de dang tu kham pha thoi van

Download De Dang Tu Kham Pha Thoi Van

Post on 02-Jan-2016

85 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ti liu t xem t vi ca bc Trn Vn Hi.Mt Ti liu rt b ch v ng mi ngi c v tham kho.

TRANSCRIPT

 • 1

  TRN NH HI

  Tt nghip i Hc Syracuse, New York, 1961

  D DNG

  T KHM PH

  THI VN

 • 2

  Ni dung Trang

  Li dn nhp Chng 1 M ca mt tin Chng 2 Mt phng php lun Chng 3 Mt h lun ln Chng 4 Chuyn g, khi no? Chng 5 Thi vn trn i Chng 6 Gii thiu phn mm Chng 7 Tn mn m Ti liu tham kho 1 nh hng ng hnh Ti liu tham kho 2 Ch s, im 20 Ti liu tham kho 3 Ng hnh cc thng Ti liu tham kho 4 Lch i chiu Ti liu tham kho 5 Nhng sao nhp hn Mc lc , hnh

  3 4

  16 24 29 50 59 66 77

  199 211 215 217 220

 • 3

  LI DN NHP

  Nm 2010 ti xut bn tp sch ta Th Tm Hiu S Phn Con Ngi Qua Nguyn L Thng K. Sch ny ch yu gii thiu mt phng php mi nhm tm hiu thi vn ca mi c nhn qua hc thuyt c truyn ng da trn cc nguyn l m Dng v Ng Hnh. Nhng im mi ca phng php ny l: 1/ n gin ha ti a s lng trn 100 sao ca b mn T vi xung cn 34 sao gm 14 chnh tinh v cc sao ch yu khc, 2/ Lng ha tm quan trng ca cc sao v s lin h gia cc sao, 3/ Suy din t nhng con s theo phng php thng k hc i n kt lun.

  Kt qu l chng ta c th tin on (forecast nh tin on thi tit ch khng phi foretell nh xem bi) cho mi ngi nhng s kin no s xy ra vo nhng thi gian no cng vi xc xut ca s kin chng ta theo m ch ng quyt nh nhng hnh ng thch hp. y l phng php m ti m mm v kim nghim sut trn di 40 nm. y ch l phn nghin cu c nhn mang tnh nghip d m thi ch ti cha bao gi hnh ngh c.Tnh c ti gii thiu cng trnh ca mnh vi thy b mn ton ti i Hc Kinh T Tp.HCM tham kho kin v ng dng mn thng k hc cho phng php ny. Thy tip khch l v tch cc gp tay vo vic xut bn ta sch ni trn.

  Bn thn ti lc y cng tng t n cui ng ca vic nghin cu ri, c chng l cng vi nhng c gi tm huyt s nghin cu tip m rng hnh lang ca li mn m thi. Mt phng cch m rng hnh lang l ti vit li phng php ny bng ting Anh gii thiu nhng thnh qu ca cch suy din ca mnh ra c gi ti nhng quc gia Chu khc vn cng chia s vi Vit Nam chng ta nn vn ha da trn thuyt m dng v ng hnh nh Nht Bn, Trung Quc, i Loan, Triu Tin, Singapore cng vi nhng c gi ti cc cng ng Chu trn khp th gii. Nh vy thnh phn c gi s l gii tr c trnh (qua sng lc ngn ng) . Ngoi ra ti cng c tham vng gii thiu kha cnh vn ha ng ny vi c gi Ty phng v d sao h cng c nhng khc khoi v lo u v cuc sng nh chng ta. Nhng phi lm sao thuyt phc h v tnh logic cng nh s d tip cn ca h i vi bin chng m dng v ng hnh - vn kh tip thu ngay c vi ngi ng chng ta! V vy quyn sch ny s mang ta : Easy Do-it-yourself Asian Horoscope v ti s nh bn b xut bn nc ngoi trong thi gian gn. Nhn dp mt ln tham quan Singapore ti c c hi trao i vi ng Vincent Koh, tc gi nhiu sch phong thy bng ting Anh v l ngi u tin (theo li v ny) c cng a mn phong thy vo chng trnh chnh thc o to ngnh kin trc ti Singapore. ng Koh hi ti sch t vi ti vit c software i km khng. Qu tht lc y ti khng hiu r ngha ca t software l g v mt thi gian sau ti mi bit i ca t software l mt chng trnh vi tnh m chng ta ch cn nhp s liu th c ngay kt qu m khng cn thao tc g thm trn my vi tnh. Vy l ti c gii thiu n thy Trng Vn Nng v thy Nng da theo sch m ti son tho bng ting Anh lp trnh mt software ring v nh m ti c th khng nhng m rng m cn ni di li mn kho cu m ti s trnh by nhng chng sau.

