derĠ ve zÜhrevĠ hastaliklar uzmanlik ... 65 yumuúak ankr 66 paronii 67 rozasea 68 nümüler...

Download DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR UZMANLIK ... 65 Yumuúak ankr 66 Paronii 67 Rozasea 68 Nümüler Ekzema,

Post on 03-Jul-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DER VE ZHREV HASTALIKLAR

  UZMANLIK ETM PLANI

  ve

  UZMANLIK RENCS KARNES

  Yayn tarihi Revizyon tarihi Revizyon no

  09.08.2009 14.04.2011 1

 • 2

  NDEKLER Sayfa No

  A. UZMANLIK ETM PLANI 4

  A.1. Tanmlamalar

  A.1.1. Programn ad

  A.1.2. Uzmanlk eitimi sresi

  A.1.3. Deri ve zhrevi hastalklar uzmanlk eitimi

  A.1.4. Blm d rotasyonlar

  5

  A.2. Hedefler

  A.2.1. Bilgi hedefleri

  A.2.2. Beceri hedefleri

  A.2.3. Tutum hedefleri

  6-15

  6-12

  13-14

  15

  A.3. Yaplanma

  A.3.1. Uzmanlk eitimi kurumu

  A.3.2. Akademik kadro

  A.3.3. Uzmanlk rencileri

  A.3.4. Anabilim dalnn altyap olanaklar

  A.3.5. Haftalk uzmanlk eitimi program

  16

  A.4. Eitim Plan

  A.4.1. lk iki hafta

  A.4.2. 15 gn-6 ay: uyum almas

  A.4.3. 7. Ay-12. Ay: ileri uyum almas

  A.4.4. 2. Yl eitim program

  A.4.5. 3. Yl eitim program

  A.4.6. 4. Yl eitim program

  17-19

  17

  17

  18

  18

  18-19

  19

  A.5. Aktivitelerin Snflandrlmas ve Deerlendirme

  A.5.1. Dinleyici olarak katld aktiviteler

  A.5.2. Blm ii, kurum veya blge/dernek toplantlarnda sunucu olarak

  katld aktiviteler A.5.3. Yazar olarak katld aktiviteler

  A.5.4. Meslekle ilgili eitim kurslar

  A.5.5. Deerlendirme

  20

  B. UZMANLIK RENCS KARNES 21

  B.1. Kiisel Bilgiler 22

  B.2. Yllk Aktiviteler ve Deerlendirme

  B.2.1. 1.Yl Aktiviteleri

  B.2.1.1. Dinleyici Olarak Katld Etkinlikler

  23-30

  23

  23-24

 • 3

  B.2.1.2. Sunucu Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.1.3. Yazar Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.1.4. Blm i Rotasyonlar

  B.2.1.5. Giriimsel lemlerin Saysal Dkm (retim yesi veya

  kdemli uzmanlk rencisi eliinde)

  B.2.1.6. Snav

  B.2.1.7. 1.Yl Sonu Deerlendirmesi

  B.2.1.8. Genel Tutum Deerlendirmesi

  B.2.2. 2.Yl Aktiviteleri

  B.2.2.1. Dinleyici Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.2.2. Sunucu Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.2.3. Yazar Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.2.4. Blm i Rotasyonlar

  B.2.2.5. Giriimsel lemlerin Saysal Dkm (retim yesi veya

  kdemli uzmanlk rencisi eliinde)

  B.2.2.6. Snav

  B.2.2.7. 2.Yl Sonu Deerlendirmesi

  B.2.2.8. Genel Tutum Deerlendirmesi

  B.2.3. 3.Yl Aktiviteleri

  B.2.3.1. Tez ile ilgili genel bilgiler

  B.2.3.2. Dinleyici Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.3.3. Sunucu Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.3.4. Yazar Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.3.5. Blm i Rotasyonlar

  B.2.3.6. Giriimsel lemlerin Saysal Dkm (retim yesi veya

  kdemli uzmanlk rencisi eliinde)

  B.2.3.7. Snav

  B.2.3.8. 3.Yl Sonu Deerlendirmesi

  B.2.3.9. Genel Tutum Deerlendirmesi

  B.2.4. 4.Yl Aktiviteleri

  B.2.4.1. Dinleyici Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.4.2. Sunucu Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.4.3. Yazar Olarak Katld Etkinlikler

