Curs 6-Tumori Cerebrale (2)

Download Curs 6-Tumori Cerebrale (2)

Post on 08-Feb-2016

97 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TUMORILE CEREBRALE TUMORILE CEREBRALE (TC)(TC)

  UOC-Medicina Generala an VNeurochirurgieDr H.B.Davidescu

 • ConsideratiiConsideratii generalegeneraleIncidentaIncidenta : 6 : 6 noinoi imbolnaviriimbolnaviri / 100.000 / an;/ 100.000 / an;FrecventaFrecventa: : -- adultiadulti: 1.glioame, 2.metastaze : 1.glioame, 2.metastaze cerebralecerebrale, 3.meningioame; , 3.meningioame; 80% 80% supratentorialsupratentorial, 20% , 20% subtentorialsubtentorial

  -- copiicopii: 1.meduloblastoame, : 1.meduloblastoame, 2.astrocitoame 2.astrocitoame cerebeloasecerebeloase;;60% 60% subtentorialsubtentorial, 40% , 40% supratentorialsupratentorial..

 • PatologiePatologieTumoriTumori benignebenigne tratamenttratament chirurgical chirurgical vindecarevindecare completacompleta;;TumoriTumori malignemaligne vindecarevindecare partialapartiala, , indiferentindiferent de de tratamenttratament decesdeces;;TC TC bebennigneigne ca ca structurastructura histologicahistologica dardarmalignemaligne ca ca localizarelocalizare: : hemisferhemisfer dominant, dominant, sausau infiltreazainfiltreaza zone zone largilargi de de parenchimparenchimcerebral (ex. cerebral (ex. astrocitomulastrocitomul benign), benign), fiindfiindimposibilimposibil de de abordatabordat chirurgical.chirurgical.

 • TeoriiTeorii cu cu privireprivire la la aparitiaaparitia TCTCLeziLeziuni uni precanceroaseprecanceroase::

  1 1 -- InflamatoriiInflamatorii meningomeningoencefaliticeencefalitice;;

  2 2 -- LeziuniLeziuni traumaticetraumatice;;3 3 -- De De naturanatura embrionaraembrionara;;4 4 -- RadiatiileRadiatiile sisi

  substantelesubstantele chimicechimice..

  FactoriFactori cancerigenicancerigeni::

  1 1 -- ModificariModificari hormonalehormonale2 2 -- AlimentatiaAlimentatia3 3 TCCTCC;;4 4 -- ProceseProcese infectioaseinfectioase;;5 5 -- RoengenterapiaRoengenterapia..

 • Simptomatologia TC Simptomatologia TC Deficite neurologice Deficite neurologice evolutie progresiva;evolutie progresiva;CefaleeCefalee 54%;54%;EpilepsieEpilepsie debut tardiv debut tardiv 26%;26%;Semne si sindrom de HICSemne si sindrom de HIC::

  -- cefalee;cefalee;-- papiloedem;papiloedem;-- varsaturi;varsaturi;-- tulburari ale starii de constienta;tulburari ale starii de constienta;-- diplopie diplopie n VI.n VI.

 • Clasificarea TC in functie de Clasificarea TC in functie de zona de dezvoltarezona de dezvoltare

  Zona de dezvoltare Tipul tumorii

  Hemisfere cerebrale Meningioame, chisturi dermoide, epidermoide, arahnoidiene, tu neuroepiteliale, limfoame, metastaze.

  Hipotalamus Astrocitomul

  Selar si supraselar Adenomul hipofizar, craniofaringiomul*, meningiomul, gliomul de n optic*, chisturi dermoide/epidermoide.

  Regiunea pineala Germinomul, teratomul, pineocitomul, pineoblastomul, astrocitomul, ependimomul, meningiomul.

 • Clasificarea TC in functie de Clasificarea TC in functie de zona de dezvoltarezona de dezvoltare

  Zona de dezvoltare Tipul tumorii

  Sistem ventricular Chisturi coloide, papilomul de plex coroid, ependimomul, germinomul, teratomul, meningiomul.

  Fosa posterioara Neurinomul (V, VIII), meningiomul, chisturi epidermoide, dermoide, chisturi arahnoidiene, metastaze, hemangioblastomul, meduloblastomul*, astrocitomul*.

  Baza de craniu Cordomul, tumora de glomus jugular, osteoamele.

 • Simptome specifice zonei de dezvoltare a TCSimptome specifice zonei de dezvoltare a TC

  Dementa; tulburari de echilibru.

  Defecte de camp vizual; apetit sau ; tulburari endocrine; n cranieni 3, 4, 6, 5a.

  Nistagmus; dizartrie; ataxie.