 • 4

  CHNG MT

  M CA MT TIN

  Theo Wikipedia, Tin l iu kin cn thit xy dng bt c mt l thuyt no V th cn phi c mt (hay mt s) khng nh c cng nhn l ng lm ch bt u v a qu trnh suy din t v hn v hu hn (tc t m h thnh thit thc). Nhng tin chng ta s dng cho phng php ny gm lun thuyt v m Dng v Ng Hnh, cng vi phn khi u ca b mn T Vi gm cc sao cng nhng cch an sao v cch tm vn hn mt nm hay mt thng. Hin nhin nu chng ta lun cho cng th bn thn nhng tin ny gy khng t thc mc di con mt khoa hc hin i. Tuy vy chng ta vn chp nhn bt u qu trnh suy din. Ngi vit ngh nhng c gi no bit qua mn T Vi nn c thng chng sau.

  *

  * *

  Chng ta s lp l s t vi theo cch ca Vn ng Thi Th Lang, tc gi tin phong sch T Vi u S Tn Bin, nhng lc gin ch gi li mt phn ba s cc sao gm 14 chnh tinh, b T Ha v nhng sao c th.

  CCH AN SAO

  I. Khung l s

  Chng ta chia trang giy thnh 12 cung bao quanh nh Hnh 1 v ln lt vit tn (khng vit s) cc cung theo 12 con gip (T, Su, Dn, Mo, Thn, T, Ng, Mi, Thn, Du, Tut, Hi), khi u cung 1.

  Trong cung gia (Thin cung) chng ta ghi thng tin : Tn (cng ngy gi sinh dng lch), ngy/thng/nm m lch (Hnh 2), gi v gii tnh. Bn ln mng chuyn i nhanh chng ngy dng lch qua m lch. Di y chng ta tng bc mt lp l s gin lc ca ngi nam tn Nguyn (ngy sinh 5 Oct. 1986 lc 8:30pm, tc Ngy 2 thng 9 nm Bnh Dn, gi Tut).

 • 5

  Hnh 1: Tn v v tr 12 cung

  T 6

  Ng 7

  Mi

  8

  Thn

  9

  Thn

  5

  Du 10

  Mo

  4

  Tut 11

  Dn 3

  Su 2

  T

  1

  Hi 12

  Hnh 2: Ghi thng tin vo Thin cung

  T

  Ng

  Mi

  Thn

  Thn

  Tn: Nguyn (5 Oct. 1986, 8:30pm)

  Ngy 2 thng 9 nm Bnh Dn gi Tut (mc III) Dng nam (mc II)

  Du

  Mo

  Tut

  Dn

  Su

  T

  Hi

  II. Xc nh nhm gii tnh

  Mi nm (v thng, ngy, gi) m lch u c hai t, mt thuc can (Gip, t, Bnh, inh, Mu, K, Canh, Tn, Nhm, Qu) v mt thuc chi (12 con gip). Mi ngi chng ta u thuc mt trong bn nhm: Dng Nam, m nam, Dng n, hay m n ty theo can hay Chi ca nm sinh. V vy c hai cch n nh nhm gii tnh.

 • 6

  a) n nh nhm gii tnh theo hng can

  Nhm

  dng

  Gip Bnh Mu Canh Nhm

  Nhm m t inh K Tn Qu

  V d: Ngi nam sinh nm Gip T (1984) thuc nhm dng nam, ngi nam sinh nm inh Mo (1987) l m nam. Ngi n sinh nm Gip T l dng n v ngi n sinh nm inh Mo l m n.

  b) n nh nhm gii tnh theo hng chi

  Nhm

  dng

  T Dn Thn Ng Thn Tut

  Nhm m

  Su Mo T Mi Du Hi

  V d: Ngi nam sinh nm Mu Thn (1988) thuc nhm dng nam, ngi nam sinh nm K T (1989) l m nam. Ngi n sinh nm Mu Thn l dng n v ngi n sinh nm K T l m n.

  III. Gi m lch

  Ngy m lch chia thnh 12 gi, khi u l gi T v kt thc l gi Hi. Gi T bt u t 23 gi ngy hm trc cho n 01 gi sng ngy hm sau (Hnh 3).

