copy of bc cb thang 5 2014

Download Copy of Bc Cb Thang 5 2014

Post on 10-Nov-2015

219 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

báo cáo th5

TRANSCRIPT

CBPHDANH SCH C S CNG B PH HP QUY NHTTTn cng tya chTn sn phma chS miin thoiFaxGhi ch1Cng ty TNHH Republic Biscuit Corporation VietNamTrn Nguyn Hng GiangBnh Donut Kem Du DooWee DonutL 8, ng Tin Phong 7, P. Ha Ph, Tp. TDM, Bnh Dng145/2014/YTBD_XNCB22207802Cng Ty TNHH New Choice FoodsThch Rau Cu Gu - Hng tri cy tng hpS 21, ng S 2, KCN Vit Nam - Singapore II, Phng Ha Ph, TP.TDM, Tnh Bnh Dng146/2014/YTBD_XNCB386180138618053Cng ty TNHH Mt Thnh Vin Cng Nghip Ma SanM KOKOMI HNG V TM & G SA T HNHL 6, KCN Tn ng Hip A, TX. D An, Bnh Dng147/2014/YTBD_XNCB372991137299124H kinh doanh Nguyn Th TmHt iu rang muiG33/87 CMT8, phng Chnh Ngha, TP. Th Du Mt, tnh Bnh Dng149/2014/YTBD_XNCB12322372715Cng ty TNHH Perfetti Van Melle Vit NamKO GUM THI WOW (V BLACKCURRANT)L N, ng s 26, KCN Sng Thn 2, D An, Bnh Dng148/2014/YTBD_XNCB374100037410086Cng ty TNHH Thc phm ORION VINAKO GUM THI WOW (V BLACKCURRANT)KCN M Phc II, huyn Bn Ct, tnh Bnh Dng150/2014/YTBD_XNCB355370035537207Cng ty TNHH Thc phm ORION VINAKO GUM THI WOW (V MN)KCN M Phc II, huyn Bn Ct, tnh Bnh Dng151/2014/YTBD_XNCB355370035537208Cng ty TNHH Thc phm ORION VINAKO GUM THI WOW (V NHO)KCN M Phc II, huyn Bn Ct, tnh Bnh Dng152/2014/YTBD_XNCB355370035537209Cng ty c phn Vi Na MtMt sy81/3 khu ph 1, phng Tn nh, th x Bn Ct, tnh Bnh Dng153/2014/YTBD_XNCB3560273356060210Cng ty c phn Kinh Bnh m ti cm da - Kinh 138 - 142 Hai B Trng, phng akao, Qun 1, TP. H Ch Minh154/2014/YTBD_XNCB382708383827083911CNG TY TNHH KEWPIE VIT NAMNC XT GIA V CHO SUSHI - KEWPIE SUSHI SEASONING - KEWPIES 11 VSIP II-A, ng s 14, KCN Vit Nam-Singapore II-A, Tn Uyn, Bnh Dng155/2014/YTBD_XNCB2220266222026712Cng ty C phn Nguyn liu Thc phm Chu - Si GnVy Ng Cc Golden FlakesL C-9E-CN, Khu Cng Nghip M Phc 3, Bn Ct, Bnh Dng156/2014/YTBD_XNCB3510175351017613Cng ty C phn Nguyn liu Thc phm Chu - Si GnVy Ng Cc Premium CerealL C-9E-CN, Khu Cng Nghip M Phc 3, Bn Ct, Bnh Dng157/2014/YTBD_XNCB3510175351017614Cng ty TNHH Mt Thnh Vin Cng Nghip Ma SanTI THT HM B'FASTL 6, KCN Tn ng Hip A, TX. D An, Bnh Dng158/2014/YTBD_XNCB3729911372991215Cng ty TNHH thc phm Ph Gia ThnhKo Thp Cm Golden HeartKhu ph 1B, phng An Ph, Thun An, Bnh Dng159/2014/YTBD_XNCB3714800371479916Cng Ty TNHH Thc Phm Thng Mi i PhtBnh Cookies32, ng S 6, KCN Sng Thn II, D An, Bnh Dng160/2014/YTBD_XNCB3790540379054117Cng Ty TNHH Thc Phm Thng Mi i PhtBnh Tht Hamburger ng Lnh32, ng S 6, KCN Sng Thn II, D An, Bnh Dng161/2014/YTBD_XNCB3790540379054118Cng ty TNHH URC Vit NamBnh Snack khoai ty gin v mui - Hiu POTATO CRISPYS 42 VSIP i l T Do, KCN Vit Nam - Singapore, th x Thun An, tnh Bnh Dng162/2014/YTBD_XNCB3767010376702519Cng ty TNHH URC Vit NamBnh Snack khoai ty gin v c chua thm cay - Hiu POTATO CRISPYS 42 VSIP i l T Do, KCN Vit Nam - Singapore, th x Thun An, tnh Bnh Dng163/2014/YTBD_XNCB3767010376702520CNG