cumhurbaŞkanliĞi yillik programi - sbb.gov.tr .- iii - İÇİndekİler bİrİncİ bÖlÜm .....1

Download CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI - sbb.gov.tr .- iii - İÇİndekİler bİrİncİ bÖlÜm .....1

If you can't read please download the document

Post on 02-Nov-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2019 YILI CUMHURBAKANLII

  YILLIK PROGRAMI

 • - iii -

  NDEKLER

  BRNC BLM ....................................................................................... 1

  1.1. DNYA EKONOMSNDE GELMELER ............................................. 11.2. TRKYE EKONOMSNDEK GELMELER VE HEDEFLER ................ 4 1.2.1.BYMEVESTHDAM ................................................................... 7 1.2.1.1.GSYHveSektrelBymeHzlar ............................................. 7 1.2.1.2.stihdam ...............................................................................11 1.2.1.3.EkonomininGenelDengesi .....................................................13 1.2.2.YATIRIMLAR ................................................................................17 1.2.2.1.YatrmlarnSektrelDalm ..................................................17 1.2.2.2.KamuYatrmUygulamalar .....................................................23 1.2.2.3.KamuzelbirliiUygulamalar .............................................25 1.2.3.DEMELERDENGES ....................................................................26 1.2.3.1.CarilemlerHesab ...............................................................26 1.2.3.2.SermayeveFinansHesaplar ..................................................31 1.2.3.3.DBorStoku .......................................................................32 1.2.4.ENFLASYONvePARA-KURPOLTKASI ..........................................34 1.2.4.1.Enflasyon ..............................................................................34 1.2.4.2.ParaveKurPolitikas ..............................................................35 1.2.5.MALPYASALAR ...........................................................................381.3. KAMU MALYESNDE GELMELER VE HEDEFLER........................... 48 1.3.1.GENELDEVLET .............................................................................48 1.3.1.1.MerkeziYnetimBtesi .........................................................56 1.3.1.2.Mahallidareler ......................................................................62 1.3.1.3.DnerSermayeliletmeler .....................................................63 1.3.1.4.SosyalGvenlikKurulular .....................................................64 1.3.1.5.Fonlar ...................................................................................67 1.3.2KAMUKTSADTEEBBSLERVEZELLETRME .........................68

  KNC BLM ....................................................................................... 73

  2.1. 2019 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMK AMACI .................... 732.2. 2019 YILI PROGRAMININ HEDEFLER VE POLTKALARI .............. 73 2.2.1.NTELKLNSAN,GLTOPLUM ................................................73 2.2.1.1.Eitim ...................................................................................73 2.2.1.2.Salk ....................................................................................83 2.2.1.3.Adalet ...................................................................................91 2.2.1.4.Gvenlik ................................................................................94 2.2.1.5.TemelHakvezgrlkler .......................................................97 2.2.1.6.SivilToplumKurulular...........................................................98 2.2.1.7.AileveKadn ........................................................................100 2.2.1.8. ocukveGenlik .................................................................106 2.2.1.9.SosyalKoruma .....................................................................115 2.2.1.10.KltrveSanat ..................................................................123 2.2.1.11. stihdamvealmaHayat .................................................130 2.2.1.12.SosyalGvenlik ..................................................................136 2.2.1.13.Spor ..................................................................................141 2.2.1.14.NfusDinamikleri ...............................................................144 2.2.1.15.KamudaStratejikYnetim ...................................................148