  Hnh 3: Chuyn gi sinh qua gi m lch

  Gi sinh

  Gi m lch

  Gi sinh

  Gi m lch

  11 pm n 1 am T 11 am n 1 pm Ng

  1 am 3 am Su 1 pm 3 pm Mi

  3 am 5 am Dn 3 pm 5 pm Thn

  5 am 7 am Mo 5 pm 7 pm Du

  7 am 9 am Thn 7 pm 9 pm Tut

  9 am 11 am T 9 pm 11 pm Hi

  IV. An cung MNH

  Chng ta lun khi u t cung Dn, gi l thng Ging; chuyn thun (theo kim ng h) mi thng mt cung cho n thng sinh; gi cung ny l gi T, chuyn ngc mi cung mt gi cho n gi sinh. Vit MNH vo pha trn ca cung ny. T cung MNH (bn thn), cch qung ba cung theo chiu thun, chng ta vit QUAN (ngh nghip); cch tp mt cung l cung DI (ngoi x hi); v cch tp ba cung l cung TI (tin bc), cung ny cch cung Mnh ba cung. Nhng cung khc

 • 7

  u c tn nhng chng ta khng vit vo v ngoi mc ch. Chng ta gi chung bn cung ny l t-cung-Mnh v nu Mnh nm ti cung T th gi chung l t-cung-Mnh-T.

  n y l s t vi gin lc ca ngi nam tn Nguyn (ngy sinh 5 Oct. 1986 lc 8:30pm) s nh sau (Hnh 4):

  Hnh 4: l s gin lc (1)

  T

  Ng DI Mi Thn TAI

  Thn QUAN

  Tn : NGUYN (Oct.5,1986 lc 8:30pm)

  Ngy 2 thng 9 nm Bnh Dn, gi Tut Dng nam

  Du

  Mo

  Tut

  Dn

  Su T MNH Hi

  V. Lp CC

  Chng ta phi xc nh CC an sao T Vi (gi tt Vi) qua cc bng di y (Hnh 5).

  Hnh 5: Xc nh Cc A B

  Sinh nm Gip, K Sinh nm t, Canh Mnh ti cung Cc Mnh ti cung Cc

  T, Su Thy T, Su Ha

  Dn, Mo, Tut, Hi Ha Dn, Mo, Tut, Hi Th

  Thn, T Mc Thn, T Kim

  Ng, Mi Th Ng, Mi Mc

  Thn, Du Kim Thn, Du Thy

  C D

  Sinh nm Bnh, Tn Sinh nm inh, Nhm Mnh ti cung Cc Mnh ti cung Cc

  T, Su Th T, Su Mc

  Dn, Mo, Tut, Hi Mc Dn, Mo, Tut, Hi Kim

  Thn, T Thy Thn, T Ha

  Ng, Mi Kim Ng, Mi Thy

  Thn, Du Ha Thn, Du Th

 • 8

  E

  Sinh nm Mu, Qu Mnh ti cung Cc

  T, Su Kim

  Dn, Mo, Tut, Hi Thy

  Thn, T Th

  Ng, Mi Ha

  Thn, Du Mc

  Ngi nam tn Nguyn sinh nm Bnh Dn, c Mnh ti T nn chng ta xem bng C v thy ngi ny thuc cc Th.

  VI. An sao T Vi

  Sao T Vi an theo Cc v ngy sinh. Cc s trong mi bng cc l ngy sinh (Hnh 6a).

  Hnh 6a: Cc bng Cc v ngy sinh

  8-9 10-11 12-13 14-15

  6-7-30 Thy Cc

  16-17

  4-5-28-29 18-19

  2-3-26-27 1-24-25 22-23 20-21

  4-12-14 7-15-17 10-18-20 13-21-23

  1-9-11 Mc Cc

  16-24-26

  6-8 19-27-29

  3-5 2-28 25 22-30

  6-16-19-25 10-20-23-29 14-24-27 18-28

  2-12-15-21 Kim Cc

  22

  8-11-17 26

  4-7-13 3-9 5 1-30

 • 9

  8-20-24 1-13-25-29 6-18-30 11-23

  3-15-19-27 Th Cc

  16-28

  10-14-22 21

  5-9-17 4-12 7 2-26

  10-24-29 2-16-30 8-22 14-28

  4-18-23 Ha Cc

  1-20

  12-17-27 7-26

  6-11-21 5-15-25 9-19 3-13

  V d, bn Nguyn sinh ngy 2 .l v thuc Th cc th Mnh an ti cung Hi (Hnh 6b)

  Hnh 6b: sao T Vi ca Nguyn trn l s

  8-20-21 1-13-25-29 6-18-30 11-23

  3-15-19-27 Th Cc

  16-28

  10-14-22 21

  5-9-17 4-12 7 (Vi) 2-26

  V tr sao T Vi c nh v tr ca mi ba chnh tinh khc gm Thi m, Thin C , C mn ,Thi Dng ,Thin ng, Lim Trinh, Thin Lng , Ph Qun, Thin Ph , Tht St, Tham lang, Thin Tng v V khc. C 12 v tr cho Vi v vy nn chng ta c 12 b sao c