MEZUNLARININLSANS RENMNE

  DKEY GE SINAVI(DGS)

  2006 KILAVUZU

  renci Seme ve Yerletirme MerkeziAnkara

 • Meslek yksekokullar ile akretim nlisans programlarndan mezun olup da bir lisans programndarenim grmek isteyen adaylarn seimi ile ilgili bavurma, snav ve snav sonularnn deerlendirilmesiesaslarn belirlemek zere T.C. Yksekretim Kurulu renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM)tarafndan hazrlanan bu klavuzun basm, datm ve uygulanmas Yksekretim Kurulunun 10.03.2006tarih ve 2006.2.789 sayl karar ile kabul edilmitir. (Bu klavuzda yer alan btn cretlere KDV dahildir.)

  BAVURMA SRES : 17-26 Nisan 2006

  SINAV TARH VE SAAT : 16 Temmuz 2006, 09.30

  BAVURMA BELGES VE KILAVUZ CRET : 5,00 YTL

  SINAV CRET : 50,00 YTL

  A D R E S M Z

  Bavurma, snav ve snav sonular konusunda adaylarca gnderilecek her tr dileke iin:

  SYM-SHB Mdrl06538 - ANKARA

  Resmi kurumlarca gnderilecek yazlar veya SYM'yi bir btn olarak ilgilendiren genel ve zel niteliktekidilekeler iin:

  SYM Bakanl06538 - ANKARA

  Telefon Numaras:

  (312) 298 80 50 (ok Hatl Santral) SYM

  Internet Adresi:

  http://www.osym.gov.tr

  DKKAT: Dikey Gei Snavna (DGS) ilikin olarak bu klavuzda yer alan kurallar Klavuzun yaymtarihinden sonra yrrle girebilecek yasama, yrtme ve yarg organlar ile Yksekretim Kurulukararlar gerekli kld takdirde deitirilebilir. Byle durumlarda izlenecek yol SYM tarafndanbelirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

 • N D E K L E RSayfa

  1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR .............................................................. 12. BAVURMA .................................................................................................................................. 2

  2.1. Bavurma Koullar .................................................................................................................. 22.2. Bavurma Belgesi Nereden Alnacaktr? .................................................................................. 32.3. Bavurma Belgesinin Doldurulmas .......................................................................................... 3

  2.3.1. Aday Bilgi Formu........................................................................................................... 32.3.2. Kayt Kart ..................................................................................................................... 62.3.3. Aday Fii ....................................................................................................................... 6

  2.4. Snav cretinin denmesi le lgili Kurallar Nelerdir? ............................................................... 72.5. Bavurma Belgenizi Nereye Teslim Edeceksiniz? .................................................................... 72.6. Bavurularn Geersiz Saylaca Durumlar .............................................................................. 7

  3. SINAV ............................................................................................................................................ 73.1. Snavn Kapsam ...................................................................................................................... 73.2. Snava Girerken Adayn Yannda Bulundurmas Gereken Belgeler .......................................... 73.3. Snavn Uygulanmas ............................................................................................................... 83.4. Snavda Uyulmas Gereken Kurallar ......................................................................................... 8

  4. DEERLENDRME ....................................................................................................................... 94.1. Saysal ve Szel Standart Puanlar Nasl Hesaplanacaktr? ...................................................... 94.2. nlisans Baar Puan ............................................................................................................. 94.3. Arlkl nlisans Baar Puan Nasl Hesaplanacaktr? ............................................................ 94.4. DGS Puan Nasl Hesaplanacaktr? ....................................................................................... 10

  5. YERLETRME ........................................................................................................................... 10

  6. SINAV SONULARININ BLDRLMES VE KAYIT LEMLER .................................... 10

  MESLEK YKSEKOKULU MDRLKLER, AIKRETM FAKLTES BROLARIVE SYM SINAV MERKEZ YNETCLKLERNCE YRTLECEK LEMLER ........................... 11

  2005-2006 RETM YILINDA RGN RETM RENCLERNN DEDKLER KATKI PAYLARIVE KNC RETM RENCLERNN DEDKLER RENM CRETLER .............................. 12

  TABLO-1. Merkezi Yerletirme ile Dikey Gei Yaplacak Olan YksekretimLisans Programlar ......................................................................................................... 13

  TABLO-1'de Yer Alan Yksekretim Lisans Programlarnn Koul ve Aklamalar ............... 32TABLO-2. nlisans Diplomas Alnacak Olan/Alnan Meslek Yksekokullar Programlar ..... 41TABLO-2'de Yer Alan Yksekretim nlisans Programlar ile lgili Aklamalar ................... 90TABLO-3. nlisans Mezuniyet Alanlarna Gre Dikey Gei Yaplabilecek

  Lisans Programlar ......................................................................................................... 93TABLO-4. l/le Kodlar ................................................................................................................ 106

  TABLO-5. Meslek Yksekokullar ve Akretim nlisans Programlar MezunlarnnLisans renimine Hazrlk Programna Katlmadan nc SnfaKayt Yaptrabilecekleri Akretim Lisans Programlar .......................................... 109

