digitalizacija poslovnih dokumenata – skeniranje

Download Digitalizacija poslovnih dokumenata – skeniranje

Post on 13-Jan-2016

60 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digitalizacija poslovnih dokumenata – skeniranje. UVOD. Digitalizacija - Sastavni dio poslovnih procesa modernog poslovanja Uvođenjem računala u poslovne procese uporaba papira nije se smanjila Mnogobrojne informacije po stolovima, u registratorima, ormarima, arhivima - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Digitalizacija poslovnih dokumenata skeniranje

 • Skeniranje*UVOD Digitalizacija - Sastavni dio poslovnih procesa modernog poslovanjaUvoenjem raunala u poslovne procese uporaba papira nije se smanjilaMnogobrojne informacije po stolovima, u registratorima, ormarima, arhivimaNe poveava se produktivnost, trokovi uvanja, teko pronalaenje

 • Skeniranje*RjeenjeKoritenje tehnologije skeniranjaSkeniranje predstavlja poetak automatiziranog poslovnog procesaMnoga preduzeaodluuju se na skeniranje papirnatih dokumenata

 • Skeniranje*SKENER KAO UREAJSkener (engl. scanner) je ureaj koji slui za digitalizaciju fotografija, dokumenata, crtea i transparentnih medijaSkeniranje je postupak kojim se slika pretvara u digitalni oblik, koji se dalje obrauje na raunaluTri osnovne vrste skenera su: runi, stoni i rotacijski

 • Skeniranje*Runi skenerpostoje u nekoliko oblika: mali skeneri slini olovci za skeniranje teksta ili bar koda (engl. bar code)ureaji malo vei od mia. Osobine runih skenera:niska cenanizak kvalitet.

 • Skeniranje*Stoni skenerDre se na stolu pored raunara (zovu se i stolni skeneri)Stonih skenera ima crno-belih i u bojiFormat je najee A4 ili rjee A3Rezolucija stolnih skenera je do 1200 dpi, a rade najee sa 12 bita po bojiNajrasprostranjenija vrsta skenera

 • Skeniranje*Rotacijski skenerVrlo su skupiRezolucija od 2400 do 9600 dpiKoriste se za profesionalnu primenu gde je potrebna vrhunski kvalitet skeniranja

 • Skeniranje*KARAKRERISTIKE SKENERAFormat - veliina PAPIRA koji se moe odjednom skenirati (A4, A3)Rezolucija- (rezolucija, engl. resolution) je najvanija karakteristika skenera. Izraava se brojem toaka po inu (engl. dots per inch, dpi)

  Skenirana fotografija u razliitim rezolucijama

 • Skeniranje*KARAKRERISTIKE SKENERABroj bita po boji raunar pretvara sliku u brojeve (s leva na desno: 1 bit, 2 bita, 3 bita, 4 bita i 8 bita)

  broj bita (n)broj boja (2n)1224416825616655362416777216324294967296

 • Skeniranje*KARAKRERISTIKE SKENERABrzina - broj listova koje moe obraditi u minutipages per minute ppm (broj listova u minuti) images per minute ipm (broj slika u minuti). Volumen skeniranja - navodi se u broju stranica koje skener moe skenirati na danUvlaenje dokumenata - suvremeni skeneri s ADF-om (Auto Document Feeder), sa postojanjem detekcije viestrukog uvlaenja papira, spajalica itd.Automatska obrada skenova - softver za automatsko oitavanje podataka (OCR - Optical Character Recognition)

 • Skeniranje*PROCES SKENIRANJA Sam proces skeniranja moemo podeliti na 3 osnovne funkcionalne cline:PRIPREMA PAPIRNATIH DOKUMENATpod pripremom podrazumijeva se razliite radnje koje se moraju runo obaviti pre samog skeniranjato ukljuuje otvaranje koverti, uklanjanje spajalica, sortiranje prema veliini, boji ili vrsti dokumenta, orijentaciju, vaenje iz registratora, ispravljanje savinutih listova itd.