TY TNHH KEWPIE VIT NAMXT BBQ (V NC TNG)S 11 VSIP II-A, ng s 14, KCN Vit Nam-Singapore II-A, Tn Uyn, Bnh Dng164/2014/YTBD_XNCB2220266222026721Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Phc LongTr Long Cao CpD-8 D-CN ng XE 1, KCN M Phc III, th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng165/2014/YTBD_XNCB355777822Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Phc LongTr LongD-8 D-CN ng XE 1, KCN M Phc III, th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng166/2014/YTBD_XNCB355777823Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Phc LongTr Long 35D-8 D-CN ng XE 1, KCN M Phc III, th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng167/2014/YTBD_XNCB355777824Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Phc LongTr Long 60D-8 D-CN ng XE 1, KCN M Phc III, th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng168/2014/YTBD_XNCB355777825Cng ty TNHH Sn xut Thng mi Phc LongTr Long 80D-8 D-CN ng XE 1, KCN M Phc III, th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng169/2014/YTBD_XNCB355777826Cng Ty TNHH OTTOGI Vit NamGia v MIHYANG - OTTOGI MIHYANGL G-3-CN, ng NA1, KCN M Phc 2, Bn Ct, Bnh Dng170/2014/YTBD_XNCB3556177355617827Cng ty c phn Vi Na Mti Sy Do81/3 khu ph 1, phng Tn nh, th x Bn Ct, tnh Bnh Dng171/2014/YTBD_XNCB3560273356060228Cng ty c phn Vi Na MtXoi Sy Do81/3 khu ph 1, phng Tn nh, th x Bn Ct, tnh Bnh Dng172/2014/YTBD_XNCB3560273356060229Cng ty c phn Vi Na MtMn Sy Do81/3 khu ph 1, phng Tn nh, th x Bn Ct, tnh Bnh Dng173/2014/YTBD_XNCB3560273356060230Cng ty C phn Nguyn liu Thc phm Chu - Si GnBt kem khng sa TN CreamerL C-9E-CN, Khu Cng Nghip M Phc 3, Bn Ct, Bnh Dng174/2014/YTBD_XNCB3510175351017631Cng ty TNHH thc phm Hng ThiCh gi (Nhn Khoai Tm) (Xut khu)L C5 KCN Vit Hng, TX. Thun An, Bnh Dng175/2014/YTBD_XNCB3718935371893432Cng ty TNHH thc phm Hng ThiCh gi (Nhn Khoai Tm) M s: H10/1 (Xut khu)L C5 KCN Vit Hng, TX. Thun An, Bnh Dng176/2014/YTBD_XNCB3718935371893433Cng ty TNHH thc phm Hng ThiV Bnh TARTL C5 KCN Vit Hng, TX. Thun An, Bnh Dng177/2014/YTBD_XNCB3718935371893434Cng ty TNHH Lotte Vit NamLotte Doraemon - Ko Gum Hng Du (TCCS: 10 - 2014)Ph Th, Th Du Mt, Bnh Dng178/2014/YTBD_XNCB3827470382747135Cng ty TNHH Lotte Vit NamLotte Doraemon - Ko Gum Hng Du (TCCS: 11 - 2014)Ph Th, Th Du Mt, Bnh Dng179/2014/YTBD_XNCB3827470382747136Cng ty TNHH URC Vit NamBnh Snack v kh b ginS 42 VSIP i l T Do, KCN Vit Nam - Singapore, th x Thun An, tnh Bnh Dng180/2014/YTBD_XNCB3767010376702537Cng ty TNHH URC Vit NamBnh Snack v tm TempuraS 42 VSIP i l T Do, KCN Vit Nam - Singapore, th x Thun An, tnh Bnh Dng181/2014/YTBD_XNCB3767010376702538Cng ty TNHH Super Coffeemix Vit NamC Ph TrngS 8, ng s 3, KCN Vit Nam - Singapore, TX Thun An, tnh Bnh Dng182/2014/YTBD_XNCB3765080376508139Cng ty c phn thc phm ChuM n Lin Hng V G Si Ph Hnh Phi - Gu S 9/2, ng T 743, Khu ph 1B, phng An Ph, TX. Thun An, tnh Bnh Dng183/2014/YTBD_XNCB3712888371255539 SN PHM/ 19 CTY

