Curriculum Vitae - fzs.unbi.ba ?· iz oblasti Hadisa i Sire, ... “Ogranci imana” dr. Fuad Sedić, ... - “Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika”,

Download Curriculum Vitae - fzs.unbi.ba ?· iz oblasti Hadisa i Sire, ... “Ogranci imana” dr. Fuad Sedić, ... - “Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika”,

Post on 05-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Curriculum Vitae Lini podaci ime i prezime: Fuad Sedi datum roenja: 27.11.1960. Bos. Krupa, BiH brani status: oenjen, estero djece kontakt e-mail: fuadsedic@gmail.com Obrazovanje Osnovno: O u Bosanskoj Krupi, 1975.god. Srednje: GHB Medresa u Sarajevu, 1980. god. Fakultet: Usulid-din, odsjek Hadis, Univerzitet M. b. Saud-Rijad 1987. Magisterij, tema: Musned Ebu Davud Et-Tajalisi, 1992. Fakultet Usulid-din, odsjek Hadis, Univerzitet M. b. Saud-Rijad, Saudijska Arabija Dokatorat, tema: Sunen Ebu Davud Es-Sidistani i komentar od Ibn Reslana, 1997. na istom Univerzitetu. Izbori u nauno-nastavna zvanja: - u docenta, Univerzitet u Bihau, 1998. god. - u vanrednog profesora, Univerzitet u Bihau, 2003. god. - u redovnog profesora, Univerzitet u Bihau, 2006. god. Sadanja pozicija na IPF-u Dekan Islamskog pedagokog fakulteta, Univerziteta u Bihau i profesor na predmetima iz oblasti Hadisa i Sire, kao i predmet Religija i zdravlje na VZ. Jezici kojima se koristi Bosanski i arapski teno, a engleski pasivno Radno iskustvo Predava Hadisa u Medresi u Cazinu od 1996-2004. godine. Predava na predmetu Hadis na IPF u Bihau, od 1997. god.

  1

 • Predava na predmetu Sira na IPF u Bihau, od 2004. god, a od 2006 do 2013. god. na FIN-u u Sarajevu, odsjek imamet i hitabet. Predava predmeta Religija i zdravlje na Visokoj zdravstvenoj koli, Univerziteta u Bihau, od 2006. Prodekan za nastavu na IPA u Bihau, od 1997-2001. Dekan IPA u Bihau, od 2001-2005. lan komisije za odbranu doktorske teze, kandidata mr. Zuhdije Hasanovia, juli 2004. godine, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. lan komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata mr. Musa Vile, FIN Sarajevo, odrano u Pritini 18.5.2011. lan Komisije za promaknue u vie zvanje iz Hadisa, na FIN-u u Sarajevu, 13.09.2004. godine Angaovan kao gostujui predava na postdiplomskom studiju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, od marta 2005. godine Stalni saradnik novina Preporoda u Sarajevu i lan redakcije asopisa Muallim, od 2000. godine Bio lan UO Instituta za islamsku tradiciju bonjaka u Sarajevu. Bio je lan UO IPF u Bihau i UO Univerziteta u Bihau (u dva mandata) Bibliografija radova Knjige: - Mali predznaci Sudnjeg dana" F. Sedi, Knjiga na bosanskom jeziku (prvo izdanje 1995. godine i drugo izdanje 1996. godine). Hadis 4 udbenik za Medrese u BiH, El-Kalem, 1998. godine Veliki grijesi, dr. Fuad Sedi, Izdava, IPA Biha, 2004. god. Poslanikove fetve, dr. Fuad Sedi, HADIS I SIRA, El-Kalem, Sarajevo, 2005.godine Posebnosti Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog ummeta, dr. Fuad Sedi, Izdava IPA Biha, 2005. godine. etrdeset odabranih hadisa sa komentarom, dr. F. Sedi, IPA Biha, 2006. godine Musned Ebu Hanife hadiska zbirka, preveo i priredio F. Sedi, IPF u Bihau, 2007. god. Ogranci imana dr. Fuad Sedi, Izdava El-Kelimeh, Novi Pazar, 2008. godine. "Religija i zdravlje" Univerzitetska knjiga, F. Sedi i S. Kendi, VZ Biha, 2010.

  2

 • Prijevodi: - "Rijadus-salihin" F. Sedi jedan od uesnika u prevoenju, Sarajevo 1996, Zagreb i druga mjesta. - "Hadiska enciklopedija" grupa prevodilaca, Libris, Sarajevo. 2012. Recenzije: - Velikani hadiskih znanosti, dr. . Kurdi, Islamska pedagoka akademija Zenica, 2003. - Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika, M. Sedi, IPA, Biha, 2003. - Stotinu odlika dana dume, od Delaludina Sujutija, MIZ S. Most, 2005. - El-edebul-mufred od Buharije, Mostar, 2009. godina - "Apokrifni hadisi" od dr. efika Kurdia, El-Kelimeh - Novi Pazar, 2010. - Sunen Ebu Davuda, prijevod Mahmud Karali, El-Kelime, Novi Pazar, 2012. - Hrvatsko-njemaki religijski rjenik , Pavao Miki i Mirko Gojimerac, Naklada Slap, 2011. Zagreb, - Percepcije Sunneta, Zuhdija Hasanovi, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2012. - Dimenzije Sunneta, Zuhdija Hasanovi, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2012. - Mi gradimo zamak za duu, M. Fethullah Glen, Sarajevo, 2013. - Mi izgraujemo svoju civilizaciju, M. Fethullah Glen, Sarajevo, 2013.