 • Skeniranje*PROCES SKENIRANJASKENIRANJE I POBOLJANJE KVALITETE SLIKEKvaliteta i brzina skeniranja zavisi o kvaliteti pripreme materijala za skeniranje, a zavisi i od postavki skenera te o kvaliteti i naina upotrebe softvera za poboljanje kvalitete slikesoftver za poboljanje kvalitete slike ubrzava proces skeniranja te smanjuje ukupne trokove.softver za poboljanje kvalitete slike trebao bi biti obvezni deo obreme za skeniranje. moe biti ugraen u sam skener ili moe biti deo obrade slike na raunalu

 • Skeniranje*PROCES SKENIRANJAINDEKSIRANJE I IZVLAENJE INFORMACIJA, PROVERA I IZVOZ DIGITALNIH DOKUMENATAinformacije koje se izvlae iz pojedinih dokumenata moraju se unapred defisatinain njihova izvlaenja: runoautomatski OCRtreba odrediti koji dokumenti ili informacije moraju ii na dodatnu proveru pre izvoza u digitalni arhiv

 • Skeniranje*Dijagram procesa skeniranja

 • Skeniranje*Mogunosti digitalizacijeDigitalizacija se moe provesti na vie naina:samo skeniranje dokumenta da bi se dobila njegova slika - jednostavnije, ali dokument ima nekoliko MB po straniciskeniranje i pretvaranje dobivene slike u tekst - zahtijeva OCR, ali dokument ima nekoliko KB po stranicikombinacija 1. i 2. - uvanje neobraenih slika uz OCR za dijelove koji sadre tekst

 • Skeniranje*PREDNOSTIZato digitalno arhiviranje i upravljanje dokumentima? na obradu dokumenata troi se i do 2/3 radnog vremena40 posto od tog vremena gubi se na traenje informacijepravovremeni pristup i pregled dokumenatapojednostavljeni rad sa dokumentimabrzo tekstovno pretraivanjedigitalni dokumenti su autentini originalimajedan dokument je na raspolaganju veem broju osoba

 • Skeniranje*PREDNOSTIZato digitalno arhiviranje i upravljanje dokumentima? vea pouzdanost, sigurnost, prepoznatljivostmanji trokovi traenja, kopiranja, slanja, prostoramogunost pristupa preko internetatrokovi optikih medija za pohranu jeftiniji su od papiraubrzati protok informacija, a iskljuiti njihov gubitak i potrebu kopiranjaskrauje se vrijeme obrade

 • Skeniranje*NEDOSTACINedostaci digitalizacije digitalni formati nisu okom itljivi dok papir ostaje oku itljiv, bez potrebe za dodatnom opremomdigitalna zatita najvei problembrze izmjene tehnologije i brzo zastarijevanje trai stalno prebacivanje na nove digitalne medije i nove formatenedostatak standarda koji digitani primjerak smatra valjanim dokumentom, iako je u svijetu sve vea tendencija ka priznavanju digitalnih dokumenata ravnopravnim papirnimau Hrvatskoj situacija nije do kraja sreena (zakon o PDV-u trai npr. da imate raune na papiru )

 • Skeniranje*LITERATURAV. eri, M. Varga, Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004Sria, V., Kliment, A., Kneevi, B., Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003.http://www.bds.hr/dnn/Default.aspx?tabid=164 Skeniranje, digitalizacija i arhiviranje dokumenata, 17.12.2007.http://www.mikrocop.com/hr/files/konf07/PBZ%20slucaj%20iz%20prakse_Tomislav%20Premuz.pdf PBZ iskustvo u izgradnji dokumentacijskog sustava, 17.12.2007.http://www.trend.hr/clanak.aspx?BrojID=54&KatID=5&ClanakID=599 Inteligentno s podacima, 17.12.2007.http://racunala.ttf.hr/files/Skeniranje.pdf Skener i skeniranje, 17.12.2007.http://www.trend.hr/clanak.aspx?BrojID=50&KatID=22&ClanakID=560 Digitalizacija papirnate dokumentacije, 17.12.2007.

  *