devi mahatmyam aparaadha kshamapana stotram in ??devi mahatmyam aparaadha kshamapana stotram in...

Download Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in ??Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in English Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram ... sarvar ūpamay ī dev ī sarva

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram in English Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram English Lyrics (Text)

  Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram English Script

  Author: i mrkaeya apardhaata ktv jagadambeti coccaret|

  y gati samavpnoti na t brahmdaya sur ||1||

  spardhosmi ara prptastv jagadambike|

  idnmanukampyoha yathecchasi tath kuru ||2||

  andvismtebhrnty yannynamadhika kta|

  tatsarva kamyat devi prasda paramevar ||3|| kmevar jaganmt saccidnandavigrahe|

  ghrcmim prty prasda paramevar ||4|| sarvarpamay dev sarva devmaya jagat|

  atoha vivarp tv nammi paramevar ||5||

  pra bhavatu tat sarva tvatprasdnmahevar

  yadatra phe jagadambike may visargabindvakarahnamritam| ||6|| tadastu samprata prasdata sakalpasiddhica sadaiva jyat ||7||

  bhaktybhaktynuprva prasabhaktivat vyaktamavyaktamamba ||8|| tat sarva sgamst bhagavati tvatprasdt prasda ||9||

  prasda kuru me devi durgedevi namostute ||10||

 • http://devistotrams.blogspot.com/

  ||iti apardha kampaa stotra sampta||

Recommended

View more >