dell optiplex 7440 vse v enem lastniški...

Download Dell OptiPlex 7440 vse v enem Lastniški priročnik਀topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7440-aio_Owners-Manual_sl-si.pdf ·…

Post on 21-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dell OptiPlex 7440 vse v enemLastniki prironik

Regulativni model: W11CRegulativni tip: W11C001

Opombe, svarila in opozorilaOPOMBA: OPOMBA oznauje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti raunalnik.

POZOR: PREVIDNO oznauje monost pokodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti teavi.

Opozorilo: OPOZORILO oznauje monost pokodb lastnine, telesnih pokodb ali smrti.

Copyright 2015 Dell Inc. Vse pravice pridrane. Ta izdelek je zaiten z amerikimi (ZDA) in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter intelektualni lastnini. Dell in logotip Dell sta blagovni znamki drube Dell Inc. v Zdruenih dravah Amerike in/ali v drugih pristojnostih. Vse druge znamke in imena, omenjene v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke ustreznih drub.

2015 - 10

Rev. A00

Kazalo

1 Delo v notranjosti raunalnika........................................................................... 6Preden zanete delo v notranjosti raunalnika....................................................................................6

Priporoena orodja................................................................................................................................7

Izklop raunalnika..................................................................................................................................7

Ko konate delo v notranjosti raunalnika...........................................................................................8

Pomembne informacije........................................................................................................................ 8

2 Odstranjevanje in namestitev komponent.......................................................9Odstranjevanje stojala........................................................................................................................... 9

Namestitev stojala............................................................................................................................... 10

Odstranjevanje pokrova kabla.............................................................................................................10

Nameanje pokrova kabla..................................................................................................................11

Odstranjevanje hrbtnega pokrova.......................................................................................................11

Nameanje hrbtnega pokrova...........................................................................................................12

Odstranjevanje pokrova zvonika.......................................................................................................12

Nameanje pokrova zvonikov......................................................................................................... 13

Odstranjevanje sklopa trdega diska.................................................................................................... 14

Namestitev sklopa trdega diska...........................................................................................................15

Odstranjevanje sklopa optinega pogona..........................................................................................15

Nameanje sklopa optinega pogona.............................................................................................. 16

Odstranjevanje zaite matine ploe.............................................................................................. 16

Nameanje zaite sistemske ploe................................................................................................ 17

Odstranjevanje hladilnika ....................................................................................................................17

Nameanje hladilnika.........................................................................................................................18

Odstranjevanje kartice WLAN............................................................................................................. 18

Nameanje kartice WLAN..................................................................................................................19

Odstranjevanje modula zvonika........................................................................................................19

Nameanje zvonikov.......................................................................................................................20

Odstranjevanje pretvornike ploe...................................................................................................20

Nameanje pretvornike ploe........................................................................................................21

Odstranitev napajalnika.......................................................................................................................22

Namestitev napajalnika (PSU)............................................................................................................. 23

Odstranjevanje okvira nosilca VESA................................................................................................... 24

Nameanje okvira nosilca VESA........................................................................................................24

Odstranjevanje ventilatorja za procesor.............................................................................................25

Nameanje ventilatorja za procesor.................................................................................................25

Odstranjevanje pomnilnikega modula..............................................................................................26

Nameanje pomnilnikega modula..................................................................................................26

3

Odstranjevanje stikala za zaznavanje vdora.......................................................................................26

Namestitev stikala za zaznavanje vdora............................................................................................. 27

Odstranjevanje table gumba za vklop in gumbov zaslonskega prikaza (OSD).................................28

Nameanje table gumba za vklop in gumbov zaslonskega prikaza (OSD).....................................28

Odstranjevanje gumbaste baterije......................................................................................................29

Nameanje gumbaste baterije.......................................................................................................... 29

Odstranjevanje procesorja..................................................................................................................29

Namestitev procesorja........................................................................................................................30

Odstranjevanje matine ploe..........................................................................................................30

Razporeditev sistemske ploe...........................................................................................................33

Nameanje matine ploe.............................................................................................................. 34

Odstranjevanje sklopa zaslona........................................................................................................... 35

Namestitev sklopa zaslona................................................................................................................. 36

3 Sistemske nastavitve.......................................................................................... 38Zaporedje zagona............................................................................................................................... 38

Navigacijske tipke................................................................................................................................38

Monosti sistemskih nastavitev.......................................................................................................... 39

Splone monosti zaslona.................................................................................................................. 39

Monosti zaslona za konfiguracijo sistema........................................................................................41

Varnostne monosti zaslona.............................................................................................................. 43

Monosti zaslona za varen zagon...................................................................................................... 45

Zmogljivost monosti zaslona............................................................................................................46

Monosti zaslona za upravljanje porabe............................................................................................ 47

Monosti zaslona v procesu POST ....................................................................................................48

Monosti zaslona za podporo virtualizacije.......................................................................................48

Monosti zaslona za brezino omreje........................................................................................... 49

Monosti zaslona za vzdrevanje.......................................................................................................49