  Pareze de n cranieni 3 12 in fc de nivel; deficit cerebelos; deficit motor/ senzitiv membre si trunchi; functii vitale: termoreglare, respiratie, circulatie...

 • Simptome specifice zonei de dezvoltare a TCSimptome specifice zonei de dezvoltare a TC

  Deficite de camp vizual: hemianopsie lat homonima; halucinatii optice; agnozie vizuala

  Epilepsie partiala senzitiva - jaksoniena; tulburari de sensibilitate; tulburari de limbaj afazie; apraxie; Sdr. Gerstmann e dominant

  Deficit motor contralat; tulb de sensibilitate contralateral; disfazie emisfer dominant

  Ex. Neurinom de acustic. Pareze n 8, 7, 5; deficit cerebelos ipsilat.

  Crize complexe partiale: halucinatii vizuale/ auditive; tulb. de camp vizual: cvadranopsie homonima superioara; afazie receptiva.

  Crize generalizate/ partiale motorii jaksoniene; deficit motor contralateral;Afazie expresiva em. dominant; tulburari psihice -dezinhibare

  Hemianopsie laterala homonima; halucinatii optice; agnozie vizuala.

 • Hernierea cerebrala sec TCHernierea cerebrala sec TC

  Heniere centrala

  Uncala

  Subfalcina

  Tonsilara

  Midriaza ipsilat-nIII; hemipareza ipsilat; hemianopsie homonima contralat-compres ACP.

  Stupor, coma; resp. Cheyne-Stokes hiperventilatie apnee; mioza pupile intermediare areactive la lumina; reflex vestibulocohlear (ochi de papusa)

  Redoare de ceafa; coma; stop respirator.

  ACA infarct lob frontal medial (RMN, arteriografie)

 • ClasificareaClasificarea TC in TC in functiefunctie de de origineaoriginea tesutuluitesutului tumoraltumoral

  T T neuroepitelialeneuroepiteliale;;T T dezvoltatedezvoltate din din meningemeninge;;T cu T cu origineaoriginea la la nivelulnivelul teciitecii celulelorcelulelor nervoasenervoase;;T cu T cu origineorigine la la nivelulnivelul vaselorvaselor sanguine;sanguine;T ale T ale celulelorcelulelor germinalegerminale;;T din T din resturiresturi embrionareembrionare;;T T lobuluilobului anterior al anterior al glandeiglandei pituitarepituitare;;T de T de glomusglomus jugular;jugular;LimfomulLimfomul malign (malign (microgliomatozamicrogliomatoza););MetastazeleMetastazele cerebralecerebrale..

 • 1.1.TumoriTumori neuroepitelialeneuroepitelialeAstrocitomulAstrocitomul: : celcel. = . = astrocitulastrocitul;;OligodendrogliomulOligodendrogliomul: : celcel. = . = oligodendrocituloligodendrocitul;;EpendimomulEpendimomul si papilomul de plex coroidsi papilomul de plex coroid: : celcel. = . = ependimaraependimara sisi de de plexplex coroidcoroid;;GangliogliomulGangliogliomul, , gangliocitomulgangliocitomul, , neuroblastomulneuroblastomul: : celcel. = . = neuronulneuronul;;PineocitoamelePineocitoamele, , pineoblastoamelepineoblastoamele: : celcel. = . = pineocitulpineocitul ((celcel glgl pinealepineale););MeduloblastomulMeduloblastomul: : celcel = de tip = de tip embrionarembrionar;;GlioblastomulGlioblastomul multiformmultiform: : celcel = = nediferentierenediferentiere celularacelulara..

 • AstrocitomulAstrocitomul

  GradulGradul IVIVAstrocitomulAstrocitomulanaplazicanaplazic;;MalignitateaMalignitatea ceacea maimaimaremare;;FrecventaFrecventa maremare; ; infiltreazainfiltreaza tesuturiletesuturile..

  SusSus necrozenecrozeJosJos modifmodif. . nuclearenucleare

 • 1.1. Proliferarea vascular Proliferarea vascular;;2.2. PrezenPrezentta celulelor gigante cu nuclei multipli;a celulelor gigante cu nuclei multipli;3.3. PrezenPrezentta mitozelor celulare;a mitozelor celulare;4.4. Slab diferen Slab diferenttiere celular generaliere celular general;;5.5. Celule dispuse Celule dispuse n n palisadpalisad ( (adic ca ulucile din gardadic ca ulucile din gard) ) n n jurul unei arii de necrozjurul unei arii de necroz celularcelular;;6.6. Zone de necroz celular Zone de necroz celular..

  Caracterele histologice ale astrCaracterele histologice ale astr.. de grad IVde grad IV

 • AstrocitomulAstrocitomulGradulGradul IIIIII -- malignemaligne; ;

  lipsalipsa zonelorzonelor de de necrozanecroza tisularatisulara..