  B.2.4.4. Blm i Rotasyonlar

  B.2.4.5. Giriimsel lemlerin Saysal Dkm (retim yesi veya

  kdemli uzmanlk rencisi eliinde)

  B.2.4.6. 4.Yl Sonu Deerlendirmesi

  B.2.4.7. Genel Tutum Deerlendirmesi

  25

  26

  27

  28

  29

  29

  30

  31-38

  31-32

  33

  34

  35

  36

  37

  37

  38

  39-47

  39

  40-41

  42

  43

  44

  45

  46

  46

  47

  48-55

  48-49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

 • 4

  A. UZMANLIK ETM PLANI

 • 5

  A.1.1. Programn ad

  Deri ve Zhrevi Hastalklar Uzmanlk Eitimi

  A.1.2. Uzmanlk Eitimi Sresi

  Yeni Tpta Uzmanlk Eitimi Ynetmeliine (18 Temmuz 2009) gre 4 yl.

  A.1.3. Deri ve Zhrevi Hastalklar Uzmanlk Eitimi

  Deri ve Zhrevi Hastalklar, tm ya gruplarnda deri ve deri ekleri (sa ve trnak) ve mukozalar

  tutan doumsal ve edinsel hastalklarn ve cinsel yolla bulaan hastalklarn tan ve tedavisiyle

  (tbbi, cerrahi ve dier fiziksel yntemler), sistemik hastalklarn deri belirtileri, deri hastalklarnn

  sistemik bulgular ve ilgili alanlarda koruyucu hekimlik hizmetleri ile uraan, derinin salkl ve

  gzel grnmesine katkda bulunan bir uzmanlk daldr.

  A.1.4. Blm D Rotasyonlar

  Tpta Uzmanlk Kurulunun 23.06.2010 tarihli kararna gre Deri ve Zhrevi Hastalklar

  Uzmanlk Eitimindeki rotasyonlar ve sreleri tabloda belirtildii gibidir:

  Rotasyonlar Sre

  Hastalklar 3 ay

  Dermatopatoloji 2 ay

  Plastik ve Rekonstrktif Cerrahi 2 ay

  nfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji 1 ay

  A.1. Tanmlamalar

 • 6

  Uzmanlk rencileri, Deri ve Zhrevi Hastalklar Uzmanlk Eitimi program sonucunda

  uzmanlk alan iin aada belirtilen bilgi, beceri ve tutumlar kazanacaklardr.

  Not; Aada yer alan bilgi, beceri ve tutum hedefleri Trk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK)

  tarafndan Dermatoloji Uzmanlk Eitimi verilen tm kurumlarn katlm ile gerekletirilen bir

  alma sonucu oluturulmutur (Bkz. Trk Dermatoloji Dernei Web sitesi TDYK ekirdek

  Mfredat Oluturma almas 2006).

  A.2.1. Bilgi Hedefleri

  Aada liste olarak verilen ekirdek Mfredat Bilgi Hedefleri aldklar ortalama ulusal puanlara

  gre en yksek puandan balayarak dizilmitir.