  -Historija kotarskih erijatskih sudova Bihaa i Cazina do 1918. godine, mr.sci. Fikret

  Midi, Biha, 2013.

  Radovi: - "Na odnos prema ashabima" F. Sedi, rad objavljen u Zbirci napisa, Zagreb, 1996.g. - Savjeti i preporuke kroz kur'ansko-hadiske metode u poduavanju, objavljeno u asopisu Novi Muallim, april 2004. - Savjet muslimanskoj omladini Sedi Fuad i Terzi Izet, Savremene muslimanske dileme, CNS, Sarajevo

  3

 • - Islam je ivot, objavljeno u asopisu Novi Selam, glasnik islamske zajednice bonjaka u Njemakoj, broj 4 (10) oktobar 2005. - Allah, d.., uvao je i titio Muhammeda, s.a.v.s., Novi Horizonti, broj 46, juni 2003. - Voda, jedna od najveih Allahovih blagodati Glasnik IZ u Sarajevu, 2006. god. - "Donoenje salavata i selama na Poslanika, s.a.s.v.s. Takvim, 2012. - STEPENI I VRSTE LJUDI NA SUDNJEM DANU, F. Sedi, Takvim, 2013. - Osmijeh na Poslanikovom, s.a.v.s., licu, Zbornik radova IPF, br. 5. Biha, 2013. Znanstveni skupovi, konferencije, predavanja Svjetski studentski kongres o kuvajtskim zarobljenicima, Kuvajt 21-24. februar 1999. Peti susret islamskih centara u Evropi, Danska, Kopenhagen odran od 5-7.09.2001. Nauni kolokvij: Kakve nam hutbe trebaju, odran u organizaciji Ilmijje, u Sarajevu, 1999. g. Nauni kolokvij: Razlozi propasti civilizacija, odran u organizaciji CNS, tema: Propast naroda u hadiskoj literature, Sarajevo, 2009. g. Nauni skup: Jedinstvo svih muslimana i njihovo meusobno potpomaganje, Sarajevo 15.09.2001. Isl. kul.centar kralj Fahd Nauni kolokvij: Obrazovni sistem u Islamskoj zajednici, Sarajevo, 3-4 novembra 2001. Tema: Isl. pedag. Akademije u kontekstu odgojno-obranovnih izazova Islamske zajednice - Kongres: Islamski stav o terorizmu, Saudijska Arabija, Rijad, april, 2004. godine, tema: Porijeklo terorizma na Balkanu - Javna tribina studenata Univerziteta u Bihau Umjerenost kao odlika Islama 22.02.2005. na IPA u Bihau - Sedmodnevni seminar o Srednjem putu, Kuvajt, januar 2012. godine - Tribina: Poslanik u mom ivotu Centar Sadika, Biha, subota, 4.2.2012. - Manifestacija: "Prvi susreti hadija - Arapua 2012" Reis Mehmed D. auevi - religijsko-teoloki aspekti njegovog intelektualnog djelovanja , Fuad Sedi, nedjelja 28.10.2012. god. Arapua-Bos. Krupa

  4

 • - Tribina o hraniteljstvu i usvajanju u bh drutvu, ''Usvajanje i hraniteljstvo sa aspekta islama F. Sedi, Nahla, Sarajevo, 15.5.2012. godine - Simpozij o Siri 13-14. aprila, 2013. godine, Sarajevo, tema: Poslanikove, s.a.v.s., poasti nakon smrti kao podstrek i smjernice njegovim sljedbenicima, F. Sedi - Konferencija s meunarodnim ueem: Umjerenost kao metoda institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije, Biha, 2013. tema: Umjerenost kroz sunnet Muhammeda, s.a.v.s., F. Sedi - Meunarodna nauna konferencija Ehli sunne ve-l-dema'a, Sarajevo, 14-15.6. 2014. tema: Ehl-i sunnetski odnos prema ashabima, F. Sedi Priznanja i zahvalnice: -Zlatna znaka Univerziteta u Bihau, za doprinos u razvoju visokog obrazovanja i propagiranja Univerziteta u Bihau, 2007. god. -Priznanje za zasluge i doprinos u razvoju hadiske znanosti, fond Hasan ef. kapur, Teanj, 2008. god. -Zahvalnica za uee u realizaciji projekta Osoba koju vrijedi upoznati- Poslanik islama, Nahla, Sarajevo, 2007. -Zahvalnica Ambasade S. Arabije za doprinos u realizaciji prvog izdanja Buharije, Sarajevo, 2010.

  5