  GradulGradul I I sisi IIII = = benignebenigne; ; astrocitiastrociti maturimaturi;;

  -- fibrilarfibrilar ((sussus));;-- protoplasmaticprotoplasmatic ((josjos));;-- pilociticpilocitic;;-- gemistociticgemistocitic..

 • AstrocitomulAstrocitomul (benign (benign stangastanga; ; malign malign dreaptadreapta))

 • Astrocitomul Astrocitomul RMN;RMN;A. de lob frontal;A. de lob frontal;TuTumoramora infiltrativa cu infiltrativa cu minim efect de masa minim efect de masa si edem.si edem.

 • OligodendrogliomulOligodendrogliomulCrestereCrestere lentalenta 1010--15 15 aniani;;BenignBenign;;Pot Pot diseminadisemina spinalspinal;;VarianteVariante: : anaplaziceanaplazice ((malignemaligne); ); mixtemixte(astrocitom(astrocitom--oligodendrogliomoligodendrogliom))..

  Imagine = O. malignImagine = O. malign

 • Oligodendrogliomul Oligodendrogliomul O. de lob frontal cu O. de lob frontal cu zone caracteristice zone caracteristice de calcificare.de calcificare.

 • EpendimomulEpendimomulLa nivelul sist ventricular/ canal spinal;La nivelul sist ventricular/ canal spinal;Caracteristic Caracteristic ventricul IVventricul IV si si coada de cal;coada de cal;Infiltreaza tes. adiacent si poate disemina Infiltreaza tes. adiacent si poate disemina la nivelul cailor de scurgere a LCRla nivelul cailor de scurgere a LCR--ului;ului;Varietati principale: Varietati principale: ependimom anaplazic ependimom anaplazic (cu malignitate foarte mare) si (cu malignitate foarte mare) si subependimomulsubependimomul cu originea la nivelul cu originea la nivelul astrocitilor subependimari.astrocitilor subependimari.

 • Ependimomul de ventricul IVEpendimomul de ventricul IV

 • Papilomul de plex coroidPapilomul de plex coroidTu Tu benignebenigne, rare;, rare;Apar in primele 2 decade de viata; in Apar in primele 2 decade de viata; in special la sexul masculin;special la sexul masculin;In In ventriculiiventriculii cerebrali;cerebrali;Produce Produce hidrocefaliehidrocefalie prin supraproductie prin supraproductie de LCR;de LCR;RarRar-- malign malign carcinomul coroidian.carcinomul coroidian.

 • TumorileTumorile glandeiglandei pinealepineale::Pineocitomul si pineoblastomulPineocitomul si pineoblastomul

 • Pineocitomul-tumora benignaPineoblastomul-tumora malignaReprezinta mai putin de 0,5% din neoplaziileintracraniene si 50% dintre ele sunt pinocitoamesi 50% pineoblastoame

 • Meduloblastomul Meduloblastomul Incluziunile embrionare Incluziunile embrionare acoperis acoperis v IVv IV;;In profunzimea vermisului;In profunzimea vermisului;Moale, rozatMoale, rozat--cenusie, vasculara, poate fi cenusie, vasculara, poate fi aspirata cu usurinta;aspirata cu usurinta;Tendinta de a infiltra leptomeningele;Tendinta de a infiltra leptomeningele;MalignitateMalignitate extrema extrema metastazare metastazare pe pe cale lichidiana si prin invadarea cale lichidiana si prin invadarea leptomeningelui leptomeningelui din aproape in aproapedin aproape in aproape. .

 • Meduloblastom Meduloblastom

 • Interventie microneurochirurgicala pentruexcizia unui meduloblastom cerebelos stg.

 • Glioblastomul multiform Glioblastomul multiform -- lipsa de lipsa de diferentiere cel; malignitate f mare.diferentiere cel; malignitate f mare.

 • U.S. Senator Edward Kennedy (D-Massachusetts) has been diagnosed with a malignant glioma in the left parietal lobe of the brain.

  Diagnostic-20 mai 2008Deces-25 august 2009

  Senator Ted Kennedy: Seizure, Brain Cancer, & Death !!!Senator Ted Kennedy: Seizure, Brain Cancer, & Death !!!

 • Interventie microneurochirurgicala pentruexcizia unui glioblastom temporal stg.