 • -iv-

  2.2.1.16.KamudansanKaynaklar....................................................150 2.2.1.17.KamuHizmetlerindee-DevletUygulamalar ..........................151 2.2.2.YENLKRETM,STKRARLIYKSEKBYME ........................156 2.2.2.1.Bymevestihdam ............................................................156 2.2.2.2.YurtiiTasarruflar .................................................................156 2.2.2.3.demelerDengesi ...............................................................158 2.2.2.4.EnflasyonveParaPolitikas ...................................................163 2.2.2.5.MaliPiyasalar .......................................................................165 2.2.2.6.MaliyePolitikas ...................................................................169 2.2.2.7.SosyalGvenlikFinansman ..................................................173 2.2.2.8.Kamuletmecilii ................................................................173 2.2.2.9.YatrmPolitikalar ................................................................174 2.2.2.9.1.KamuYatrmlar ...........................................................174 2.2.2.9.2.zelKesimYatrmlar ....................................................176 2.2.2.10.Bilim,TeknolojiveYenilik ....................................................180 2.2.2.11.malatSanayiindeDnm ...............................................184 2.2.2.12.GiriimcilikveKOBler ........................................................194 2.2.2.13.FikriMlkiyetHaklar ..........................................................203 2.2.2.14.BilgiveletiimTeknolojileri ................................................205 2.2.2.15.TarmveGda ....................................................................213 2.2.2.16.Enerji ................................................................................230 2.2.2.17.Madencilik .........................................................................237 2.2.2.18.LojistikveUlatrma ...........................................................239 2.2.2.19.TicaretHizmetleri ...............................................................254 2.2.2.20.Turizm ...............................................................................258 2.2.2.21.naat,Mhendislik-Mimarlk,TeknikMavirlikveMteahhitlik Hizmetleri .........................................................................262 2.2.3.YAANABLRMEKNLAR,SRDRLEBLREVRE .....................265 2.2.3.1.BlgeselGelimeveBlgeselRekabetEdebilirlik.....................265 2.2.3.2.MeknsalGelimevePlanlama ..............................................270 2.2.3.3.KentselDnmveKonut ...................................................274 2.2.3.4.KentselAltyap .....................................................................277 2.2.3.5.Mahallidareler ....................................................................282 2.2.3.6.KrsalKalknma ....................................................................284 2.2.3.7.evreninKorunmasveSrdrlebilirKalknma .......................287 2.2.3.8.ToprakveSuKaynaklarYnetimi ..........................................290 2.2.3.9.AfetYnetimi .......................................................................292 2.2.4.KALKINMANULUSLARARASIBRL ...................................295 2.2.4.1.UluslararasbirliiKapasitesi ..............................................295 2.2.4.2.Blgeselbirlikleri ...............................................................299 2.2.4.3.KreselKalknmaGndemineKatk ........................................302

 • -v-

  TABLOLAR

  TABLO I:1-DnyaEkonomisindeTemelGstergeler ............................................ 2TABLO I:2-KatmaDeerArtHzlarveSektrlerinGSYHindekiPaylar ............ 7TABLO I:3-TemelEkonomikByklkler ............................................................. 8TABLO I:4-FertBanaGSYH ............................................................................. 9TABLO I:5-YllartibarylaYurtigcPiyasasndaGelimeler ...................... 11TABLO I:6-stihdamEdilenlerintekialmaDurumunaGreDalm ............. 11TABLO I:7-YurtigcPiyasasndakiGelimeler(1) ..................................... 12TABLO I:8-TemelgcPiyasasGstergeleri .................................................. 12TABLO I:9-EkonomininGenelDengesi ............................................................. 15TABLO I:10-EkonomininGenelDengesi ........................................................... 16TABLO I:11-SabitSermayeYatrmlarnnSektrelDalm(1) ........................... 18TABLO I:12-KamuSabitSermayeYatrmlar(2017) ......................................... 19TABLO I:13-KamuSabitSermayeYatrmlar(2018)(1) ..................................... 20TABLO I:14-KamuSabitSermayeYatrmlar(2019)(1) ..................................... 21TABLO I:15-SabitSermayeYatrmlarnnSektrelDalm(1) ........................... 22TABLO I:16-GenelDevletSabitSermayeYatrmlarnnGSYHindekiPay ......... 24TABLO I:17-TrkiyedeKamuYatrmlar(2010-2018)(1) .................................. 25TABLO I:18-TrkiyeninDTicaretiveDTicaretiEtkileyenFaktrler ................ 27TABLO I:19-lkeveFasllaraGrehracat ........................................................ 28TABLO I:20-hracatnSektrelDalm(1) ....................................................... 29TABLO I:21-thalatnEkonomikGruplaraGreDalm(1) ................................ 29TABLO I:22-CarilemlerDengesi .................................................................... 30TABLO I:23-SermayeveFinansHesab ............................................................ 32TABLO I:24-DBorStokunaAitBazGstergeler ............................................ 33TABLO I:25-TCMBNetDvizAlmlar ............................................................... 37TABLO I:

Recommended

View more >