CBHQDANH SCH C S CNG B HP QUYTTTn cng tyTn sn phma chS miin thoiFaxGhi ch1Cng ty TNHH Sn xut TM - DV Mai LoanNc cy1/200 t 6, khu ph Ha Ln 2, P. Thun Giao, TX. Thun An, Bnh Dng79/2014/YTBD_TNCB37464852Cng ty TNHH URC Vit NamTr Long Hng Chanh Hiu C2S 42 VSIP i l T Do, KCN Vit Nam - Singapore, Thun An, Bnh Dng80/2014/YTBD_TNCB376701037670253C s sn xut nc An Thanh BnhNc ung ng chai AQualisHoa 29A l DC10, KDC Vit Sing, Khu ph 4, phng An Ph, TX. Thun An, Bnh Dng81/2014/YTBD_TNCB37915354Cng ty TNHH Di Ngn HNc ung ng chai AquaNewS 705/7 ng Phan ng Lu, t 20, p 8, x Tng Bnh Hip, TP. Th Du Mt, Bnh Dng82/2014/YTBD_TNCB38407355H kinh doanh Tuyt HuNc ung ng chai (bnh) ROMAS 47/94 ng 30/4, khu 5, phng Ph Th, TP. Th Du Mt, Bnh Dng83/2014/YTBD_TNCB9589878096Doanh Nghip t nhn TM DV & SX Hong Gia BoNc ung ng chai VINAVIES 27-l J25, KT M Phc III, Thi Ha, Bn Ct, Bnh Dng84/2014/YTBD_TNCB39539767Cng ty TNHH MTV Pht Thin NhnNc ung ng chai AQUATENS 1528/20B KP. ng Thnh, P. Tn ng Hip, TX. D An, Bnh Dng85/2014/YTBD_TNCB62953068Cng ty TNHH TM-DV Tn Hip PhtTr Bc H Khng 219 i l Bnh Dng, Phng Vnh Ph, TX. Thun An, Bnh Dng86/2014/YTBD_TNCB3755055375505608 cty /08SAN PHAM