  TABLO-6. Meslek Yksekokullar ve Akretim nlisans Programlar MezunlarnnLisans renimine Hazrlk Programna Kayt Yaptrabilecekleri AkretimLisans Programlar ............................................................................................................. 110

  ANADOLU NVERSTES LSANS TAMAMLAMA PROGRAMI LE LGL DUYURU .................. 111ANKARA N. LAHYAT FAK. LAHYAT LSANS TAMAMLAMA PROGRAMI LE LGL DUYURU ........ 111ADRES DEKL DLEKE RNE / GENEL AMALI DLEKE RNE

 • 1

  olanlarn ise niversite ile iliii kesilir. Lisansrenimine Hazrlk Program uygulanan akretimlisans programlarnda baarsz olanlarn niversiteile iliii kesilmez.1.9. Yabanc dille retim yaplan programlardarencilerin, Lisans renimine Hazrlk Programnabalayabilmeleri iin niversitenin yapaca yabancdil muafiyet snavn gemeleri veya Yabanc Dil HazrlkSnfna devam ederek baarl olmalar gerekir.Yabanc dil hazrlk program sresince renci, ilgiliniversitenin retim ve snav ynetmeliine tabi olur.Yabanc Dil Hazrlk Snfnda baarsz olarak iliiikesilen renciler, Trke eitim yapan ayn adlyksekretim programlarna SYMceyerletirilebilirler.

  1.10. Hangi nlisans programlarndan mezunolacak/olan adaylarn hangi lisans programlarn tercihedebilecekleri Tablo-3te verilmitir. Adaylarntercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanlar gznnde tutarak Tablo-1deki lisans programlarndanyapmalar gerekmektedir.

  1.11. Snavn uygulanmasnda ve sonularndeerlendirilmesinde aday tarafndan BavurmaBelgesine kodlanan bilgiler esas alnacaktr.Bavurma Belgesine kodlanan bilgilerdeki eksik veyanllar yznden doacak sonulardan adaysorumlu olacaktr.

  1.12. Adaylar beyan ettikleri btn bilgilerindoruluundan sorumludurlar. Bir adayn beyannngeree uymad tespit edildii takdirde bu aday,aradan geen sreye baklmakszn bu snavdan eldeettii tm haklarn kaybedecektir.

  1.13. Engelli adaylar snav srasnda yardmcistedikleri takdirde, bu durumlarn gsteren birniversite veya devlet hastanesinden alacaklar salkkurulu raporunu, Bavurma Belgesine eklemekzorundadrlar. Okuyamayacak derecede grme engelliolan adaylara karmak ekillere dayal sorularsorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayanadaylara okuyucu/iaretleyici verilecektir.

  1.14. Snavn ve snav sonularnn geerlisaylabilmesi iin adaylarn bu klavuzdaki tmkurallara uymas zorunludur. Bu kurallara uymayanadaylarn snavlar geersiz saylr. Snavdan sonra bileolsa bu kurallara uymad saptanan adaylarn snavsonularndan doan haklar geersiz saylacaktr.

  1.15. Bavurma Belgesini teslim etmeyen, bavurusugeersiz saylan, snava girmeyen veya giremeyen,snava alnmayan veya snavdan karlan, cretgerektirmeyen bir ilem iin cret yatran, ayn ilemiin birden fazla deme yapm olan adaylarndedikleri cretler geri verilmez.

  1.16. Snav sonrasnda, Merkezimize ulaan hersalona ait snav evrak paketi, grevliler tarafndan tektek alr, iinden kan btn belgeler tek tek saylr vevarsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. 2006-DGSSnava Giri ve Kimlik Belgesi, cevap kad veya sorukitap eksik kan adayn snav geersiz saylr.Ayrca, bir adayn snavnn geerli saylarak cevapkadnn deerlendirilmesi iin,

  1. GENEL BLGLER, TEMELLKE VE KURALLAR

  1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayl Resmi Gazetedeyaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim nLisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimineDevamlar Hakknda Ynetmelik ile YksekretimKurulunun belirledii uygulama esaslar uyarnca,meslek yksekokullar ile akretim nlisansprogramlarndan mezun olan baarl rencilerinrgn retim lisans programlarna dikey geiyapmalar ile ilgili snav ve yerletirme ilemleri SYMtarafndan yrtlecektir.

  Bu klavuz, Meslek Yksekokullar ile Akretimnlisans Programlar Mezunlarnn Lisansrenimine Dikey Gei Snav (DGS) ile ilgili olarakbavurma, snavn uygulanmas, snav sonularnndeerlendiri lmesi ve yerletirme esaslarnkapsamaktadr.

  1.2. DGS ylda bir kez yaplacaktr. Snav, 16 Temmuz2006 tarihinde tek oturumda niversite rektrlklerininbulunduu kentlerde ve Lefkoada uygulanacaktr.

  1.3. DGSde saysal ve szel blmden oluan biryetenek testi uygulanacaktr. Snav saat 9.30dabalayacak ve sresi 3 saat (180 dakika) olacaktr.

  1.4. Snavda uygulana