 • 2.Tumori dezvoltate din 2.Tumori dezvoltate din meninge. meninge. MeningioameleMeningioamele

  Din granulatiile arahnoidiene;Din granulatiile arahnoidiene;In stransa relatie cu sinusurile venoase / la nivelul In stransa relatie cu sinusurile venoase / la nivelul

  hemisferelor cerebrale;hemisferelor cerebrale;ComprimaComprima, nu invadeaza tes nervos;, nu invadeaza tes nervos;Baza craniului, orbita, canal spinal;Baza craniului, orbita, canal spinal;Majoritatea Majoritatea benignebenigne; tendinta de a invada osul ; tendinta de a invada osul adiacent;adiacent;Tipuri histologice: sincitial, tranzitional, Tipuri histologice: sincitial, tranzitional, fibroblastic, angioblastic, hemangiofibroblastic, angioblastic, hemangio--pericitomul, pericitomul, meningosarcomul, melanomul meningeal.meningosarcomul, melanomul meningeal.

 • Meningiomul Meningiomul

 • 3.Tumori cu originea la nivelul 3.Tumori cu originea la nivelul tecii celulelor nervoasetecii celulelor nervoase

  Neurinomul (Schwannomul)Neurinomul (Schwannomul)-- din cel tecii Schwann din cel tecii Schwann -- neinvaziva, crestere lenta;neinvaziva, crestere lenta;-- intracranian intracranian n.VIIIn.VIII: neurinomul de acustic;: neurinomul de acustic;-- extracranian extracranian n. periferici.n. periferici.

  NeurofibromulNeurofibromul-- din cel Schwann si fibroblasti;din cel Schwann si fibroblasti;-- expansiune fusiforma, ce inconjoara fascicolul expansiune fusiforma, ce inconjoara fascicolul

  nervos; nervos; n periferici si spinalin periferici si spinali, rar n. cranieni;, rar n. cranieni;-- tendinta de transformare maligna;tendinta de transformare maligna;-- asociata cu asociata cu boala Von Recklinghausen.boala Von Recklinghausen.

 • ScSchhwannwannoommulul vestibularvestibular((neurinomulneurinomul de de acusticacustic))

 • ScSchhwannwannoommulul spinalspinal

 • 4. Tumori cu origine la nivelul 4. Tumori cu origine la nivelul vaselor sanguinevaselor sanguine

  HemangioblastomulHemangioblastomul-- Parenchim cerebelos/ maduva spinarii;Parenchim cerebelos/ maduva spinarii;-- TTuumorimori congenitale;congenitale;-- BenignBenign !!-- InclusInclusee in cadrul facomatozelor;in cadrul facomatozelor;-- ProdusProdus de de modificareamodificarea uneiunei gene gene apartinandapartinand

  cromozomuluicromozomului 33 care in mod normal, care in mod normal, regleazaregleazadezvoltareadezvoltarea capilarelorcapilarelor

 • Sunt descrise mai multe forme:

  -cerebeloasa (maladia Lindau-1926), -retiniana (maladia Von Hippel-1904), -retiniana si cerebeloasa (Von Hippel Lindau),

 • HemangioblastomulHemangioblastomul cerebeloscerebelos((MaladiaMaladia LindauLindau--1926)1926)

 • 5. Tumori ale cel. germinale5. Tumori ale cel. germinaleTC rareTC rare -- aparapar in in regiunileregiunile medianemediane ale ale creieruluicreierului, , reg. pineala/ supraselarareg. pineala/ supraselara, , comprimanducomprimandu--le.le.

  GerminomulGerminomulTumoraTumora malignamaligna formataformata din din celulecelule primitive primitive sferoidalesferoidale comparabilecomparabile cu cu celecele din din seminomulseminomultesticular.testicular.

 • Teratomul-din derivatele celor 3 foite embrionare;-resturi de piele, os, cartilagiu, par;-intracranian si regiunea sacro-coccigiana

 • 6. Tumori din resturi embrionare6. Tumori din resturi embrionareCraniofaringiomul;Craniofaringiomul;Chistul epidermoid (colesteatomatos) / Chistul epidermoid (colesteatomatos) / dermoid;dermoid;Chistul coloidal;Chistul coloidal;Cordomul;Cordomul;Lipoamele .Lipoamele .

 • Craniofaringiomul Craniofaringiomul Din cel Din cel epitelialeepiteliale (incluziunile epiteliale (incluziunile epiteliale embrionare ale embrionare ale pungii lui Rathkepungii lui Rathke) ) pe fata pe fata anterioara a anterioara a tijei hipofizare;tijei hipofizare;

  Dimensiuni variabile;Dimensiuni variabile;

  Bine delimitata Bine delimitata capsulacapsula;;

 • Tumora formata din doua zone:1.chist cu lichid ulei de motorina cristale de colesterina si cel scuamoase din vollum; 2. portiune compacta, - alb-roza, frecvent calcificata.

 • Chist coloid al v IIIChist coloid al v III

 • 7. Tumorile lobului anterior al 7. Tumorile...