ddkDANH SCH CHNG NHN IU KIN V SINH AN TON THC PHM THNG 05 NM 2014TTTn cng tyLoi hnh sn xuta chS in thoiS cp1H Kinh Doanh Trc UynDch v n ung < 60 lt khch/ ngyT 9, khu 7, phng Ph Th, TP. Th Du Mt, Bnh Dng3838364112/214/ATTP-CNK2DNTN Thnh Kim PhtSut n cng nghipS B4/17, KDC Thun Giao, KP Bnh Thun 2, P. Thun Giao, TX. Thun An, Bnh Dng113/214/ATTP-CNK3Cng ty TNHH Uni President Vit NamBp n tp th < 200 sut/ ngy do H kinh doanh Qun My nu16-18 ng T 743, KCN Sng Thn 2, TX. D An, Bnh Dng3790811114/214/ATTP-CNK4Ca hng thc n nhanh Lotteria ti Big C - Hip Thnhn ung ca hng thc n nhanhCa hng thc n nhanh ti Trung tm thng mi Big C, phng Hip Thnh, TP. Th Du Mt, Bnh Dng3819087115/214/ATTP-CNK5Cng ty TNHH TM-DV Du Lch H Ty - NH Sen H TyNh hng, dch v n ung < 100 lt khch/ ngyS 26 Ng Gia T, khu 12, P. Chnh Ngha, TP. Th Du Mt, Bnh Dng988388888116/214/ATTP-CNK6H kinh doanh Tuyt HuNc ung ng chai < 70 bnh/ ngy47/94 ng 30/4, khu 5, phng Ph Th, TP. Th Du Mt, Bnh Dng3811886117/214/ATTP-CNK7Cng Ty TNHH MTV Ngha TmSut n cng nghip < 600 sut/ ngy22/10 KP Bnh Qui A, P. Bnh Chun, TX. Thun An, Bnh Dng989715438118/214/ATTP-CNK8Cng ty TNHH MTV Pht Thin NhnNc ung ng chai < 50 bnh/ ngyS 1528/20B KP. ng Thnh, P. Tn ng Hip, TX. D An, Bnh Dng6295306119/214/ATTP-CNK9Cng ty TNHH MTV TM - DV Hng Vn PhtSut n cng nghip < 200 sut/ ngyS 29/92 t 5, KP. Khnh Ha, TT. Tn Phc Khnh, Tn Uyn, Bnh Dng909860878120/214/ATTP-CNK10Cng ty TNHH Dt may xut khu Phng Nam - Chi nhnh IBp n tp th < 250 sut/ ngy do Cng ty TNHH Dv Phng Thy nu324 Hng Lc, Hng nh, TX. Thun An, Bnh Dng121/214/ATTP-CNK11Cng ty TNHH sn xut nc Ngc LinSn xut nc cy/ vin < 500 cy/ ngy, 4000 kg/ ngyS 46/1, khu ph Bnh Giao, phng Thun Giao, TX. Thun An, Bnh Dng3823563122/214/ATTP-CNK12Cng ty TNHH Nha Hng ngBp n tp th < 350 sut/ ngyKho C4, L D, KCN Sng Thn I, TX. D An, tnh Bnh Dng3742378123/214/ATTP-CNK13Cng ty TNHH SACN Dung Thanh BnhSut n cng nghip < 500 sut/ ngyL M, s 4, ng To Lc 1, khu ph 1, phng Ph Tn, TP. Th Du Mt, Bnh Dng973198680124/214/ATTP-CNK14Cng ty TNHH MTV T NhDch v n ung < 200 lt khch/ ngyG 256/95 ng Hong Vn Th, T 11, Phng Chnh Ngha, TP. Th Du Mt, Bnh Dng949353568125/214/ATTP-CNK15Tim bnh Phng Bo NgcCh bin Scla (Chocolate), bnh bng lan cc loiB19-137/4A, quc l 1A, KP Bnh ng 3, phng An Bnh, th x D An, Bnh Dng903117041126/214/ATTP-CNK16Cng ty TNHH MTV Cung cp SACN An Bnh AnSut n cng nghip < 1000 sut/ ngyL A7, 18 ng s 4, KDC V Ho, t 22, Khu ph Phc Hi, TT. Thi Ha, Tn Uyn, Bnh Dng923757229127/214/ATTP-CNK17Chi nhnh Cng ty TNHH MTV Ever Tech Plastic Vit NamBp n tp th < 400 sut/ ngy do Cng ty TNHH Th Phong nuKhu Ph Phc Hi, TT Thi Ha, Huyn Tn Uyn, Tnh Bnh Dng3626746128/214/ATTP-CNK18Cng Ty TNHH Lin Doanh Thc Phm ViTaSut n cng nghip < 5000 sut/ ngyL D1-7-TT KCN M Phc 2, Bn Ct, Bnh Dng3556619129/214/ATTP-CNK19Cng ty TNHH MTV Sut n cng nghip Lm Gia tSut n cng nghip < 500 sut/ ngyp Ph Th, X Ph Chnh, Huyn Tn Uyn, Tnh Bnh Dng3628317130/214/ATTP-CNK20Cng ty TNHH nh Thnh Pht - Nh hng Tn Lc VinNh hng, dch v n ung < 200 lt khch/ ngy 13-19 ng D8, KDC Chnh Ngha, P. Chnh Ngha, TP. Th Du Mt, Bnh Dng3881239131/214/ATTP-CNK21Cng ty TNHH MTV Nh hng V NhtNh hng, dch v n ung < 100 lt khch/ ngyTng 1, Ta nh chung c Charm Plaza, 30DT 743C, P. Thng Nht, TX. D An, Bnh Dng926839886132/214/ATTP-CNK22H kinh doanh inh Th Ngc CmSn xut da b,

Recommended

View more >