  1 Anjiyodem

  2 Melanom

  3 Toksik ok Sendromu

  4 Sifiliz

  5 Erizipel/ Sellit

  6 Akut ve Kronik rtiker

  7 HIV Hastal ve Deri Bulgular

  8 Eritema Multiforme/ Stevens Johnson Sendromu/ TEN

  9 Pemfigus

  10 1., 2. Derece Lokal Yank, Gne Yan

  11 Stafilokoksik Soyulmu Deri Sendromu

  12 Eritrodermi

  13 la Reaksiyonlar

  14 Yass (Skuamz) Hcreli Karsinom

  15 Uyuz (Skabies)

  16 Behet Hastal

  17 Kontakt Dermatit

  18 Kutanz T Hcreli Lenfoma

  19 Bazal Hcreli Karsinom

  20 Kzl, Kzamk, Kzamkck, Su iei

  21 Pedikloz

  22 Lupus Eritematoz

  23 Fotodermatozlar

  24 Dekbit lseri

  25 Deri Tberklozu

  26 Pemfigoid

  A.2. Hedefler

 • 7

  27 Vasklitler ve likili Hastalklar

  28 Folliklit/Fronkl/ Karbonkl

  29 Psoriazis

  30 Kseroderma Pigmentozum

  31 Herpes Sipleks Virus nfeksiyonu

  32 mpetigo/ Ektima

  33 Antraks (arbon)

  34 Bacak lserleri

  35 Atopik Dermatit

  36 Eritema Nodozum

  37 Intertrigo, Arabezi Dermatiti

  38 Gonore

  39 Nekrotizan Yumuak Doku nfeksiyonu (Fasiit)

  40 Oral Mukoza Neoplazileri (Kaposi Sarkomu, Skuamz Hcreli Karsinom, Verrkz Karsinom, vb.)

  41 Yzeysel Mantar Enfeksiyonlar (Pitriazis Versikolor, Dermotofit Enfeksiyonlar, Kandida Enfeksiyonlar)

  42 Oral lserler (Aftz Stomatit, Travmatik lser, vb.)

  43 Dermatomiyozit

  44 Lenfogranuloma Venorum

  45 Kutanz B Hcreli Lenfoma

  46 Deriye Metastaz Yapan Tmrler

  47 Dissemine Ekzemalar/ Otosensitizasyon

  48 Morfea ve Sistemik Skleroderma

  49 Herpes Zoster

  50 Dermatitis Herpetiformis

  51 Piyoderma Gangrenozum

  52 Kutanz Vaskler Hastalklar (Raynaud, Livedo Vasklopati, Kalsifilaksi, Eritromelalji)

  53 Serum Hastal

  54 Prurigo Jeneral

  55 Akne

  56 Kaposi Sarkomu ve Dier Malin Vaskler Neoplaziler

  57 Staz Dermatiti

  58 Kutanz Laymaniazis

  59 Herediter Epidermolizis Blloza

  60 Edinsel Epidermolizis Blloza

  61 Panniklitler

  62 Kallus/Klavus

  63 Periferik Tkayc Arter Hastal

  64 Nongonokoksik retritler

 • 8

  65 Yumuak ankr

  66 Paronii

  67 Rozasea

  68 Nmler Ekzema, Dishidrotik Ekzema

  69 Liken Planus

  70 Gebelik Dermatozlar

  71 Kawasaki Hastal

  72 Prekanserz Epitelyal Lezyonlar

  73 Liken Simpleks Kronikus, Prrigo Nodlaris

  74 Bcek Isr

  75 Verruka

  76 Akut Jeneralize Ekzantematz Pstloz

  77 Seboreik Dermatit

  78 Alopesi

  79 Vitiligo

  80 Souk Hasari (Akrosiyanoz, pernio, donuk)

  81 Liken Striatus

  82 Kanser likili Genodermatozlar

  83 nternal Malinitelerin Deri Belirteleri

  84 Melanositik Nevuslar

  85 Derin Mantar Enfeksiyonlar

  86 Hiperpigmentasyon/ Hipermelanoz hastalklar

  87 Pigmente Purpurik Dermatozlar

  88 d Reaksiyonlar

  89 Lineer IgA Bllz Dermatozu

  90 Erkek Genitalinin Dermatozlar

  91 Keloid ve Hipertrofik Skar

  92 Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

  93 Kadn Genitalinin Dermatozlar

  94 Hipertrikoz ve Hirsutismus

  95 Molluskum Kontagiosum

  96 Pitriyazis Rozea

  97 Benin Fibrohistiyositik Tmrler

  98 Malin Fibrz ve Miyofibroblastik Tmrler

  99 Histiyositozlar

  100 ktiyozlar

  101 Palmoplantar Pstloz

  102 Sweet Sendromu

 • 9

  103 ocukluk ann Kronik Bllz Dermatozu

  104 Lokalize Hiperhidroz

  105 Aktinomikoz

  106 Granloma nguinale

  107 Perianal Dermatozlar

  108 Dermatitis Artefakta

  109 Psiko Dermatolojik Hastalklar

  110 Kutanz Mastositozlar

  111 Darier Hastal

  112 Eritrazma / Trikomikozis / Punktat Keratolizis

  113 Kronik Mukokutanz Kandidiyaz

  114 Kutanz Porfiri Tarda

  115 Keratoakantoma

  116 Subungual ve Periungual Tmrler

  117 Oral Mukozann Krmz Lezyonlar (Eritroplaki, Median Romboid Glossit, vb.)

  118 Miliyarya

  119 Hiper IgE Sendromu

  120 Venz Yetmezlik

  121 Pitriyazis Rubra Pilaris

  122 Nrofibromatoz

  123 Lepra

  124 Miks Ba Dokusu Hastal